3
Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Aunahɨpatɨ Sarɨtisɨhandaahiyaapɨ Pɨwɨha Notaise
Utaaho kɨmɨko pɨwɨha amɨ jɨhaatɨ satatɨ kandataase. Aunahɨpatɨ Sarɨtisɨhanda isɨhiya bimohiyɨhiyai iwinjatisɨho itɨpɨho enjerɨhopɨ kɨnyɨ pɨwɨha jɨpatɨpaime. Sa pɨwɨha kɨnyɨ jɨpatɨpaimbɨ nusoaasɨtaapɨha siyahaapɨto. Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ itɨpɨho 7 kiyahoaisahonɨne. Aindɨ amɨ kaumbwaatɨ 7 kiyahaatɨ nɨnɨ isɨwatataayo. Aihɨ nɨnɨ kinyapɨ pɨwɨha kɨma nusoaasataayo. Kɨnyɨ kaingɨwaiwa nahatewaapaahɨ nɨnɨhɨ aimɨ mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Isɨhiyaahɨ kinyapɨ katawaawɨ ko asohoematatɨ nga bindataatɨ amɨ kandɨ ko asoho bimindɨhandapɨ ambɨpatisaho bindataise tɨwɨ katawaahandɨ kandɨ kɨnyɨ aimɨ napomahise. Kɨnyɨ kinyɨ naapɨpa namasisɨ japɨhɨ nepape. Nepapɨ Kɨnyɨ kaingɨwaiwa nahatewa wɨndɨ tɨmaamahiyatɨ ahotimbɨpa nepɨ japɨhɨ tɨtɨhipɨ andɨtipɨ kaime. Sandɨ kahɨtotɨmandɨ apaapɨmaato kɨnyɨ kaingɨwaiwaamɨ wapa nisɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ biyatɨ gaahapa tɨtɨhapa wɨndɨ namwaipasɨhɨto. Kɨnyɨ pɨwɨha gaaha aimɨ atimbɨ nehingɨha ka japɨhɨ baimbɨ gwɨnyaapɨ isɨwatapa pɨwɨha katirɨhɨretɨ japepihɨrɨpɨ maipɨhaiwa namapɨ nepemaite. O amɨ kɨnyɨ naapɨpa namasisɨ japɨhɨ namepemaitapaapaahɨ nɨnɨ ketɨ kuraanɨhɨ ikohiya ikondaatɨwɨ nasohiyɨhiyaamataindɨ gisaapɨhɨ napɨto. Iyataatɨ kɨnyɨ nisɨ napɨtandɨhuraapɨ wɨndɨ monɨpɨ wɨndɨ gɨmunyaitaise.
Iyataahandɨ kandɨ isɨhiya usa yahonya, kiyaamɨ utɨ apotɨhɨrisɨ wɨndɨ nepɨ kimaamapɨhiya yaihiya Sarɨtisɨhanda bindawaayopo. Isiya siya gaahaiwa kaiwɨhiyaare. Isɨ isiya siya apotɨhɨrɨ gaahapa kɨhoepɨhapa niyopɨ nɨngisawɨ maasɨ daiwɨ bimɨtaapo. Isɨ amɨ utaaho wo nahataapa maapɨ yapɨpatambɨhaiwa komɨ tiworisaisɨ kohimatatɨ tiwatɨ ipɨhatisɨhoai apotɨhɨrɨ sɨrɨ kɨhoepirɨ nɨnɨ netɨ kiyaamataindɨ koai nɨwisotɨ nɨwipaito. Aindɨ amɨ nɨnɨ komɨ ambɨpatɨ utɨpɨhandɨ asɨtimatɨwɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhiyaamɨ ambɨpatɨ ahotindɨhandaatɨhapɨ wɨndɨ nahusaumwaamaito. Owetɨtaise. Aindɨ amɨ nɨnɨ komɨ ambɨpatɨ nisɨ Apɨhomɨ ndɨhetunɨ amɨ komɨ itɨpɨhiya otɨpɨpatɨhiya enjerɨhiyaamɨ ndɨhetɨ awusoaito. Isɨ utaaho atihɨrisahosɨ kɨma pɨwɨma Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahoyɨhiyaapɨ ausaatɨ katisɨma biyatɨ atisatɨ nene.
Isɨhiya Piraaterɨpiyaahanda Bimohiyɨhiyaapɨ Utɨpɨho Notaise
Utaaho kɨmɨko pɨwɨha jɨhaatɨ satatɨ kandataase. “Kɨnyɨ pɨwɨha wiwa Autaahaatɨhomɨ isɨhiya aunahɨpatɨ Piraaterɨpiyaahanda bimohiyɨhiyai winjatisɨho itɨpɨho enjerɨhopɨ jɨpatɨpaime. Pɨwɨha siyahaapɨto. ‘Nɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaahɨhɨ napaitɨtɨ kaindɨhonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ Autaahaatɨhomɨhonɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨhonɨne. Aindɨ nahataapa akɨtɨhapaamɨ tanyaahonɨne. Nɨnɨ Daawitɨhomɨ kihɨrɨ isɨtɨhonɨne. Isɨ nɨnɨ wapaamɨ maasomwaaŋɨ nutosisanɨhɨ wo nga netɨ wɨndɨ namaapuwɨtaise. Aindɨ amɨ nɨnɨ wapaamɨ maasomwaaŋɨ naputosisanɨhɨ wo nga netɨ kamwaaŋɨ wɨndɨ nuwatɨmosɨtaise. Nɨnɨ kɨnyɨ kaingɨwaiwaahɨ nahatewa aimɨ mmonɨtɨ netɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Isɨ atime! Nɨnɨ kinyapɨ kinyɨ ndɨmaahomwaaŋɨ maasomwaaŋɨ nutosonɨhɨ nundataise. Isɨ utaaho wo nga netɨ japɨhɨ wɨndɨ namaapuwɨtaise. Kɨnyɨ kinyɨ watɨpɨhandɨ andɨtitɨtaapɨhandɨ maipɨhonjɨ ahɨngisetihɨ nɨnɨ aimɨ gisonɨtɨ gwɨnyaaho. Iyataahandɨ kandɨ kɨnyɨ nisɨ pɨwɨha atimbɨ niwatɨpɨ amɨ baimbɨ japepihɨrɨpɨ amɨ kɨnyɨ nisɨ ambɨpatɨ wɨndɨ nepɨ namaanoaasise. Isɨhiya siya satɨwɨ nyahɨ tɨtɨhɨ Judaahiyaanɨnɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanɨne tohiyɨhiya siya jaiwɨhɨtawaatopo. Kiya Bwaasɨrɨhɨramɨhiyaaso. Isɨ atime! Nɨnɨ kiyaisɨ netɨ nandusoaasisanɨhɨ kiya napɨwɨ kinyɨhinɨ kinyɨ auhɨraapɨhɨ napɨwɨ atotɨpɨwesɨtaapo. Iyonɨhɨ kiya nisapɨ satɨwɨ saiwɨ ko Autaahaatɨho Jisaasiho kiyaisɨ maarɨho nunyatɨ amɨ maarɨho wɨwiwataise tɨwɨ mmonɨwɨ nepɨ gwɨnyaitaapo. 10 Kɨnyɨ nisɨ pɨwɨha baimbɨ atimbɨ nepɨ anɨtimbɨ japepihɨrɨpɨ isɨwatapaise. Pɨwɨha isɨwatapaapɨ naaŋɨhaiwa nangisenahaiwa noaipasɨwaiwai andɨtitɨpɨ bitotapa nepɨ ipɨhatimbɨmapaise. Isɨ amɨ nɨngisangisɨ gisɨ ginjatɨtɨ anɨtindɨ giwatɨto. Anɨtindɨ giwatisanɨhɨ nasenahaiwa saiwa isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya nahatiyai nunjenatɨ nusoaipaitandɨhaiwa gisaapɨhɨ wɨndɨ namangoaipaitando. 11 Nɨnɨ gisenda ketɨ kuraanɨhɨ napɨto. Isɨ kinyɨ isɨwatingɨwaiwa anɨtimbɨ isɨwate. Amɨ kinyɨ pɨraisihandɨ wihoaaŋɨhaiwa utaaho wo namaŋɨndatɨ wɨndɨ namangaito.
12 Isɨ amɨ Utaaho wo nahataapa maapɨ yapɨpatambɨhaiwa komɨ tiworisaisɨ tiwatɨ ipɨhatisamahonaahɨ nɨnɨ koaisɨ netɨ yasɨha mɨhotɨrɨhɨrematɨ mɨhotɨto ko noaipatɨ nisɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋamɨ yasɨha watɨpɨhaimatɨtando. Saindɨ netɨ yasɨhemasanɨhɨ ko wɨndɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandi namasi noaipatɨ namutaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise. Aindɨ amɨ nɨnɨ komɨhetɨ nisɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ jɨpatɨpɨwindosɨto. Aindɨ amɨ nisɨ Autaahaatɨhomɨ aunahɨpatamɨ ambɨpatɨ komɨhetɨ jɨpatɨpaindosɨto aunahɨpatɨ wanɨhatɨ Jerusaremɨhandɨ nisɨ Autaahaatɨhoaapɨhɨ yamɨhapataatɨhapɨ namasi maapɨ noaatɨpasɨpato. Aindɨ amɨ nisɨ ambɨpatɨ wanɨhatisangi komɨhetɨ jɨpatɨpaindosɨto. 13 Isɨ utaaho atihɨrisahosɨ kɨma pɨwɨma Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ ausaatɨ katisɨma biyatɨ atisatɨ nene.
Kɨraisihomɨ Isɨhiya Aunahɨpatɨ Reotesiyaahandaahiyaapɨ Utɨpɨho Notaise
14 Utaaho kɨmɨko naasɨko pɨwɨha satatɨ kandataase: “Kɨnyɨ pɨwɨha wiwa isɨhiya aunahɨpatɨ Reotesiyaahanda bimohiyɨhiyai winjatisɨho itɨpɨho enjerɨhopɨ jɨpatɨpaime. Iyataatɨ pɨwɨha sa siyahaapɨto. “Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapunɨ amɨ ipotɨ wapa kaitandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ wɨsasisɨhaapunɨ, ‘akɨte,’ ndɨ kandɨhonɨnɨ tɨtɨhɨ akɨtɨhaamɨhonɨne. Aindɨ nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nahata tɨtɨhɨ nga baindɨ ausaatɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ akɨtɨtimbɨpa ausaimanotɨhonɨne. Autaahaatɨho nisɨhetapɨ kahapaamapɨpa nahataapa ahaimbɨpaamɨ tanyaahonɨnɨ awaisɨhonɨnɨ pɨwɨha kɨma kinyapɨ nusoaasataayo. 15 Kinyɨ kaingɨwaiwa nahatewa nɨnɨ aimɨ mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Kɨnyɨ wɨndɨ tahaŋahoŋɨmetɨpunɨ amɨ wɨndɨ mbwahoŋɨmetinɨhɨ nɨnɨ aimɨ mmoho. Kɨnyɨ tahaŋɨpo amɨ mbwaapo saimbɨ bimɨtaapɨ nɨnɨ maaritataayo. 16 Iyataahandɨ kandɨ kɨnyɨ gotɨ masɨhonjɨ tahaŋɨpɨ dɨhimaatataise. Amɨ kɨnyɨ wɨndɨ tahaŋɨpɨ amɨ wɨndɨ mbɨmwoaahise. Kɨnyɨ sainɨhɨ nɨnɨ gisɨ nisɨ maahomwaaŋapɨ kwahɨndɨ dautɨ noaahɨmaito. 17 Kɨnyɨ satapaase: “Nɨnɨ nawɨho amɨ ikɨpɨpa apɨpaahɨ asaketahonɨne. Nɨnɨ wapaapɨ wɨndɨ nenoaahɨmeto,” tapaase. Satapaahandɨ kandɨ kɨnyɨ apɨpaahɨ mɨmaipaimbɨ isaimbɨ bindapaise. Isɨhiya usa nga kinyapɨ kiyaamɨ maarɨho asɨpɨhitaatɨwɨhamwaaŋɨ bindapaise. Kɨnyɨ apɨpaahɨ ikɨpɨpa wapa owehoŋɨ amɨ kinyɨ ndɨha niyotahoŋɨ amɨ somaahɨhoŋɨ bindapaise. Saimbɨ bindapaahandɨ kandɨ nɨnɨ setahonɨne tɨpɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ sandapɨ wɨndɨ motɨnɨpɨ gɨmunyaahise. 18 Aihɨ amɨ nɨnɨ gisɨ pɨwɨha kɨma kɨnyɨ gwɨnyaitaapɨha kahɨtataato. Nisɨ gorɨhandɨ sisɨhaara tɨhatɨ ikwaatɨpɨho wapa maipɨhapa namɨhatimbɨpa tɨhatɨ nemase. Isɨ nisɨ gorɨhandɨ sandɨ nawɨho naninyapɨ kɨnyɨ nepe, kɨnyɨ noaipapɨ wapa akɨpɨpa gaahapaisahoŋɨtɨtaapo. Aimbɨ amɨ apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ tɨtɨhɨ gaahɨrɨ nepɨ niyope somaahɨhoŋɨ bɨmimisamɨhɨ isɨhiya wɨndɨ maahisosaihɨ wɨndɨ mamaasɨtando. Aimbɨ amɨ marasinɨho ndɨhaapɨho nawɨho naninyapɨ nepe. Nepɨ ndɨhotɨ ahiyaposapɨ nga baimbɨ jaitaapo. 19 Amɨ nɨnɨ isɨhiya usaisɨ maarɨho nunyataataahɨ kiyaisɨ itɨhundɨtɨ kiyaamɨ kiyohɨwaiwa netɨ tɨtɨhemwahonɨne. Isɨ amɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ andɨtitɨpɨ kɨnyɨ kaingɨwaiwa nepɨ tɨtɨhematɨpɨ kinyɨ maipɨhaiwa kaingɨwaiwa namasisɨ nepemaite. 20 Atime! Nɨnɨ maasomwaaŋɨ bitondaatɨ taatɨ titɨ kwɨtɨwataayo. Isɨ utaaho wo nisɨ maahomwaaŋɨ atisataatɨ maasomwaaŋɨ nisapɨ nuhonaahɨ amɨ nɨnɨ nandaatɨ koaisatɨ maasɨ bimɨto. Koaisatɨ maasɨ nandapa nainjanɨhɨ amɨ ko nɨngisatɨ maasɨ nandapa nandaise. 21 Isɨ amɨ Utaaho wo nahataapa maapɨ yapɨpatambɨhaiwa komɨ tiworisaisɨ kohimatatɨ tiwatɨ ipɨhatisataataahɨ ko nɨngisatɨ yamɨhapataatɨhɨ nɨnɨ bimohɨpɨpɨhɨ maasɨ bimɨtaise. Siyatɨ nɨnɨ jɨhura nisɨ tiworisaisɨ titɨ ipɨhatindɨmahonɨhɨ Apɨho nɨngisɨ nanɨmaatɨ komɨ bimimbɨpɨhɨ ahɨnihɨ bimohɨpatamatiyatɨ bimɨtaise. 22 Isɨ utaaho atihɨrisahosɨ kɨma pɨwɨma Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ ausaatɨ kaundisɨma biyatɨ atisatɨ nene,” ndataase.