3
Iyataatɨ amɨ isɨhiyaatɨ usaatɨ satɨwɨ nasendaapo, o amɨ siyonaahɨ Judaahiya isɨhiya kiyaamɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyaisɨ napindaahɨ daahepumwapɨ nusatipɨhaahopo? Tɨtaapo. Satɨwɨ amɨ kiya kiyaamɨ ambɨpatamɨ atɨtatɨ namandipapɨ kiyai gaahatɨ kiyawaayowo? Tɨwɨ nasendaapo. Aiwɨ amɨ satɨtaapo, ambɨpatɨ namandipatotɨhandɨ nehɨ ambɨpatamɨhandɨmetanaahɨ amɨ kandamɨ akɨtɨhandɨ gaahandɨ napindɨ noaipaitaisono? Tɨtaapo. Amɨ sahɨ satɨtɨndapɨ nɨnɨ wihoaaŋɨhandɨ satɨtandiyo, kiya wiwa taahɨwaiwa taahɨwaiwetapɨ isɨhiya kiyaamɨ dawaataatɨhiyaisɨ nusatipɨhaawaayopo. Apɨpaahɨ awaindɨhandɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha Judaahiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ ahiyataise. Aihɨ Judaahiya kopɨ jatawaawɨ isɨhiyai katɨwunjawaayopo. Iyataatɨ amɨ Judaahiyaamɨ usa Autaahaatɨho pɨwɨha kiyai numwisɨha wɨndɨ baiwɨ gɨmaawunyaapɨ miwatisaihaahɨ napitimatɨtaise? Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ saiwa saiwa sawitando tatɨ gwɨnyaatɨ katatɨ tɨmaniwaiwa kiyaamɨ siyohɨtɨhanda netɨ nopɨsasɨnɨhonɨhɨ ko wɨndɨ netɨ itatamanatɨ kaiwa nga kamaitaiso? Autaahaatɨho wɨndɨ siyatɨ kamaitaise. Amɨ isɨhiya nahatiya wiwetɨ jaipɨtisaihɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨhohɨ nahatewetɨ nehɨ akɨtɨhaiwaahɨhɨ katatɨ kiyahore. Iyataatɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ wa satise:
“Autaahaatɨhonye, kɨnyɨ pɨwɨha katisamɨhaapɨ isɨhiya satɨwɨ komɨ pɨwɨha apɨpaahɨ tɨtɨhɨ akɨte tɨtaapo. Iyataatɨ amɨ isɨhiya gisɨ asɨretɨ jaipɨtɨwɨ satɨwɨ, ‘Kɨnyɨ sɨretɨ saiwa saiwa kaimbɨhoŋe,’ tɨwɨ pɨwɨha kɨnyɨhetemasaihɨ kaisɨ kɨnyɨ nepɨ tipɨndɨmapɨ tɨtɨhɨ ainahɨhoŋɨ saasanotahoŋɨ noaipaitaise,” Aunɨhɨhɨrɨ 51:4
tatɨ jɨpatɨpindise.
Iyataatɨ amɨ nyamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ saasanotiwaiwa netɨ ausaimanatɨ nasoaanɨhonaahɨ nyahɨ napitɨtɨtɨhaawe? Isɨhiya usa katohɨpatɨ newaatɨ nyahɨ satɨtɨhaawo? “Nyahɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa netɨ isɨhiyaisɨ siyatɨ, ‘Autaahaatɨho nehɨ tɨtɨhɨhosɨ amɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kiyataise,’ undatɨ netɨ nunjonaahɨ amɨ Autaahaatɨho tɨtɨhɨmetahandɨ kiyatɨ nyamɨ maipɨhaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ yaasɨhandɨ nyangi napindapɨ nanyinyataise?” tɨtɨhaawo. Apɨpaahɨ owetise. Ko wɨndɨ tɨtɨhɨmetɨhandɨ kiyahomaahe. Isɨ amɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ tɨtɨhosɨ tɨtɨhɨ kiyatɨ nyahɨ Judaahiyaanangi nyamɨ maipɨhaiwaapɨ netɨ wɨndɨ tipɨtapaatɨ maanyonataataahɨ amɨ isɨhiya nahatiyaisɨ napindaahɨ napitiyatɨ netɨ tipɨtapaatɨ usondaisono? Iyataatɨ amɨ samɨ usaatɨ satɨtaapo, “Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha newa japepihɨrɨtaano taatɨ katohɨrɨhɨretɨ wɨndɨ kamaayohɨtɨhanda Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ saindɨ kawito tiwaiwa waatɨ auta noaipatɨ ko sawahoaisɨ netɨ nɨwimaatɨ awaindemahonaahɨ amɨ Autaahaatɨho napindapɨ nyangi satatɨ sahɨ maipɨhiyaate, nyatatɨ pɨwɨha nyamɨhetɨ netɨ yanyutaase?” tɨtaapo. Amɨ sandɨ sahɨ satawaawaahɨ kɨmandɨ satɨwɨ, “Gwɨnyaawaawe, nyahɨ maipɨhandɨ pɨhɨtaatɨ kaitɨhaawo, kandetapɨ Autaahaatɨho sawahoaisɨ netɨ awaindemwaitandɨhandɨ nga pɨhɨtatɨ naito,” tɨwɨ gwɨnyaawaawe. Sandɨ satɨwɨ gwɨnyaawaawɨ nɨnɨ satohɨtɨndapɨ isɨhiya usa nisɨ ambɨpatɨ nepɨ nanopɨsasɨwɨ nisapɨ pɨwɨha katɨwɨ, “Porɨho isɨhiyaisɨ sandɨ kaitaatɨwɨ kataunjataise,” tɨwɨ asɨretɨ katawaatopo. Isɨ isɨhiya siya satɨwɨ gwɨnyaapɨ kiyohiyɨhiyaisɨ Autaahaatɨho tɨtɨhɨ nga maipɨhandɨ wihoaaŋɨ numwɨtaise.
Isɨhiya Nahatiya Naasohɨ Naasohɨsangi Tɨtɨhɨ Saasanotahiya Apɨpaahɨ Owetamase
Amɨ sandɨ setisɨ nyahɨ Judaahiyaanɨnɨ isɨhiya nyamɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyaisɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nusatipɨhaawaatɨ gaahiyaanɨnɨtindɨho? Apɨpaahɨ owetise. Judaahiyaanɨnunɨ isɨhiya nyamɨ dawaataatɨhiyaunɨ nauratɨhiyaatɨ nyamɨ maipɨhandɨ kiyohɨtɨhandɨ noaipatɨ nyamɨ awaisɨhoematatɨ nyainjatataise ndɨ aimɨ netɨ nasiso. 10 Iyataatɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨha wa satise:
“Isɨhiya nahatiya naasohɨ naasohɨsangi Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiya apɨpaahɨ owetamase.
11 Iyatɨ amɨ tɨtɨhape tɨtɨhɨmetɨhape tɨwɨ mmonɨwɨhiya apɨpaahɨ owetatɨ amɨ Autaahaatɨhopaahaiwɨhiya apɨpaahɨ owetamase.
12 Iyatɨ amɨ isɨhiya nahatiya Autaahaatɨhoai wɨndɨ nepɨ miwatɨwɨ namapɨ amɨ nahatiya noaipapɨ wapa maipɨtihɨ daatɨpatɨpatɨ namahohɨpɨpaamataiwɨ apɨpaahɨ maipɨtɨwɨmawaayopo.
Aiwɨ naasohɨ naasohɨsangi gaahandɨ apɨpaahɨ wɨndɨ kamaiwɨmawaayopo?” Aunɨhɨhɨrɨ 14:1-3
13 “Aiwɨ kiyaamɨ maahomwaaŋɨ itapɨpaamɨ anɨmwaahɨpatɨ nundataatɨ ainjotimumwaaŋamatiyahamwaaŋe.
Aiwɨ kiyaamɨ maahomwaaŋɨ kamwaaŋɨ omasɨhetapɨ maipɨhapa jɨnjaipɨpa nipinjanɨmɨ noaipahiyaare.” Aunɨhɨhɨrɨ 5:9
“Kiyaamɨ maahomwaaŋapɨ pɨwɨha maipɨha noaipasɨhaara akwɨranɨhomɨ onaapɨpaamatiyatɨ isɨhiyai tiwamasɨhɨ napowaayopo.” Aunɨhɨhɨrɨ 140:3
14 “Aiwɨ kiya kiyaamɨ maahomwaaŋɨ isɨhiyaamɨ maarɨho nepɨ tipatetepumapɨ mɨmaipɨwitaatɨwɨhaiwaahɨhɨ tisaitahiyaare.” Aunɨhɨhɨrɨ 10:7
15 “Aiwɨ amɨ kiya ketɨ tarɨwaiwɨ isɨhiyaisɨ yaawɨhaiwa nunyawɨ siyɨhiyaisɨ tipɨhiyaare.
16 Aiwɨ amɨ kiya isɨhiyaisɨ nepɨ nopɨsasɨmɨ niyauhɨhapɨhɨ amɨ isɨhiya nepɨ iwɨrinɨwɨ nopɨsasɨnɨmɨ nowaayopo.
17 Aiwɨ kiya isɨhiya usaisawɨ bɨpi pɨwannɨwɨ napaisaatɨ bimɨtaatɨwɨhɨra daihɨra wɨndɨ monɨwɨhiyaare.” Aisaiyaaho 59:7-8
18 “Aiwɨ kiya satɨwɨ nyamɨ maipɨhaiwaapɨ Autaahaatɨho yaasatɨ naaŋɨhandɨ nyangi nanyamɨtaiso tɨwɨ wɨndɨ apɨpaahɨ yamaiwɨhiyaare,” Aunɨhɨhɨrɨ 36:1
tatɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ jɨpatɨpindise.
19 Iyataatɨ nyahɨ aimɨ mmonaahiyaanɨne, pɨwɨha nahataapa Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa katimbɨpa isɨhiya kapaamɨ naaporɨhɨrotɨ bimohiyɨhiyaapɨse. Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa ahiyataise. Kapetapɨ isɨhiya yapɨhɨ nahatewaaraahiyaisɨ sahɨ maipɨhiyaate, undatɨ nunjatɨ kiyaamɨ maahomwaaŋɨ netɨ nuwisapuwɨtando. Iyatɨ isɨhiya nahatiyaisɨ Autaahaatɨho sahɨ maipɨhiyaate, undatɨ netɨ tipɨtapaatɨ usondando. 20 Sandɨ apaapɨmaase, isɨhiya wɨnɨhapɨpaamɨ katiwaiwa japepihɨrɨwɨ kiyohɨtɨhandaahɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaatawaamaayopo. Apɨpaahɨ owetise tatɨse. Iyatɨ amɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨpɨpatɨ kairɨhɨrɨ sɨrete: isɨhiyaisɨ, “Sahɨ maipɨhiyaatɨsɨ maipɨhaiwa kiyawaayopo,” undatɨ netɨ nunjataise.
Isɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho Sahɨ Tɨtɨhɨ Saasanotahiyaate Undatɨ Usonataise
21 Isɨhiyaamɨ wɨnɨhapɨpaamɨ daihɨra setihɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho isɨhiyai sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate, undatɨ usondandɨhɨra wɨra wanɨ netɨ isɨhiyaisɨ nunjataise. Iyataatɨ sɨra daahira wɨnɨhapɨpaamɨhɨraamaahe. Owetise. Siyataahandɨ kandɨ sɨkandapɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpaunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ sandapɨ aimɨ ausaatatɨ ahotise. 22 Isɨhiya Jisasɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho saundataase, “Sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undatɨ usonataise. Sandɨ isɨhiya nahatiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho kawɨsataise, amɨ kiya nahatiya komɨ ndɨhetɨ nauratɨhetahiyaatiho. 23 Sandɨ isɨhiya nahatiya nauratetohɨtɨndɨ amɨ maipɨhandɨ kaiwɨ kiyai Autaahaatɨho japɨhɨ numwaahonɨhɨ koaisawɨ maasɨ bimɨtaatiwɨhandapɨ nenoaahɨtauhe. 24 Kɨraisɨ Jisaasiho isɨhiyai kiyaamɨ maipɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ nuwatɨ numwaitandɨ otɨpɨpatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ kaindɨhandapɨ komɨhetapɨ Autaahaatɨho isɨhiya wihoaaŋɨhapa wɨndɨ kamaiwɨhandɨ konɨhɨ nasɨsoaarɨ maarɨho asɨpaindɨhandaahɨ isɨhiyaisɨ saundataase, “Sahɨ nisɨ ndɨhetɨ apɨpaahɨ ainahiyɨhiyaatɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undatɨ usonataise. 25-26 Autaahaatɨho Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ natausaasihɨ ko katetɨ napotaise, isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai maipɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ numwaitando. Iyataatɨ jɨhura isɨhiya maipɨhandɨ kiyohiyɨhiyaisɨ sahɨ wihoaaŋɨhandɨ nepɨse, undatɨ nemaamatɨ nehɨ nanɨhiyatɨ bɨpi iwinjainjahore. Jɨhura sainjahondaahandɨ kandɨ amɨ ko tɨtɨhotindɨhandɨ wanɨ kɨmura isɨhiyaamɨ maipɨhandɨ tɨtɨhemwataayo tatɨ Autaahaatɨho isɨhiya nahatiyaisɨ nunjatɨ ausaimanataise. Amɨ siyatɨ isɨhiya nahatiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai saundatɨ, “Sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undohɨhonɨne tatɨ isɨhiyaisɨ netɨ nunjataise.
27 Isɨ nyahɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨronɨhɨ Autaahaatɨho kandaahɨ nisɨ ndɨhetɨ saasanotahiyaate nyatihɨ nyahɨ kandapɨ tahaapaitɨhaawo? Apɨpaahɨ owetise. Amɨ sandɨ nyahɨ tahaapɨtɨtɨhaahandɨ napindape? Owetise. Sandɨ nyahɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨhaawo e? Apɨpaahɨ owetise. Nyahɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨhaawɨ tahaapɨtɨtɨhaahandɨ owetamase. Nehɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda nyahɨ genanaatɨ tahaapɨtɨtɨhaahandɨ owendaise. 28 Iyataatɨ nyahɨ siyaatɨ mmonahaayo, isɨhiya wɨnɨhapɨpa japepihɨrohɨtɨhanda kiyai Autaahaatɨho sahɨ tɨtɨhɨ nisɨ ndɨhetɨ saasanotahiyaate undataamaase. Owetise. Nehɨ kiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandaahɨhɨ Autaahaatɨho kiyai saundataase, “Sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undataase. 29 Isɨ amɨ Autaahaatɨho nehɨ Judaahiyaanamaahɨhɨ Autaahaatɨhoro? E amɨ isɨhiya nyahɨ Judaahiyaanamɨ dawaataatɨhiyaamimaawɨ Autaahaatɨhometindɨho? Ye, Autaahaatɨho nehɨ naasohɨsɨ Judaahiyaanamunɨ isɨhiya nyamɨ dawaataatɨhiyaamunɨ ko Autaahaatɨhore. 30 Autaahaatɨho nehɨ naasohɨsɨ kɨmɨko nyahɨ ambɨpatamɨ atɨtatɨ namandipata Judaahiyaanangi nyahɨ nyamɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahotɨhanda Autaahaatɨho sanyatataase, “Sahɨ nisɨ ndɨhetɨ saasanotahiyaate,” nyatataase. Iyatɨ isɨhiya nyamɨ dawaataatɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ nahomamaandipapɨhiyai kiyaamɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahotɨhanda Autaahaatɨho saundataase, “Nisɨ ndɨhetɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate,” undataase. 31 Isɨ amɨ siyonaahɨ nyahɨ Jisaasiho japɨhɨ nanyamaasɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa jɨhura jɨpatɨpindimbɨpa apɨpaahɨ namɨhaayono? Owetise. Nyahɨ wɨndɨ samaayaatɨ kapai newa andɨtiwaatɨ tɨtɨhiwaatɨ isɨwataatɨ kapaamɨ katirɨhɨretɨ daayahaayo. Sandɨ kɨretɨ kiyahaayo ndɨ nasisɨtandɨ pɨwɨha jɨpatɨpindise ndɨ satohɨmaapɨ kɨmandɨ kasatɨtaanɨ atiwɨse.