10
Isɨraherɨhiya Tɨtaahiyɨhiya Autaahaatɨho Isɨhiyai Saundatɨ Sahɨ Saasanotahiyaate Undatɨ Usosɨrɨhɨretɨ Wɨndɨ Mohopo
Nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ naisɨhiyaate, nɨwahonisɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyai Autaahaatɨho japɨhɨ numwaitando ndɨ nɨnɨ kiyaapɨ awaindɨhandɨ pɨhɨndɨ gwɨnyaatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundataato. Nisɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyai nɨnɨ baindɨ usotɨhonɨnisɨ pɨwɨha auta kiyaapɨ kandaato. Kiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨ apɨpaahɨ pɨhɨtɨwɨ maaritɨwɨmɨhauho. Kiya saiwɨ apɨpaahɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨ maaritawaahandɨ kandɨ kiya wɨndɨ tɨtɨhɨ mohopo. Jisaasihomɨhetapɨ Autaahaatɨho isɨhiyai saundatɨ sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate undatɨ usosɨrɨhɨretɨ kiya wɨndɨ mohopo. Saiwɨ nehɨ sawana kiyai daihɨra wɨra daahɨwɨtaatɨwɨ andɨtatɨ napamawaayopo. Aiwɨ kiya Autaahaatɨho isɨhiyai Jisaasihomɨhetapɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate undirɨhɨretɨ wɨndɨ monɨwɨ pɨnamaayopo. Owetise. Nɨnɨ sandɨ kiya tɨtɨhɨ wɨndɨ mohopo ndɨ katohɨtɨndɨ apaapɨmaato, isɨhiya pɨhɨtɨwɨ andɨtatɨ napamapɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrauhɨ amɨ sandaahɨ Autaahaatɨho kiyai saundatɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate undatɨ kaundataise. Amɨ sandɨhɨ Kɨraisiho netɨ owemase. Aihɨ amɨ sandɨ Kɨraisiho saindɨndaahɨ Autaahaatɨho isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai saundataise, sahɨ saasanotahiyaate undataase.
Isɨhiya Nahatiyai Autaahaatɨho Nga Japɨhɨ Numwaitaise
Iyataatɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nahataapa baiwɨ japepihɨrisaihɨhiyai Autaahaatɨho saundatɨ, “Sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undatɨ usondandɨhandapɨ Mosesiho satatɨ jɨpatɨpaise.
“Isɨhiya wowaatɨ wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨha japepihɨrohiyɨhiyai kapetapɨ Autaahaatɨho jinjapɨhɨ asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ numwɨtaise,” Pɨrisihiya 18:5
tatɨ jɨpatɨpaise. Amɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda isɨhiyaisɨ Autaahaatɨho saundatɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate undisawɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ satatɨ kiya wɨndɨ satɨwɨ namaasendaapo, “Diya yamɨhapataatɨhɨ naitaapo?” maatɨtaapo. Amɨ sandɨ Kɨraisihoai numwaasi maapɨ noaatɨpaitaatɨwɨhandapɨ topo. Aiwɨ amɨ kiya wa samaatɨtaapo, “Diya isɨhiya napohiyɨhiya bimohɨpɨpɨhɨ mɨhatɨhɨsangi nuwɨ noaatɨpapɨ Kɨraisihoai ahowimapɨ asohoemapɨ numwaasi nasaamanɨtaapo?” tɨwɨ namaasendaapo tatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise, “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaahɨ kɨnyɨhinɨ detɨ kɨnyɨ maahomwaaŋɨ mipatetɨ ahotatɨ amɨ kɨnyɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ kɨhɨmundataise,” tise. Iyataatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitɨhaahandapɨ nyahɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨ sa pɨwa ausaahohaare. Isɨ amɨ kɨnyɨ auta isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ kinyɨ maahomwaaŋɨ nausaapɨ, “Jisaasiho nisɨ Awaisɨhoe,” tɨpɨ katɨpɨ amɨ kɨnyɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ satɨpɨ Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhandaahɨ anɨmwaahɨpatombɨ Jisaasihoai jahɨra ahowimatɨ numwaataise tɨpɨ gɨwunyaapaapaahɨ Autaahaatɨho gi japɨhɨ nangɨmaitaise. 10 Nyahɨ nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaatɨ amɨ nyamɨ maahomwaaŋɨ nausaawaatɨ auta isɨhiya usaisɨ Kɨraisihopɨ ausaawaatɨ kaundohɨtɨhandaahɨ Autaahaatɨho sanyatatɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate nyatatɨ nyangi japɨhɨ nanyamaataise. 11 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ wa satise, “Utaaho itapaatɨ wowaatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya wɨndɨ mɨmaipɨwimatatɨ mamaawɨtaise,” tatɨ jɨpatɨpindise. 12 Sandɨ isɨhiya nahatiyaapɨse amɨ Judaahiyaanangisunɨ nyamɨ ipaahaapɨ dawaataatɨhiyai naasaipitɨ kiyatɨ Autaahaatɨho japɨhɨ nanyamaataiso. Iyatɨ Autaahaatɨho kɨmɨ ko nyahɨ nahatiyaanamɨ Awaisɨhoso. Iyatɨ amɨ nyahɨ wonɨnɨ waanɨnɨ ko wapa nanyamɨtandɨ gaundaatɨ nunjehonɨhapa pɨhɨtatɨ asakiyatɨ nga nanyinyahoso. 13 Amɨ siyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhɨ wa satise, “Utaaho itapa wowaatɨ Awaisɨhomɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtɨwɨ gaatohiyɨhiyai Awaisɨho japɨhɨ numwaitaise,” tatɨ jɨpatɨpindise.
14 Isɨ amɨ kiya kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaawaawaahɨ ko kiyai japɨhɨ numwaitandɨ napitaiwɨ kopɨ kiya gaatɨwɨ koai nunjendaapo? Aiwɨ amɨ kiya pɨwɨha Kɨraisihopɨ usa ausaapɨ kamaatisaihɨ amɨ wɨndɨ atɨhomisawaawaahɨ kopɨ kiya napitaiwɨ gɨwunyaitaapo? Aiwɨ amɨ Kɨraisihopɨ isɨhiya usa pɨwɨha wa ausaapɨ kamaatisaihaahɨ kiya napitaiwɨ atitaapo? 15 Iyataatɨ amɨ Kɨraisihopɨ sangɨ atisohiyɨhiyai kopɨ pɨwɨha ausaapɨ diya kaundɨtaapo, amɨ Autaahaatɨho isɨhiya pɨwɨha ausaitaatɨwɨhiyai wɨndɨ natamausoaasonaaho? Amɨ sandɨ kandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ wa sandaase,
“Ese, isɨhiya pɨwɨha gaaha wanɨha nesi nasohiyɨhiya satɨ apɨpaahɨ gaahatɨ kiyawaayopo,” Aisaiyaaho 52:7
tatɨ jɨpatɨpindise.
Nyahɨ Isɨraherɨhiyaanamɨ Isɨhiya Taahiyɨhiya Jisaasihomɨ Pɨwɨha Gaaha Atiwɨ Namehopo
16 Amɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha nesihiyai Kɨraisihopɨ pɨwɨha gaaha ausaitaatɨwɨ natausaasihɨ nuwɨ ausaahauhɨhandɨ kandɨ isɨhiya taahiyɨhiya wɨndɨ pɨwɨha gaaha atiwɨ namehopo. Sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Aisaiyaaho satise,
“Awaisɨhoŋe, pɨwɨha nyahɨ isɨhiyai kaundohɨha kiya wɨndɨ atiwɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ wɨndɨ nepɨ kumwaamopo,” Aisaiyaaho 53:1
tise. 17 Amɨ nyahɨ siyaatɨ aimɨ mmonɨhaayo, Kɨraisihopɨ pɨwɨha isɨhiya ausaapɨ kanyatauhɨ atisɨhaawɨ ketapɨ nyahɨ kopɨ gɨwunyaitɨhaahandɨ nehaayo. Iyaatɨ sa pɨwa nyahɨ atisoha Kɨraisihopɨ komɨ isɨhiya nesi napɨwɨ ausaapɨ kanyatauhɨ nyahɨ atisaatɨ nehaayo. 18 Amɨ Isɨraherɨhiya isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nesi ausaapɨ waapɨhɨtɨwɨ katohɨha apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ aimɨ atiwɨhiyaare. Atiwɨhiyaasɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ wa satise,
“Isɨhiya Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha nunyatɨ natausaasihɨ nesi yapɨpatɨ nahanda gaamapɨ ausaapɨ waapɨhɨtɨwɨ katopo. Katauhɨ kiyaamɨ pɨwɨha aunahɨpɨ nahanda notɨ daayatɨ gaamatɨ ahondaise,” Aunɨhɨhɨrɨ 19:4
tise. 19 Aiwɨ amɨ Isɨraherɨhiya apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ atiwɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaare. Saiwɨ atiwɨ mmonawaahandɨ kandɨ baiwɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ kumwaamohɨtɨhandapɨ tɨpwɨhɨwatɨ Mosesiho Autaahaatɨhomɨ maahomwaaŋɨ netɨ satise,
“Isɨhiya usa nisapɨ atɨhomisawaawɨ nehɨ isɨhiyaametɨwɨhiyai numwaatɨ iwɨtatamasanɨhɨ sahɨ samɨ mandɨha aposonɨhɨ naumwaaritaapo. Saindɨ isɨhiya nisapɨ wɨndɨ atɨhomiwɨ nɨngi wɨndɨ maanopɨhiyai nɨnɨ numwaatɨ nisɨhiyemasanɨhɨ sahɨ aposɨtaise,” Wɨnɨhapɨpa 32:21
tatɨ Mosesiho Autaahaatɨhomɨ maahomwaaŋɨ netɨ katise. 20 Amɨ sandapɨ Aisaiyaaho apɨpaahɨ waatɨ wɨndɨ yamaayatɨ Autaahaatɨhomɨ maahomwaaŋɨ netɨ satise,
“Isɨhiya nisapɨ wɨndɨ taawɨ mɨndaahohiyɨhiya nɨngi nisonawaayopo. Isɨhiya nisapɨ wɨndɨ taawɨ namaasenɨhohiyɨhiyai nɨnɨ noaipatɨ iwinjataayo,” Aisaiyaaho 65:1
ndaase tatɨ Aisaiyaaho kandaase. 21 Iyataatɨ amɨ Isɨraherɨhiyaapaahɨ Aisaiyaaho Autaahaatɨhomɨ maahomwaaŋɨ netɨ sandaase,
“Isɨhiya nisɨ pɨwɨha atɨhomiwɨ amɨ wɨretɨtɨwɨhiyai japɨhɨ numwaitondɨ nisɨ ikwɨrɨ dɨhɨmwanɨtɨ nɨnɨ ipɨho pɨtɨtaatɨwatɨ konɨnɨhɨ jaatɨ bɨsondaayo,” Aisaiyaaho 65:2
ndaase tatɨ katise.