12
Nyamɨ Ambɨpatɨ Nahatepɨ Katɨnɨhɨ Autaahaatɨhoai Komɨ Otɨpɨpatapɨ Numwɨtɨhaawo
Isɨ amɨ nisataiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nisɨ naisɨhiyaate, Autaahaatɨho nyangi pɨhɨtahaiwaara komɨ maarɨho asɨpɨnyindɨhandapɨ nisɨ maarɨho nahatoaisatɨ sangi pɨwɨha watɨpɨha nɨnɨ sasatataato, sahɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨ samɨ ambɨpatɨ asɨpatɨ nahatepɨ katɨnɨhɨ Autaahaatɨhoai komɨ otɨpɨpatapɨ koai maarɨho apɨpaahɨ nga usaawimatahandɨ nunyawɨse. Aiwɨ sandɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapɨ kaiwɨse. Aiwɨ sahɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbatambɨhiya kahapaamapɨpa kaiwɨ daiwɨ bimohɨrɨhɨretɨ wɨndɨ nepɨ kamaiwɨse. Sahɨ Autaahaatɨhoai nehɨ iwinjasaihɨ ko samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nasepemaihaatɨ asohoematɨ amɨ samɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ netɨ asɨtɨhandematɨ nasanyane. Amɨ sahɨ sandɨ siyawaawɨ apɨpaahɨ gaahapa Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ gaatatɨ koai apɨpaahɨ usaawinatɨ amɨ tɨtɨhɨtirɨhɨretɨhapa sahɨ mmonɨwɨ kaitaatɨwo.
Amɨ Autaahaatɨho nehɨ sawaho nɨnɨ sangi Kandɨsasɨtandɨ ahɨnihɨhonɨnɨsɨ sahɨ nahatiyaatɨ naasoŋɨ naasaamaangi sasatataato, sahɨ sawanaatapɨ satɨwɨ, nyahɨ usaisɨ nusatipɨhaawaatɨ jɨhɨ autaahɨ wanaataapɨtɨhaayo tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse, sahɨ wɨndɨ akɨtɨ sametawaahando. Wɨndɨ samaiwɨ samɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ yatɨhɨ ipatisanɨwɨ sahɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨ Autaahaatɨho kopɨ gɨwunyaitaatɨwɨhandɨ awɨtatɨ kamwaaŋɨ nasamimumwaaŋɨ nepɨ sawanaatɨ tipɨtapaapɨ mmotɨnɨwɨse. Sahɨ mmonɨwɨhiyaate isɨhiyaanamɨ ambɨpatɨ naasaipɨhɨ katamɨ wihoaaŋɨ wihoaaŋɨhapa ikwauhɨrɨ wapa wapa taahɨpɨpaisahate. Iyatɨ satɨ ambitamɨ ikwauhɨrɨ wapa wapa ahetimbɨpaamɨ otɨpɨpatɨ nehɨ kati wɨtɨ wɨte. Naasaipitɨmaahe. Amɨ sɨrɨ kɨretɨ nyahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨ isɨhiyaanɨnɨ taahiyɨhiyaanɨnɨtɨhaahandɨ Kɨraisihoaisaatɨ tɨmaamaitohɨtɨhanda noaipawa ambɨpatɨ naasaipatamatiyaatɨ nehɨ naasiyaanɨtaatɨ tɨmaamaitɨhaayo. Isɨ Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretapɨ nɨnaasonɨnɨhɨ nɨnaasaanangi otɨpɨpatɨ kahatɨ kahatɨ kaitɨhaahandɨ watɨpɨhandɨ nanyinyatɨ sawaho nyangi netɨ andɨtɨnyaisɨrɨhɨretɨ nesi kaitɨhaawo. Amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nyamɨ usaanangi Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisaatɨ newaatɨ kopɨ nyahɨ awusaitɨhaahatɨ otɨpɨpatɨ nanyinyonaahɨ biyaatɨ nga Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaitɨhaahandɨ newaatɨ isɨwatohɨrɨhɨretɨ nesi ausaimanaatɨ awusaitɨhaawo. Amɨ nyamɨ isɨhiyai ikwɨrɨ nunyaatɨ iwɨtatamanɨtɨhaahandɨ nanyinyonaahɨ sandɨ nga biyaatɨ nyahɨ kaitɨhaawo. Amɨ nyamɨ usaanangisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyai katawaunjɨtɨhaahandɨtanaahɨ amɨ sandɨ kandɨ nga biyaatɨ nyahɨ kaitɨhaawo. Amɨ nyamɨ usaanangi isɨhiyaisɨ andɨtɨwiwɨtɨhaahandɨ Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨhora nanyinyonaahɨ amɨ nyahɨ nga biyaatɨ isɨhiyai andɨtɨwiwɨtɨhaawo. Utaaho wo wapa wapa isɨhiyai nunyahondaataahɨ ko nga biyaatɨ apɨpaahɨ iparɨhoematatɨ kiyane. Utaaho woai isɨhiyai iwinjatɨtandɨhandɨ Autaahaatɨho nunyonaahɨ so sandɨ biyaatɨ nga jatane. Utaaho wo isɨhiyai maarɨho asɨpɨwɨsataataahɨ biyatɨ maaritatɨ sisa aunɨhiyatɨ sandɨ so kiyane.
Samɨ Naisɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaisunɨ Isɨhiya Mambɨhiyaisunɨ Sahɨ Maarɨho Numwɨtaatɨwe
Sahɨ isɨhiyai maarɨho nunyahaayo tɨwɨ otaatapɨhandɨ wɨndɨ kamaiwɨse. Nehɨ apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ sahɨ isɨhiyai maarɨho nunyawɨse. Aiwɨ wapa apɨpaahɨ ainjotatɨ tɨtɨhɨmetɨhapai sahɨ ahosumwapɨ nehɨ gaahapaisaahɨhɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ wɨsasawɨ kɨpɨwɨse. 10 Aiwɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ komɨhiyaatimatawaawɨ noaipapɨ naisɨhiyaatimatawaayowɨ maarɨho apɨpaahɨ baiwɨ namɨnɨwɨse. Aiwɨ woŋɨ woŋɨ wo wopɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ satɨwɨ ko nɨngi nanɨtipɨhaatɨ gaahosɨ nɨnɨ komɨ ambɨpatɨ awaindemwatɨ mepɨ autaahemwaitaano tɨwɨ maarɨho jandone. 11 Samɨ maarɨho jandotɨ sisɨhaapɨhɨ waapohomatiyatɨ natatutisɨho sahɨ wɨndɨ nepɨ bɨmwaapɨ nehɨ kiyaatɨnɨhɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ maarɨho nahato nunyawɨmapɨ kiyaatɨnɨhɨ kawimɨ nuwɨse. 12 Autaahaatɨho Kɨraisihoetapɨ gaahaiwa nasamɨtandɨ jatohɨtɨndaahɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ sahɨ sisɨwɨ aunɨhaiwɨ maaritɨwɨse. Aiwɨ isɨhiya sangi wapa mɨmaipɨsiwɨ naaŋɨhaiwa nasamisaihɨ samɨ jatohɨtɨhandɨ namaamapɨ nehɨ kiyaatɨnɨhɨ andɨtitɨwɨ jaawɨ bitopɨ amɨ nasɨsoaarɨ kiyaatɨnɨhɨ Autaahaatɨho andɨtɨsiwɨtandɨ sahɨ gaapundawaatɨwɨse. 13 Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya samɨ naisɨhiya sɨnaanɨsa sɨnaapwɨsa jaatisa sunyɨhoya wapa ikɨpɨpa nandapa owetanɨhiyai samɨhapa wapa kiyai sahɨ nunyawɨse. Aiwɨ isɨhiya sahɨ wɨndɨ mausopɨ kiyai usa jainjasaihɨhiyai numwaapɨ samɨ aŋaaŋɨ nɨwupɨ nandapa yainjaraawiwɨse.
14 Aiwɨ isɨhiya sahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatangi mɨmaipɨsiwɨ naaŋɨhaiwa nasanyohiyɨhiyai Autaahaatɨho gaahandɨ kawɨsatɨ iwɨtatamanɨta gaapundɨwɨse. Aiwɨ kiyai Autaahaatɨho mɨmaipɨwɨsatɨ netɨ nusopɨsasɨtandɨ sahɨ wɨndɨ gaapundɨwɨ kamundɨwɨse. 15 Aiwɨ isɨhiya usa nga maaritisaihɨhiyaisawɨ maaritɨwɨ amɨ maarɨho tundonɨhɨ gwisaihɨhiyaisawɨ maasɨ gwɨwɨse. 16 Sahɨ wɨndɨ satɨwɨ nyahɨ amɨtɨha gwɨnyaitɨhaahandisahiyaanɨ awaisawɨhiyaanɨne tɨwɨ sahɨ sawanaatapɨ gɨmunyaapɨse. Wɨndɨ samaiwɨ amɨ otɨpɨpatɨ yatɨhɨ maipɨ maipɨhapa isɨhiya mmonɨwɨ nemasaihɨhapa nepɨ kaiwɨse. Aiwɨ isɨhiya nahatiyaisawɨ naasairiretɨ mmotɨnɨwɨse.
17 Amɨ utaaho wo sangi wapa tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhapa kasisonaahɨ koai wihoaaŋɨ tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhapa sahɨ wɨndɨ namunjawɨse. Nehɨ wapa isɨhiya nahatiya gaahape tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaahohɨpɨpaahɨhɨ koai sahɨ kawiwɨse. 18 Isɨhiya sangi itɨhɨsatɨwɨ mɨmaipɨsisaihɨsangi sahɨ kiyai wihoaaŋɨ nepɨ itɨhundɨwɨ mɨmaipɨmaawiwɨ namapɨ bɨpi napaisaatɨ isɨhiya nahatiyaisawɨ bimaawɨse. 19 Nisɨ naisɨhiyaatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, isɨhiya mɨmaipɨsisaihɨ kiyai wihoaaŋɨhandɨ namunyawɨse. Namapɨ nehɨ kiyai iwinjasaihɨ Autaahaatɨhomɨhandɨsɨ kawitandaahɨ kawito. Amɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ wa satatɨ wihoaaŋɨhandɨ nɨsɨhande nɨnɨ isɨhiya sangi mɨmaipɨsɨsohiyɨhiyai wihoaaŋɨhandɨ numwɨto tatɨ Awaisɨho katiso. 20 Isɨ namapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ amɨ kinyɨ tiworɨhoai jaumwahonaahɨ nandapa nunye. Waapohopɨ komɨ naahwɨtarɨhɨrɨ awaurɨsonaahɨ nunye. Kɨnyɨ kinyɨ tiworɨhoai sawisapaapɨ komɨ nɨhoaatɨpatɨ mɨtɨhaatɨhɨ mawɨtandɨhandɨ kɨnyɨ wɨrapusosɨtaapo. 21 Aimbɨ kɨnyɨ tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhapai nehɨ iwinjasamɨhɨ netɨ tɨhɨwatɨ wɨndɨ maahɨpatisane. Gaahapa kaimbɨ tɨtɨhɨmetahapai kɨnyɨ nepɨ tipɨ ipɨhatime.