4
Yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Koai Mepɨ Autaahepumawaayopo
Saiwa aimɨ mmonɨtɨ namɨhaatosatɨ ipotɨ japɨhɨ yapepataahɨmataindɨ jataatɨ yamɨhapataatɨhɨ maasomwaaŋɨ wamwaaŋɨ nundihɨ mmonataayo. Aihɨ utaaho so nɨngisɨ jɨhɨ gaatatɨ kandisɨhomɨ pɨwɨha naahutarɨhɨrɨ otɨpɨho kapaparɨhɨramatɨtatɨ pɨwandihɨ atisohɨho satatɨ nɨngisɨ kandataase. “Kɨnyɨ kɨmasɨnɨ nasaamane wiwa ipotɨ noaipaitandɨhapaapɨ kahɨtɨtɨ nangisɨtaano,” ndataase. Aihɨ ketɨ kuraanɨhɨ Itɨpɨho Gaaho nasatɨ nisɨhetɨ waatɨ nɨndotɨ nanoaipataise. Aihɨ nisɨ maarɨhomɨ ndɨha nanorɨhaatataise. Aihɨ nɨnɨ yamɨhapataatɨhɨ jataatɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨtɨho siya kiŋɨhandɨ ahotihɨ mmonataayo. Aihɨ ko gwɨtɨhoaasɨnɨ utaaho wo bindataise. So utaasometapɨ nausaatindɨhandɨ nawɨha wa apɨpaahɨ gaaha anaahɨha asisorɨha jesɨpaaha biyatɨ nausaatahaasɨ kaamatiyatɨ nausaatataise. Iyatɨ amɨ nawɨha wa apɨpaahɨ gaaha anaahɨha amatenɨha karɨneriyanɨhaisangi nausaatataise. Aihɨ amɨ apaahorɨhɨrɨ wɨrɨ koaisɨ aunɨhiyatɨ nesɨwesɨwatɨ otaatematɨ ahondaise. Sɨrɨ apaahorirɨ nawɨha wa gaaha anaahɨha asisorɨha emererɨha biyatɨ nausaatahaasɨ kaamatiyatɨ apɨpaahɨ bosaasɨnatɨ nausaatataise.* Aihɨ amɨ gwɨtɨho siyaahaiwa wiwa 24 kiyahaiwa Autaahaatɨhomɨ gwɨtɨho siyaahandi otaatematɨ nesɨwesɨwatɨ ahondaise. Aihɨ amɨ kaiwa gwɨtɨho siyaasiwaasɨnɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiya bindawaayopo. Siya mɨtɨhiya apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ niyopɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya tingaatɨha awaisawɨhiya kiŋɨhiya nipatohɨhamatiyaha gorɨhanda kaiwɨha kiyaamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ nipaatawaayopo. Autaahaatɨho awaisɨhomɨ gwɨtɨho siyaahandɨ ahotimbɨpɨhɨ tɨwipatamɨ kɨnapɨpa kɨnapaahoena nausainjɨtɨhandɨ apɨpaahɨ waatɨ nausaatatɨ bosaasɨnataise. Amɨ kɨrɨrutatɨ amɨ wɨndɨ waatɨ gaatinjɨhɨ atisataatɨ tɨwipatɨ asoaatatɨ gandaase. Gwɨtɨho siyaahandɨ mandosihihoaaŋɨ sisɨha wiwa 7 kiyahaiwa tosihandɨ norɨhɨramatiyahaiwa taatɨ tɨhataise. Saiwa sisɨmaiwa 7 kiyamaiwa Autaahaatɨhomɨ itɨpɨhore. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨtɨho siyaahandamɨ mandosihihoaaŋɨ wɨndɨ kapɨhɨ ahondaise. Iyataatɨ sandɨ durɨhɨrɨ awairɨhɨrɨ apɨpaahɨ saasanotahɨrɨ gɨraasihora kaiwɨhɨramatiyatɨhɨrɨ ahondaise. Aihɨ amɨ wapa asɨtimatatɨ bimotɨ ahotimbɨpa 4 kiyahapa Autaahaatɨhomɨ gwɨtɨho otaatemapɨ wihoaaŋɨ waurɨ amɨ wihoaaŋɨ waurɨ bitotawaayopo. Saiwa 4 kiyamaiwa ambɨpatetɨ nahataapɨpɨhɨ gaamatɨ ndɨhaahɨ mandosohihihoaaŋunɨ amɨ dawaataatunɨ ahetahaiwaare. Aihɨ jɨhandɨ wanɨhandɨ asɨtimatatɨ bimotɨ ahotɨmɨ naindɨhandɨ sandɨ pusiketɨho awaisɨho watɨpɨho raiyonɨhandamatiyahande. Aihɨ amɨ kapɨhandɨ 2 handɨ asɨtimatatɨ bimotɨ ahotɨmɨ naindɨhandɨ maasapɨho awaisɨho kauho sapɨhomatiyahande. Aihɨ amɨ kapɨhandɨ 3 handɨ asɨtimatatɨ bimotɨ ahotɨmɨ naindɨhandamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ utaahomɨ ndɨmaahomwaaŋamatiyahande. Aihɨ kapɨhandɨ 4 handɨ asɨtimatatɨ bimotɨ ahotɨmɨ naindɨhandɨ sandɨ boho autaahɨ otɨpwɨrɨpwɨrisatɨ daisɨhomatiyahande. Maurɨmaurɨ asɨtimatatɨ bimotɨ ahotɨmɨ naiwɨmaiwaamɨhetɨ nɨnaasaindamɨhetɨ ditɨhaiwa ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ naasohɨtahaiwa 6 kiyatɨ ahetahaiwe. Aihɨ kaiwaamɨ ambɨpatetɨ nahataapɨpɨhɨ ndɨhaahɨ gaamatɨ ahendaise. Aihɨ amɨ kaiwaamɨ ditatotisangi ndɨha ahendaise. Aihɨ saiwa apatɨhunɨ otapɨhaatunɨ nasisoaarɨ satɨwɨ katawaatopo. “Awaisɨho Autaahaatɨho Nahatewaamɨ Watɨpɨhandisaho so Gaahore. So Gaaho Ainahɨhore. So Gaaho Ainahɨhore. So gaaho Ainahɨhore. Aimapɨ bimaamɨ nasatɨ wanɨ bindataise. Amɨ ipotɨ ipotisangisɨ konɨhɨ jinjapɨhɨ bimaamɨ nutaise,” tɨwɨ namaamɨhaapɨ kaanɨhɨ katɨmɨ nowaayopo. Saiwa asɨtimatatɨ bimotɨ ahotiwɨmaiwa utaaho awaisɨho kiŋɨho asɨtimatɨtaatɨwɨhandisaho konɨhɨ nasisoaarɨ bimisɨhopɨ waatɨ maaritawaayopo. Aiwɨ koaisɨ gaahoŋisɨ gaare undɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nepɨ mepɨ autaahepumawaayopo. Saiwa maurɨtihɨ maurɨtihɨ asɨtimatatɨ bimotɨ ahotɨmɨ naiwɨmaiwa nahatewetɨ nasisoaarɨ saiwɨ kiyawaayopo. 10 Aihɨ amɨ sɨkuraahɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiya ko awaisɨho kiŋɨho gwɨtɨho siyaahandaasɨnɨ bimisɨhomɨ ndɨhetɨ tɨmahiyawɨ atotɨpɨwesawɨ bindawaawɨ kopɨ gaapundawaayopo. Amɨ ko konɨhɨ asohoematatɨ nasisoaarɨ bimisɨhore. Aihɨ amɨ kiyaamɨ tingaatɨha gorɨhanda kaiwɨha nipaatotɨha nausohaapɨ ko awaisɨho kiŋɨhomɨ ndɨhetɨ utatototɨ tɨmɨhauhɨ tɨmahiyatɨ ahotihɨ ko awaisɨho kiŋɨhopɨ satɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ katawaatopo: 11 “Awaisɨhoŋe kɨnyɨ nyamɨ Autaahaatɨhoŋe. Kɨnyɨ kahapaamapɨpa nahataapaamɨ autaahɨ nɨwaataatɨ bindapaise. Amɨ isɨhiya kinyapɨ nga maaritɨwɨ kinyɨ ambɨpatɨ nangimaitaapo. Ambɨpatɨ nangimaapɨ kinyɨ watɨpɨhandamɨ otɨtɨhɨ bimɨtaapo. Sandɨ apaapɨmaahe. Kɨnyɨ kahapaamapɨpa kaimbɨ ahaingɨhoŋe. Kɨnyɨ gwɨnyaapɨ maaritingɨrɨhɨretɨ kahapaamapɨpa kaimbɨ ahainɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ wanɨ kɨmaiwa ahondaise,” tɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ katawaatopo.
* 4:3 Nawɨmaiwa kɨmaiwa nawɨho awaisɨhotahaiwa amɨ kaiwaapɨ isɨhiyaamɨ maarɨho apohɨpatɨ nepandɨwa turɨmahiyahaiwa apɨpaahɨ gaahaiwaare. Iyatɨ kaiwa Autaahaatɨhomɨ nausaatindɨhandapɨ nasoaanataise.