6
Jisaasiho Nyamɨ Maipɨhandɨ Nesi Napomatatɨ Nepasɨtɨhandaahɨ Nyahɨ Maipɨhandɨ Kaitɨhaawɨ Watɨpɨhandɨ Netɨ Tiwamase
Isɨ amɨ Autaahaatɨho nehɨ sawahometirɨhɨretapɨ nyahɨ gaahapa wapa kamaayaatɨ apɨpaahɨ nehɨhandɨ gaahaiwa kanyisatɨ nanyamindɨmandapɨ nyahɨ pɨwɨha napitɨtɨtɨhaawe? Nyahɨ kɨma satɨtɨhaawo, “Nyahɨ maipɨhandaatɨhɨ kiyaanɨnɨhɨ bindahaawɨ kandɨ kiyaanɨnɨhɨ kaimɨ nutɨhaawo Autaahaatɨho kometirɨhɨretapɨ nyangi nehɨhandɨ gaahaiwa konɨhɨ kanyisatɨ nanyamindɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨ pɨhɨtatɨ anyaatɨ noaipaito,” tɨtɨhaawo? Apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ sandɨ owetise. Maipɨhandamɨ watɨpɨhandɨ nyamɨ ambɨpatetɨ ahotindɨhandɨ nenyamaitandɨ Jisaasiho komɨ ambɨpatetɨ nesi napotaatɨ tiwamasɨhɨ nyahɨ kandaatɨhapɨ aimɨ napowaamaho. Napowaamɨhaawɨ maipɨhandamɨ watɨpɨhandɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨhoaatɨhɨ wɨndɨ ahɨmotatɨ owetise. Isɨ amɨ nyahɨ maipɨhandɨ kiyaanɨnɨhɨ mwɨtetaatɨ wɨndɨ apɨpaahɨ kamaitɨhaawo. Amɨ nyahɨ aimɨ siyaatɨ mmonɨhaayo. Jisaasihoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitohɨtɨhandɨ sɨretɨ noaipataise, taatɨ nasoaanaatɨ waapɨhaatetɨ mɨhatɨhɨ nyamɨ ambɨpatɨ isɨsi nahatiyaanɨnɨ nandaahaayo. Nyahɨ siyohɨtɨmandɨ Jisaasiho nyamɨ maipɨhandɨ nesi napomasɨtɨhandaatɨhɨ nyahɨ koaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitaatɨ nandaahaayo taatɨ nasoaanaatɨ waapɨhaatetɨ nyamɨ ambɨpatɨ nahatepɨ nawatisaatɨ nandaahaayo. Iyaatɨ nyahɨ waapoho nehaawɨ Jisaasihoaisa maasɨ nyahɨ tɨmaamaitohɨtɨhanda ko napotɨ yamwainjɨtɨhandaatɨhɨ nyahɨ koaisaatɨ maasɨ napowaatɨ yamwaatɨhaayo, Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhanda isɨhiya maarɨho owetanɨhɨ ise tɨwɨ mmondaatɨwɨhandisatɨ auta Kɨraisihoai anɨmwaahɨpatombɨ ahowimatɨ numwaasɨhɨ asohoematipatamatiyaatɨ nyangisangi asɨtimataatɨ wanɨhandɨ asɨtɨhandetɨ daaya bimɨtɨhaawo.
Amɨ nyahɨ Jisaasihoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitaatɨ ko napwindɨhandaatɨhɨ napohaayo nyahɨ kopɨ gɨwunyaawaatɨ maipɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ nepemaitɨhaayo. Amɨ sɨrɨ kɨretɨ Autaahaatɨho koaisɨ asohoemwasɨpatamatiyatɨ nyangi maipɨhandaatɨhapɨ netɨ asɨyɨhiyaanenyamasɨhɨ koaisaatɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ nyahɨ taawaatɨ asɨyɨhiyaanimatahaayo. Amɨ nyahɨ sandɨ aimɨ mmonahaayo, nyamɨ maarɨho ambɨpatɨ jahɨho aimɨ Kɨraisihoaisatɨ maasɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaatatɨ napomase, Jisaasiho napwindɨhandaahɨ maipɨhandɨ nyahɨ maaritaatɨ kiyohɨtɨhandɨ apɨpaahɨ kandisɨnɨhɨ nemaitando. Nemahonɨhɨ amɨ nyangi maipɨhandɨ wɨndɨ kandamɨ otɨtɨhenyamatɨ nyainjatonɨhɨ nyahɨ kandamɨ maipɨhaiwa kanyatiwaiwa apɨpaahɨ wɨndɨ kamaayaatɨ owetɨtando. Sandɨ kɨmɨretɨ nyahɨ aimɨ mmonaahiyaane, utaaho aimɨ napomasɨhura ko maipɨhandɨ kaitandɨhandɨ owendaise.
Isɨ amɨ nyahɨ aimɨ Kɨraisihoaisaatɨ maasɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho jahɨho nesi napowaamahaayonɨ koaisaatɨ maasɨ asɨyɨhiyaanimatɨto taatɨ nyahɨ aimɨ gwɨnyaahaayo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ aimɨ sɨretɨ mmonahaayo. Kɨraisiho aimɨ napomatatɨ anɨmwaahɨpatombɨ Autaahaatɨho ahowimasɨhɨ nepatɨ sohoemainje. Isɨ ko jahɨra apɨpaahɨ wɨndɨ namaapwɨtaise amɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandɨ koaisɨ netɨ anɨtisatɨ wɨndɨ maawiwatiso. 10 Iyataatɨ sandɨ Jisaasiho napwindɨndɨ isɨhiya maipɨhandɨ kiyohɨtɨhandi netɨ dawaatemaitandɨ nehɨ naasaindɨhɨ napotaise. Iyatɨ amɨ wanɨ ko asohoematatɨ Autaahaatɨhoaisatɨ maasɨ bindataise.
11 Isɨ sahɨ sɨrɨ kɨretɨ satɨwɨ gwɨnyaapɨse, nyahɨ maipɨhandɨ kiyohɨtɨhandaatɨhapɨ aimɨ napowaamɨhaawɨ kandɨ wɨndɨ kamaayɨhaayo. Iyaatɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ maasɨ bindɨhaayo nyahɨ Jisaasihoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitohɨtɨhandaaho tɨwɨ gwɨnyaapɨse. 12 Aisaihɨ samɨ ambɨpatɨ napotɨ namasaatɨtandɨhatetɨ maipɨhandɨ wɨndɨ apɨpaahɨ ahɨmotatɨ amɨ wɨndɨ maasinjatane. Siyatɨ maasinjatonɨhɨ sahɨ kandamɨ samɨ nehɨ ambɨpati wɨndosɨwaiwa kaiwɨse satiwaiwa apɨpaahɨ wɨndɨ kamaitaatɨwo. 13 Aiwɨ sahɨ samɨ ambɨpatɨ wapa ikwɨrɨ auhɨrisangi nepɨ maipɨhandi apɨpaahɨ wɨndɨ namunyawɨse apɨpaahɨ gɨmunyaatatɨ tɨtɨhɨmetɨhaiwa kapaara kaitaatɨwo. Sahɨ wɨndɨ samaiwɨ namapɨ samɨ ambɨpatɨ isɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ nesi Autaahaatɨhoaapɨhɨ noaipapɨ nasoaanɨwɨse. Amɨ sahɨ aimɨ napopɨ Autaahaatɨhoai mausondaatɨwɨhiyaatamataiwɨhiyaatangi ahosimatɨ japɨhɨ nasamaasɨhɨ asɨyɨhiyaatimatɨwɨhiyaatiso. Saiwa samɨ ambɨpatɨ sahɨ nahatiyaatɨ nesi Autaahaatɨhoaapɨhɨ noaipapɨse, ko samɨ ambɨpatɨ nesi kataahɨ tɨtɨhɨ nga saasanotahaiwa kaito. 14 Sahɨ saiwɨse samaiwɨse satirɨhɨretɨ sahɨ bindawaamaayopo kapetapɨ maipɨhandɨ sangisɨ jainjatatɨ sasatatɨ sahɨ wɨnɨhapɨpa wɨndɨ baiwɨ minjapepihɨrowɨ apɨpaahɨ kiyaatɨnɨhɨ maipɨhiyaatɨtɨtaapo satatɨ kandɨ jainjatɨtando. Nehɨ Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretapɨ komɨ wɨnɨhapɨpa nehɨ nanɨhaiwɨ sahɨ japepihɨrɨtaatɨwɨ andɨtɨsaiwatɨ nehɨhandɨ sangisɨ gaahaiwa kasɨsatɨ nasamindɨhandaatɨhɨ wanɨ sahɨ bindawaayopo.
Nyahɨ Aimɨ Noaipawaatɨ Nehɨ Nga Tɨtɨhɨ Saasanotahaiwaamɨ Otɨpɨpatɨhiyaanimatahaayo
15 O amɨ kiyonaahɨ nyahɨ napitaitɨhaawe? Wɨnɨhapɨpaatɨhɨ bɨmimaawaatɨ nehɨ Autaahaatɨho kometirɨhɨretapɨ koaisunyaatɨ nehɨhandɨ nyangi gaahaiwa kanyindɨhandaatɨhɨ bindɨhaayonɨ nyahɨ maipɨhandɨ kaitaano? Owe. Apɨpaahɨ owetise. 16 Amɨ akɨtɨnɨhɨ kɨmandɨ sahɨ mmonɨwɨhiyaate, utaaho womɨ otɨtɨhɨ sahɨ pɨnowaawaahɨ sɨko noaipatɨ samɨ awaisɨhoematatɨ sangi otɨpɨpatɨ nasanyatɨ jainjatonɨhɨ sahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatɨwɨ komɨhatɨhɨ bimɨtaapo. Isɨ sahɨ maipɨhandaatɨhɨ samɨ ambɨpatɨ maarɨho nesi nandaapɨ kandamɨ watɨpɨhandaatɨhɨ bindawaawɨ maipɨhaiwa kiyawaawaahɨ sandapɨ kandamɨ wihoaaŋɨhandɨ sahɨ napopɨ samɨ ambɨpatɨ maarɨhoaisawɨ ahoyawɨ Autaahaatɨhoai wɨndɨ mausopɨ owetɨtaatɨwɨhandɨ naitaapo. O amɨ sahɨ samɨ ambɨpatɨ maarɨho nahato nepɨ isɨsi Autaahaatɨhomɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨ komɨ pɨwɨha atɨwisawaawaahɨ sandapɨ wihoaaŋɨhandɨ Autaahaatɨho sangi sasatatɨ Jisaasihomɨhetapɨ sahɨ tɨtɨhɨ saasanotahiyaate satindɨhandɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ gɨnunyaahohɨtɨhanda mmondaapo. 17 Amɨ akɨtɨnɨhɨ jɨhura sahɨ maipɨhandɨ jainjatihɨ kandamɨ otɨtɨhɨ bindawaawɨ maipɨhaiwa kaimbɨwɨhiyaate. Saimbɨwɨhiyaatɨtawaahandɨ kandɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha akɨtɨhaiwa nahatewaatɨhɨ sangi nasamaasi nandaasɨhɨ sahɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nahandisawɨ katɨhɨ nandaapɨ atiwɨ japepihɨrawaayopo. Isɨ amɨ sandapɨ nyahɨ Autaahaatɨhoai gaare undahaato. 18 Aihɨ sahɨ saiwɨ atiwɨ japepihɨrauhɨ Autaahaatɨho maipɨhandamɨ watɨpɨhandaatɨhapɨ sangi nuwatɨ nasamaatɨ nehɨhaatesamataise. Aihɨ sahɨ noaipapɨ Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretapɨ tɨtɨhɨ saasanotiwaiwaahɨhɨ kaiwɨ daitaatɨwɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatawaayopo.
19 Sahɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ mmondaatɨwɨ noaipatɨ samɨhetɨ watɨpɨmetihɨ kandapɨ namatɨ nɨnɨ isɨhiya kiyohɨwaiwaapɨ nasisatɨ kandaato kaiwetapɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ sahɨ mmondaatɨwo. Jɨhura sahɨ samɨ ambɨpatɨ maarɨho nahandɨ kandɨnɨhɨ isɨsi kɨhiyaisawɨ kainɨwɨ amɨ maipɨhandɨ tɨtɨhɨmetahaiwa kaimbɨwɨhiyaate. Sahɨ saimbɨwɨhiyaatɨsɨ amɨ wanɨ sɨrɨ kɨretɨ samɨ ambɨpatɨ maarɨho nahandɨ nepɨ isɨsi Autaahaatɨhomɨ otɨtɨhɨ nandaapɨ bimaawɨse, nehɨ Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ saasanotiwaiwaamaahɨhɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatɨtaatɨwo. 20 Amɨ sahɨ jɨhura maipɨhandamɨ otɨtɨhɨ pɨnowaawɨ noaipapɨ kandamɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatawaawɨ Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ nga saasanotiwaiwaatɨhɨ sahɨ wɨndɨ pɨnamaayopo. Owetise. 21 Iyataatɨ jɨhɨ maipɨhaiwa sahɨ kiyohɨwaiwaapɨ wanɨ sangi taatɨ masindɨmandaahɨ wapa gaahaiwa wɨndɨ apɨpaahɨ namehopo. Owetise. Sahɨ saiwa jɨhɨ kiyohɨwiwetapɨ noaipasɨtɨhandɨhɨ samɨ napwɨtaatɨwɨhandɨhɨhe. 22 Sandɨndaahandɨ kandɨ wanɨ aimɨ sangisɨ samɨ maipɨhandaatɨhapɨ Autaahaatɨho nuwatɨ nasamaasɨhɨ sahɨ noaipapɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatawaayopo. Sahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatauhɨ wapa gaahapa samɨhetɨ nasoaipasɨtɨhandɨ siyatɨ sahɨ apɨpaahɨ andɨtitɨwɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ nahandɨ nehɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatapaahiyawaayopo. Amɨ sahɨ komɨ otɨpɨpatapaahiyohɨtɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ sahɨ apɨpaahɨ kiyaatɨnɨhɨ asɨyɨhiyaatimatɨtaatɨwɨhandɨ taawɨ newaayopo. 23 Amɨ maipɨhandamɨ otɨpɨpatɨ kawisohiyɨhiyai kandɨ wihoaaŋɨhandɨ numwihɨ napowaayopo. Siyauhɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho sawahometirɨhɨretapɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai nehɨhandɨ gaahaiwa kawɨsatɨ numwindɨhandɨhɨ nyamɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitohɨtɨhanda asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ kiyaisɨ nunyataise.