2
Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Epesaasihandaahiyaapɨ Pɨwɨha Notaise
“Isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Epesaasihandaahiyai winjatisɨho itɨpɨho enjerɨhopɨ kɨnyɨ jɨpatɨpaime. Pɨwɨha siyahaapɨto. ‘Nɨnɨ nisɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ kaumbwaatɨ ikwɨ wihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtahaiwa 7 kaindɨhaiwa isɨtɨhonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ sisɨha raamɨhandɨ gorɨhanda kaiwɨhandɨ ikwɨ wihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtahaiwa 7 kiyahaiwaamɨ otɨhatɨhɨ daindɨ bitondaayo. Saindɨ nɨnɨ bindataahonɨnɨ pɨwɨha kɨma kinyapɨ nusoaasataayo. Kinyɨ kaingɨwaiwaapaahɨ aimɨ nɨnɨ mmonɨtɨ netɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Aindɨ amɨ kinyɨ dɨpɨwaasanɨpɨ kaingɨwaiwaapɨsangi aimɨ mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Iyataatɨ amɨ kɨnyɨ andɨtitɨpɨ bitotapa isɨhiya usa saiwɨ maipɨhiyaapɨ wɨndɨ maarɨmitɨpɨhoŋɨtinɨhɨ gisoho. Iyataatɨ amɨ isɨhiya siya gisɨ sahɨtawaapo. “Nyangisangi Aposerɨhiyaanɨne,” hɨtɨwɨ jaiwɨtauhɨ amɨ kɨnyɨ kiyaisɨ nepɨ baimbɨ tipɨtapaapɨ usonapa kiya jaipɨtɨwɨhiyaatihɨ usonapaise. Kɨnyɨ nisɨ ambɨpatɨ anɨtimbɨ isɨwatinɨhɨ isɨhiya gisonawa kandapɨ ambɨpatɨ yaasahaiwa nahinyauhɨhandɨ kandɨ kɨnyɨ kaiwaapɨ wɨndɨ yamaimbɨ andɨtitɨpɨ bitotapa kaiwa nepɨ otɨpɨpatɨ pohimaimbɨ kaingɨtɨhandapaahɨ aimɨ gisonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne.
Saimbɨ kainɨhandɨ kandɨ wonjɨ kinyapɨ nɨnɨ nitanataatɨ pɨwɨha sandɨ kahɨtɨtandiyo. Kɨnyɨ wuwanɨ namasapɨ nisapɨ gɨnunyaahingura sura nɨngisɨ maarɨho awaindɨhandɨ waatɨ nanyinyapaise. O wanɨ kɨmuraahɨ owetise. Kɨnyɨ baimbɨ gwɨnyaape. Kɨnyɨ jɨhura gaahaiwa tɨtɨhaiwa baimbɨ kiyapaise. O wanɨ kɨmuraahɨ kinyɨ gaahaiwa kaingɨwaiwa namapɨ aimɨ tɨmɨhaise. Isɨ kɨnyɨ kaiwa namasisɨ japɨhɨ nepemaite. Aimbɨ kɨnyɨ jɨhɨ gaahaiwa kaingɨpatamataimbɨ kaime. O kɨnyɨ saimbɨ kamaayapaapaahɨ nɨnɨ gisaapɨhɨ napɨtɨ sisɨha raamɨhandɨ sandɨ kinyɨhetɨ ahotisɨha kinyɨhetapɨ netɨ nemaito. Iyataatɨ amɨ kɨnyɨ gaahatɨ kaingɨpatɨ siyapaise. Nikoraasihomɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ kɨnyɨ wɨndɨ maarɨmitɨpɨhoŋe. Aihɨ amɨ nisangi komɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ wɨndɨ maarɨmito.
Isɨ utaaho atihɨrisahosɨ kɨma pɨwɨma Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ katisɨha biyatɨ atisatɨ nene. Utaaho wo maapɨ yapɨpatambɨhaiwa tiworisaisɨ tiwatɨ ipɨhatisɨho soaisɨ nɨnɨ gaahoŋe undɨtɨ ipatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhatamɨ yandɨpɨho nannɨme undisanɨhɨ nandaise. Satɨ ipitɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ osaataatɨ ahendaise,’ ” ndatɨ kandataase.
Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Aunahɨpa Sɨmerɨnaahanda Bimohiyɨhiyaapɨ Pɨwɨha Notaise
Utaaho kɨmɨko jɨhaatɨ amɨ sata kandataase. “Kɨnyɨ baimbɨ isɨhiya aunahɨpatɨ Sɨmerɨnaahanda bimohiyɨhiyai iwinjatisɨho itɨpɨho enjerɨhopɨ pɨwɨha kɨma jɨpatɨpaime. Sa pɨwa siyahaapɨto. ‘Nɨnɨ apɨpaahɨ Jɨhimatɨtɨ amɨ ipotimatɨtɨ bindataayo. Nɨnɨ jɨhura aimɨ napotatɨ amɨ japɨhɨ nepatɨ asohonimatɨtɨ bindataayo. Aihɨ pɨwɨha kɨma kinyapɨ nusoaasataayo. Nɨnɨ kɨnyɨ naaŋɨhaiwa kinyɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nehingɨwaiwaapaahɨ aimɨ mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Aindɨ amɨ kɨnyɨ kahapaamapɨpa apɨpaahɨ owehoŋɨtinɨhɨ aimɨ gisoho. Saimbɨ owehoŋɨtapaahandɨ kandɨ amɨ kɨnyɨ kahapaamapɨpa apɨpaahɨ asaketahoŋe. Iyataatɨ amɨ isɨhiya siya gisɨ sisɨpɨhɨtɨwɨ nyahɨ Judaahiyaanɨne tohiyɨhiyaapaahɨ mmonɨtɨ gwɨnyaaho. Isiya siya tɨtɨhɨ Judaahiyaamaahe owetise Bwaasɨrɨhɨramɨhiyaare. 10 Masɨ wonjɨ bimambɨpɨ ambɨpatɨ yaasahandɨ wɨndɨ naitaise. Sandɨ yaasahandɨ nepaapɨ yaitaapɨmaahe owetise. Atime. Bwaasɨrɨhɨrɨ Kɨramɨhiyai kaundonɨhɨ kiya samɨ usaatangisɨ nepɨ tisapɨ nasapuwɨtaapo. Sandɨ sangi jaiwaiwɨ nasɨsenɨwɨhaiwa kaitaapo kiya tɨmɨhaitotɨwo. Saiwa naaŋɨhaiwa ambɨpa yaasahaiwa asisɨha nehɨ 10 kiyahaiwetɨ naitaapo. Saiwɨ naaŋɨhaiwa newaahandɨ kandɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ wɨndɨ namaamapɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ nuwɨ napowaahuraatɨtando. Saisaihɨ amɨ nɨnɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nawɨhomataindɨ wihoaaŋɨhandɨ sangisɨ nasamɨto.
11 Isɨ utaaho atihɨrisahosɨ kɨma pɨwɨma Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ katisɨha biyatɨ atisatɨ nene. Isɨ amɨ utaaho wo maapɨ yapɨpatambɨhaiwa tiworisaisɨ kohimatatɨ tiwatɨ ipɨhatisɨho soaisɨ napwɨtaatɨwɨhandɨ kapɨhandɨ 2 handɨ wɨndɨ netɨ namausopɨsasɨtaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise ndataase.
Isɨhiya Aunahɨpa Pegaamaamɨhandaahiyaapɨ Pɨwɨha Notaise
12 Iyataatɨ amɨ utaaho kɨmɨ ko sata kandataase. “Enjerɨho isɨhiya aunahɨpa Pegamamɨhandaahiyai iwinjatisɨho itɨpɨho enjerɨhopɨ pɨwɨha kɨma jɨpatɨpaime. Pɨwɨha satɨpɨha nusoaase. ‘Nɨnɨ namatanaatɨ kosasaihanaatɨ wihɨwihoaaŋapɨ nga otitatɨ nga tɨpɨpa kiyahanaatɨ utaarɨhanaatɨ isɨtɨhonɨne. Nɨnɨ saindɨ sanaatɨ isɨtɨhonɨnɨ pɨwɨha kɨma kinyapɨ nusoaasataayo. 13 Aunahɨpatɨ satɨ kɨnyɨ bimingɨmatapaahɨ aimɨ nɨnɨ mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Satɨ aunahɨpita Bwaasɨrɨhɨrɨ bindataatɨ isɨhiyai winjatɨtandɨhate. Setihɨhandɨ kandɨ kɨnyɨ nisɨ ambɨpatɨ namaamapɨ anɨtimbɨ isɨpɨ nisapɨ kɨnyɨ baimbɨ gɨnunyaapaise. Aimbɨ amɨ utaaho Andipaasihoai tiwauhɨhandɨ kandɨ kɨnyɨ nisapɨ gɨnunyaahingɨtɨhandɨ wɨndɨ namwaasapɨhoŋe. Andipaasiho so nisapɨ biyatɨ gɨnunyaatɨ amɨ nisɨ pɨwɨha anusoaahoai sapɨhɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ bindataatɨ tiwauhɨ napotaise.
14 Siyataahandɨ kandɨ nɨnɨ pɨwɨha kɨmaiwa kinyapɨ nitandɨhaiwa sandɨ gi kahɨtɨtandiyo. Satɨ aunahɨpatɨ Pegamaamɨhanda isɨhiya usa yaihiya jɨhura Baaramɨhomɨ kaipatamataiwɨ kaiwɨhiya bindawaayopo. Jɨhura Baaramɨho Baarakɨhoai satɨpɨ kaunde undatɨ jaipɨtaha kaundihɨ Isɨraherɨhiya nahatiyai kiyaunjatɨ nunjihɨ amɨ kiya nandapa maahoaipatɨ autaahaatɨho jaipɨtahopɨ tipɨ tɨhɨwɨhapa nunyauhɨ nanɨwɨ amɨ kɨho kɨhaatisawɨ ambɨpatɨ namɨnɨwɨ tɨmaamaitɨwɨ kaiwɨ maipɨhandaatɨhɨ tɨmahiyawaayopo. 15 Isɨ wanɨ amɨ kinyɨ aunahɨmatamɨ otɨhatɨhɨ sɨkaiwɨhiya Nikoraasihomɨhiyaamɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨhiya bindawaayopo. 16 Isɨ kɨnyɨ baimbɨ japɨhɨ nepemaite. O japɨhɨ namepemaitapaapaahɨ nɨnɨ ketɨ napɨtɨ siya isɨhiyaisɨ namatanaatɨ nisɨ maahomwaaŋɨ ahotinɨmanaata titɨmaito.
17 “Isɨ Utaaho atihɨrisahosɨ kɨma pɨwɨma Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ katisɨha biyatɨ atisatɨ nene. Utaaho wo nahataapa maapɨ yapɨpatambɨhaiwa komɨ tiworisaisɨ kohimatatɨ tiwatɨ ipɨhatisɨhoai nandapa bɨretɨhandɨ manaahandɨ noaasandindɨhandɨ nɨnɨ koai numwɨto. Aindɨ amɨ nawɨha wa kɨhoepɨha numwɨto. Nawɨha setɨ ambɨpatɨ wanɨhatɨ jɨpatɨpaindɨ numwɨto. Nunyanɨhɨ ambitɨ satapɨ isɨhiya usa gɨmaawunyaata namausesɨpatɨtaise nehɨ sawaho sa nawa nesɨhohɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatɨtaise,” ndataase.
Pɨwɨha Isɨhiya Aunahɨpatɨ Taiyatairaahandaahapɨhiyaapɨ Notaise
18 Aihɨ amɨ utaaho naasɨko jɨhaatɨ satatɨ kandataase. “Isɨhiya aunahɨpatɨ Taiyatairaahandaahanpɨhiyai iwinjatisɨho itɨpɨho enjerɨhopɨ jɨpatɨpaime. Pɨwɨha kɨma siyahaapɨto: ‘Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahonɨnɨ nisɨ ndɨha sisɨha waatɨ tɨhataatɨ tɨhwɨtɨhɨrɨ waatɨ tɨhwɨtipatamatiyahaare. Iyataatɨ amɨ nisɨ auhɨrisangisɨ ainɨhɨrɨ metorɨhandɨ bɨronjɨhandɨ sisɨhaara tɨhauhɨ ikwaatɨpɨho kipatɨ tɨhatɨ owetatɨ biyatɨ waatɨ awaindɨhandɨ nausaatipatamatiyatɨ nausaatatɨ bousamahɨre. Aihɨ pɨwɨha kɨma kinyapɨ nusoaasataayo. 19 Nɨnɨ kinyɨ kaingɨwaiwa nahatewaapaahɨ aimɨ mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Kɨnyɨ nisapɨ gɨnunyaapɨ amɨ isɨhiyai andɨtɨwiwɨtandɨhatɨ kaimbɨ amɨ naaŋɨhaiwa nepaahandɨ kandɨ andɨtitɨpɨ bitohɨnɨhɨ gisotɨ gwɨnyaaho. Kinyɨ gaahaiwa jɨhura kaingɨwaiwaahɨ nga noaipasɨhɨ mmonataayo. O amɨ wanɨ kɨmura kaingɨwɨmaiwaahɨ jɨhɨ kaingɨwaiwai nusatipɨhaapɨ waatɨ gaahaiwa kainɨhɨ noaipataise.
20 Saimbɨ kɨnyɨ nga kainɨhandɨ kandɨ nɨnɨ pɨwɨha kɨma kinyapɨ nitanɨtɨha gi sandɨ kahɨtɨtandiyo. Kɨnyɨ kɨmaatɨ apopaatɨ Jeseperɨhaati nehɨ iwinjahinɨhɨ kaatɨ gisatɨ maasɨ bindataise. Saatɨ apopaatɨ satatɨ ‘Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atindɨ netɨ ausaahohaamaanɨne,’ tatɨ nisɨ otɨpɨpatɨhiyai jaiwundatɨ ambɨpatɨ kɨho kɨhaatisawɨ tɨmaamaitɨtaatɨwɨhira kiyaunjatɨ amɨ autaahaatɨho jaiwɨtahoai nandapa tɨhɨwɨ nunyawɨhapa nandaatɨwɨ kiyaunjɨhaate. 21 Kaatɨ kaatamɨ kaiwaiwa namasisɨ japɨhɨ nepemaitɨtandɨ nehɨ winjahonɨhɨ kaatɨ wɨndɨ namepemaitatɨ kaatɨnɨhɨ kaiwa maipɨhaiwa kiyatɨ bindataise. 22 Isɨ atime. Nɨnɨ kaati timbɨpa wapa numwɨto. Numwisanɨhɨ kaatamɨ ambɨpatɨ waatɨ aungwohandɨ yaawatɨ nɨwɨndaise. Iyonɨhɨ amɨ kaatisawɨ ambɨpatɨ namɨnɨnɨwɨ tɨmaamaihohiyɨhiyaisangi naaŋatɨ yaawɨhandɨ awaindɨhandɨ numwisanɨhɨ nepɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ waatɨ awaindɨhandɨ yaawatɨ nɨwɨndaise amɨ kiya Jeseperɨhaatamɨ kaiwaiwa namasisɨ wɨndɨ japɨhɨ namepemaitawaawaaho. 23 Aindɨ amɨ kaatamɨ mwaaya maatiyaisangi tiwisanɨhɨ napwɨtaapo. Saisanɨhɨ isɨhiya nahatiya usa nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiyaisangi mmonɨwɨ gwɨnyaawaawɨ satɨwɨ, ‘Ko isɨhiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ amɨ kiyaamɨ gwɨnyaahohɨwaiwa mmonahoe,’ tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo. Nɨnɨ sahɨ nɨnaasiyaatɨ wapa kiyohɨpɨpaapɨ amɨ kiyohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ mmonɨtɨ jatetinjatɨ nɨnaasiyaatangi wihoaaŋɨhapa nasamɨto. 24 Iyataatɨ amɨ isɨhiyaatɨ usaatɨ aunahɨpatɨ Taiyatairaahanda bimohiyɨhiyaate nɨnɨ sangisɨ sandɨ kasatataato. Sahɨ apopaatɨ saatamɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨwiwɨ kaatamɨhɨretɨ minjapepihɨropo. Aiwɨ amɨ isɨhiya katawaawɨ satɨwɨ ‘Bwaasɨrɨhɨramɨ pɨwɨha wiwa noaatɨhepɨ baahɨ noaasandiwaiwo,’ tohɨwaiwa sahɨ wɨndɨ atiwɨ mmonɨwɨ nepɨ gɨmunyaapɨhiyaate. Isɨ nɨnɨ sangisɨ naaŋasisɨhandɨ samɨhetɨ ahɨsisatɨ wɨndɨ namaasamɨto. 25 Iyataahandɨ kandɨ sahɨ wanɨ isɨwasohɨpɨpa wɨndɨ namaamapɨ anɨtiwɨ kapaanɨhɨ isɨwatɨmɨ nuwɨ nɨnɨ napisanɨhuraatɨtande. 26 Isɨ amɨ utaaho wo yapɨpatambɨhaiwa tiworisaisɨ kohimatatɨ tiwatɨ ipɨhatisamatɨ amɨ nisɨ gwɨnyaatɨ maaritohɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ notɨ nahataapa apɨpaahɨ owetɨtandɨhuraatonɨhɨ amɨ nɨnɨ ko isɨhiyaisɨ winjatɨtandɨ koaisɨ wandɨha amɨ watɨpɨhandɨ numwɨto. 27 Saisanɨhɨ ko andɨtitatɨ watɨpɨtatɨ isɨhiyaisɨ iwinjaatɨ bimɨtaise. Winjaatɨ bindataatɨ maapɨ yapɨpatambɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai tipɨ ipɨhaitotɨwɨyohiyɨhiyai ko tiwatɨ ipɨhatisatɨ netɨ nosasɨtaise onɨha yapɨpatɨ naumbwɨnatɨ nosasɨnatɨ owetipatamatiyato. Ko otɨpɨpatɨ kaitandɨhatɨ numwɨtandɨ katohɨmatɨ numwɨto amɨ Apɨho Autaahaatɨho nɨnɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨhatɨ nɨngi nanɨmipatamataindo. 28 Aindɨ amɨ nɨnɨ kaumbwaatɨ nipaatɨhaatɨ asisɨhaatɨhɨ biyatɨ nausaatatɨ tɨhoaasaamaatɨ koaisɨ numwɨto. 29 Isɨ utaaho atihɨrisahosɨ kɨma pɨwɨma Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ ausaatɨ katisɨma biyatɨ atisatɨ nene.