8
Kɨraisiho Nyamɨ Maipɨhandɨ Nenyamatɨ Komɨ Itɨpɨho Nyangi Nanyinyataise
Isɨ amɨ isɨhiya Kɨraisɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨwɨ bimohiyɨhiyai Autaahaatɨho wɨndɨ samundɨtaise. “Sahɨ samɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha naitaatɨwo,” undatɨ kiyaamɨhetɨ pɨwɨha netɨ wɨndɨ yahomaawutaitaise. Sandɨ apaapɨmaahe, amɨ Itɨpɨho komɨ otɨpɨpatɨ Kaindɨhanda asɨyɨhiyaanɨnimatɨtɨhaahandɨ nyangi nanyinyatɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisatɨ netɨ nyamaamaisɨho maipɨhandamunɨ napwɨtɨhaahandamɨ watɨpɨhandaatɨhapɨ aimɨ nɨngi nuwatɨ nanɨmaatɨ nehɨhaatenɨmasɨhandapɨto. Nyahɨ nga Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨtɨhaawɨ watɨpɨhandɨ isɨhiyaanamɨ ambɨpatetɨ nga ahɨmotatɨ nenoaahɨndaatɨ kandaahɨ maipɨhandaatɨhapɨ wɨnɨhapɨpa nga wɨndɨ netɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ saasanotahiyaanemaanyamase. Saihɨ namatɨ Autaahaatɨho sawaho wapa kiyatɨ kapetapɨ nyangi japɨhɨ nanyamaataise. Iyatɨ maipɨhandamɨ watɨpɨhandi nyamɨ ambɨpatetapɨ nemataise. Sandɨ komɨ Mwaahoai maapɨ natausaasihɨ nasatɨ isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ maipɨhandisɨhatamatiyahatɨ nesɨtɨhandaahɨ Autaahaatɨho kiyataise. Iyatɨ Autaahaatɨho Kɨraisihomɨ ambɨpatɨ netɨ kataahɨ maipɨhandi pɨwɨhaapɨhematɨ kandamɨ watɨpɨhandi netɨ owemataise. Autaahaatɨho sandɨ saindɨndɨ apaapɨmaahe, nyahɨ wanɨ nyamɨ ambɨpatɨ kanyatirɨhɨretɨ dahomaayaatɨ komɨ Itɨpɨho kanyatirɨhɨretɨ daayohiyɨhiyaanɨnɨ komɨ wɨnɨhapɨpa tɨtɨhɨ gaahaiwa gaamapɨ kaiwɨse tiwaiwa nga kaitɨhaawe.
Iyataatɨ isɨhiya kiyaamɨ nehɨ ambɨpatɨ kaundirɨhɨretɨ daiwɨ bitohohiyɨhiyai nehɨ kiyaamɨ ambɨpatamɨ maaritiwaiwaahɨhɨ anɨtiwɨ isɨwatawaayopo. Iyataatɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kaundirɨhɨretɨ daayohiyɨhiya amɨ nehɨ Itɨpɨhomɨ maaritaatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ nepɨ gwɨnyaitaapo. Amɨ isɨhiya kiyaamɨ nehɨ ambɨpatɨhɨ kaundiwaiwaahɨ gwɨnyaapɨ nehɨ kaiwaapaahiyohiyɨhiya Autaahaatɨhoai wɨndɨ apɨpaahɨ mausondaapo. Amɨ isɨhiya nehɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kaundirɨhɨretɨ daiwɨ nehɨ Itɨpɨhomɨhaiwaapaahiyohiyɨhiya Autaahaatɨhoai usowɨ kiyaamɨ maarɨho gaatatɨ wɨwitɨtaise. Isɨ amɨ isɨhiya nehɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ kaundirɨhɨretɨ daayohiyɨhiya siya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ tiworisaimatawaayopo. Sandɨ apaapɨmaahe, amɨ kiya wɨnɨhapɨpa wɨndɨ baiwɨ atɨhomisawaawɨ kiyawaayopo. Isɨ kiya apɨpaahɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨtɨhɨ pɨnamuwɨ wɨndɨ minjapepihɨrɨtaapo. Isɨhiya nehɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ maaritirɨhɨretɨ daiwɨ bitohohiyɨhiya siya Autaahaatɨhoai nepɨ maarɨho wɨndɨ usaamaawitaapo. Apɨpaahɨ owetɨtaise.
Amɨ sahɨhɨ samɨ nehɨ ambɨpatɨ kasatirɨhɨretɨ daiwɨ bindawaamaayopo. Owetise. Nehɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho samɨ maarɨhoaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ jainjatonaahɨ Itɨpɨho kasatirɨhɨretɨ daiwɨ bimɨtaapo. Isɨ amɨ isɨhiya wowaatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Kɨraisihomɨhetapɨ nepɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ kɨmwaurɨmwɨnatɨ otɨpɨpatɨ kamaayataataahɨ so saatɨ Kɨraisihomɨhiyaamaahe. Owetɨtaise. 10 Amɨ samɨ ambɨpatɨhɨ maipɨhandapɨ napotɨ namasaatɨtaise. Siyonɨhandɨ kandɨ amɨ Kɨraisiho nasatɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ bindataatɨ netɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ainahiyɨhiyaatɨ saasanotahiyaatesamasɨtɨhandɨ samɨ maarɨhoai komɨ Itɨpɨhora netɨ asohoesamataise. 11 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho Jisaasihoai anɨmwaahɨpatombɨ japɨhɨ ahowimatɨ numwaasɨhomɨ Itɨpɨho samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimonaahɨ Autaahaatɨho kɨmɨko kɨraisihoai anɨmwaahɨpatombɨ ahowimatɨ numwaasɨho komɨ Itɨpɨho samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimisɨhomɨ watɨpɨhanda samɨ ambɨpatɨ napotɨ namasaatɨtandɨhati netɨ asɨpatesamaitaise.
Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Nyangi Sanyatatɨ Sahɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaayaatɨ Maatiyaate Nyatatɨ Netɨ Anyusaataise
12 Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyamɨ ambɨpatɨ maaritindɨhandamɨ otɨpɨpatɨ iwiwɨhaamaayo katɨ kanyatirɨhɨretɨ daitɨhaawo. 13 Isɨ amɨ sahɨ nehɨ samɨ ambɨpatɨ maarɨho jahɨhomɨ kasatirɨhɨretɨ kaiwɨ bindawaawaahɨ Autaahaatɨhoai apɨpaahɨ wɨndɨ sahɨ mausondaapo. O amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho sangi jatatamanatɨ andɨtɨsaihonɨhɨ samɨ ambɨpatamɨ maipɨhaiwa namawaawaahɨ sahɨ Autaahaatɨhoai usopɨ asɨyɨhiyaatimatɨtaapo. 14 Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho daihɨra nunjirɨhɨra daayohiyɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ mwaaya maatiya manyinyaare. 15 Sahɨ yaiwɨ napwɨtɨtaatɨwɨho maarɨho newaamaayopo, amɨ sahɨ jahɨra yaitaatɨwo. Itɨpɨho sangi netɨ aimɨ Autaahaatɨhomɨ manyɨnyaatesamataise. Saihɨ sahɨ samɨ maarɨhoaatɨhapɨ sahɨ satɨwɨ Autaahaatɨhoai, “Apo, nisɨ apo apore,” undɨwɨ gaapundawaatopo.* 16 So Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho satatɨ nyamɨ maarɨhoaisatɨ netɨ tɨmaamaitatɨ nyangi sanyatatɨ, “Sahɨ Autaahaatɨhomɨ manyinyaate,” nyatatɨ netɨ anyusaataise. 17 Aihɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ manyɨnyaanɨnisɨ komɨ manyɨnyaapɨ kahapaamapɨpa gaahaiwa Autaahaatɨho netɨ ahɨwiwaiwa nyahɨ newaatɨ nyamɨhaiwaatɨtaise. Iyaatɨ amɨ Kɨraisihopɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa ahɨwiwaiwaisangi koaisaatɨ nyahɨ newaatɨ nyamɨhaiwaimatɨtaise. Amɨ nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ maasɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa nehaawaahɨ amɨ komɨ yundanyɨhaiwa nyahɨ koaisaatɨ maasɨ naito.
Ipotɨhura Autaahaatɨhomɨ Yundanyɨha Nyahɨ Naitɨhaahiyaane
18 Nɨnɨ saindɨ mmonataayo, wanɨ kahapaamapɨpa ambɨpatɨ maarɨho yaasatɨ naaŋɨhaiwa nehohɨwɨmaiwa ipotɨhura Autaahaatɨho komɨ yundanyɨha nausainjɨtɨhandɨ netɨ ausaimanatɨ nyangi yundanyaanyisonɨhɨ naitɨhaahandi wɨndɨ nusatipɨhaatɨ daahemwaamase. Apɨpaahɨ owetise. 19 Kahapaamapɨpa nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ ahaimbɨpa utaatɨhandamatɨyatɨ maarɨho nurɨtɨmanatɨ tautautatɨ wɨndosɨhɨ wɨndɨ namotɨ ndɨha naingaatɨ jatataise nyahɨ komɨ mwaayaanɨnɨ maatiyaanangi Autaahaatɨho netɨ yundanyanyisatɨ anyusaimanɨtandɨhuraapo. 20 Amɨ kahapaamapɨpa nahataapa mɨmaipiyatɨ ahondaise. Sandɨ kapaamɨ setɨtando tatɨ gwɨnyaasɨtɨhandaahɨmaahe. Owetise. Autaahaatɨho Adaamɨhomɨ maipɨhandaahɨ kahapaamapɨpa nahataapai netɨ mɨmaipiyausoaasihɨ nopɨsasɨna ahondaise. Ahondaatɨ Autaahaatɨho kapaisɨ netɨ jahɨra tɨtɨhiwatɨ itatamanɨtandɨhuraapɨ kahapaamapɨpa jatataise. 21 Kahapaamapɨpa Autaahaatɨho kiyatɨ ahaimbɨpa siyatɨ jatataise, ipotɨ asisɨha wetɨ kapaamɨ maipɨtatɨ nopɨsasɨnatɨ napotɨ namasaatɨtandɨhandɨ netɨ wɨsasatɨ napusɨtɨhandaatɨhapɨ Autaahaatɨho sawaho nuwatɨ nesɨpausaasonɨhɨ nyahɨ komɨ mwaayaanɨnɨ maatiyaanamataiwɨ noaipapɨ gaatɨwɨ wɨndɨ maipɨtɨwɨ napopɨ namaamasaatɨtaatɨwo.
22 Nyahɨ aimɨ mmonɨhaayo, kahapaamapɨpa nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ ahaimbɨpa apopaatɨ maaha namwɨtandɨ detɨtihɨ yaawihɨ nehotipatamatiyatɨ kandɨnɨhɨ nahandɨ yaawihɨ nehotɨmɨ nasatɨ wanɨsangi taatɨ nehotataise. Iyataatɨ Kahapaamapɨpa nahataapa wanɨ kɨmuraisangi kapaanɨhɨ nehotatɨ ngotɨ otitɨmɨ kandɨnɨhɨ taatɨ nasataise. 23 Iyataatɨ nehɨ saiwa kahapaamapɨpaahɨ siyataamaise. Nyahɨ Autaahaatɨho ipotɨ gaahaiwa nanyamɨtandɨhaiwaamɨ jɨhɨ namasatɨ komɨ Itɨpɨho nanyamihɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimisawɨhiyaanɨnɨsangi maawɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasihɨ nehotaatɨ gowaatɨ bindɨhaayo. Iyaatɨ Autaahaatɨho nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi apɨpaahɨ kiyaanangisɨnɨhɨ nanyamaatɨ komɨ mwaayaanɨ maatiyaanenyamatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatɨ maipɨtatɨ napotɨ namasaatɨtandɨhatɨ nematɨ asɨpatɨ nanyamɨtandɨhura noaipane taatɨ jatɨhaayo. 24 Amɨ nyahɨ maipɨtaatɨ napowaatɨ namasaatɨtɨhaahandaatɨhɨ bimonɨhɨ Autaahaatɨho sawaho ndɨha nanyorɨhaatɨ ko nyangi nyatatamanatɨ nyamɨ ambɨpatɨ asɨpatenyamaitandɨ jatɨmɨ niyohɨtɨhanda maipɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ ko nanyamaataise. Iyataisɨ amɨ nyahɨ wapa naitɨhaawɨ jatɨmɨ niyohɨpɨpa aimɨ mmonaatɨ nehaawaahɨ wɨndɨ nehɨhandɨ minjatɨto. Nyahɨ aimɨ mmonaahiyaane, utaaho wo wapa aimɨ akɨpɨpa mmonatɨ netaataahɨ wɨndɨ jatɨmɨ namutaise. 25 Amɨ nyahɨ wapa sangɨ mmonaatɨ namehaawaahɨ wɨndɨ pohipɨmaayaatɨ kiyaanɨnɨhɨ biyaatɨ kapa naitɨhaawɨ jatɨto.
26 Siyaatɨ nyahɨ jatɨhaawɨ biyaatɨ andɨtitaatɨ maarɨhoaatɨhɨ ahapa ahapaapo taatɨ tɨtɨhɨ gwɨnyaitɨhaahandɨ watɨpɨhandɨ owendaise. Nyahɨ andɨtitɨtɨhaahandɨ watɨpɨhandɨ owetihɨ namatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nasatɨ nyangi ikwɨrɨ nanyinyatɨ nyatatamanatɨ andɨtɨnyaiwatɨ nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ maahomwaaŋɨ wɨndɨ apɨpaahɨ namusaatahaiwa pɨhɨtaatɨ mɨtaahɨ nitanaatɨ gwɨnyaahohɨwaiwa netɨ nyapɨ nanɨpimatɨ Autaahaatɨhoai nunyatɨ kanyundataase. 27 Saihɨ Autaahaatɨho isɨhiyaanamɨ maarɨhoaatɨhɨ gwɨnyaahohɨwaiwa mmonahosɨ komɨ Itɨpɨho gwɨnyaatɨ Autaahaatɨho sawahoai kaundiwaiwa mmonataise. Sandɨ Itɨpɨho nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaahohɨwaiwa netɨ nyapɨ nanɨpimatɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨho nyahɨ komɨ isɨhiyaanapɨ gɨnyunyaasɨrɨhɨretematɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanapɨ Itɨpɨho Autaahaatɨhoai pɨwaanyundatɨ kanyundihe.
28 Aihɨ nyahɨ sɨretɨ mmonɨhaayo, kahapaamapɨpa gaahaiwa maipɨhaiwa nahataapa nyangi nanyoaipasɨhɨ nehohɨwaiwa Autaahaatɨho netɨ nyangisatɨ maasɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ nepemaisɨhɨ kaiwetapɨ nehɨ gaahandɨhɨhɨ nanyoaipasɨhɨ nyahɨ Autaahaatɨhoai maarɨho nunyohiyɨhiyaanɨnɨ sawaho komɨ gwɨnyaasɨwaiwa kawitɨhaawɨ gaanyatihɨ nasohiyɨhiyaanɨnɨ nehaayo. 29 Amɨ sandɨ apaapɨmaahe, isɨhiyaapɨ Autaahaatɨho komɨ maarɨhoaatɨhɨ jɨhɨ satatɨ, “Isɨhiya siya nisɨhiyaimatɨto,” tatɨ aimɨ mmonatɨ usɨtɨwisawɨhiyai komɨ Mwaaho Jisaasihomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ambɨpatɨ dahopa kiya naitaatɨwɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ netɨ tipɨtapaatɨ yandɨhemataise. Kiya saisaihɨ komɨ Mwaaho Jisaasiho noaipatɨ komɨ saingoya sanaapwɨsa Autaahaatɨhomɨ mwaaya maatiya taahiyɨhiyaamɨ saaho jɨho awaisɨhoematɨtando. 30 Iyatɨ isɨhiya siya nisɨhiyaatɨto tatɨ Autaahaatɨho jɨhɨ mmonatɨ netɨ ahɨwisawɨhiya koenda napɨtaatɨwɨ nunjenatɨ gaundataase. Iyatɨ siya isiya koenda napɨtaatɨwɨ nunjenatɨ gaundisawiya atiwɨ nasauhɨhiyai Autaahaatɨho nehɨ sawaho gwɨnyaasɨtɨhanda kiyai saundataase, “Sahɨ isɨhiyaatɨ nisɨ ndɨhetɨ samɨ maipɨhandɨ owetatɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undataase. Iyatɨ isiya siya Autaahaatɨho saundatɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate, undisawɨhiyai ko numwaatɨ sawahomɨ yundanyɨha kiyai yundanyaawisataise. Aihɨ kiya Autaahaatɨhomɨ yundanyɨha nepɨ yundanyayawaayopo.
Autaahaatɨho Jisasɨ Kɨraisihoetapɨ Nyangi Komɨ Maarɨho Nanyamindɨhandɨ Kandɨnɨhɨ Nyaiwatatɨ Nyatatamanataise
31 Amɨ saiwa Autaahaatɨho nyangi sanyiwɨmaiwaapɨ nyahɨ satɨtɨhaawo. “Amɨ Autaahaatɨho kɨmo nyamɨ Autaahaatɨhoematatɨ nyatatamanatɨ nyainjatonaahɨ utaaho wo nyamɨ tiworɨhoematatɨ netɨ nyangi nyawatɨ mɨmaipɨmaanyitaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise,” taatɨ gwɨnyaitɨhaawo. 32 Autaahaatɨho komɨ Mwaaho Jisaasihoai nehɨ naasohɨtihɨ apɨpaahɨ maarɨho yaawihɨhandɨ kandɨ wɨndɨ netɨ maapatisatɨ nehɨ nanɨhiyatɨ nanyinyataise. Ko siyatɨ komɨ Mwaahoaisɨsɨ nanyinyahosɨ amɨ kahapaamapɨpa gaahapa nahataapa asakiyatɨ nehɨ nanɨhiyatɨ nyahɨ komɨ isɨhiyaanangi nanyamɨtaise. 33 Nyahɨ isɨhiyaanɨ Autaahaatɨho satatɨ, “Sahɨ nisɨ isɨhiyaatimatɨtaatɨwo,” tatɨ komɨ ikwɨrɨ ahɨnyihɨ noaipawaatɨ komɨhiyaanimatohiyɨhiyaanangi utaaho maahɨwo sanyatɨtaise? “Sahɨ maipɨhandisawɨhiyaatisɨ pɨwɨha naitaatɨwo,” nyatɨtaise? Autaahaatɨho sanyatɨtandɨhohɨ nyangi aimɨ sanyatise. “Sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” nyatise. Isɨ utaaho wo netɨ pɨwɨha nyamɨhetɨ yahomaanyutaitaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise. 34 Utaaho wo nyangi samaanyatɨtaise “Sahɨ samɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha naitaatɨwo,” maanyatɨtaise. Owetise. Kɨraisɨ Jisaasiho nyamɨ maipɨhandɨ nenyamaitandɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwihɨ Autaahaatɨho jahɨra ahowimatɨ numwaasɨhɨ Autaahaatɨhoaisatɨ watɨpɨhandɨ netɨ awaisɨhoematataise. Iyataatɨ utaaho wo nyangi sanyatatɨ, “Sahɨ samɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha naitaatɨwo,” nyatɨtaihɨ kandapɨ Jisaasiho nyamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ netɨ isɨwatɨ nyapɨ nanɨpimatɨ Autaahaatɨhoaisatɨ taatɨ konɨhɨ pɨwanamaase. 35 Isɨ wapa napaamapaanɨhɨ netɨ nyangi Kɨraisiho maarɨho nanyinyatɨ nyainjatisɨhoaatɨhapɨ nehɨhaatenyamatɨ nanyopɨsasɨtaise. Naaŋɨhaiwa nyamɨ ambɨpatetɨ yanyamwaataahaiwaaro, e mɨmaipiyaatɨ nopɨsasɨnaatɨ bimohɨtɨhando, e isɨhiya naaŋɨhaiwa nanyinyawɨ tipɨ mwɨnyapɨ nanyopɨsasohɨtɨhando, e jarɨhoro, e ikɨpɨpa nandapa apɨpaahɨ owetatɨ somaahiyaanɨnɨ bimohɨtɨhando, e maapɨ isɨhiya amɨ kahapaamapɨpa nyangi nyapɨ nepɨnyamaitaatɨwɨhaiwaaro, e nyahɨ timbɨpa newaatɨ napowaatɨ owetɨtɨhaahando? Owe. 36 Iyataatɨ saiwa sapa Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanɨnɨ sɨkiyaatɨ naitɨhaahaiwaapaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise:
“Nyahɨ kinyɨ isɨhiyaanɨnimatonɨhɨ kandapɨ asisɨha nahatewetɨ isɨhiya sɨyɨhiyaanangi nyawawaayopo.
Aiwɨ kiya nyangi nehɨ kiyaamɨ maasapɨho sipɨsipɨhandɨ satɨhandi tiwɨtaatɨwɨhandamataiwɨ nyasonawaayopo,” Aunɨhɨhɨrɨ 44:22
tatɨ aimɨ jɨpatɨpindise.
37 Isɨ amɨ saiwa kahapaamapɨmbaahɨ nyangisɨ nanyoaipahonɨhɨ nepɨ naisaihɨhandɨ kandɨ Jisaasiho nyangi maarɨho nanyamisɨho konɨhɨ nanyinyamɨ niyonɨhɨ koetapɨ nyahɨ saiwa nahatewaisɨ nga apɨpaahɨ newaatɨ ipɨhatisaatɨ tiwandawaamaatɨ noaipaito. 38 Sandɨ amɨ apɨpaahɨ akɨtɨtihɨ nɨnɨ mmonataayo, Kɨraisiho nyangisɨ maarɨho nanyamisɨhoaatɨhapɨ wapa ahɨwatɨ netɨ nyangi wɨndɨ nehɨhaatenyamatɨ namaanyopɨsasɨtaise. Nyahɨ napwɨtɨhaahandɨsangi amɨ asɨyɨhiyaanimatɨtɨhaahandisangi wɨndɨ nehɨhaatenyamaamaitaise. Yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya enjerɨhiyaisangi amɨ yamɨhapataatɨhapɨhaiwa wiwa watɨpɨhaiwaisangi wɨndɨ nehɨhaatepɨnyamaamaitaapo. Kahapaamapɨpa wanɨ ahotiwaiwaisangi amɨ kahapaamapɨpa ipotɨ ipotɨ noaipataahaiwaisangi nyangi Jisaasiho maarɨho nanyamisɨhoaatɨhapɨ wɨndɨ netɨ tipɨtapaatɨ nehɨhaatenyamaamaitaise. Kahapaamapɨpa gɨmunyaatatɨ watɨpɨhaiwaisangi sandɨ wɨndɨ kamaitaise. 39 Kahapaamapɨpa mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhapaisangi maapɨ yatɨhɨ yapɨpatambɨhapaisangi amɨ kahapaamapɨpa wapaisangi Autaahaatɨho kiyatɨ ahaiwaiwaamɨhatɨhɨ ahɨmotise. Nyamɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasihomɨhetapɨ Autaahaatɨho maarɨho nyangi nanyamisɨhoaatɨhapɨ nyangi nyaiwɨtapaatɨ yandɨhɨ nehɨhaatenyamaitandɨhaiwo.
* 8:15 Judaahiyaamɨ manyinya kiyaamɨ pɨwɨha Ibɨruhaara sapiyai saundɨwɨ, ‘apa apore’, undɨwɨ ambɨhundawaatopo.