16
Porɨho Jisaasihomɨ Isɨhiya Taahiyɨhiyai Ipɨhɨretɨ Gaahuraare Undataase
Nɨnɨ Pimbihaatapɨ sandɨ kasatɨtandiyo, saatɨ Pimbihaatɨ nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahaati sangisenda nɨnɨ netɨ nandusoaasataayo. Iyataatɨ kaatɨ Jisaasihomɨ isɨhiya aunahɨpatɨ wɨtɨ Singɨriyaahandaahiyai biyatɨ iwɨtatamanɨhaate. Iyatɨ kaatɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhaate. Siyahaatisɨ sahunɨ kaatunɨ maasɨ Jisaasihomɨ isɨhiyaatisɨ komɨhiya kiyohɨpatamataiwɨ kaati sahɨ maarɨho wɨwipɨ numwaapɨse. Aiwɨ amɨ kaatɨ wapaapɨ nenoaahɨtonɨhɨ sangi nasɨsehonɨhapa nunyawɨ iwɨtatamanɨwɨse. Amɨ kaatɨ itapaatɨ nga iparɨhaatɨ isɨhiya taahiyɨhiyaisɨ iwɨtatamanatɨ amɨ nɨngi maawɨ nɨtatamanahaatɨso.
Iyataatɨ nisɨ maarɨho witɨtɨ gwɨnyaahohɨtɨhanda nasasanyurɨ Prisiraayɨ Akwiraaya nɨngisamɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ maawɨ kiyohɨsasanyuri maarɨho wɨwitɨ gaahuraare undɨtɨ pɨwɨha kɨma nusoaasataayo. Kasanyurɨ nɨngi nɨtatamanɨtaatɨmɨ gwɨnyaamaamɨ kasanyuramɨ ambɨpatɨ nopɨsasɨtaatɨmɨhandaatɨhɨ nesi nandaapɨhasanyure. Aihɨ sandɨ nɨnɨ kasanyuri awaindɨhandɨ gaare undataato. Iyataatɨ nɨnɨhɨ gaare undataamaato. Jisaasihomɨ isɨhiya Judaahiyaanamɨ ipaahaapɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyai maawɨ kasanyuri gaare undawaatopo. Jisaasihomɨ isɨhiya kasanyuramɨ aŋɨpɨpɨhɨ ahoyanɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ Jisaasihoai mepɨ autaahepumahohiyɨhiyai maawɨ maarɨho wɨwitɨ gaahure undataato. Aindɨ nisɨ naisoho Epiritaasiho yapɨpatɨ Esiyaahandaahapɨ jɨhɨ yeyetatɨ ko Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨhoai nisɨ maarɨho nunyatɨ gaahuraare undataato. Aindɨ amɨ Mariyaahaatɨ samɨhatɨhɨ sapɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ waatɨ pɨhɨtatɨ kasisaamaatɨsangi nisɨ maarɨho witɨhohɨtɨhanda gaahuraare undataato. Aindɨ amɨ nɨwahonisɨ utaahurɨ Judaahurɨ Andɨronaikaasiyɨ Juniyaasiyai maasɨ maarɨho wɨwitɨ gaahuraare undataato. Iyataatɨ surɨ utaasurɨ nɨngisamɨ maasɨ Jisaasihomɨ ambɨpatapɨ isɨhiya nepɨ yanyupapɨhingwanaane. Iyataatɨ kuramɨ ambɨpatɨ Jisaasihomɨ Aposerɨhiyaamɨhatɨhɨ nga noaipatɨ ahotahure. Iyamaamɨ Kɨraisihopɨ nɨnɨ sangɨ gɨwunyaahonɨhura Kɨraisihopɨ kurɨ jɨhɨ gɨwunyaapɨ komɨhurimatɨmɨhure. Aindɨ amɨ nisɨ naisoho Ambɨriyatusiho nɨngisatɨ maasɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaatɨ maaritihɨ nɨnɨ koai maarɨho nunyohɨhoai gɨwunyaataatɨ gaahuraare undataato. Aindɨ amɨ nɨngisatɨ maasɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kaisɨho nyamɨ naisoho Urɨbanusihoai gaahuraare undataato. Aindɨ amɨ nisɨ naisoho nɨngisa maasɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨhɨ nisɨ maarɨho nunyohɨho Sɨtakisihoai gaahuraare undataato. 10 Aindɨ amɨ Aperisiho komɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨtɨhandɨ kahapaamapɨpa nunjesɨhɨ aimɨ andɨtitatɨ bitohoai gaahuraare undataato. Aindɨ amɨ Arisɨtobiyuraasihomɨ isɨhiyai maawɨ gaahuraare undataato. 11 Aindɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ utaaho komɨ ambɨpatɨ Erotiyonɨhoai gaahuraare undataato. Aindɨ amɨ Narɨsisaasihomɨ isɨhiyaamɨ usa noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaimatɨwɨ nyamɨ naisɨhiyai maawɨ gaahuraare undataato. 12 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ Tɨraipinaayɨ Tɨraiposaayai gaahuraare undataato, sapurɨ apopɨpurɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ taamɨ kaimbɨpuriso. Aindɨ amɨ nisɨ naisaamaatɨ Pesisihaatɨ nɨnɨ kaati apɨpaahɨ baindɨ maarɨho nunyohaamaatɨ, Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ waatɨ pɨhɨtatɨ taatɨ kaisaamaati gaahuraare undataato. 13 Aindɨ Rupusiho Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaipatɨ nga auta waatɨ noaipasɨhoaisunɨ amɨ komɨ sanaatɨ nɨngi biyatɨ nasisoaarɨ kaatamɨ mwaahonisamatiyatɨ nɨtatamanisaamaatisunɨ kindari gaahuraare undataato. 14 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ Asingɨritaasihoaisunɨ Pɨrekonɨhoaisunɨ Erɨmisihoaisunɨ Patɨrombaasihoaisunɨ Emasihoaisunɨ amɨ usa kɨmɨkiyaisawɨ bimohiyɨhiya nahatiya nisɨ amɨ nyamɨ naisɨhiya Kɨraisihomɨ isɨhiyai gaahuraare undataato. 15 Aindɨ amɨ Pirorokaasiyɨ Juniyaasiyaisunɨ Neriyaasihoaisatɨ komɨ sanaamaatisunɨ Orimbaasihoaisunɨ amɨ siyaisawɨ maasɨ bimohiyɨhiya nahatiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usai maawɨ gaahuraare undataato. 16 Iyataatɨ sahɨ nahatiyaatangi nɨnɨ sasatataato, sahɨ nɨnaasoŋɨ amɨ nɨnaasaaŋɨ Autaahaatɨhomɨ gisunyaasɨrɨhɨretɨ gerɨnɨwɨ mmotɨnɨwɨ gaahuraare nɨwɨse satataato. Iyonɨhɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya nahatiyaisangi sangi gaahuraare satawaatopo.
Porɨho Ipotɨha Isɨhiya Romɨhandaahiyai Wɨnɨhundatɨ Jatɨnɨwo Undataase
17 Iyataatɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, isɨhiya usa sangi nasisɨpapɨ yɨyandɨhepɨsamapɨ samɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ nepɨ nasinjaapɨ nasopɨsasɨwɨ amɨ nyahɨ Aposerɨhiyaanɨnɨ Jisaasihomɨ pɨwɨha katawaasasonɨhɨ sahɨ atiwɨ nehohɨhai sehɨmwapɨ kiyai wa isɨhiyai katɨwunjohiyɨhiyaapɨ sahɨ baiwɨ jatɨnɨwo. Aiwɨ amɨ kiyaapɨ sahɨ yandɨhɨ nawɨsawɨ bitosawɨse. 18 Amɨ isiya siya saiwa siyohiyɨhiya Kɨraisiho nyamɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawisawaamaayopo, owetise. Amɨ nehɨ kiyai kiyaamɨ ambɨpatɨ gaundatɨ gousetɨ nawiwaiwaapɨ otɨpɨpatɨ kiyawaahiyaare. Iyataatɨ kiya kiyaamɨ pɨwɨha sanɨhɨha atɨpatisawɨ katɨwɨ kiyohɨwaiwaara isɨhiya ainahiyɨhiyaamɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨwaiwa nepɨ nusopɨsasɨwɨ jaipundɨwɨhiyaare. 19 Iyataatɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho Katatɨ kaiwaiwaapɨha atiwɨ nepɨ kai andɨtitɨwɨ isɨwasohɨtɨhandapɨ pɨwɨha isɨhiya nahatiya aimɨ atisopo. Iyauhɨ sandapɨ nɨnɨ sapɨ maaritataayo. Aindɨ amɨ nɨnɨ sangi sasatataato, sahɨ gaahandɨ kaitaatɨwɨhɨra daihɨra baiwɨ mmonɨwɨse. Aiwɨ amɨ maipɨhapa kaitaatɨwɨhɨra daihɨra sahɨ wɨndɨ monɨwɨ nehɨ nanɨhaiwɨ nanɨpimatɨwɨse satɨtɨ kasatataato.
20 Iyataatɨ Autaahaatɨho nyahɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ napaisaatɨtɨtɨhaahandamɨ tanyaaho, Bwaasɨrɨhɨri netɨ ketɨ tarɨwiyatɨ samɨ auhɨraapɨhɨ itɨpɨwatɨ isehamanamatɨ koai samɨ otɨtɨhemaitaise. Iyonɨhɨ sahɨ koai ipatitaapo. Iyataatɨ nɨnɨ sapɨ saindɨ gɨsunyaatɨ, nyamɨ Awaisɨho Jisaasiho sawahomunyaasɨrɨhɨretapɨ sahɨ wapa kamaiwɨ nehɨhandɨ konɨhɨ sangi gaahandɨ kasisatɨ jatatamanatoaatɨtandɨ gaapundataayo.
21 Iyataatɨ nɨngisatɨ otɨpɨpatɨ maasɨ kaisɨho Timoteho sangi gaahuraare satataase. Aihɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ Judaahiya itingingwaasɨ Rusiyaasihounɨ Jesonɨhounɨ Sosipataahounɨ sangi maarɨho wɨsaipɨ gaahuraare satawaatopo.
22 Iyataatɨ nɨnɨ Tetiyaasihonɨnɨ Porɨhomɨ maahomwaaŋapɨ pɨwɨha netɨ sapɨ jɨpatɨpiyataayo. Saindɨ pɨwɨma Porɨhomɨ netɨ jɨpatɨpiyohɨmonɨnɨ samataindɨ Kɨraisihomɨhonɨnisɨ sangi gaahuraare satataato.
23 Gaiyaasiho nɨngisunɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaisunɨ komɨ aŋɨpɨpɨhɨ nanyamaatɨ nyatatamasɨhɨ nanowaatɨ bimaawaatunɨ amɨ ahoyanaatɨ Kɨraisihoai mepɨ autaahewaumahaayo. Komɨ aŋɨpɨpɨhɨ siyohɨho sangi gaahuraare satataase. Aihɨ amɨ kɨmatɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Korindɨhandamɨ nawɨho jatisɨho Irasɨtaasihounɨ nyamɨ naisoho Kɨraisihopɨ nyangisatɨ maasɨ gɨwunyaasɨho Kwataasihounɨ sangi maarɨho wɨsaipɨ gaahuraare satamaase.
24 Sahɨ wapa kamaiwɨ nehɨhandɨ sawahomunyaasɨtɨhandaahɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho sangi gaahandɨ kasisatɨ jatatamanɨtandɨ nɨnɨ sapɨ gɨsunyaatɨ gaapɨsundataayo.
Nyahɨ Autaahaatɨhoai Newaatɨ Mepɨ Autaahewaumaitɨhaawo
25 Isɨ nyahɨ biyaatɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahewaumaitɨhaawo. Jisasɨ Kɨraisiho katatɨ kaiwaiwaapɨha pɨwɨha nɨnɨ ausaatɨ kasatonɨnɨ sahɨ atiwɨ nehohɨhetesamatɨ samɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ nga andɨtitɨwɨ isɨpɨ bitoaitaatɨwɨ Autaahaatɨho sangi andɨtɨsaiwɨtaise. Sa pɨwa akaaha aimehuraapɨ utaarɨhandɨ noaasandɨmɨ napinjatɨ wanɨ aimɨ netɨ auta ausaimaŋɨnatɨ noaipasɨhɨ nɨnɨ ausaahohɨhetesamatɨ andɨtɨsaiwɨtaise. 26 Iyataatɨ amɨ sa pɨwa apɨpaahɨ akaasa isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwa noaasandiwaiwa kaundatɨ nunjihɨ atiwɨ mmonɨwɨ nepɨ jɨpatɨpiyohɨwaiwaatɨhapɨ ausaimaŋɨnatunɨ amɨ Autaahaatɨho jinjapɨhɨ bimisɨho pɨwɨha watɨpɨhaara isɨhiya yapɨhɨ nahatewaaraahiyai netɨ ausaimanatɨ nunjihɨ mmonawaayopo. Mmonawaawɨ Jisasɨ Kɨraisihomɨhetapɨ isɨhiya nahatiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ komɨ otɨtɨhɨ pɨnutaatɨwo. 27 Iyataatɨ Autaahaatɨho so sawaho naasohɨhɨ apɨpaahɨ Autaahaatɨho akoho kahapaamapɨpa kaitandɨhɨra nga biyatɨ mmosɨhoai Jisasɨ Kɨraisiho kaiwaiwetapɨ nyahɨ newaatɨ jinjapɨhɨ kiyaanɨnɨhɨ mepɨ autaahewaumaitɨhaawo. Apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ nyahɨ sandɨ kaitɨhaawo.