9
Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Isɨraherɨhiyaapɨ Porɨhoai Maarɨho Naaŋawɨsatɨ Yaawataise
Nɨnɨ utaahonɨnɨ Kɨraisihomɨhonisɨ pɨwɨha kɨma katɨtandiyohɨma apɨpaahɨ akaahaare. Nɨnɨ wɨndɨ jaipɨndɨ kandaamaato. Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nisɨ amɨtɨha maarɨho gwɨnyaahohɨtɨhandi netɨ nɨtatamanatɨ gwɨnyaasɨhɨ pɨwɨha akɨtɨha nɨnɨ kandaato. Nɨnɨ wɨndɨ jaipɨndaamaato. Itɨpɨhoaisangi kinyɨ pɨwɨha akɨtɨhaare tatɨ nisɨ amɨtɨha maarɨhoaatɨhɨ kandataase. Pɨwɨha nɨnɨ katɨtandiyohɨha kɨma siyatɨ nɨnɨ nisɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ awaindɨ naaŋanisatɨ yaasataise, nɨwahonɨsɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaapo. Nɨnɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ jɨtɨpatamɨhonɨnɨndaatɨ sandɨ kiyataayo. Nɨwahonisɨ ambɨpatɨ jɨtɨpatamɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyai Autaahaatɨho japɨhɨ apɨpaahɨ numwaitandɨ awaindɨ gwɨnyaataayo. Iyataatɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ Jisaasihoaisatɨ tɨmaamaitohɨtɨhandaatapɨ Autaahaatɨho kiyai japɨhɨ numwaitandɨ nɨngisɨ namandipatɨ nehɨhaatenɨmaito ndɨ nisɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kiyaapimainjɨhɨ nɨnɨ gwɨnyaataayo. Ko siyonaahɨ nɨnɨ maaritɨto. Iyataatɨ nyahɨ Judaahiyaanangi Autaahaatɨho satatɨ sahɨ nisɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ Isɨraherɨhiyaate, nyatatɨ ambɨpatɨ nanyoaasatɨ ahɨnyihɨhɨyaanɨne. Iyatɨ sahɨ nisɨ manyɨnyaate, nyatihɨ komɨ manyɨnyaanimataahiyaanɨne. Komɨ manyɨnyaanimatonɨhɨ Autaahaatɨho komɨ gaahaiwa watɨpɨhaiwa nanyisatɨ nanyamihɨhiyaanɨne. Iyatɨ satatɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ nisɨhiyaatimatɨtaatɨwe tatɨ pɨwɨha watɨpɨha katanyasatɨ nanyinyatɨ amɨ komɨ wɨnɨhapɨpa nyangi nanyinyataise. Komɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ aunɨhɨhɨrɨ kataatɨ gaapundɨtɨhaahaiwa nanyinyataise. Autaahaatɨho kahapaamapɨpa gaahaiwa nanyamɨtandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ nyamɨ asoya asisai kaundiwaiwa nyahɨ nehaayo. Iyataatɨ nyamɨ asoya watɨpɨhiya awaisawɨhiya nyahɨ kiyaamɨhetapɨ noaipapɨ nasohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaare. Aihɨ nyamɨ ambɨpatɨ jɨtɨpatetapɨ Kɨraisiho noaipatɨ nehɨ utaahoematataise. Iyatɨ ko kahapaamapɨpa nahatewaamɨ mɨtɨho awaisɨho napwise nyahɨ koaisɨ mepɨ autahewaumaitɨhaawo.
Komɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiyai Autaahaatɨho Aimɨ usonatɨ Namɨhaase
Iyataatɨ nɨnɨ wɨndɨ sandaamaato, Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyaanangi gaahaiwa nanyisatɨ kanyitandɨ pɨwɨha jɨhɨ tɨmanatɨ katiwaiwa tɨmahiyatɨ namandipatatɨ akɨpɨpa owe daamaato. Sandɨ Isɨraherɨhiya nahatiya nanɨhaiwɨ topɨtaata kiyaanɨhɨ nisɨ isɨhiyaatɨtaapo tatɨ Autaahaatɨho wɨndɨ kamaatise. Abɨraahamɨhomɨ jɨtɨpatetapɨ namoyaatɨwɨ noaipahohiyɨhiya nahatiya Autaahaatɨhomɨ manyinya akɨtɨhiyaimatawaamaayopo. Owe. Sandapɨ jɨhura Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai Saundise, “Isaakɨhomɨ manyɨnyaahɨ kinyɨ manyɨnyaatɨtaapo,” undise. Iyataatɨ sandɨ siyate, manyinya nehɨ isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨho gwɨnyaahohɨrɨhɨretapɨ namoyaatɨwɨ noaipapɨhiya Autaahaatɨhomɨ manyɨnyaimatawaamaayopo. Owetise. Manyɨnya Autaahaatɨho pɨwɨha tɨmanatɨ katirɨhɨretɨ namoyaatɨwɨ noaipahohiyɨhiyaahɨhɨ Autaahaatɨhomɨ naisoho Abɨraahamɨhomɨ manyɨnya akɨyɨhiyaimatawaayopo. Iyataatɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai pɨwɨha jɨhɨ tɨmanatɨ kaundisɨha saundataase, “Tɨtɨhɨ asisɨha nɨwahonɨnɨ ahiyohurura jahɨra napɨtɨ sasanyuraasangi jainjasanɨhɨ Saraahaatɨ metɨhonjɨ wohonjɨ namwɨtaise,” undatɨ kaundise.
10 Iyataatɨ amɨ saiwaahɨmaahe, nyamɨ asɨho Isaakɨhoai aimɨ Saraahaatɨ namwihɨ noaipatɨ gwɨnyanatɨ awaisɨhotatɨ kɨnaungwɨha tɨtaahɨwaiwa sanaihɨhura apopaatɨ Repekaahaati netɨ wɨrataise. Aihɨ kaatɨ metɨhurɨ wohurɨ yaŋatɨpɨhurɨ Isaakɨhoai namounyataise. 11-12 Iyataatɨ metɨ awɨtipɨhurɨ sangɨ noaipasɨhura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa isɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ nehɨ sawahomunyaasɨrɨhɨretɨ gwɨnyaasɨpɨpa kuramɨ woaisɨ numwaatɨ koetapɨ kaitandɨ kandapɨ Repekaahaati Autaahaatɨho saundataase, “Metɨho jɨhɨ napisɨho ipotɨhomɨ otɨtɨhɨ sanutaise,” undataase. Meturɨ sangɨ noaipapɨ sanaatamɨ gwɨsɨhaatɨhɨ kɨpwɨndɨmɨ amɨ kahapaamapɨpa gaahaiwaisangi maipɨhaiwaisangi wapa kamaimɨ owehandɨ Autaahaatɨho sandɨ kandaase. Sandɨ Autaahaatɨho nehɨ sawahounyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ meturɨ naasohɨ naasohɨ komunyaasɨrɨhɨretɨ wapa kamaimɨhandɨ nehɨ metɨho woaisaahɨhɨ numwaatɨ komɨhetapɨ Autaahaatɨho komunyaasɨwaiwa kaitandɨ kandaase. 13 Iyataatɨ sandapɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ satise. “Jekopɨhoai nɨnɨ maarɨho nunyataatɨ amɨ Isauhoai nɨnɨ maarɨho namunyo,” tatɨ katise.
14 Isɨ amɨ sandɨ Autaahaatɨho nehɨ ko sawahounyoaasɨrɨhɨretapɨ Jekopɨho komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Isɨraherɨhoai maarɨho nunyatɨ koetapɨ kahapaamapɨpa kiyataatɨ amɨ Isauhoai namasɨtɨmandapɨ nyahɨ sataatɨ Autaahaatɨho sandɨ apɨpaahɨ wɨndɨ nga tɨtɨhɨmetɨhandɨ kiyataise tɨtɨhaawo? Apɨpaahɨ owetise. Nyahɨ wɨndɨ samaatɨtɨhaawo. 15 Amɨ Autaahaatɨho Mosesihoai saundise, “woai waati nɨnɨ maarɨho wɨwiwɨtandaahɨ wɨwiwɨto. Aindɨ amɨ woai waati maarɨho asɨpɨwitandaahɨ asɨpɨwito,” undise.
16 Isɨ amɨ Autaahaatɨho satatɨ isɨhiya siya siyai nɨnɨ maarɨho nunyatɨ gaahaiwa kawitaano tatɨ kawiwiwa isɨhiya wapa Kaitaatɨwɨ gwɨnyaapɨ amɨ wapa kiyohɨtɨhandaahɨmaahe. Owetise. Nehɨ Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretapɨ isɨhiyai maarɨho nunyatɨ gaahaiwa kawɨsataise. 17 Amɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ utaaho wo yapɨpatɨ Isipɨhandaahapɨ maipɨho awaisɨhoai saundise.
“Nɨnɨ gisɨ ahɨngisonɨhoŋe. Aindɨ kinyɨ maarɨho netɨ daahɨ ipɨhatindɨ watɨpɨhɨmataayo. Nɨnɨ kɨnyɨhetapɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai nisɨ watɨpɨhandɨ auta nunjatɨ amɨ nisɨ ambɨpatɨ netɨ awaindemasanɨhɨ kiya mmondaatɨwo,” Japɨhɨ Numwaasɨho 19:16
undise tatɨ jɨpatɨpindise. 18 Isɨ amɨ nyahɨ sandɨ mmonɨhaayo, Autaahaatɨho nehɨ sawahometirɨhɨretapɨ isɨhiya usaisɨ maarɨho nunyatɨ asɨpɨwitandɨhiyai nunyatɨ asɨpɨwɨsatɨ amɨ usai netɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ daahɨ nawɨhematɨ nisapuwɨtandɨhiyai nawɨhematɨ nisapuwataise.
Autaahaatɨho Apousatunɨ Amɨ Maarɨho Asɨpiyahore
19 Sandapɨ samɨ usaatɨ satɨwɨ nɨngi nanɨsendaapo, o amɨ Autaahaatɨho isɨhiyaanangi kahapaamapɨpa kanyirɨhɨretɨ sɨretɨtanaahɨ nyahɨ maipɨhandɨ kiyohɨtɨmandɨ komɨ ahairɨhɨretɨ kiyahaayo. Isɨ amɨ ko nyangi napaapɨ sanyatise? “Sahɨ maipɨhandisawɨhiyaatisɨ pɨwɨha naitaatɨwo nyatise?” Nyahɨ usaanɨnɨ Autaahaatɨho aimɨ tɨmanatɨ kiyatɨ satatɨ kiya saito saito tatɨ ahaiwaiwa newaatɨ wɨndɨ tiwandawaamaamaito ndɨwɨ nɨngi sahɨ nanɨsendaapo. 20 Wiwa satɨwɨ nanɨsendaawɨ kɨma wɨhoaaŋɨ kasatɨtaanɨ atiwɨse. Sahɨ nehɨ isɨhiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ ikwɨra kiyatɨ ahɨsihɨhiyaate. Isɨ sahɨ isiyaatɨ akɨyɨhiyaatɨ maahusaatɨtawaawɨ Autaahaatɨhoai pɨwɨha tiwandɨwɨ nepɨ wihoaaŋɨ jahɨra kaundawaatopo? Onɨha yapɨpatɨ kwaatɨhaihaatɨ notɨ namasatɨ kaisɨhoai wɨndɨ satatɨ namunjese, “Kɨnyɨ nɨngi kɨmɨretɨ saimbɨ napindapɨ nanɨmasapɨ kanise?” undatɨ wɨndɨ namunjese. 21 Utaaho satɨho yapɨpatɨ kwaatɨhaihaatɨ onɨha kaitandɨ notɨ ahoaisɨho kwaatɨhaihaatɨ naasaipitɨ katamɨ netɨ onɨha yatɨwɨ komɨ watɨpɨhandɨ ahusotirɨhɨretɨ kaitaise. Iyatɨ wa sanahɨwiyatɨ nga nehɨ usɨpɨpaapɨhuraapɨ kiyatɨ amɨ wa asisɨha nahatewetɨ nandapa tɨhatɨ waapoho niwatɨ nanatɨ kaitandɨha kaitaise.
22 Autaahaatɨhoaisangi isɨhiyaanangi amɨ kahapaamapɨpai sɨrɨ kɨretɨ kanyisataise. Komɨ watɨpɨhandɨ isɨhiyaanɨnɨ nahatiyaanɨ mmondɨhaawɨ koaisɨ maipɨhandapɨ apɨpaahɨ apowindɨhandɨ netɨ ausaimanɨtandɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ gwɨnyaataahandɨ kandɨ isɨhiya kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ koai apowindɨhandɨ naitaatɨwɨhiya aimɨ tɨmetauhɨhandɨ Autaahaatɨho nehɨ nanɨhiyatɨ iwinjapɨ notaise. 23 Amɨ siyatɨ komɨ apowindɨhandɨ naitaatɨwɨhiyai nehɨ iwinjapɨ naindɨndɨ nyahɨ ko maarɨho asɨpɨnyisawɨhiyaanangi Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretapɨ gaahapa saasanotɨhapa nyahɨ newaatɨ yundanyaitɨhaawɨ aimɨ jɨhɨ netɨ tɨmanatɨ ahɨnyiwaiwa netɨ ausaatɨ nyangi nanyisatɨ yundanyaanyitandɨ sandɨ ko kiyataise. 24 Amɨ siyatɨ Autaahaatɨho maarɨho asɨpɨnyɨsatɨ gaahapa sawahometirɨhɨretapɨ netɨ yundanyaanyitandɨ gaatatɨ nanyamaatɨ ahɨnyisawɨhiyaanɨnɨ usaanɨnɨ Judaahiyaamɨhatɨhapunɨ usaatɨ Judaahiyaanamɨ dawaatapɨhiyaatɨ nyahɨ kɨmɨ kiyaane. 25 Iyataatɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨwɨha jɨpatɨpaisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho sandaase.
“Isɨhiya nisɨhiyaametohiyɨhiyai sahɨ nɨsɨhiyaate undɨto. Isɨhiya nɨnɨ maarɨho wɨndɨ namunyohiyɨhiyai nɨnɨ saundɨto sahɨ nisɨ apohɨpatɨ kɨrɨwipataatɨhapɨhiyaate undɨto. Oseyaaho 2:23
26 “Aindɨ sapɨhɨ aunahɨpatɨ yapɨpata isɨhiyai nɨnɨ saundɨtɨ sahɨ nisɨ isɨhiyaatɨmaahe undohiyɨhiyai sapɨhɨ kapɨhɨ nɨnɨ kiyai saundɨto nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ asohonɨnɨ bimohɨhonisɨ manyɨnyaate undɨto,” Oseyaaho 1:10
tatɨ Autaahaatɨho katise. 27 Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Aisaiyaaho Isɨraherɨhiyaapɨ satise
“Isɨraherɨhiya apɨpaahɨ wɨndɨ gɨmunyaatatɨ awɨmɨtɨnatɨ aripatɨ nawasasaahaamatendaahandɨ kandɨ nehɨ apɨpaahɨ yahingwaasisaahɨ Autaahaatɨho japɨhɨ numwaitaise. 28 Iyatɨ amɨ nehɨ apɨpaahɨ kiyaisɨnɨhɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai Awaisɨho ketɨ netɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ nemaitaise,” Aisaiyaaho 10:22, 23
tise. 29 Siyatɨ Aisaiyaaho Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyaanangi tipɨtapaatɨ nyasonatɨ usaanangi nenyamaitandɨhandapɨ jɨhɨ tɨmanatɨ katindɨhande satatɨ,
“Amɨ Awaisɨho Watɨpɨho nyamɨ usaanangi ipotɨ ipotɨ namoyaatɨtɨhaawɨhiyaanangi nehɨ nyainjatɨ nemaanyosatɨ nahatiyaanangi nenyamahonaahɨ nyahɨ isɨhiya Sotomɨhandaahiyaisunɨ Gomoraahandaahiyaisɨ Autaahaatɨho nemasɨhɨ kiyaanɨhɨ owetɨwɨmahohɨpatamatiyatɨ nenyamahonɨhɨ nyahɨ kiyaanɨnɨhɨ owetawaamaitaanɨhe,” Aisaiyaaho 1:9
tatɨ katipatamatiyate.
Jisaasihomɨ Pɨwɨha Gaaha Isɨraherɨhiyaanangi Maasɨ Japɨhɨ Nanyamaitandɨhaare
30 Saiwa nɨnɨ kandɨ kasatohɨwɨmaiwaapɨ ko apɨhɨndaase tɨwaitaawɨ nɨnɨ sandɨ kɨma kandaato. Isɨhiya nyahɨ Isɨraherɨhiyaanamɨ dawaataatɨhiya wɨndɨ satɨwɨ nyangi Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate nyatɨto tɨwɨ wɨndɨ mɨndaahohiyɨhiyai kiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda Autaahaatɨho saundatɨ, “Sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undise ndaato. 31 Aindɨ amɨ sandaato, nyahɨ Isɨraherɨhiyaanɨnɨ Autaahaatɨho sanyatatɨ, “Sahɨ nahatiyaatɨ nisɨhiyaate,” nyatatɨ ahɨnyisawɨhiyaanɨnɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ Autaahaatɨho nyangi satatɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate nyatɨtandɨhandɨ ahotanɨhɨ naitɨhaawo taatɨ nyamɨ andɨtatɨ napawaamahohɨtɨhandɨ nyahɨ taahiyɨhiyaanɨnɨ wɨndɨ apɨpaahɨ mohondaato. 32 Sandɨ kiya napaapɨ wɨndɨ mohopo? Sandɨ apaapɨmaahe. Amɨ kiya kiyohɨwaiwa Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda kamaiwɨ nehɨ sawana satɨwɨ otɨpɨpa gaahapa kaisaihɨ kapetapɨ Autaahaatɨho satatɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate nyatɨto tɨwunyaapɨ andɨtatɨ napamɨhauhe. Aihɨ kiya nawɨha isiya napepaapɨ asundusaitaatɨwɨhetɨ napepaapɨ asundusaapɨ tɨmahiyawaayopo. 33 Sandapɨ komɨ pɨwɨha jɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho komɨ Mwaaho Kɨraisihopɨ nawɨhaapɨ nepemaahɨwatɨ satise
“Sahɨ isɨhiyaatɨ baiwɨ mmowɨse, sisɨho awaipatɨ aunahɨpatɨ Jaiyanɨhoaasɨnɨ nawɨha watɨpɨha wa isɨhiya napepaapɨ asundusaapɨ tɨmɨhaitaatɨwɨha nɨnɨ ahiyataayo. Amɨ utaaho itapaatɨ wowaatɨ kopɨ gɨwunyaawaahiya wɨndɨ mɨmaipɨwimatatɨ mamaawɨtaise,” Aisaiyaaho 28:16
tatɨ isɨhiya Jisaasihoai ahosumapɨ gɨmaawunyaitaatɨwɨhiyaapunɨ numwaapɨ gɨwunyaitaatɨwɨhiyaapunɨ Autaahaatɨho sandɨ kandaase.