5
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Ndɨhetɨ Noaipawaatɨ Tɨtɨhiyaanɨtɨhaayo
Amɨ sandɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihoetapɨ Autaahaatɨho aimɨ nyangi sanyatatɨ, “Sahɨ nɨngisawɨ aimɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaatimatawaayopo,” nyatatɨ nyasosɨtɨndɨ sanyatataase, ‘Sahɨ nɨngisawɨ aimɨ nanɨhiyaatɨ napaisaatimataatɨ pɨwanaatɨ sahunɨ amɨ nɨnunɨ naisɨhiyaanimatɨhaayo,” nyatataase. Amɨ nyahɨ gaahapa wapa kamaayaahandɨ apɨpaahɨ nehɨhandɨ Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretapɨ gaahaiwa kanyitandɨhandaatɨhɨ Jisaasiho nyangi nanyamaasi nandaasɨhɨ wanɨ nyahɨ kandaatɨhɨ bindahaayo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhoai kometirɨhɨretɨ usosaihɨ nausainjɨtɨhandɨ nanyinyonɨhɨ koaisaatɨ maasɨ bimɨtɨhaahandapɨ maaritaatɨ sisahaunɨhiyahaayo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ naaŋɨhaiwa nehohɨwaiwaapɨsangi maaritaatɨ sisahaunɨhiyahaayo. Sandɨ nyahɨ aimɨ mmonaahiyaane naaŋɨhaiwa nehohɨwaiwetapɨ nyahɨ andɨtatɨ andɨtitaatɨ kiyaanɨnɨhɨ kaiwa nepɨ nutɨhaahatɨ nehaayo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ andɨtitaatɨ maaritaatɨ naaŋɨhandɨ nepɨ niyohɨtɨhandaahɨ nyangi Autaahaatɨho sanyatataase, “Sahɨ nga andɨtitɨwɨ naaŋɨhaiwa nanɨhaiwɨ nepɨhiyaate,” nyatataase. Iyatɨ amɨ ko nyangi sandɨ sanyatindɨmandaahɨ andɨtitaatɨ kometirɨhɨretɨ netɨ nanyisonɨhɨ komɨ nausainjɨtɨhandaatɨhɨ Koaisaatɨ maasɨ bimɨtɨhaahandapɨ jatɨtɨhaahandɨ nyahɨ nehaayo. Iyataatɨ Autaahaatɨhometirɨhɨretimatɨtɨhaahandapɨ nyahɨ jatohɨtɨndɨ netɨ nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ satatɨ, “Sahɨ nehɨhandɨ jatawaayopo,” tatɨ pohipɨmaanyamase. Amɨ sandɨ apaapɨmaahe, Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨho nehɨhandɨ nanɨhiyatɨ nanyamisɨhora nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ waapohomatiyatɨ nahato konɨhɨ nuhaatɨ wiwanyosihe.
Iyataatɨ amɨ nyahɨ nyamɨ maipɨhandaatɨhapɨ newaatɨ andɨtitaatɨ tɨtɨhewaamatɨtɨhaawɨhɨra owetihɨ bimonɨhɨ nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ Autaahaatɨhoaisunɨ komɨhaiwaisunɨ ahosumwaatɨ maipɨhiyaanapɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨ Autaahaatɨho asisɨha tɨtɨhɨ ahaisɨhetɨ Kɨraisiho napotaise. Iyataatɨ utaaho wo ainahɨho gaaho wɨndɨ namwaapwɨtandɨ kopɨ wo aunahɨpatɨ nanɨpimatɨ netɨ napwɨtandɨhandɨ sandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ naaŋɨhande. Isɨ ko namwaapwɨtandɨ isɨhiya nehɨ apɨpaahɨ yahonyaahɨ kopɨ nanɨpimapɨ napwɨtaapo. Iyataahandɨ kandɨ amɨ utaaho wo apɨpaahɨ gaahopɨ nanɨpimatɨ aunahɨpa netɨ napwɨtandɨho wiwa wo bimɨtaise tatɨ gwɨnyaatataise. Amɨ saimatihɨhandɨ kandɨ nyahɨ maipɨhandaatɨhɨ bimonɨhura kandaatɨhapɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨ Kɨraisiho nyapɨ nanɨpimatɨ napotaise. Aihɨ sandaahɨ Autaahaatɨho maarɨho konɨhɨ nahato awaisɨho nyangi nanyamindɨhandɨ netɨ nanyisataise.
Aihɨ Jisaasiho nyapɨ jɨtɨpa nuhaatɨ napwindɨhandaahɨ nyahɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ maawɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaanimatahaayo. Aihɨ sandapɨ nyahɨ aimɨ akɨtetaatɨ mmonahaayo. Aihɨ Jisaasiho Autaahaatɨhoai nyamɨ maipɨhandapɨ apowindɨhandɨ nyamɨhetɨ pɨwɨha netɨ yanyutaatɨ sahɨ maipɨhiyaate nyatatɨ nenyamaitandɨhandaatɨhapɨ nyangi japɨhɨ nga apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ nanyamaitaise. 10 Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ tiworisaanimataatatɨhiyaanɨnɨtihɨhandɨ kandɨ komɨ mwaaho nyapɨ napwindɨhanda japɨhɨ nanyamaasɨhɨ noaipawaatɨ komɨ naisɨhiyaanɨnimataatɨ koaisaatɨ pɨwannahaayo. Iyatɨ wanɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ naisɨhiyaanimatahaayonɨ amɨ ko nga apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ Kɨraisiho asɨtimatɨtɨhaahandɨ nanyinyatɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimisɨhoetapɨ kiyaanangisɨnɨhɨ nanyamaitaise taatɨ mmotɨnaatɨ gwɨnyaahaayo. 11 Amɨ nehɨ sandɨhɨmaahe. Owetise. Nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨhetapɨ nanyamaasɨhɨ wanɨ komɨ naisɨhiyaanimataatɨ pɨwannɨhohɨho Autaahaatɨhopɨ nyahɨ maaritaatɨ sisahaunɨhiyahaayo ko nyamɨ naisohoemainjɨho.
Nyahɨ Isɨhiyaanɨnɨ Adaamɨhoetapɨ Napwɨtɨhaahandɨ Newaatɨ Amɨ Kɨraisihoetapɨ Asɨyɨhiyaanimatɨtɨhaahandɨ Nehaayo
12 Iyataatɨ utaaho nehɨ naasomɨ maipɨhandɨ isɨhiya nahatiyaisɨ nurɨmaasatɨ yaurɨmwaatɨ nusetaise. Utaaho nehɨ naasomɨ maipɨhandɨ kaindɨhandaaho. Amɨ sandaahɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandɨ isɨhiya nahatiyai nurɨmwaataise amɨ isɨhiya nahatiya maipɨhandɨ kiyauho. 13 Iyataatɨ Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa sangɨ numwihɨ maipɨhandɨ jɨhɨ yapɨpataapɨhɨ ahondaise. Amɨ wɨnɨhapɨpa sangɨ nunyataatɨ Autaahaatɨho isɨhiyaamɨ maipɨhandɨ nɨnaasaindapɨ wɨndɨ awɨtatɨ mose. 14 Iyataahandɨ kandɨ Adaamɨhoaapɨhapɨ namasatɨ nasatɨ Mosesihoaapɨhɨ isɨhiya nahatiyai napwɨtaatɨwɨhandɨ numwaatɨ netaise. Isɨhiya usa Adaamɨho maipɨhandɨ kaindɨhandɨ kandɨ wɨndɨ kamaayauhɨhandɨ kandɨ kiyai netɨ urɨpatisataise. Iyataatɨ Adaamɨho utaaho wo ipotɨ napɨtandɨhomɨ sɨwipatamatiyahore. 15 Amɨ Adaamɨhomɨ maipɨhandɨ Autaahaatɨho nehɨ koaisunyaatɨ isɨhiyaisɨ kiya wapa gaahapa kamaiwɨ nehɨhandɨ kawɨsatɨ andɨtɨwisɨtɨhandɨ naasaindɨndɨ kandɨmaahe. Owetise. Utaaho nehɨ naasomɨ maipɨhandɨ kaindɨhandapɨ isɨhiya taahiyɨhiya napowaayopo. Amɨ sandɨhɨ akɨte. Iyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨho gaahandɨ nehɨhandɨ isɨhiyaisɨ kawindɨhandɨ maipɨhandapɨ isɨhiya napohɨtɨhandi nusatipɨhaatɨ waatɨ awaindɨhandɨ noaipataise. Utaaho nehɨ naasohɨ Jisasɨ Kɨraisiho gaahandɨ nehɨhandɨ nanyamindɨhandɨ isɨhiyaanamɨhetɨ tisaahɨwatɨ napihɨ amɨ kandɨ nyangi Autaahaatɨho nehɨhandɨ nawɨho otɨpɨpatɨ owehandɨ nanyinyatɨ netɨ tɨtɨhɨhiyaanenyamataise. 16 Amɨ Autaahaatɨho gaahandɨ nehɨhandunɨ amɨ utaaho nehɨ naasomɨ maipɨhandunɨ wapa naasaimbɨpa kapa nyamɨhetɨ noaipataamaise. Utaaho so Adaamɨhomɨ maipɨhandɨ nehɨ naasaindapɨ isɨhiyai Autaahaatɨho netɨ pɨwɨhaapɨhematɨ kiya maipɨhandɨ nepɨ amɨ nepɨ nopɨsasɨnɨwɨse ndaase. Amɨ Autaahaatɨhomɨ gaahandɨ nawɨho otɨpɨpatɨ owetatɨ nehɨhandɨ siyate. Isɨhiya maipɨhandɨ pɨhɨtɨwɨ taahɨtɨhandɨ kiyauhɨ amɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ pɨhɨtatɨ waatɨ asakiyatɨ gaahandɨ nehɨhandɨ kawɨsataise. Iyatɨ ko kiyaisɨ sahɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha owehiyaatɨ tɨtɨhiyaate undataase. 17 Utaaho nehɨ naasohɨ maipɨhandɨ kaihɨ amɨ so utaaso naasomɨhandaahɨ napwɨtaatɨwɨhandɨ noaipatɨ kiŋɨho awaisɨhomatiyatɨ isɨhiyai netɨ urɨpatisatɨ iwinjatataise. Iyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kawindɨhandɨ, otɨpɨpatɨ nawɨho owehandɨ sandɨ napwɨtaatɨwɨhandi nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaindɨhande. Isɨ amɨ utaaho nehɨ naasomɨ otɨpɨpataahɨ isɨhiya nahatiya nehɨ nɨnaasohɨhɨ Autaahaatɨhomɨ gaahandɨ nehɨhandɨ nehohiyɨhiya amɨ kiyai sahɨ tɨtɨhiyaate undisawɨhiya asɨyɨhiyaimatɨwɨ bimaawɨ amɨ kiŋɨhiya awaisawɨhiyaimatɨtaapo. 18 Utaaho nehɨ naasomɨ maipɨhandɨ nehɨ naasaindɨhɨ kaindɨhandaahɨ isɨhiya nahatiyai sahɨ maipɨhiyaatisɨ napopɨse undihɨ napowaayopo. Isɨ amɨ utaaho nehɨ naasohɨhɨ tɨtɨhandɨ kaindɨhandaahɨ maipɨhandɨ netɨ napuwatɨ urɨpatindɨhandɨ namasi noaipapɨ amɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ naitaapo. 19 Iyataatɨ amɨ utaaho nehɨ naasomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa nematɨ Autaahaatɨhomɨ asɨmwaatɨtɨhɨ sanamaindɨhanda isɨhiya taahiyɨhiya noaipapɨ maipɨhiyaimatohɨpatamatiyatɨ amɨ kɨmɨ kɨretɨ utaaho nehɨ naasohɨ tɨtɨhandɨ kaindɨhanda isɨhiya taahiyɨhiyaisɨ netɨ Autaahaatɨhoaisatɨ tɨtɨhiyematɨ kiyaisɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ numwɨtaise. 20 Isɨhiya wɨnɨhapɨpa nepɨ isɨwatawaawɨ, amɨ kapa wɨnɨhapɨpa pɨhɨtɨwɨ sehɨmwaahohɨtɨhandɨ kiyai netɨ nunjataise. Amɨ isɨhiya pɨhɨtɨwɨ maipɨhandɨ kiyauhɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiyai gaahandɨ nehɨhandɨ kawindɨhandɨ waatɨ awaindɨhandɨ pɨhɨtatɨ noaipataise. 21 Maipɨhandɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandɨ namoyaataise, aihɨ amɨ maipɨhandɨ noaipatɨ awaisɨho kiŋɨhomatiyatɨ isɨhiyaisɨ iwinjatataise. Iyataahandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ kiya gaahapa wapa kamaiwɨ nehɨhandɨ kawindɨhandɨ noaipatɨ kiŋɨho awaisɨhomatiyatɨ isɨhiyaisɨ iwinjatataise. Nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ tɨtɨhandɨ kaindɨhanda, Autaahaatɨho nehɨhandɨ gaahatɨ kanyisatɨ asɨtimataatɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyinyataise.