14
Nyamɨ Naisɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Wapa Kiyohɨpɨpa Nyahɨ Wɨndɨ Tipɨtapaawaatɨ Mausondɨhaawo
Isɨhiya Kɨraisihopɨ kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ noaipatɨ sangɨ watɨpɨtahiya Jisaasihomɨ isɨhiyaatamɨhatɨhɨ napisaihɨ sahɨ napaitɨwɨ maaritɨwɨ kiyai numwaapɨse. Aiwɨ kiya kiyaamɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ sangɨ watɨpɨtihɨ kahapaamapɨpaapɨ wipaiwɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨtɨhandɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ mɨmaipaiwunyaapɨ pɨwɨha tunatɨ yahwɨnɨha wɨndɨ kamanɨwɨse. Isɨhiya usa kiyaamɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ aimɨ watɨpɨtisawɨhiya satɨwɨ gaasɨ kahapaamapɨpa nahataapa nanɨhiyaatɨ nandaano tɨwɨ nanawaayopo. Iyauhɨ amɨ isɨhiya usa kiyaamɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ sangɨ watɨpɨtisawɨhiya satɨwɨ kohasɨpɨho maasapɨhomɨ gwɨtɨtɨho nyahɨ wɨndɨ namaanaatɨ nehɨ noaipɨ ahosɨhaahɨ nandaano tɨwɨ nehɨ noaipɨ ahosɨhaahɨ nanawaayopo. Isɨhiya nandapa kahatamatɨpetɨhapa nanɨhaiwɨ nanɨhohiyɨhiya isɨhiya usa kohasɨpɨho maasapɨhomɨ gwɨtɨtɨho namaanɨhohiyɨhiyaapɨ mɨmaipaiwɨ gɨmaawunyaapɨse. Aiwɨ isɨhiya kohasɨpɨho maasapɨhomɨ gwɨtɨtɨho wɨndɨ namaanɨhohiyɨhiya isɨhiya nandapa kahatamatɨpetɨhapa nanɨhaiwɨ nanɨhohiyɨhiyaapɨ satɨwɨ kiya nanɨhaiwɨ nandapa kahatamatɨpetɨhapa nanɨhohɨtɨmandɨ maipɨhandɨ kiyawaayopo tɨwɨ wɨndɨ gwɨnyaapɨ kamaatɨwɨse. Amɨ Autaahaatɨho Jisaasihoetapɨ komɨ manyɨnyaatimatɨtaatɨwɨ isɨhiyaatɨ nandapa nahataapa nanɨhohiyɨhiyaatisunɨ nehɨ noaipɨ ahosɨhaahɨ nanɨhohiyɨhiyaatisunɨ ahoyatɨ aimɨ nasamaataise. Utaaho wo womɨ otɨpɨpatɨho wapa kaimbɨpa sahɨ nepɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ mɨmaipaiwunyaapɨ tipɨtapaapɨ usondaatɨwɨ sandɨ samɨhandɨmaahe. Sandɨ nehɨ komɨ awaisɨhomɨhande. Nehɨ kohɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨhoai nga tɨtɨhɨ kaiso e mɨmaipiyatɨ kaiso tatɨ netɨ tipɨtapaatɨ usondaise. Isɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai sahɨ nepɨ tipɨtapaapɨ usondaatɨwɨ sandɨ samɨhandɨmaahe, nehɨ ko sawaho Autaahaatɨhomɨhande. Awaisɨho Jisaasiho komɨ isɨhiyai nga andɨtɨwihonɨhɨ kiyaamɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ noaipatɨ watɨpɨtonɨhɨ nga bitoaitaapo.
Isɨhiya usa asisɨha wa naasaapɨ saiwɨ gwɨnyaapɨ satawaatopo, asisɨha kɨma nyamɨ apɨpaahɨ awaisɨha usɨpɨpaapɨ anaahɨhe tɨwɨ kai nepɨ awaindemapɨ anaahɨhemawaayopo. Iyauhɨ amɨ isɨhiya usaamɨtohɨtɨhandɨ satɨwɨ gwɨnyaawaayopo, amɨ nyapaahɨ asisɨha wa wa wipɨmetatɨ nahata nehɨ nauratetɨhaiwe, tɨwɨ gwɨnyaapɨ, kɨretɨ kahapaamapɨpa kiyawaayopo. Isɨ sandapɨ sahɨ nɨnaasoŋɨhɨ kinyɨ amɨtɨha maarɨho tɨtɨhemapɨ nesɨpatɨwɨ gwɨnyaapɨ kɨretɨ kaiwɨ japepihɨrɨwɨse. Isɨhiya waapɨ satɨwɨ kɨma asisɨha apɨpaahɨ awaisɨha anaahɨhaasɨ nyahɨ awaindɨ anaahɨhewaamaitɨhaawo tɨwɨ kiyohiyɨhiya siya Awaisɨhopɨ gɨwunyaapɨ koai nepɨ mepɨ autaahepumwaitaatɨwɨ sandɨ kiya kiyawaayopo. Aiwɨ isɨhiya usa nandapa wapa wapa nahataapa nanɨhaiwɨ nanɨhohiyɨhiya siya Awaisɨhopɨ gɨwunyaapɨ koai mepɨ autaahepumapɨ sandɨ kaiwɨ amɨ nandapaapɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undawaatopo. Amɨ isɨhiya usa nandapa wapa wapaapɨ yaiwɨ namaanɨhohiyɨhiyaisangi Awaisɨhopɨ gɨwunyaapɨ koai mepɨ autaahepumapɨ sandɨ kaiwɨ amɨ nandapa wapa kiya nepɨ nanɨhohɨpɨpaapɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undawaatopo. Iyataatɨ nyahɨ naasonɨnɨhɨ naasaanɨnɨhɨ nehɨ nɨwahonɨnɨ nɨwɨhaanisapɨ asɨyɨhiyaanɨnɨ bindɨhaamaayo. Iyaatɨ naasonɨnɨ naasaanɨnɨ nɨwahonɨnɨ nɨwɨhaanisapɨ siyɨhiyaanɨnɨ napohaamaayo. Amɨ nyahɨ naasonɨnɨ naasaanɨnɨ asɨyɨhiyaanɨnɨ namaapowaatɨ bindɨhaawaahɨ Awaisɨho Kɨraisihoai newaatɨ mepɨ autaahewaumwaatɨ komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ usaawitɨhaawɨ bindɨhaayo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ naasonɨnɨ naasaanɨnɨ napohaawɨsangi Awaisɨho Kɨraisihoaapɨhɨ niyaatɨ koai newaatɨ mepɨ autaahewaumwaatɨ komɨ maarɨho newaatɨ usaawitɨhaawɨ napowaatɨ koenda niyahaayo. Isɨ amɨ nyahɨ asɨyɨhiyaanɨ bimowaatɨ amɨ napowaatɨ koenda niyahaawɨsangi Awaisɨho koai newaatɨ mepɨ autaahewaumasaihɨ usaawindandɨ bimowa napohaayo.
Sandɨ kandɨ nyahɨ nehɨ kopaahɨhɨ bimowa napwɨtɨhaahandapɨ Kɨraisiho napotɨ japɨhɨ nepataise amɨ siyatɨ isɨhiyaanɨ asɨyɨhiyaanamunɨ napohiyɨhiyaanamunɨ ahoyatɨ Awaisɨhoematatɨ nanyamaatɨ nyainjatɨtando. 10 Isɨ amɨ sahɨ usaatɨ samɨ naisɨhiya sangisawɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai apɨpaahɨ wɨndɨ nepɨ tipɨtapaapɨ mausowɨse. Aiwɨ amɨ samɨ usaatɨ isɨhiya samataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai mɨmaipaiwɨ mausowɨse. Amɨ nyahɨ nahatiyaanɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ noaipasaihɨ ko netɨ tipɨtapaatɨ nyasondandɨhiyaaniso. 11 Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ wa Awaisɨho sandaase,
“Nɨnɨ asohonɨnɨ nasɨsoaarɨ bimohɨhonɨnɨ pɨwɨha kɨma akɨtɨnɨhɨ akaaha kandaato isɨhiya nahatiya nisapɨ atotɨpɨwesawɨ nisɨ otɨtɨhɨ pɨnutaapo. Pɨnuwɨ satɨtaapo, ‘Ese! Autaahaatɨho kɨmo akɨtɨhore,’ tɨwɨ mepɨ autaahepɨnɨmaitaapo,” Aisaiyaaho 45:23
tatɨ jɨpatɨpindise. 12 Isɨ amɨ siyaatɨ nyahɨ naasonɨnɨ naasaanɨnɨ kahapaamapɨpaapɨ siyaatɨ siyaatɨ kiyahaayo undaatɨ nesɨpawaatɨ Autaahaatɨhoai kaundɨto.
Naisɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Napepaitaatɨwɨhaiwa Nyahɨ Kamaitɨhaawo
13 Isɨ amɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ wɨndɨ newaatɨ tipɨtapaatɨnaatɨ motɨndɨhaawo. Motɨnaatɨ namawaatɨ kɨmɨretɨ gwɨnyaitɨhaawo. Sataato: nyahɨ nɨnaasonɨnɨ nyamɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya wapa kapetapɨ napepaapɨ maipɨhandɨ kiya kaitaatɨwɨhaiwa wɨndɨ kamaitɨhaawo. 14 Nɨnɨ Jisaasihoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitɨtɨ bitohotɨhandaahɨ Jisaasiho netɨ nɨngi nanɨsihɨ nɨnɨ saindɨ mmonataayo, wapa kahapaamapɨpa nehɨ sawɨhandɨ noaipatɨ isɨhiya namaanɨwɨ onaitaatɨwɨ onaahapaimatataamaise. Owetise. Nehɨ isɨhiya sawana kahapaamapɨpa wapaapɨ satɨwɨ sapa kahapaamapɨpa nyahɨ nandɨhaawɨ itɨhapɨpa ahotatɨ onaahapaasɨ nyahɨ wɨndɨ newaatɨ namandɨhaawo tɨwɨ kiyaamɨ amɨtɨhetɨ omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaasaihɨhapa sapaahɨ kɨretɨ kiyaapɨ onaahapandaise. 15 Amɨ nandapa wapa wapa sahɨ nanɨhohɨtɨhanda samɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya usaamɨ maarɨho nepɨ nusopɨsasɨwɨ yaawɨhandɨ nunyawaawaahɨ sahɨ kiyai samɨ maarɨho wɨndɨ apɨpaahɨ namunyawaayopo. Isɨhiya Kɨraisiho maarɨho nunyataatɨ japɨhɨ numwaitandɨ kiyaapɨ napwisawɨhiyai sahɨ samɨ nandapa nanɨhohɨtɨhanda kiya napopɨ Autaahaatɨhoai wɨndɨ mausopɨ owetɨtaatɨwɨhɨra daihɨra maipɨhandaatɨhɨ sahɨ wɨndɨ numwaasi namuwɨse. Apɨpaahɨ owetane. 16 Isɨ amɨ sahɨ nehɨ nanɨhaiwɨ nandapa kahatamatɨpetɨhapa nanɨhohɨtɨhandɨ gaahandiso tɨwɨ sahɨ gwɨnyaapɨ kiyawaayopo. Sahɨ siyawaahandɨ kandɨ amɨ isɨhiya usa sahɨ sandɨ kiyohɨtɨndapɨ satɨwɨ sandɨ gaahandɨmaahe tɨwɨ gwɨnyaapɨ katisaihaahɨ kiya pɨwɨha mɨmaipɨtɨwɨha samɨ gaasɨndapɨ wɨndɨ kamaatɨta sahɨ baiwɨ jatɨnɨwɨ bitosawɨse. 17 Sandɨ nɨnɨ sangisɨ apaapɨmaasato, Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai iwinjatindɨhandɨ nandapa amɨ waapoho isɨhiya maaritohɨpɨpa kiyaamɨ maaritohɨrɨhɨretɨ nepɨ nanɨhohɨtɨhandɨmaahe. Owetise. Amɨ nehɨ kandi wɨnde. Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨhora nyahɨ tɨtɨhɨ daayaatɨ bitowaatɨ bimaawa amɨ napaisaatɨ tunaatɨ yahomunaatɨ bimaawaatɨ amɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ sisaatɨ aunɨhiyaatɨ maaritɨtɨhaawɨhandɨ katanyisatɨ nanyasindɨhande. Nehɨ saiwaamɨhaiwaahɨhɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai iwinjatimbɨpɨhɨ ahondaise. 18 Isɨ amɨ isɨhiya sandɨ nepɨ isɨpɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kawisohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ maarɨho nepɨ usaawiwɨtaapo. Aisaihɨ amɨ kiyai isɨhiya usonɨwɨ saundɨtaapo sahɨ isɨhiyaatɨ gaahiyaatisɨ gaahandɨ kiyawaayopo undɨwɨ usondaapo.
19 Isɨ amɨ nyahɨ wapa napaisaatɨ itɨhapɨpaara tunaatɨ yahomunaatɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyinyatɨ amɨ nyangi Jisaasiho gɨwunyaahohiyɨhiya usaisatɨ maasɨ ahoyatɨ nyatatamanatɨ andɨtɨnyaiwɨtandɨhaiwaapaahaitɨhaawo. 20 Sahɨ satɨwɨ gaasɨ nandapa sapa sapa nɨnɨ nandaano tɨwɨ nanɨhohɨtɨhanda Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaamɨhetɨ kaiwaiwa sahɨ wɨndɨ nepɨ namopɨsasɨwɨse. Amɨ nandapa nahataapa nga isɨhiya nandaatɨwɨhape. Nandaatɨwɨhapandaahandɨ kandɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai sahɨ wapa nopɨsasɨwɨ nanɨhohɨtɨhanda maipɨhandaatemahonaahɨ sahɨ wapa nopɨsasɨwɨ nandaatɨwɨ sandɨ tɨtɨhɨmaahe. Owetise. 21 Samɨ naisɨhiya samataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai netɨ nusopɨsasonɨhɨ maipɨhandaatɨhɨ tɨmɨhaitaatɨwɨhapa nandapaisangi waapoho wainɨhandisangi amɨ wapa wapaisangi sahɨ wɨndɨ namandaatɨwɨ sandɨ tɨtɨhe.
22 Isɨ sahɨ nandapa amɨ maahoaipatamɨ gwɨtɨtɨhopunɨ waapoho wainɨhandɨ nanɨhaiwɨ nandaatɨwɨhandapɨ gwɨnyaapɨ nehohɨpɨpa nehɨ sawanaatamɨhetunɨ Autaahaatɨhomɨhetunɨ sapɨhɨ ahotane. Amɨ sahɨ satɨwɨ gwɨnyaapɨ nyahɨ kɨmba nandapa gwɨtɨtɨho waapoho wainɨhandɨ nanɨhohɨpɨmba gaahandɨ kiyahaayono tɨwɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ kiyawaawaahɨ amɨ samɨ maarɨho wɨndɨ yaasatɨ naaŋamaasisonɨhɨ gaasɨ sahɨ maaritɨwɨse. 23 Amɨ sahɨ samɨ nanɨhohɨwaiwaapɨ maarɨho yɨyatɨwunyaawaawaahɨ kapa sahɨ nainjaihɨhura Autaahaatɨho pɨwɨha netɨ samɨhetɨ yasutaatɨ sasatɨtaise, sahɨ maipɨhandɨ kiyawaayopo satɨtaise, amɨ sandɨ sahɨ samɨ maarɨho kasatihɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ sahɨ gwɨnyaapɨ kiyawaamaayowo. Isɨ amɨ wapa sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ kasatirɨhɨretɨ kamaayawaawaahɨ sandɨ sahɨ maipɨhandɨ kiyawaayopo.