15
Kɨraisihomɨ Dahopetɨ Nyahɨ Daayaatɨ Isɨhiya Usai Newa Usaawitɨhaawo
Nyahɨ nyamɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ watɨpɨtisawɨhiyaanɨ nyamɨ usa kiyaamɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ sangɨ watɨpɨtisawɨhiyai ikwɨrɨ nunyaatɨ nɨwimaawaatɨ iwɨtatamanaatɨ andɨtɨwiwɨtɨhaawo. Iyaatɨ nehɨ nyahɨ yawanaanɨnɨhɨ newaatɨ maarɨho witaatɨ usaimaamanɨndɨhaawo. Yawanaanɨ sandɨ saminaatɨ namawaatɨ nyahɨ nɨnaasonɨnɨ nyamɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ nyamataiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai kiya kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ awaindewaumawaatɨ andɨtɨwiwɨtɨhaawɨ gaahandɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ usaawinɨhandɨ kawitɨhaawo. Amɨ Kɨraisiho ko sawahoai maarɨho wɨwitatɨ usaawindandɨhandɨ wɨndɨ kamaise. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ jɨpatɨpindirɨhɨretɨ kiyataise. Iyataatɨ pɨwɨha wa satise:
“Autaahaatɨhonye, pɨwɨha kinyetirɨhɨretapɨ gi nepɨ nangopɨsasɨwɨ mɨmaipɨhiwɨ isɨhiya katohɨwaiwa nisɨ ambɨpatetɨ tɨmahiyatɨ yanɨmwaataise,” Aunɨhɨhɨrɨ 69:9
undataase tatɨ jɨpatɨpindise. Amɨ pɨwɨha nahata jɨhura jɨpatɨpindimbɨpa nyangi katanyɨsɨtandɨ ahondaise. Katanyɨsatɨ andɨtɨnyaihonɨhɨ nyahɨ kapetapɨ kiyaanɨnɨhɨ andɨtitaatɨ Jisaasihomɨhetapɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ kiyaanangisɨnɨhɨ nanyamaitandɨhuraapɨ jatɨtɨhaawo.
Amɨ Autaahaatɨho nyahɨ kiyaanɨnɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitɨhaahandunɨ andɨtitɨtɨhaahandunɨ nanyamisɨho sangi andɨtɨsaihonɨhɨ amɨtɨha maarɨho nehɨ nauratɨhaiwɨ gwɨnyaapɨ Jisaasihomɨ itɨpatɨ naitaatɨwɨ sapɨ nɨnɨ koai pɨwaundɨtɨ gaapundataayo. Saiwɨ amɨ sahɨ ahoyanɨwɨ maahomwaaŋɨ nehɨ naasaimwaaŋɨhɨ nepɨ Autaahaatɨho nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨrasihomɨ Sapɨhoai mepɨ autaahepumwaitaatɨwo.
Isɨhiyaanɨ Judaahiyaanangisunɨ Isɨhiya Nyamɨ Dawaataatapɨhiyaisunɨ Kɨraisiho Nyatatamanataise
Sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maaritɨwɨ napaitɨwɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Kɨraisiho nyangi nanyamaasɨpatamataiwɨ numwaapɨse isɨhiya Autaahaatɨhoai mepɨ autaahemwaito. Sandɨ nɨnɨ kɨmɨretɨ sandaato, Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho Kɨraisihotohɨho Judaahiyaanangi nanyamaatɨ nyatatamanɨtandɨ nasataise. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa nyangi kanyisatɨ nanyamɨtandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ katiwaiwa akɨtɨ kɨretɨ nga kasitaise tatɨ nyangi ko netɨ nanyisɨtando. Iyatɨ amɨ sɨretɨ nyamɨ asoyai kahapaamapɨpa saindɨ kasito undatɨ jɨhɨ tɨmanatɨ Autaahaatɨho kaundiwaiwa ko netɨ akɨwaiwemaitando. Iyatɨ amɨ isɨhiya Judaahiyaanamɨ ipaahaapɨ dawaataatapɨhiyai ko numwaatɨ iwɨtatamanatɨ andɨtɨwihonɨhɨ Autaahaatɨho maarɨho asɨpɨwindɨhandapɨ kiya koai mepɨ autaahepumwaitaatɨwo. Amɨ siyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa jɨpatɨpindisɨha satise:
“Isɨhiya nyahɨ Judaahiyaanɨ kinyɨ isɨhiyaanamɨ ipaahaapɨ dawaataatɨhiyaamɨhatɨhɨ kiyai nɨnɨ kinyapɨ saundɨtɨ, ‘Autaahaatɨho apɨpaahɨ gaahore,’ undɨtɨ gisɨ nɨnɨ gaare hɨtɨto. Saindɨ amɨ aunɨhɨhɨrɨ kinyapɨ aunɨhɨndɨ kɨraahɨ gisɨ nɨnɨ mepɨ autaahehɨmaito,” Aunɨhɨhɨrɨ 18:49
undipatamatiyato.
10 Iyatɨ jɨhaatɨ satise,
“Isɨhiyaatɨ ipaahaapɨ dawaataatɨhiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisawɨ maasɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maaritɨwɨ sisɨwɨ aunɨhaiwɨse,” Wɨnɨhapɨpa 32:43
tatɨ wa ahotise.
11 Iyatɨ amɨ waisangi jɨhaatɨ sandaase.
“Isɨ ipaahaapɨ dawaataatɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ Awaisɨhoai nepɨ mepɨ autaahepumapɨse. Isɨ nahatiyaatɨ koai mepɨ autaahepumapɨse,” Aunɨhɨhɨrɨ 117:1
tatɨ ahotise.
12 Iyatɨ amɨ jɨhaatɨ Aisaiyaaho satise:
“Utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Jesihoetapɨ namoyaatɨmɨ nasohiyɨhiyaamɨho noaipaitaise. Noaipatɨ ko isɨhiya ipaahaapɨ dawaataatapɨhiyai iwinjatɨtaise. Iyonɨhɨ kiya kopɨ gɨwunyaapɨ satɨwɨ ko nyangi nanyamaatɨ netɨ nyatatamanɨto tɨwɨ gɨwunyaapɨ jatɨtaapo,” Aisaiyaaho 11:10
tatɨ Aisaiyaaho kandaase.
13 Autaahaatɨho nyahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandamunɨ ko japɨhɨ apɨpaahɨ kiyaanangisɨnɨhɨ nanyamaitandɨ nyahɨ jatohɨtɨhandamunɨ tanyaahopɨ nɨnɨ sapɨ gaapundataayo. Gaapundataayo sangi samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ sisɨwɨhaunɨhaitaatɨwɨhandunɨ napaindɨhandunɨ sahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandetapɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ tɨsahɨwatɨ wisaiwɨto. Wisaihonɨhɨ komɨ Itɨpɨhomɨ watɨpɨhandɨ sangi andɨtɨsaihonɨhɨ sahɨ kiyaatangisɨnɨhɨ apɨpaahɨ ko nasamaitandɨ sahɨ jatohɨtɨhandɨ waatɨ awaindɨ noaipapɨ nuto.
Porɨho Komɨ Otɨpɨpatapɨ Jɨpatɨpiyataise
14 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sapɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ sandɨ mmonataayo, sahɨ sawanaatɨ nepɨ itatamanɨnɨwɨ tɨtɨhematɨtaatɨwɨ gaahandunɨ amɨtɨha gwɨnyaitaatɨwɨhandunɨ kiya nepɨ tɨsaindahiyaare ndɨ gwɨnyaataayo. 15 Pɨwɨha wiwa sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nɨnɨ kasatɨtɨ kɨmandɨ utɨpɨmandaatɨhɨ sapɨ nɨnɨ jɨpatɨpiyohɨwiwa apɨpaahɨ watɨpɨha jɨpatɨpiyataayo. Nɨnɨ sapɨ nehɨ nanɨhaindɨ saiwa jɨpatɨpiyohɨtɨndɨ amɨ Autaahaatɨho nɨngi komɨ otɨpɨpatɨ kawitandɨ nanɨmihe, isɨhiya Judaahiyaanamɨ dawaataatɨhiyaamɨhatɨho. 16 Siyatɨ isɨhiya nyahɨ Judaahiyaanamɨ ipaahaapɨ dawaataatɨhiyai iwɨtatamanɨtandɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ naninyatɨ Autaahaatɨho nɨngi ahɨnihonɨne. Sonɨnɨsɨ utaaho isɨhiyaamunɨ Autaahaatɨhomunɨ otɨhapɨhɨ bitosɨhomataindɨhonɨne. Iyataatɨ Kɨraisiho Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasatɨ otɨpɨpatɨ maapɨ katatɨ kaiwaiwaapɨ pɨwɨha nɨnɨ netɨ ausaataayo. Saisanɨhɨ Itɨpɨho pɨwɨha kaaraahɨ isɨhiya ipaahaapɨ dawaataatɨhiyai yatɨhɨ netɨ Autaahaatɨhomɨhiyemahonɨhɨ nɨnɨ kiyai netɨ Autaahaatɨhoai kiyaapɨ maarɨho usaawinatɨ wɨwitahandɨ komɨ otɨpɨpatapaahɨhɨ numwɨtando.
17 Isɨ amɨ nɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitɨtɨ ko andɨtɨnisɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawisohɨtɨhandapɨ tɨhaapɨndɨ nga genananɨto. 18 Aindɨ nehɨ nɨnɨ nuwahonisɨhetapɨ kahapaamapɨpa isɨhiya nyahɨ Judaahiyaanamɨ ipaahaapɨ dawaataatɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atɨwiwɨ komɨ otɨtɨhɨ pɨnutaatɨwɨ Kɨraisiho kahapaamapɨpa kaiwaiwaapaahɨhɨ nɨnɨ katɨto. Aindɨ kiyaisɨ nɨnɨ Autaahaatɨhoenda numwaasi notaatɨ nisɨ pɨwɨharaahunɨ kahapaamapɨpa kiyohɨwaiwaaraahunɨ Kɨraisiho kaiwaiwaapaahɨhɨ nɨnɨ katɨto. 19 Iyataatɨ saiwa pɨwɨha nɨnɨ pɨwandɨ kahapaamapɨpa kiyohɨwiwa nɨnɨmaahe. Owetise. Nisɨ pɨwɨha pɨwandɨ ausaatɨ kiyohɨpɨpa Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ kahapaamapɨpa watɨpɨhaiwa kiyatɨ isɨhiyai sɨwipatɨ watɨpɨhaiwa nisɨhetapɨ netɨ nunjataise. Aihɨ Jerusaremɨhandaahapɨ namasatɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha ko kaiwaiwaapɨha nahata ausaatɨ nesɨwesɨtɨ gaamatɨ nɨnɨ kaimɨ nundɨ Iririkamɨhandamɨ detɨ yapɨpataahɨmataayo. 20 Iyataatɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ sangɨ atɨhomiwɨ kopɨ gɨwunyaapɨ ambɨpatɨ nepɨ sangɨ mepɨ autaahemwahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Kɨraisiho kaiwaiwaapɨha ausaitandɨ nɨnɨ nisɨ maarɨho nunyatɨ pɨhɨndɨ gwɨnyaataayo, saindɨ kiyataatɨ isɨhiya usa Kɨraisihopɨ pɨwɨha aimɨ ausaasaihɨhapɨhɨ jɨhaatɨ nɨnɨ wɨndɨ kamaitando. 21 Iyataatɨ nɨnɨ sandɨ kiyohɨtɨndɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa aimɨ tɨmanatɨ jɨpatɨpindisɨha nɨnɨ netɨ japepihɨrɨtɨ kai akaahemataayo. Iyataatɨ pɨwa sa satatɨ jɨpatɨpindataise:
“Isɨhiya Kɨraisihopɨ kiyai usa kamundauhɨ atɨhomiwɨ monɨhohiyɨhiya atiwɨ mmondaapo,” Aisaiyaaho 52:15
tatɨ jɨpatɨpindise
22 Iyataatɨ saindɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ sangɨ atisohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ ko Kɨraisiho kaiwaiwaapɨha pɨwɨha ausaatoandaatɨ otɨpɨpatɨ katɨ asisɨha taahɨwaiwaara netɨ nanisapusɨhɨ nɨnɨ sangisenda wɨndɨ namaaso.
23 Amɨ wanɨ otɨpɨpatɨ satɨ nɨnɨ yapɨpatɨ aunahɨpa isɨhiya kɨmiyaamɨmatɨhɨ aimɨ kaindɨ owemataayo. Owemataayonɨ kɨnaungwɨha taahɨwaiwetɨ nɨnɨ napɨtɨ sangi jasondondɨ gwɨnyaambɨtɨhonɨne. 24 Isɨ wanɨ napɨtɨ jasondandɨ taatɨ jatɨnataayo. Yapɨpatɨ aunahɨpa Sɨpenɨhandaahapɨ notaatɨ nɨnɨ sangi Romɨhanda jainjaitandɨ gwɨnyaataayo. Nɨnɨ napɨtɨ Romɨhanda sangi masɨwonjɨ jainjasanɨhɨ sahɨ nɨngi andɨtɨnipɨ daihɨraapɨhapɨ wapa naninyawɨ kaitaatɨwɨ jainjaitande. 25 Saindɨ daimɨ napɨtandɨhonɨnɨ konɨnɨ wanɨ nawɨho amɨ wapa Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Jerusaremɨhandaahiyai iwɨtatamanɨtandɨhapa nɨnɨ nusesi notaayo. 26 Jisaasihomɨ isɨhiya Masetoniyahandaahiyaunɨ Gɨrisihandaahiyaunɨ nehɨ kiyaisunyaapɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ usa ikɨpɨpa nawɨho owehiyai Jerusaremɨhanda ikwɨrɨ numwɨtaatɨwɨ nawɨho nepɨ kiya ahoyawaayopo. 27 Sandɨ nehɨ sawanaunyaapɨ kiyawaayopo. Sawanaunyaapɨ kiyawaahandɨ kandɨ kiya isɨhiya Judaahiyai gaahandɨ kawitaatɨwɨ otɨpɨpatɨsahiyaare. Amɨ Judaahiya isɨhiya usa kiyaamɨ dawaataatɨhiyai Autaahaatɨhomɨ gaahaiwa kiyai iwɨtatamanɨtandɨ nunyawɨhiyaaso. Isɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ ipaahaapɨhiya Judaahiyaanangi kiyaamɨ maapɨ ikɨpɨpa nawɨho nanyinyawɨ nandaatɨwe. 28 Isɨ nɨnɨ nawɨho nesi nundɨ Jisaasihomɨ isɨhiyai Jerusaremɨhanda nunyamapɨ samɨhihoaaŋɨhɨra napɨtɨ daindɨ jasomɨ Sɨpenɨhandaahapɨ naito. 29 Nɨnɨ saindɨ nɨwahonɨnɨ mmotɨnataayo, nɨnɨ sangisenda nasataahura Kɨraisihomɨ gaahandɨ tɨsaitahonɨnɨ napɨto, sahɨ Jisaasihomɨ isɨhiyaatɨ Romɨhandaahiyaatangi nasamɨtando.
30 Naisɨhiyaatɨ Kɨraisihopɨ nisataiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ sangi pɨwɨha kɨma andɨtisaitɨ kasatataatɨ nasɨsenataayo, nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ watɨpɨhandaahunɨ amɨ nyahɨ maarɨho namɨnaatɨ isɨhiya usaisɨ maarɨho numwɨtɨhaahandɨ Itɨpɨho nanyamindɨhandaahunɨ nisapɨ gaapundɨwɨse. Sahɨ nisapɨ waatɨ nɨngisawɨ maasɨ Autaahaatɨho nɨngi nɨtatamanɨtandɨ koai pɨwaundɨwɨ gaapundɨtaatɨwo. 31 Sahɨ saiwɨ nɨngisawɨ gaapundɨwɨse, isɨhiya Judaahiya aunahɨpa Judiyaahandaahiya Jisaasihomɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomiwɨ kopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya nɨngi nepɨ namaanopɨsasɨto. Aisaihɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya aunahɨpatɨ Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyai nɨnɨ nawɨho ikɨpɨpa kiyai iwɨtatamanɨtandɨhapa nesundunyanɨhɨ kiya maarɨho naasohɨtanɨhɨ maaritɨwɨ kapa naito. 32 Saindɨ nunyamapɨ nisɨ sisɨtɨ aunɨhaindɨ maaritɨtandɨhandɨ tɨsaitahonɨnɨ sangisenda napɨto Autaahaatɨhomɨhandisɨ nanɨmaasi nasonaaho. Iyonɨhɨ nɨnɨ sangisenda napisanɨhɨ mmotɨnaatɨ maarɨho ambɨpatɨ nga newaatɨ witaatɨ ikɨnaatɨ usaimanɨndɨhaawo. 33 Isɨ nyahɨ napaisaatɨ bimɨtɨhaahandamɨ tanyaaho Autaahaatɨho sangisatɨ maasɨtane. Akɨte.