Kɨraisiho Jonɨhoai Pɨwɨha Ausaimana Kaundisɨha
Kɨraisiho Jonɨhoai Wapa Noaipaitandɨhaiwaapɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Kaundatɨ Nunjataise
Kɨmandɨ Utɨpɨmandɨ Pɨwɨha Ausaimaninjɨtɨmandapɨ Pɨwɨha Nesɨpɨhande
Utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Jonɨho kɨmandɨ utɨpɨmandɨ jɨpatɨpiyahande. Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ jɨhimatohiyɨhiyaapɨ gwɨnyaataatɨ Awaisɨho Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨho Jonɨho kɨmo utɨpɨmo jɨpatɨpiyahore. Kɨmo utɨpɨmo jɨpatɨpaisura isɨhiya Romɨhiyaamɨ gamanɨho Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai tiwatɨ ipɨhatisatɨ naaŋɨhaiwa ambɨpatɨ yaawɨhaiwa nehohura jɨpatɨpiyahande. Jonɨho kɨma pɨwɨma jɨpatɨpiyataise kiya pɨwɨma atisawaawɨ andɨtitɨwɨ amɨ kiyaamɨ maarɨho ambɨpatɨ mbwaatɨ yatɨhɨtanɨhɨ wɨndɨ kaiwaapɨ tɨmaamahiyawɨ andɨtitɨwɨ bitoaitaatɨwo. Ko kɨmaiwaapɨ kaundatɨ jɨpatɨpiyataise. Autaahaatɨhomɨ tiworisaisɨ ipotɨhura nusoaipaitandɨhaiwaapunɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai kiyausepaatɨ numwaatɨ aunahɨpatɨ gaahatɨ numwɨtandɨhandapunɨ Jonɨho kataunjatɨ utɨpɨho kɨmo jɨpatɨpiyataise.
Kɨma Ausaimaninjɨhaapɨ Utɨpɨmandapɨ Napɨmasataise
Jonɨho isɨhiyai ipɨhɨrete gaahure undatɨ komɨ pɨwɨha namasisɨha (1:1-6)
Jonɨho yapepatamatiyahanda Awaisɨhoai iwinjasɨhɨ amɨ Awaisɨho pɨwɨha kaundatɨ nunyataise Autaahaatɨhomɨ isɨhiya aunahɨpɨhaiwa 7 kiyahaiwaara bimohiyɨhiyaapɨ notaise. Aihɨ amɨ Jonɨho ka netatɨ kanyatindɨhandapɨha (1:9–3:22)
Jonɨho yapepatamatiyahanda mmonata Awaisɨho utɨpɨho wo anɨtiwɨ wɨsasɨwɨho nesɨpatɨ nupwiyaasɨhura naaŋiwaiwa kahatɨmatɨpetahaiwa yapɨpataapɨhɨ noaipasɨtɨhandapɨha (4:1–8:1)
1
Pɨwɨha Jɨhɨ Nuwatɨ Nesɨpatɨ Katisɨhaare
Kɨma pɨwɨma wapa jɨhura wɨndɨ motɨnatɨ amɨ atɨhominɨhapaapɨ Autaahaatɨho ausaimanatɨ Jisasɨ Kɨraisihoai netɨ nunjatɨ ausaimanataise. Siyatɨ pɨwɨha sa Autaahaatɨho netɨ Jisaasihoai nunjataise amɨ Jisaasiho netatɨ wapa ketɨ noaipaitandaimbɨpaapɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai kaundatɨ nunjɨtando. Aihɨ Jisaasiho komɨ enjerɨho itɨpɨho otɨpɨpatɨhoai nɨnɨ komɨ nehɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨ Jonɨhonisaapɨhɨ netɨ natausaasihɨ nasatɨ pɨwɨha kɨma kandataase. Aihɨ nɨnɨ Jonɨhonɨnɨ saiwa nahatewa mmonɨtɨ atindɨ nehohɨwaiwaapɨ nɨnɨ ausaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨhaare ndɨ kandaato. Aindɨ amɨ nɨnɨ Jisaasihopɨ komɨ pɨwɨha nɨngi kandatɨ nanɨsisɨha akɨtɨhaare ndɨ ausaatɨ kandaato. Kɨma pɨwɨma nɨnɨ atindɨ netɨ ausaatɨ kandɨ jɨpatɨpiyohɨma isɨhiya awɨtohiyɨhiya maaritɨwɨse amɨ kiyaisɨ Autaahaatɨho gaahatɨ kawitaiso. Iyataatɨ amɨ kiya awɨtisaihɨ isɨhiya usa pɨwɨha kɨmɨka atiwɨ nepɨ japepihɨrohiyɨhiya maaritɨwɨse amɨ kiyaisɨ Autaahaatɨho gaahatɨ kawitaiso. Sandɨ apaapɨmaato amɨ wɨndɨ otɨhɨmetanɨhɨ kɨmaiwa katiwɨmaiwa nahatewa noaipaitandɨha asisɨha aimɨ detɨtihɨto.
Jonɨho Isɨhiya Aunahɨpa 7 Kaiwɨhaiwaara Bimohiyɨhiyaapɨ Pɨwɨha Jɨpatɨpiya Nusoaasataise
Nɨnɨ Jonɨhonɨnɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ aunahɨpɨhaiwa ikwɨ wihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtahaiwa 7 kiyahaiwaara yapɨpatɨ Pɨropinjɨhandɨ Esiyaahanda bimohiyɨhiyaatapɨ utɨpɨho kɨmo nusoaasataayo. Autaahaatɨho aimɨ aimehuraunɨ amɨ wanɨ kɨmuraunɨ bimaamɨ napisɨho amɨ ipotɨ ipotɨsangisɨ konɨhɨ bimaamɨ nutandɨho sangisɨ gaahatɨ kasisatɨ netɨ watɨpɨsamatɨ amɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ netɨ napaisaatisamane. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ komɨ itɨpɨho ikwɨ wihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtaho 7 kiyaho yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ bitosɨhoaisangi amɨ sangi gaahatɨ kasisatɨ netɨ watɨpɨsamatɨ amɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ netɨ napaisaatisamane. Amɨ Jisasɨ Kɨraisihoaisangi sangi gaahatɨ kasisatɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ netɨ napaisaatisamane. So Jisasɨ Kɨraisiho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nahata tɨtɨhɨ nga biyatɨ ausaatɨ katatɨ amɨ anɨmwaahɨpatombɨ jɨhɨ namasatɨ nepasɨho amɨ kɨmɨko awaisawɨhiya kiŋɨhiya yapɨmbataapɨhɨ jatohiyɨhiyaamɨ Awaisɨho Jɨhoematatɨ kiyai iwinjatisɨhore.
Amɨ kɨmɨko nyangi komɨ maarɨho biyatɨ nanyinyahore. Maarɨho nanyinyatɨ ko maipɨhaiwaatɨhapɨ nyangi nuwatɨ nanyamaatɨ amɨ ko sawahomɨ jɨtɨpataahɨ nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa nenyamataise. Iyatɨ ko nyangi netɨ Autaahaatɨho nyainjatɨtandɨhiyaanenyamataise. Iyatɨ amɨ komɨ Sapɨho Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nahataapa isɨhiyaapɨ kawitɨhaahiyaanɨnɨ pɨrisihiyaanenyamataise. Amɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyaapɨ aunahɨpatɨ newaatɨ kawitɨhaawo. Iyaatɨ nyahɨ Jisasɨ Kɨraisihoai ambɨpatɨ awaipatɨ numwɨtɨhaawo amɨ ko ambɨpatɨ awaipatɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ nepɨ nutando. Ko konɨhɨ isɨhiyaisunɨ kahapaamapɨpa nahataapaisunɨ iwinjatɨmɨ notaise. Amɨ sandɨhɨ Akɨte! Akɨte!
Jasawise! Awaisɨho yamɨhapataatɨhɨraapɨ tɨwipatisatɨ taatɨ napɨtaiso. Taatɨ nasonɨhɨ isɨhiya nahatiya kiyaamɨ ndɨhaara iwinjaitaapo. Amɨ isɨhiya koai yaawɨhandɨ nunyawɨ tipɨ muhohiyɨhiyaisangi iwinjaitaapo. Iyonɨhɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya kopɨ kiyai ipotɨwausehonɨhɨ waatɨ natɨwɨ nepatɨwɨ gwɨtaapo. Ye! akɨtɨsɨ sɨkɨretɨ sɨkaimatɨtaise!
Autaahaatɨho Awaisɨho sandaase: “Nɨnɨ Naasonɨnɨhɨ Jɨhonɨnɨndɨ amɨ nɨnɨ Naasonɨnɨhɨ ipotɨhonɨnɨ bindataayo. Nɨnɨ jɨhɨ aimɨ bimaatɨ amɨ wanɨ bimaatɨ amɨ ipotɨ napɨtandɨhonɨne. Aindɨ nɨnɨ watɨpɨhaiwa nahatewaisahonɨne,” ndaase.
Jonɨho Utaaho Kɨraisihomatiyahoai Usonataise
Nɨnɨ Jonɨhonɨnɨ samɨ naisohonɨnɨ nyahɨ Jisaasihomɨhiyaanimatotɨhanda isɨhiya nyangi ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhaiwa nanyinyohɨwaiwaara sangisatɨ maasɨndaayo. Amɨ nyangi Autaahaatɨho nyainjatihɨ amɨ isɨhiya yaasɨhandɨ nanyinyauhɨhandɨ kandɨ kiyaanɨnɨhɨ andɨtitaatɨ bitopɨ niyohiyɨhiyaanamɨhonɨne. Saindɨ kɨmaiwaatɨhɨ sangisatɨtohɨhonɨne. Isɨhiya nepɨ yapɨhonjɨ masɨhonjɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetihɨhonjaatɨhɨ ahɨnisawaayopo. Konjamɨ ambɨpatɨ Patɨmosihande. Amɨ sandɨ sanisotɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨndɨwunɨ amɨ Jisaasiho katatɨ kaiwaiwaapɨ nɨnɨ sandɨ akɨte ndɨ pɨwɨha ausaahonɨhe. 10 Aihɨ Awaisɨhomɨ asisɨhetɨ* Itɨpɨho nisɨhetɨ waatɨ nanoaipasɨhɨ amɨ nisɨ maarɨhomɨ ndɨha nanorɨhaatataise. Aihɨ nɨnɨ atisata nisɨ dawaataatapɨ pɨwɨha wa waatɨ waapɨhɨnatɨ kapaparɨhɨrɨ gaatipatamatiyatɨ ganatɨ noaipataise. 11 Aihɨ ka pɨwɨha nɨngi sandatɨ kandataase. “Kɨnyɨ sapa nahataapa mmonɨhingɨpɨpa utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpaimbɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya aunahɨpɨhaiwa ikwɨ wihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨramɨ yatɨmurɨtahaiwa 7 kiyahaiwaaraahiyaapɨ jɨpatɨpaime: Epesasihandaahiyaapɨ, Sɨmerɨnaahandaahiyaapɨ, Pekaamaamɨhandaahiyaapɨ, Taiyatairaahandaahiyaapɨ, Sarɨtisɨhandaahiyaapɨ, Piraterɨpiyaahandaahiyaapɨ, amɨ Reotesiyaahandaahiyaapɨ jɨpatɨpaime,” ndataase.
12 Aihɨ nɨnɨ nepemaitɨtɨ yapepataahamataindɨ utaaso diyaamahondise ndɨ jata sisɨha raamɨhandɨ wapa kapopɨ ahotatɨ mɨhotindɨtandɨ nimaatarɨhatɨma gorɨhanda kaiwɨhatɨma 7 kiyahaiwa ahotihɨ mmonataayo. 13 Aihɨ saiwa sisɨha ramɨhandɨ mɨhotindiwɨmaiwaamɨ otɨhapɨhɨ Isɨhiyaamɨ Saaho Jɨhimatisɨhomatiyaho notɨ nasayatɨ bitosɨhɨ nɨnɨ iwinjataayo. Ko apotɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ mɨhaatapɨ kɨrɨnɨhɨ mɨhaapɨ auhɨrɨ atasɨha nimbɨmaasatɨ nipaatahore. Iyatɨ amɨ utɨhɨrɨ wɨrɨ gorɨhanda kaiwɨhɨrɨ tausandɨhaapɨhɨ wɨsasanatɨ nipaatahore. 14 Iyatɨ amɨ komɨ mɨtɨho misisɨha tɨwipatɨ kɨhoepɨhandamatiyatɨ apɨpaahɨ kɨhoepɨtamahore. Iyataatɨ komɨ ndɨha sisɨhaamɨ tɨhwɨtɨhɨramatiyatɨ tɨhwɨtisahore. 15 Iyataatɨ amɨ komɨ auhɨrɨ apɨpaahɨ nausaatahɨre ainɨhɨrɨ metorɨhandɨ wɨndɨ bɨronjɨhandɨ sisɨha watɨpɨhaara tɨhauhɨ yapɨpatɨ ikwaatɨpɨho owetatɨ waatɨ biyatɨ nausaatipatamatiyato. Iyatɨ amɨ komɨ pɨwɨha waapɨhaatɨ taahaamaatamɨ norɨhɨrɨ nausɨhaamatiyatɨ gandaase. 16 Iyatɨ amɨ komɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨra kaumbwaatɨ ikwɨ wihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨhɨramɨ yahurɨtahaiwa 7 kiyatɨ isɨwatataise. Aihɨ amɨ namatanaatɨ kosasaihɨrɨ wihɨwihoaaŋɨ naitɨpundahɨrɨ komɨ maahomwaaŋapɨ nasatɨ nimanatɨ ahondaise. Iyataatɨ amɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ waatɨ nausaatataise ipɨho waatɨ ipɨndaatɨ awaindɨ nausaatipatamatiyato.
17 Nɨnɨ saindɨ koai usonɨtɨmapɨ awaindɨ yaindɨ komɨ auhɨrɨ atasɨhaapɨhɨ tɨmahiyatɨ napomataahonisamataindɨ ahondaayo. Aihɨ ko komɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨra niwatɨ nɨngi sandataase. “Kɨnyɨ wɨndɨ yamaime. Nɨnɨ jɨhunɨ ipotunɨ bimohɨhonɨne. 18 Nisopɨ mmonɨme. Nɨnɨ jɨhura napomatatɨ japɨhɨ nepatɨ asohonimandɨ konɨnɨhɨ nasisoaarɨ bindataayono Aindɨ amɨ nɨnɨ asohonɨnɨ konɨnɨhɨ nasisoaarɨ bimohɨhonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandamunɨ amɨ aunahɨpatɨ isɨhiya aimɨ napohiyɨhiya nuwɨ bimohɨpatamunɨ kihɨrɨ amɨ watɨpɨhandɨ isɨwatataayo. 19 Isɨ amɨ Kɨnyɨ kɨmba mmonɨhingɨpɨmbaapɨ jɨpatɨpaime. Aimɨ wanɨ ahotimbɨpaapunɨ amɨ kɨmandamɨ ipotɨ noaipaitandɨhapa mmonɨhingɨpɨmbaapɨ ahoyapɨ jɨpatɨpaime. 20 Kaumbwaatɨ 7 kiyahaatɨ nisɨ ikwɨ gaatɨhɨretɨ ahotisaamɨmaatunɨ amɨ sisɨha raamɨhandɨ mɨhotindɨtandɨhaiwa gorɨhanda kaiwɨhaiwa 7 kiyahaiwaunɨ mmonɨhingɨwɨmaiwaamɨ tanyaaha siyate. Kaumbwaatɨ 7 kiyamaiwa enjerɨhiya isɨhiya aunahɨpa 7 kiyahataahiyai iwinjasotɨhandapɨ sandɨ namɨhanate. O amɨ sisɨha raamɨhandɨ 7 kiyahaiwa mɨhotindindɨmandɨ isɨhiya aunahɨpatɨ 7 kiyahaiwaaraahiyaape,” ndataase.
* 1:10 Sura Sandehuraapɨse. 1:11 Kɨmatɨ ambɨpatɨ Piraterɨpiyaahandamɨ tanyaaha siyate: naisɨhiya maarɨho namɨnawaayopo tatise.