6
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Sawahomɨ Isɨhiya Nasaretɨhandaahiya Ahosumwahotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 13:53-58; Rukɨho 4:16-30)
Satɨ aunahɨpita Jisaasiho metɨhaati tɨtɨhɨwiwa kiyamapɨ kapɨhɨ namasi tɨtɨhɨ komɨ aunahɨpataahapɨ notaise. Naihɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya maasɨ Jisaasihoaisawɨ nowaayopo. Nuwɨ noaipapɨ asisɨha Sapaatɨhandetɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanotɨhandaatɨhɨ Jisaasiho nandaatɨ namasatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kataunjataise. Kataunjihɨ isɨhiya nahatiya Jisaasihomɨ pɨwɨha atisawaawɨ aungwohandɨ yaiwɨmaposawɨ satawaatopo. “Kɨmo utaamo amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ maahapɨhapɨ nehande? Iyatɨ ko pɨwɨha maahapɨhapɨ atisa nehe? Iyatɨ amɨ watɨpɨhandɨ napitiya mmonatɨ netɨ gɨwunyainjɨhɨ watɨpɨhaiwa kaindɨho? Kɨmo utaamo Maariyaahaatamɨ mwaahoro? Komɨ saingoya Jemɨsiho Josesiho (komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Josepɨho) Judaasiho Saimonɨho amɨ sanasɨhiya kɨmbɨhɨ nyangisawɨ maasɨ bimohiyɨmiyaamɨ saahoro? Iyatɨ ko jɨhɨ otɨpɨpatɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtaatɨwɨhatɨ kiyatɨ bimisɨhoro?” tɨwɨ katɨwɨ mɨmaipaiwɨ usonawaawɨ kopɨ wɨndɨ maarɨmitɨwɨ Jisaasihoai ahosumwawaayopo. Kiya saiwɨ kiyauhɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho aunahɨpatɨ tɨtɨhɨ nehɨ ko sawahomɨhataahunɨ amɨ ko nehɨ sawahomɨhiyaamɨhatɨhɨhunɨ amɨ ko nehɨ sawahomɨ aŋɨpɨpɨhɨ saniya sapiya saingosaahoya sanaanisa sanaapwɨsaamɨhatɨhunɨ ko ambɨpatɨ awaipatɨ owehore. O amɨ ko komɨ aunahɨpatɨ namasi notɨ aunahɨpa wɨta amɨ isɨhiya nehɨ kiyai usaapɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaataataahɨ amɨ kapɨhɨ ko ambɨpatɨ awaipatɨ netaise,” undataase. Saiwɨ kiya Jisaasihoaisunɨ komɨ pɨwɨhaisunɨ ahosumwahauhɨ ko watɨpɨhaiwa komɨ aunahɨpata kiyaamɨ ndɨhetɨ wɨndɨ kamaise. Owe. Nehɨ nɨnaasiyaisaahɨhɨ ikwɨrɨ ahɨwisatɨ kiyaamɨ timbɨpa nemwataise. Komɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ baiwɨ wɨndɨ gɨmunyaahauhɨ sandapɨ Jisaasiho waatɨ aungwohandɨ gwɨnyaataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiya 12 Kaiwɨhiyai Otɨpɨpatɨ Kaitaatɨwɨ Numwindɨhandapɨhaare
Aihɨ Jisaasiho kapɨhɨ namasi aunahɨpatɨ kahatɨ kahataahɨma notɨ daayatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyai kataunjataise. Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya 12 kaiwɨhiyaasɨ kiyai ko numwaatɨ detematosatɨ itɨpɨho maipɨhapa isɨhiyaamɨhetɨ bimonɨhapai nepumwaitaatɨwɨ ko kiyai komɨ watɨpɨhandɨ nunyataise. Komɨ watɨpɨhandɨ nunyatɨ netɨ tipɨtapaatɨ yahurɨ yahuri wapɨhɨ wapɨhapɨ natausaasataise. Siyatɨ natausaasataatɨ pɨwɨha wa watɨpɨha sata nunyataise. “Nɨnɨ sangi nandɨsoaasisanɨhɨ sahɨ nowaawɨ kahapaamapɨpa wapa mipɨ nehɨ taanahiyaatɨ nuwɨse. Nehɨ samɨ ngɨrɨhɨrɨhɨhɨ mwɨtɨpisawɨ daayohɨrɨhɨrɨhɨhɨ isɨsi nuwɨse. Ikihɨ amɨ nandapa bɨretɨhandɨ amɨ nawɨho ikiha kɨpɨwɨ wɨndɨ mipɨ nehɨ taanahiyaatɨ nuwɨse. Iyataatɨ amɨ sahɨ asuipatɨhɨ gaasɨ nipaatɨwɨse. Aiwɨ amɨ apotɨhɨrɨ nehɨ samɨ ambɨpatetɨ niyopɨ nipaatohɨpɨpaahɨtane. Iyawaahandɨ kandɨ amɨ apotɨhɨrɨ wapa isɨpɨpa wɨndɨ mipɨse. Owetane. 10 Sahɨ nuwɨ aunahɨpatɨ wɨta noaipapɨ amɨ aŋaaŋɨ wangaapɨhɨ nandaawaawaahɨ sapɨhɨ kapɨhɨ bimambɨwɨ aunahɨpatɨ namasi nowaahura aŋaaŋɨ saaŋɨ namasi kapɨhɨ noaipasi nuwɨse. 11 O amɨ sahɨ nuwɨ aunahɨpatɨ wɨta noaipasaihɨ isɨhiya wɨndɨ sapɨ maaritɨwɨ namaasamaapɨ pɨwaamaasatɨwɨ amɨ samɨ pɨwɨha atɨhomaasisaihaahɨ kandɨ kiyaamɨ maipɨhandapɨ, ‘nyamɨhandɨmaahe samɨhande. Isɨ kandapɨ Autaahaatɨho wihoaaŋɨhandɨ nasamɨtaise,’ undɨwɨ nunjɨtaatɨwɨ samɨ auhɨramɨ atasɨhaapɨhɨ ikwaatɨpɨho namaasandimbɨpa kapɨhɨ tɨwɨhaapɨ nemapɨ nuwɨse,” undatɨ pɨwɨha itatamanatɨ wɨnɨhundatɨ kaundatɨ natausaasataise.* 12 Siyatɨ Jisaasiho natausaasihɨ nuwɨ isɨhiyai saundɨwɨ, “Sahɨ samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa namapɨ nepemaitɨwɨ amɨ Autaahaatɨhoenda napɨwɨse,” undɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaawaayopo. 13 Aiwɨ kiya Jisaasiho watɨpɨhandɨ numwindɨhanda itɨpɨho maipɨhapa taahɨwaiwa isɨhiyai timbɨpa nunyatɨ bimiwaiwai nepɨ tahamanɨwusoaasawɨ nemawaayopo. Aiwɨ amɨ atɨpatɨ oripɨhatɨ noaapɨ isɨhiya taahiyɨhiya timbɨpaisahiyai iwinjaahauhɨ kiyai gausoendaise.
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Napwindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 14:1-12; Rukɨho 3:19-20, 9:7-9)
14 Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ otɨpɨpatɨ kaindɨhandɨ nga auta noaipasɨhɨ amɨ isɨhiya nahatiya mmonawa gaatihɨ kandapɨ aunahɨpatɨ nahatewaara kanɨwɨ gaamatawayopo. Aihɨ amɨ sandapɨ isɨhiya pɨwɨha nesi kanɨwɨ daayohiyɨhiyaamɨ usa satawaatopo. “Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho so anɨmwaahɨpatombɨ saiwa kaitandɨ watɨpɨhandisa nepasi isɨhiya kamaitaahetahaiwa watɨpɨhaiwa kiyataise,” tɨwɨ katawaatopo. Satauhɨ amɨ awaisɨho Kiŋɨ Erotɨho pɨwɨha sa atisatɨ netaise. 15 Aihɨ amɨ usa satawaatopo. “Kɨmo utaamo Eraijaahoe,” tawaatopo. Aihɨ amɨ usa satawaatopo. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ jɨhura ausaapɨ isɨhiyai kaundohiyɨhiyaamatiyaho wo noaipa watɨpɨhaiwa aungwohaiwa kiyataise,” tɨwɨ Jisaasihopɨ katawaatopo. 16 Satɨwɨ isɨhiya katauhɨ awaisɨho Erotɨho pɨwɨha sa kaahɨhɨ atisa netaise. Siyatɨ kaahɨhɨ atisataatɨ ko awaisɨho Erotɨho sandaase. “So Jonɨhoai nɨnɨ naahutarɨhɨrɨ nisatonɨhɨ aimɨ napwisɨhosɨ amɨ ko japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ nepatete,” tatɨ kandaase.
17-18 Apopaatɨ waatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Erotiyaasihaate. Amɨ saatɨ Erotɨhomɨ saingɨho Piripɨhomɨ apwaataate. Piripɨhomɨ apwaataatɨtihɨhandɨ kandɨ awaisɨho Erotɨho kaati aunɨhɨwisatɨ netɨ wɨrataise. Siyatɨ netɨ wɨrasɨhɨ kandapɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho konɨhɨ jinjɨhaatɨ awaisɨho Erotɨhoai saundataase. “Kunyɨhɨho Piripɨhomɨ apwaataati nepɨ wɨrahingɨtɨmandɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ nopɨsasɨpɨ kiyapainɨ sandɨ tɨtɨhɨmaahe maipɨhandɨ kiyapaise,” undatɨ itɨhundataase. Siyatɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Erotɨhoai kaundihɨ kandapɨ awaisɨho Erotɨhoai apowihɨ namatɨ tingaatɨhaisahiyai natausaasihɨ nuwɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhoai isɨpɨ numwaasi nuwɨ isɨhiya napwɨtohɨpɨpɨhɨ ipipatɨ watɨpɨhata wɨsasawɨ napuwawaayopo. 19 Erotiyaasihaatɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhopɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ apowihɨ Jonɨho sohoai timapɨse undɨtɨhatɨ katɨ Erotɨho awaisɨhopimainjɨhɨ wɨndɨ kaundatɨ kamaise. Owe. 20 Amɨ Erotɨho Jonɨhopɨ yayatɨ amɨ koai Erotɨho biyatɨ iwinjatiho. Iyatɨ amɨ Jonɨho Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ utaaho apɨpaahɨ gaaho tɨtɨhotihɨ Erotɨho yayatɨ gwɨnyaataato. Iyatɨ amɨ Jonɨho pɨwɨha ausaasɨwaiwa Erotɨhomɨ omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nusopɨsasinjɨhandɨ kandɨ amɨ Erotɨho Jonɨhopɨ maaritatɨ komɨ pɨwɨha atɨwisataise.
21 Siyatɨ nitana Erotiyaasihaatɨ bimainjɨhaatisɨ kaatamɨ maarɨhopɨ asisɨha Erotɨhoai sanaatɨ namwisɨha noaipataise. Siyatɨ Erotɨhoai asisɨha sanaatɨ namwisɨha noaipasɨhɨ Erotɨhomɨ yatɨhɨ otɨtɨhɨ otɨpɨpatɨ awaiwaiwa isɨpɨ kaiwɨ bimohiyɨhiyaisunɨ amɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ kiyohiyɨhiyai tahaapundɨwɨ iwinjatohiyɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya usa awaisawɨhiya Garirihandaahapɨhiyaisunɨ numwaatɨ ahoyatɨ kiyaisa maasɨ nandandɨ nandapa aungwohandɨ tɨhataise. 22 Aihɨ Erotiyaasihaatamɨ maataatɨ nasa nandaatɨ awaisɨho Erotɨhomunɨ isɨhiya ko gaata numwaasɨhɨ nandapa maasɨ nainjawɨhiyaamɨ ndɨhetɨ waipatɨ sanahɨwiya waipwaasɨhɨ kiya kaatapɨ aungwohandɨ maaritawaayopo. Saiwɨ kaatapɨ kiya aungwohandɨ maaritawaawɨ awaisɨho Erotɨho kaatɨ apwaimaamaati saundataase. “Gisɨ wapaapɨhisonaahɨ satɨpɨ nɨngisɨ sapaapɨnyisɨ naninye ndɨpɨ kande amɨ nɨnɨ kapa gisɨ nahɨmɨtaano,” undataase. 23 Ko awaisɨho Erotɨho pɨwɨha watɨpɨha kaatɨ apwaimaamaati saundataase. “Kɨnyɨ nɨngi wapaapɨ nanɨsesamaahɨ nahɨmɨto. Nisɨ otɨpɨpatɨ awaisɨhonɨnimandɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimohɨpatisangi tipɨtapaatɨ wihoaaŋɨhatɨ kɨnyɨ kaimbɨ jatɨtaapɨ nahɨmɨto nanɨsesamaaho,” undataase.
24 Saundihɨ kaatɨ sanaatenda ŋuhɨti notɨ saundataase. “Nore nɨnɨ awaisɨho Erotɨhoai ko nɨngi napindɨ nanɨmɨtandɨ nunjendande?” undataase. Sata nunjesɨhɨ sanaatɨ maataati satɨpɨ kaunde undatɨ saundataase. “Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhomɨ mɨtɨho nisatɨpɨ nesɨmbo undɨpɨ kaunde,” undataase. 25 Sata sanaatɨ maataati kaundihɨ kaatɨ atisamapɨ ketɨ ŋuhɨti niya awaisɨho Erotɨhoai saundataase. “Wanɨ kɨmura kuraanɨhɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhomɨ mɨtɨho nisatɨpɨ nyaihandaapɨhɨ ahiyapɨ nesɨmbɨnɨmɨtaape,” undataase. 26 Sata apwaimaama Jonɨhomɨ mɨtɨhopundihɨ awaisɨho Erotɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ komɨ maarɨho yaawatɨ naaŋawisataise. Siyatɨ awaisɨhomɨ maarɨho yaawihɨhandɨ kandɨ amɨ ko pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨha isɨhiya maasɨ nandapa nanɨhohiyɨhiyaamɨ ndɨhetɨ apwaimaamaati kaundisɨhaapɨ gwɨnyapenataatɨ sandɨ utaahomɨ mɨtɨhopɨndɨnɨ owe undɨtandɨhandɨ owendaise. 27 Aihɨ ako komɨ pɨwɨha watɨpɨha watɨpɨta katisɨhaapimainjɨhɨ namatɨ tingaatɨhaisaho woai saundataase. “Kɨnyɨ aŋɨhandɨ napwɨtohɨtɨhandaatɨhɨ numbwɨ nandaapɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhomɨ mɨtɨho nisatɨpɨ nesi nambɨ apwaimaamaati numwɨta numwe,” undataase. Numwe undihɨ ko tingaatɨhaisaho ketɨ kuraanɨhɨ atisatɨ aŋɨhandɨ napwɨtotɨhandaatɨhɨ notɨ nandaatɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhomɨ mɨtɨho nisatataise. 28 Mɨtɨho nisatatɨ nyaihandaapɨhɨ isɨsi nasatɨ apwaimaamaati nunyataise. Apwaimaamaati numwihɨ kaatɨ netatɨ sanaati nunyataise.
29 Saiwɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhomɨ mɨtɨho nisatauhɨ aimɨ sore tauhɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya atisawaayopo. Atiwɨmapɨ napɨwɨ Jonɨhomɨ ambɨpatɨ nesisuwɨ jomaahɨpataatɨhɨ akosɨhaara ahiyawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Taahiyɨhiya 5,000 Handi Nusatipɨhaapɨhiyai Nandapa Numwindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 14:13-21; Rukɨho 9:10-17; Jonɨho 6:1-13)
30 Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaapɨ kaundɨtaatɨwɨ Jisaasiho natausaasisawɨhiya aposerɨhiya japɨhɨ napɨwɨ kiya kiyohɨwaiwaapunɨ amɨ katɨwunjohɨwaiwaapɨ Jisaasihoai kaundawaatopo. 31 Aihɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Jisaasihoaapɨhɨ nuwɨ napɨwɨyawaasauhɨ amɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ ikɨnɨwɨ nandapa nandaatɨwɨhura apɨpaahɨ owendaise. Saimainjɨhɨ namatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Isɨhiya owehapɨhɨ apɨpaahɨ watɨminɨhapɨhapɨ nehɨ tɨtɨhɨ yawanaanɨ nutɨhaawo amɨ sahɨ mbɨpa baiwɨ nepɨ maarɨho witɨwɨ ikɨndaatɨwo,” undataase. 32 Sata Jisaasiho kaundihɨ kiya atiwɨ nehɨ sawanaahɨ kopuho wotɨ Jisaasihoaisawɨ wapɨhɨ isɨhiya owetatɨ apɨpaahɨ watɨminɨhapɨhapɨ nowaayopo.
33 Saiwɨ kopuhotɨ niyauhɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya kiyai iwinjawaayopo. Saiwɨ iwinjaposawɨ isɨhiya taahiyɨhiya aunahɨpɨhaiwa nahatewaaraahapɨhiya Jisaasihoaisawɨhiya niyohɨpɨpɨhapɨ auhɨraapɨhɨ durɨhɨrainɨ wihoaaŋɨ nowaayopo. Numbɨwɨ Jisaasihoaisawɨhiya mehiyauhɨ kiya jɨhɨ nuwɨ noaipapɨ tɨmanɨnɨwɨ bindawaayopo. 34 Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ kopuhotɨ ipotɨ notɨ tɨmahiyataise. Tɨmahiyatɨ kopuho namasi ko isɨhiya wɨrɨsandɨhandi usonata kiyaapɨ maarɨho aungwohandɨ tundataise amɨ kiya sipɨsipɨhandɨ satɨho owehandamataiwɨhiyaatiho. Aihɨ amɨ ko namasatɨ pɨwɨha taahɨwaiwa kiyai kataunjataise. 35 Siyatɨ Jisaasiho kataunjihɨ aimɨ ipɨho tipatetɨ namaatipaitandaihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya napɨwɨ koai saundawaatopo. “Kɨmbɨhɨ isɨhiya wɨndɨ bɨmimaawɨ owehapɨhisɨ aimɨ ipɨho notɨ napwɨhataise. 36 Isɨmiya kɨmiyai nepɨ natɨpusoaase kiya nuwɨ sawana osaataatɨ nandapa niyamahohɨpɨpɨhunɨ amɨ aunahɨpɨhaiwaara yahapɨhɨ detɨ nandapa mmonɨwɨ nawɨho nunyawɨ nepɨ nando,” undawaatopo. 37 Aihɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Sahɨ sawanaatɨ isɨmiya kɨmiyai nandaatɨwɨhapa nunyawɨse,” undataase. Ko saundihɨ amɨ kiyaamɨha koai saundawaatopo. “O amɨ nyahɨ kiyai napindɨ numwɨtɨhaawe? Kɨnyɨ nyangi natɨpɨnyoaasisamɨhɨ nyahɨ nowa nawɨho ikɨhurɨ yahura nandapa bɨretɨhandɨ nga newa kɨmiya isɨmiyai nga nunya gaamaitaano?” undɨwɨ nunjenawaayopo.
38 Aihɨ Jisaasiho kiyai saundatɨ nunjenataise. “Nandapa bɨretɨhandɨ sahɨ napitaiwɨ isɨpɨhiyaate? Nuwɨ mmonɨwɨse,” undataase. Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nuwɨ kiyaamɨ nandapa bɨretɨhandɨ awɨtɨwɨ mmonawaayopo. Mmonawa bɨretɨhandɨ 5 kiyatɨ ikwɨrɨ naasairɨtihɨ amɨ araiho 2 kiyatɨ yahurɨtihɨ kɨpwɨndihɨ mmonɨwɨmapɨ Jisaasihoai saundawaatopo. “Bɨretɨhandɨ 5 kiyatɨ ikwɨrɨ wihɨtɨhɨrɨtihɨ amɨ araihurɨ 2 kiyatɨ yahurɨtihɨ kɨpwɨndataise,” undawaatopo.
39 Saundauhɨ amɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Sahɨ isɨmiyai nepɨ tipɨtapaapɨ kɨtarɨhɨraatɨhɨ yatɨhɨ bimɨta kɨhonjɨ kɨhonjaapɨhɨ ahoaiwɨ ahɨwisai nuwɨse,” undataase. 40 Saiwɨ nepɨ kɨhonjɨ kɨhonjaapɨhɨ ahoyauhɨ amɨ isɨhiya 50 kaiwɨsangi amɨ 100 kaiwɨsangi kɨhonjɨ kɨhonjaapɨhɨ bimai nowaayopo. 41 Saiwɨ bimauhɨ Jisaasiho nandapa bɨretɨhandɨ 5 kiyatɨ ikwɨ wihɨtɨhɨrɨtihɨ amɨ araihurɨ 2 kiyatɨ yahurɨtihɨ netaise. Netɨ isɨwatata autaahɨ yamɨhapataatɨhɨ jatata sapa nandapaapɨ Autaahaatɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undataase. Sata gaare undatosatɨ Jisaasiho bɨretɨhandɨ netɨ naumbotɨ araihoaisatɨ ahoyatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai nunyataise amɨ kiya nepɨ isɨhiyai nunyawɨ gaamaitaatɨwo. 42-43 Nunyawɨ gaamɨhauhɨ isɨhiya siyatɨ ahoyainjɨtɨhandɨ kiyaamɨ maaritohɨrɨhɨretɨ nanɨmbɨwɨ gaata gwɨsɨha yaawihɨ nawɨpɨpa bɨretɨhandɨ araiho kanaahɨpa ahotimbɨpa otɨpɨpatɨhiya asɨwɨ nepɨ ikɨhaiwa 12 kiyahaiwa tisaipɨ kɨpowaayopo. 44 Sandɨ nandapa bɨretɨhandunɨ amɨ araihounɨ isɨhiya nanɨhohiyɨhiyaamɨ nehɨ usɨhiyaahɨhɨ awɨtauhɨ 5,000 kaiwɨhiyaare. Amɨ asɨhiyaunɨ amɨ manyinyaunɨ wɨndɨ awɨmɨtopo, owetise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Durɨhɨraatɨhɨ Autaahɨ Itɨpa Daimɨ Naindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 14:22-23; Jonɨho 6:16-21)
45 Saiwɨ nandapa nanɨwɨ owetihɨ ketɨ kuraanɨhɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai tarɨwundatɨ kopuhotɨ yamwaasi durɨhɨraatɨhɨ wihɨnɨ nahaitɨwɨ aunahɨpatɨ Betɨsaitaahandaahapɨ jɨhɨ taawɨ nutaatɨwɨ kaundataase. Iyatɨ ko isɨhiyai kiyaamɨ aunahɨpataahapɨ netɨ natausaasɨtandɨ kapɨhɨ daahɨ bindataise. 46 Siyatɨ isɨhiya nahatiyai natausaasamapɨ Jisaasiho nehɨ sawahohɨhɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ gaapundɨtandɨ sisɨhoaasɨnɨ nasaamanataise. 47 Aihɨ aimɨ asɨhananaataatɨhɨ Jisaasiho ko taatɨ gaapundimbɨpɨhɨ ikatɨhaatɨ bitonda jata komɨ otɨpɨpatɨhiya aimɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ kopuhotɨ taawɨ niyauhɨ iwinjataise. 48 Iyatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai iwinjata mbɨpa waatɨ mbwaatɨ kiyaisunɨ amɨ kiyaamɨ kopuhoai netɨ kwɨtɨwa ikɨpɨnda tiwandihɨ kiyai bɨpi ahiyawɨ nepɨ taawɨ saihɨra kopuho aisi niyauhɨ iwinjataise. Siyatɨ ko kiyai iwinjatosa kapɨhɨ ikatɨhaatɨ bitonjatɨ aimɨ bowɨtandɨ detɨtihɨ 3 kirokɨhandamunɨ amɨ 6 kirokɨhandamunɨ otɨhamwaaŋɨ Jisaasiho durɨhɨraatɨhɨ itɨpatɨ daimɨ autaahɨ nasataise. Iyatɨ ko kiyai bɨpi nusatipaito tatɨ taatɨ nasataise. 49 Siyatɨ kiyai nusatipaito tatɨ durɨhɨraatɨhɨ autaahɨ daimɨ napihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya koai ketɨ iwinjawaayopo. Saiwɨ iwinjaposawɨ kiya kopɨ naahɨrisa panaahaise tɨwɨ gwɨnyaawaawɨ kiya yaiwɨ kaahaatawaatopo. 50 Kiya koai iwinjawaawɨ yayawaayopo. Yayauhɨhandɨ kandɨ amɨ ketɨ kiyai Jisaasiho pɨwaundatɨ saundataase. “Sahɨ wɨndɨ yamaiwɨse. Nɨnɨ Jisaasihonɨnisɨ sahɨ nepɨ andɨtitɨwɨse,” undataase. 51 Saundamapɨ Jisaasiho kopuhotɨ yamwaatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ maasɨ bindataise. Aihɨ amɨ mbɨpa waatɨ mbwaatɨ itɨpinjɨtɨhandɨ yatɨhitatɨ owendaise. Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaroamapɨ yaiwɨmawaayopo. 52 Saiwɨ kiya aungwohandɨ maaroamapɨ yaiwɨmahohɨtɨmandɨ amɨ kiyai Jisaasihopɨ wɨndɨ namausesɨpainjɨhe. Iyatɨ amɨ ko watɨpɨhandɨ kiyatɨ bɨretɨhandɨ 5 kiyahandɨ isɨhiya taahiyɨhiyai naumbotɨ numwindɨhandapɨ kiya wɨndɨ gɨmunyaawaawe amɨ Jisaasiho wapa wapa nga kaitaiso tɨwɨ kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpainjɨtɨmandɨ kiyaamɨ maarɨho daahɨ nimbɨputawaawe.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Taahiyɨhiya Timbɨpaisahiyai Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 14:34-36)
53 Aihɨ kiya durɨhɨraatɨhɨ napɨwɨ yapɨpatɨ Genesaretɨhanda durɨhɨramɨ wihɨnɨ notawaayopo. Notɨwɨ kapɨhɨ kiyaamɨ kopuho yamepata wɨraposawaayopo. 54 Saiwɨ Jisaasihotihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatihɨ kopuhotapɨ noaatɨpɨhauhɨ isɨhiya taahiyɨhiya aimɨ ketɨ kuraanɨhɨ Jisaasihoai usowɨ iwinjawaayopo. 55 Saiwɨ iwinjamapɨ yapɨpatɨ Genesaretɨhandamɨ aunahɨpatɨ nahatewaara gaamapɨ ŋihɨti nuwɨ isɨhiya timbɨpa kahatamatɨpetahapaisahiyai gwɨtɨhoaatɨhɨ ahiyawɨ isɨsi wapɨhɨ wapɨhɨ Jisaasiho sapɨhɨ sore tauhɨhapɨhɨ kapɨhɨ numwaasi nasawaayopo. 56 Aihɨ nahataapɨpɨhɨ Jisaasiho daimɨ naimbɨpɨhɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ taunɨhandaatɨhɨ amɨ gwɨharaahonyaara amɨ osaataatɨ isɨhiya kiyaamɨ naisɨhiya timbɨpaisawɨhiyai aunahɨpa isɨhiya ahoyanɨwɨ nandapa amɨ wapa nunyawɨ nehohɨpɨpɨhɨ maaketɨhandaatɨhɨ numwaasi nasawaayopo. Numwaasi napɨwɨ ahɨwisawosawɨ Jisaasihoai saundawaatopo. “Jisaasihoŋe, isɨhiya timbɨpaisahiya kinyɨ apotɨhɨrɨ giwɨta nehɨ winjase,” undawaatopo. Aihɨ isɨhiya timbɨpaisahiya saiwɨ Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ numwɨhatɨwɨ iwihohiyɨhiya kiyaamɨ timbɨpa owetihɨ noaipapɨ gaahiyaatawaayopo.
* 6:11 Amɨ saiwɨ kiyohɨtɨmandɨ isɨhiyai saundɨwɨ nyahɨ sangisenda wɨndɨ japɨhɨ namaapɨto kiyaatangisɨnɨhɨ nasamɨhaayo undɨwɨ sɨwipatɨ nunjawaayopo. 6:15 Eraijaaho so Kɨraisiho sangɨ noaipasɨhɨ kɨnaungwɨha taahɨwaiwa gɨmunyaatahaiwa jɨhɨ aimɨ bimainjatɨ napwihɨhopɨtopo. 6:28 Kɨmandɨ Erotiyaasihaatɨ Erotɨhomɨ Tingaatɨhaisahiya akɨtɨnɨhɨ Jonɨho sohoai tiwauhɨ napotaise tatɨ mmondande.