2
Autaahaatɨho Isɨhiyai Netɨ Tɨtɨhɨ Tipɨtapaatɨ Usondaise
Sahɨ isɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ isɨhiya usaisɨ pɨwɨha nepɨ yawutaapɨ tipɨtapaapɨ usohohiyɨhiyaate, naasoŋɨ naasongisɨ nɨnɨ pɨwɨha kahɨtɨtandiyonɨ baimbɨ atime, tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhaiwa kɨnyɨ satɨpɨ, saiwa nɨnɨ wɨndɨ kamaindɨhonɨne tɨpɨ, kɨnyɨ wɨndɨ nepɨ namoaasɨtaise, kɨhomɨhonye. Kɨnyɨ baimbɨ atime, isɨhiya usaisɨ kiyaamɨ tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha nepɨ kiyaisɨ yawutaapaise. Siyapaapɨ sɨrɨ kɨretɨ kɨnyɨ kɨwahongisangi maipɨhaiwa kaimbɨhoŋɨsɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨhetɨ pɨwɨha nepɨ yahutaatapaise. Amɨ nyahɨ aimɨ mmonaahiyaane, isɨhiya setahaiwa tɨtɨhɨmetahaiwa kiyohiyɨhiyai Autaahaatɨho maipɨhaiwa wihoaaŋɨ nunyatɨ tɨtɨhɨ tipɨtapaatɨ usosɨho. Amɨ kɨnyɨ utaahoŋɨ kɨwahoŋɨ maipɨhaiwa sɨkaiwa kiyapaahandɨ kandɨ usa kaiwa kiyohiyɨhiyaisɨ nepɨ tipɨtapaapɨ usohingonye, kɨnyɨ napitaimbunyaapaise? Kɨnyɨ Autaahaatɨho nɨngisɨ wɨndɨ netɨ tipɨtapaatɨ maanondaiso tɨpunyaapaino? E kɨnyɨ Autaahaatɨho gaahandɨ awaindɨhandɨ nahinyatɨ wɨndɨ ketɨ gisɨ nemaahɨmatɨ konɨhɨ nehɨ ginjatɨmɨ naindɨhandɨ nehɨhande tipɨ nepɨ pohipaimbɨmapaino? Autaahaatɨho sandɨ gaahandɨ gisɨ kahimɨ naindɨndɨ kɨnyɨ kinyɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nepemaitɨtaapɨ kahisataise. Isɨ kɨnyɨ sandɨ mmonapaino, e owetiso? Kɨnyɨ kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ daahɨ nepɨ watɨpɨtahoŋe. Siyapaapɨ kɨnyɨ wihoaaŋɨhandɨ naitaapɨhandɨ taapɨ nepɨ ahoyapaise. Isɨ sɨhɨ ipotɨ asisɨha Autaahaatɨho isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ komɨ apowindɨhandunɨ amɨ tɨtɨhɨ isɨhiyaisɨ tipɨtapaatɨ usondandɨhandɨ netɨ ausaimanɨhonɨhura kɨnyɨ wihoaaŋɨhandɨ kandapɨ naitaise. Saimbɨ naitaapɨhandɨ kɨnyɨ wanɨ taapɨ nepɨ awaindemapaise. Amɨ sura Autaahaatɨho isɨhiya nahatiya naaso naasoaisɨ kiya kiyohɨwaiwaapɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ wihoaaŋɨhandɨ gaahandisangi amɨ maipɨhandɨ isɨhiyai yaawɨhandisangi numwɨtaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya usa nehɨ gaahandɨhɨhɨ kiyaanɨhɨ mwɨtetɨwɨ kaiwɨ amɨ yamɨhapataatɨhɨ kiya Autaahaatɨhoaisawɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ daapɨ amɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ nga isɨhiyaamunɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipaitandɨhandapɨ daapɨ amɨ wɨndɨ napopɨ owemetɨwɨ asɨyɨhiya kiyaanɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ daahohiyɨhiyai jinjahɨra nasɨsoaarɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ numwɨtaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya usa nehɨ sawanaapaahunyaapɨhiyaare. Aiwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahaapɨ pohipaiwɨ nemapɨhiyaare. Aiwɨ amɨ tɨtɨhɨmetimbɨpa kaitaatɨwɨ tɨtɨhɨtimbɨpai pohipaiwɨ namapɨhiyaare. Isɨ siyohiyɨhiyai Autaahaatɨho koai apowindɨhandaahɨ wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ kandapɨ numwɨtaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya nahatiya maipɨhandɨ kiyohiyɨhiya naaŋɨhandɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yaawahandɨ naitaapo. Autaahaatɨho kiyaisɨ nunyonɨhɨ namasawɨ jɨhɨ Judaahiya nesaihɨ amɨ isɨhiya nahatiya Judaahiyaamɨ dawaataatɨhiyaisangi naitaapo. 10 Iyatɨ amɨ isɨhiya nehɨ tɨtɨhɨ gaahandɨhɨhɨ kiyohiyɨhiyai yamɨhapataatɨhɨ baiwɨ bimɨtaatɨwɨhandunɨ amɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ Autaahaatɨhomunɨ isɨhiyaamunɨ ndɨhetɨ nga tɨtɨhɨ autaahɨ ahotɨtandɨhandunɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ napaisaatɨtɨtandɨhandunɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ numwɨtaise. Namasatɨ jɨhɨ Judaahiyaisɨ nunyatɨ amɨ kiyaamɨ dawaataatɨhiyaisunɨ saiwa Autaahaatɨho numwɨtaise. 11 Amɨ Autaahaatɨho usaisɨ wɨndɨ mmonatɨ neusosahomaahe. Owetise. Isɨhiya nahatiyaisɨ nehɨ naasaipitɨ katɨ osamatɨ kawɨsahore. Isɨ amɨ sɨrɨ kɨretɨ ko isɨhiya nahatiyaisɨ netɨ tipɨtapaatɨ usondaise.
12 Autaahaatɨho Mosesihoai wɨnɨhapɨpa Judaahiyaapɨ numwimbɨpaamɨ ipaahaapɨ dawaataatɨ bindawaawɨ maipɨhandɨ kiyohiyɨhiyai kapaamɨ ipaahaapɨ Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ usohonɨhɨ kiya owetɨtaapo. Iyatɨ isɨhiya Autaahaatɨho Mosesihoai wɨnɨhapɨpa numwimbɨpaatɨhɨ bindawaawɨ wɨndɨ minjapepihɨrɨwɨ maipɨhandɨ kiyohiyɨhiyai wɨnɨhapɨpa kapaamɨ pɨwɨhaaraahɨ Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ usondaise. 13 Iyataatɨ amɨ isɨhiya wɨnɨhapɨpa nehɨ atihɨra atisohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaamendaise. Owendaise. Isɨhiya wɨnɨhapɨpa baiwɨ atiwɨ amɨ kapa katirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ isɨwatohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaimatawaayopo. 14 Judaahiyaanamɨ isɨhiya dawaataatɨhiya nyapɨ wɨnɨhapɨpa Mosesihoai Autaahaatɨho numwimbɨpaapɨ wɨndɨ atɨhomiwɨ amɨ monɨwɨhiyaare. Saiwɨhiyaatawaahandɨ kandɨ nehɨ kiya gwɨnyaahohɨtɨhandaahɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ wiwaara kiyawaayopo. Kiya Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa owetatɨ wɨndɨ monɨwɨhiyaandaahandɨ kandɨ amɨ wɨnɨhapɨpa kiya katirɨhɨretɨ nehɨ nanɨhaiwɨ gwɨnyaapɨ japepihɨrawaayopo. 15 Iyataatɨ kiya kaiwɨ daiwɨ bitohohɨtɨhandɨ netɨ siyatɨ nasoaanataise, isɨhiya wapa kaiwɨ japepihɨrɨtaatɨwɨ wɨnɨhapɨpa katiwaiwa kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ jɨpatɨpindataise tatɨ netɨ nasoaanataise. Iyatɨ amɨ kiyaamɨ amɨtɨha maarɨhoaisangi sandɨ akɨte tatɨ netɨ nasoaanataise. Amɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaahohɨwaiwa wiwetɨ kiyaisɨ saundatɨ, “Sahɨ pɨwɨha naitaatɨwɨhandɨ ahotahiyaate,” undatɨ amɨ wiwetɨ kiyai saundatɨ, “Sahɨ ainahiyɨhiyaatisɨ pɨwɨha wa wɨndɨ namaitaapo,” undataase. 16 Aihɨ sandɨ siya kiyatɨ noaipaitaihɨ nɨnɨ Jisaasiho katatɨ kaiwaiwaapɨ pɨwɨha gaaha wanɨha netɨ ausaatɨ isɨhiyai kaundataato. Iyataatɨ sandaato, nɨnɨ pɨwɨha gaaha wanɨha ausaahohɨha katirɨhɨrɨ sɨrɨ kɨretɨ noaipataise, ndɨ kandaato. Aindɨ sandaato, asisɨha ipotɨhetɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨhetapɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa isɨhiya omaŋɨtɨtɨhɨ noaasawɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa netɨ ausaimanatɨ tipɨtapaatɨ mmonatɨ wihoaaŋɨhandɨ numwɨtaise, ndɨ kandaato.
Judaahiya Satɨwɨ Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Wɨnɨhapɨpa Mmonaahiyaane Tɨwɨ Gwɨnyaawaayopo
17 Amɨ sahɨ isɨhiyaatɨ Judaahiyaatɨhɨ satɨwɨ, “wɨnɨhapɨpa nyangi nyatatamanɨtaiso,” tɨwɨ kapa baiwɨ isɨpɨ kapetɨ wɨrandawaayopo. Aiwɨ amɨ sahɨ satawaatopo, “nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanɨne. Iyaatɨ nyahɨ komɨhinɨ detɨ bindɨhaayo,” tawaatopo. 18 Aiwɨ amɨ sahɨ wapa kaitaatɨwɨhaiwa Autaahaatɨho netɨ gɨsunyaasɨwaiwaapɨ mmonɨwɨ amɨ tɨtɨhɨ nga saasanotɨhapa sahɨ kaitaatɨwɨhapa wɨnɨhapɨpaatɨhapɨ aimɨ sahɨ mmonɨwɨ nepɨhiyaate. 19 Aiwɨ amɨ sahɨ aimɨ saiwɨ mmotɨnawaayopo: “Nyahɨ isɨhiya ndɨha niyotahiyai daihɨra nunjɨtɨhaahiyaane, tɨwɨ amɨ isɨhiya asahatindɨtɨhɨ bimohiyɨhiyai sisɨha tɨpowaatɨ autaahɨwiwa nɨwimaitɨhaahiyaanɨne,” tɨwɨhiyaate. 20 Iyatɨ amɨ sahɨ satɨwɨ, “Nyahɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ nahɨriwɨ monɨwɨhiyaisɨ kaiwa nunjaatɨ katawaunjaatɨ amɨ manyinya waimwaayai katawaunjohiyɨhiyaanɨne,” tawaatopo. Aiwɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ tisaitatɨ ahotindɨhandunɨ Autaahaatɨho akɨtɨhopɨ pɨwɨha akaahaunɨ mmonɨwɨhiyaate. 21 Aiwɨ amɨ isɨhiya usaisɨ ikomaanɨwɨse undɨwɨ sahɨ katɨwunjawɨhiyaate. Isɨ napindapɨ sahɨ sawanaatɨ wɨndɨ katɨwɨmaasanɨhopo? Sahɨ pɨwɨha satɨwɨ, “Wɨndɨ ikomaanɨme,” tɨwɨ ausaapɨ katawaahandɨ kandɨ sahɨ ikonawaayopo. 22 Aiwɨ sahɨ satɨwɨ, “Asɨhiya amɨ usɨhiya usaamɨhiyaisapɨ ikonɨpɨ kamaime,” tawaahandɨ kandɨ sahɨ sawanaatɨ sandɨ kandɨ maipɨndɨ kiyawaayopo. Aiwɨ wapa isɨhiya oturɨwɨ namasawɨ sɨwipatɨ kiyauhɨhaiwaapɨ sahɨ pohipaiwɨ kahɨtɨwɨ noamawaahandɨ kandɨ kaiwaamɨ aŋɨhaiwaatɨhɨ nandaapɨ katɨhɨ wapa ahotihɨhaiwa sahɨ ikonɨwɨ nepɨhiyaate. 23 Aiwɨ amɨ sahɨ satɨwɨ, “Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa apɨpaahɨ gaahapaatihɨ mmonaatɨ newaahiyaanɨne,” tɨwɨ katɨwɨ genanawaahandɨ kandɨ sahɨ komɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ sehɨmwaapɨ nusopɨsasohɨtɨhandaahɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nepɨ apɨpaahɨ mɨmaipaiwɨ koai mawɨhandɨ nunyawɨ nepɨ nusopɨsasawaayopo. 24 Amɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨha wa satise:
“Sahɨ Judaahiyaatɨ daiwɨ bitohohɨwaiwaapɨ isɨhiya samɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiya Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨtopo,” Aisaiyaaho 52:5
tatɨ jɨpatɨpindise.
25 Sahɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ japepihɨrawaawaahɨhɨ samɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaandindɨhandɨ sandɨ jatatamanɨtaise. O amɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa sahɨ wɨndɨ baiwɨ minjapepihɨrawaahandɨ kandɨ samɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaandindɨhandɨ sangi wɨndɨ maasɨtatamanɨtaise. 26 Iyataatɨ amɨ Judaahiyaatamɨ dawaataatɨ isɨhiya bimohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ japepihɨrisaihaahɨ Autaahaatɨho satatɨ, “Kiya ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaandahiyaare,” tatɨ wɨndɨ kiyai mausondaiso? Amɨ kiya kiyaamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ namandipapɨ ahɨmoaawaahandɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrisaihaahɨ amɨ kiyai ambɨpatɨ namandipandahiyaamatiyatɨ sɨrɨ kɨretɨ Autaahaatɨho usondaise. 27 Sahɨ Judaahiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa utɨpɨhoaatɨhɨ nepɨ jɨpatɨpaiwɨ samɨhatɨhɨ ahotatɨ amɨ samɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaandahiyaatɨtawaahandɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ nopɨsasawaayopo. Sahɨ siyauhɨhandɨ kandɨ isɨhiya samɨ dawaataatɨhiya ambɨpatɨ nahomaamandipapɨhiya wɨnɨhapɨpa nehɨ nanɨhaiwɨ baiwɨ nepɨ japepihɨrawaayopo. Isɨ sandapɨ kiya samɨhetɨ pɨwɨha nepɨ yasutaitaapo.
28 Iyataatɨ amɨ isɨhiya diyaanɨhɨ tɨtɨhɨ Judaahiya akɨtɨnɨhɨ ambɨpatɨ namandipandatɨ ahoaandahiyaare? Isɨhiya nehɨ kiyaamɨ ambɨpatetɨ nehɨ yamaatɨ tiwatɨhaatɨ namandipanda ahoaandisawɨhiya siya Judaahiyaamaahe. Owetise. 29 Isɨhiya tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Judaahiyaatohiyɨhiya kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhora noaipapɨ namandipandatɨ ahoaandahiyaare. Wɨnɨhapɨpaara yamaatɨ tiwatɨhaatɨhɨ ambɨpatetɨ namandipanda kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ namandipanda ahoaandisawɨhiya siyaahɨhɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ ambɨpatɨ awaipatɨ newaayopo.