13
Isɨhiya Watɨpɨhandɨ Nepɨ Awaisawɨhiyaimatɨwɨ Nyainjatohiyɨhɨyaamɨ Otɨtɨhɨ Saanutɨhaawo
Isɨhiyaanɨnɨ nahatiyaanɨ naasonɨnɨhɨ naasaanɨnɨhɨ isɨhiya watɨpɨhandɨ nepɨ awaisawɨhiyaimatɨwɨ nyangi nyainjatohiyɨhiyaamɨ otɨtɨhɨ saanutɨhaawo amɨ kiya nehɨhandɨ noaipapɨhiyaametiso. Autaahaatɨho sawaho katatɨ isɨhiyai iwinjatɨtaatɨwɨ ahɨwihɨhiyaaso. Isɨ amɨ utaaho itapaatɨ wowaatɨ isɨhiya awaisawɨhiya jainjatohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha atɨhomisatɨ nematataahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atɨhomisatɨ nemataise. Isɨ sosaati Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha awaisawɨhiya japepihɨrɨwɨ yaawatɨ naaŋɨhandɨ wihoaaŋɨhandɨ numwɨtaapo. Amɨ awaisawɨhiya nyainjatohiyɨhiyaapɨ isɨhiyaanɨ usaanɨnɨ gaahandɨ kiyohiyɨhiyaanɨnɨ wɨndɨ yaitɨhaahiyaamaahe. Owe. Nehɨ isɨhiya usa maipɨhandɨ amɨ tɨtɨhɨmetɨhandɨ kiyohiyɨhiyaahɨhɨ kiyaapɨ yaitaatɨwɨhiyaare. Amɨ nyahɨ awaisawɨhiya watɨpɨhandisawɨ nyainjatohiyɨhiyaapɨ wɨndɨ yamaitɨhaawaahɨ amɨ nyahɨ gaahandɨ kaitɨhaawo. Saisaihɨ kiya nyangi nyasopɨ mepɨ autaahepɨnyamaito. Amɨ siya komɨ otɨpɨpatɨhiyai Autaahaatɨho ahɨwihɨhiyaare. Kiya nyainjatisaihɨ nyahɨ nga bimɨtɨhaawo. Isɨ nyahɨ tɨtɨhɨmetɨhandɨ kiyahaawaahɨ kiyaapɨ yaitɨhaawo amɨ tɨtɨhɨmetindɨhandɨ kiyohɨtɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ nanyamɨtaatɨwɨ watɨpɨhandɨ akɨtɨhandisawɨhiyaaso. Kiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyaasɨ isɨhiyaanɨ tɨtɨhɨmetɨhandɨ kiyohɨtɨhandapɨ Autaahaatɨhoai apowihɨ wihoaaŋɨhandɨ nanyamɨtandɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ kiya nesi kopɨ kawisawaayopo. Amɨ sandapɨ isɨhiya nyangi nyainjatohiyɨhiyai biyaatɨ atɨwisaatɨ kiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ nyahɨ saanutɨhaawo Autaahaatɨhoai apowindɨhandɨ nyahɨ namaitɨhaawunɨ nyamɨ maarɨho sanyatatɨ sandɨ nga tɨtɨhɨsɨ sahɨ kaiwɨse nyatindɨhandapuno.
Amɨ sandɨ kandapɨ isɨhiya awaisawɨhiyaimatɨwɨ nyainjatohiyɨhiyai nawɨho kiyai iwɨtatamanɨtandɨho nunyɨhaayo amɨ kiya kiyaamɨ otɨpɨpatɨ nga kiyawaawɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ taawɨ kawɨsawaahiyaatiho. Isɨhiya nyangi nyainjatohiyɨhiyai kahapaamapɨpa kawitɨhaawɨ otɨpɨpatɨsahiyaane. Isɨ amɨ kiya nawɨho otɨpɨpatapɨho takisihandapɨnyatisaihɨhiyai ko numwɨtɨhaawo. Iyaatɨ ikɨpɨpa aŋaaŋɨ yapɨpatapɨ nawɨhopɨ nyainjatohiyɨhiya gaatisaihɨhiyai ko numwɨtɨhaawo. Iyaatɨ kiyaisɨ newa autaahɨ nɨwimaawa usondɨhaawo. Iyaatɨ kiyaisɨ nyahɨ mepɨ autaahewaamaitɨhaawo. Isɨhiya usaamɨhapa wapa nawɨho ipotɨ numwɨtɨhaawo tɨwɨ nehɨhandɨ sahɨ namusepɨse. Nawɨho tɨtɨhɨ kuraanɨhɨ nunyawɨ wapa naitaatɨwɨhapa nepɨse. Aiwɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ maarɨho namɨnɨwɨ isɨhiya nahatiyai maarɨho nunyawɨse. Utaaho wo isɨhiya nahatiyai maarɨho nunyataaho so Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa Mosesihoai numwimbɨpa nga japepihɨrataise. Wɨnɨhapɨpa satimbɨpaaro kɨnyɨ asɨhiya usɨhiya usaamɨhiyaisapɨ kamaime, isɨhiyai timaamape, isɨhiya usaamɨhapaapɨ kɨnyɨ kinyɨ maarɨho wɨndɨ maahɨndone tatɨ katimbɨpaaro. Saiwaunɨ amɨ wapaisangi netɨ wɨnɨhapɨpa nahataapai naasaahematɨ ahoyatɨ nehɨ wɨnɨhapɨpa naasaimbaahɨ noaipatɨ satatɨ kɨnyɨ isɨhiya nahatiyai maarɨho nunye kɨwahoŋɨ maarɨho namɨnɨhingɨpatamataimbo tatɨ ahondaise. 10 Utaaho wo isɨhiya nahatiyai maarɨho nunyataaho kiyaisɨ wɨndɨ maipɨhandɨ kamaawitaise. Isɨ utaaho isɨhiya nahatiyai maarɨho numwiso so Autaahaatɨho Mosesihoai Wɨnɨhapɨpa numwimbɨpa nahataapa japepihɨrataise.
Nyahɨ Sisɨhetɨ Tɨtɨhɨ Jatɨnaatɨ Daitɨhaawo
11 Saiwa sahɨ kaiwɨse satohɨtɨndɨ nɨnɨ sangi apaapɨmaasato nyahɨ nyamɨ maanɨmaanisaatɨ Jisaasiho napɨtandɨhuraapɨ minjataatɨ naapɨpa nanosohɨpɨpaatɨhapɨ nyahɨ nepaitɨhaahuratihɨsato. Amɨ sandɨ sahɨ mmonawaayopo. Nyahɨ wuwanɨnɨhɨ yeyetaatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ nasonɨhɨ nyangi Autaahaatɨho apɨpaahɨ kiyaanangisɨnɨhɨ Jisaasihoetapɨ nanyamaitandɨhura asisɨha netɨ detɨ detemapɨ napinjatɨ aimɨ kɨma nasatɨ detɨndaise. 12 Asahatindɨhandɨ aimɨ owetɨtandɨ detɨndaatɨ amɨ asisɨha aimɨ bowɨtandɨ netɨ tɨmaninjɨpatamatiyatɨ maapɨ kɨmura maipɨhandɨ ahotɨmɨ naindɨhandɨ aimɨ owetɨtandɨ detɨtatɨ amɨ Jisaasiho jahɨra maapɨ napɨtandɨhura aimɨ detɨndaise. Isɨ isɨhiya maipɨhaiwa asahatindɨtɨhɨ noaatɨwɨ kiyohɨwaiwa kamaayaatɨ namawaatɨ amɨ gaahaiwa otapɨhaatɨ ipɨhoetɨ isɨhiya tunnɨwɨ yahwɨndaatɨwɨhiya pwɨsɨpɨ yaipa nepɨ isɨpɨ wɨrapɨ nipaatɨwɨ tɨmesohɨpatamatiyaatɨ nyahɨ newaatɨ isɨwaatɨ kiyaatɨ jaawa tɨmetɨtɨhaawo. 13 Nyahɨ biyaatɨ tɨtɨhɨ isɨhiya otapɨhaatɨ tɨtɨhɨ daayohɨpatamatiyaatɨ daitɨhaawo. Waapoho watɨpɨho isɨhiya nanɨwɨ naharitaatɨwɨho nyahɨ wɨndɨ nanaatɨ naharisaatɨ konyahɨmaataatɨ amɨ tɨtɨhɨmetatɨ gɨmunyaatɨhapa kamaayaatɨ asɨhiya usɨhiya usa kɨhiya kɨhiyaisaatɨ tɨmaamaitaatɨ kamaayaatɨ amɨ isɨhiya usaisaatɨ tunaatɨ itɨhɨnnaatɨ mandɨtɨmindɨhaawo. 14 Saiwa nyahɨ wɨndɨ kamaayaatɨ namawaatɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho nyamɨ pwɨsɨpɨ yaipɨhosɨ koai nyahɨ newaatɨ nyamɨhetewaamaatɨ gwɨsitɨtɨhaawo. Iyaatɨ nyahɨ koai newaatɨ isɨwatɨtɨhaawo. Iyaatɨ ambɨpatɨ maarɨho jahɨho kanyatihɨ maarɨho kaiwaapɨ nyandosɨwaiwa wɨndɨ atisaatɨ kaitɨhaawɨhandapɨ mɨtaahɨ gɨmunyaitɨhaawo.