5
Jonɨho Utɨpɨhandɨ Namaasapɨhandunɨ Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohoaisunɨ Usonataise
Utaaho gwɨtɨho siyaahandaasɨnɨ bimisɨhomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ utɨpɨhandɨ wɨndɨ ahotihɨ mmonataayo. Iyataatɨ utɨpɨndɨ sandɨ napapotɨmanɨwɨ mmapɨhande. Sandɨ utɨpɨndamɨ apapaahɨ jɨpatɨha ahotahande. Aiwɨ sandɨ utɨpɨndɨ anɨtiwɨ kaapɨpatɨ kendorɨhanda 7 kiyahaiwaara mmapɨ namasawɨhande. Aihɨ nɨnɨ itɨpɨho enjerɨho watɨpɨhoai iwinjahonɨhɨ ko waapɨhɨta satatɨ kandaase. “Utaaho Gaaho diyaamahonɨhɨ utɨpɨho kɨmo namaasapɨ kaapɨpatɨ kendorɨhanda anɨtiwɨ namasawɨ ahiyohɨmo nawaapamatɨ nesɨpatɨ nupwiyaitaise tatɨ waapɨhɨtatɨ kandaase. Satatɨ katihɨhandɨ kandɨ utaaho wo yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhoro yapɨpataapɨhɨ bimisɨhoro amɨ yapɨpatamɨ nyepepɨ bimisɨhoro nga netɨ kandɨ utɨpɨndɨ nupwiyaatɨ mɨhatɨhɨ jaitandɨ wo motɨnatɨ owetise. Nɨnɨ jataatɨ utaaho wo netɨ sandɨ utɨpɨndɨ nga nupwiyaatɨ amɨ mɨhatɨhɨ jatɨ mmondandɨho owetihɨ nɨnɨ maipaindɨ gotaayo. Aihɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiyaamɨ wo satatɨ nɨngisɨ kandataase. “Kɨnyɨ wɨndɨ gomaatɨpɨ atime. Judaahomɨhetapɨ namoyaatɨmɨ nasohiyɨhiyaamɨhetapɨ noaipasɨho Raiyonɨmo isɨhiyai iwinjatɨtandɨho awaisɨho Daawitɨhoetapɨ noaipasɨho awaisɨho komɨ ambɨpatɨ autaahɨ ahotisɨho tiworisaisɨ kohimatatɨ tiwatɨ ipɨhatisɨho ko nawɨhiyatɨ kaapɨpatɨ kendorɨhandɨ sepenɨ kiyahaiwaara utɨpɨhandɨ namaasapɨ napapotɨmanɨwɨ namasotɨhandɨ nga netɨ nesɨpatɨ nupwiyaitaise,” ndataase.
Aihɨ Sipɨsipɨho sɨpɨpɨhoho bitosɨhɨ nɨnɨ iwinjatayo. Aihɨ ko aimɨ tiwauhɨ napohomatiyahore. Ko Autaahaatɨhomɨ gwɨtɨhomunɨ amɨ wapa maurɨ maurɨ asɨtimatatɨ nasisoaarɨ bimotɨ ahotiwauramunɨ otɨhapɨhɨ bitondaise. Aihɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiyaamɨ gwɨtɨho siyaahandɨ koaisɨ otaatematɨ ahondaise. Komɨ maasamaapɨho 7 kiyate. Aihɨ amɨ komɨ ndɨha 7 kiyatɨ ahetahore. Saiwa ndɨha 7 kiyamaiwa Autaahaatɨhomɨ itɨpɨhore. So itɨpɨho 7 kiyamoaisɨ Autaahaatɨho aimɨ yapɨhɨ nahandaahapɨ natausaasise. Aihɨ ko Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho notɨ utɨpɨho so anɨtiwɨ namaasapɨ utaaho gwɨtɨho siyaahandaasɨnɨ bimisɨho ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ ahotisɨho sanotɨ netaise. Ko utɨpɨho so aimɨ nesɨhɨ wapa 4 kiyahapa asɨtimatatɨ nasisoaarɨ ahotimbɨpaunɨ amɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiyaunɨ komɨ utatototɨ tɨmahiyawɨ atotɨpɨwesawɨ ko Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohopɨ gaapundawaayopo. Aihɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiya nahatiya apwɨtɨhɨrɨ wɨrɨ gitaahandamatiyahɨrɨ nɨnaasohɨ isɨwatawaayopo. Aiwɨ amɨ disihandɨ wɨndɨ gorɨhanda kaiwɨhandunɨ isɨwatawaayopo. Aiwɨ saiwa disiwaatɨhapɨ sɨtɨpatɨ dɨpumanatɨ wamainjotahatɨ noaipataise. Sandɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ gaapɨpatapɨ namɨhanahaiwaare. Aihɨ kiya aunɨhɨhɨrɨ wɨrɨ wanɨhɨrɨ satɨwɨ katawaatopo: “Kɨnyɨ naasoŋɨhɨ kɨwahoŋɨ nga nawɨhaimbɨ utɨpɨho so anɨtiwɨ namaasapɨ kaapɨpatɨ namasawɨ ahiyotɨho nepɨ nupwiyaitaise. Sandɨ apaapɨmaahe isɨhiya gi tɨhɨwauhɨ napopaise. Tɨhɨwauhɨ napopaapɨ kinyɨ jɨtɨpataahɨ nunyanɨpɨ isɨhiyaisɨ japɨhɨ numwaapaise Autaahaatɨhoaapɨhɨmaitaapo. Ye akɨte kɨnyɨ isɨhiya nahatiya pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatohiyɨhiya amɨ ambɨpatɨ kahatamatɨpetahiya amɨ yapɨpatɨ nahatewaaraahapɨhiyaisunɨ kinyɨ jɨtɨpatɨ nunyanɨpɨ japɨhɨ numwaapaise. 10 Kiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya ko iwinjatɨtandɨhiyemataise. Iyatɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhiya pɨrisihiyemataise. Iyatɨ kiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpɨpatɨ kawiwɨ kiŋɨhiyaimatɨwɨ isɨhiyai iwinjaawɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ bimɨtaatɨwo,” tɨwɨ katawaatopo.
Mwaaho Sipɨsipɨhoai Maaritɨwɨ Mepɨ Autaahepumawaapo
11 Aihɨ amɨ nɨnɨ japɨhɨ jataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya enjerɨhiya apɨpaahɨ taahiyɨhiyaamɨ maahomwaaŋɨ atisataayo. Siya enjerɨhiyaamɨ nambaahandɨ miriyonɨ miriyonɨhaiwa pɨhɨtatɨ handɨretɨ kiyatɨtihɨ amɨ tiwatɨhaatɨ tausenɨhaiwa pɨhɨtahaiwaatahiya kiŋɨho Autaahaatɨho bimimbɨpɨhunɨ amɨ wapa maurɨ maurɨ asɨtimatatɨ nasisoaarɨ bimaamɨ naimbɨpaisunɨ amɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiyaisunɨ nepɨ otaatemapɨ bitotawaayopo. 12 Bitotawa kiya maahomwaaŋɨ naasaataatɨmapɨ satɨwɨ katawaatopo. “Kɨmo Mwaaho Sipɨsipɨmo jɨhura tiwauhɨ napwisɨmo nga wandɨha amɨ wapa gaahapa ikɨpɨpaamatiyatɨ amɨ gwɨnyaitaatɨwɨha amɨtɨha gaaha amɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhandɨ naitaise. Ko siyonɨhɨ isɨhiya nga koai nepɨ autaahɨ isɨwatɨwɨ amɨ mepɨ autaahepumapɨ amɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nunyawɨ amɨ kopɨ kiya maaritɨtaapo. (Aiwɨ koaisɨ ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨtaapo,” tɨwɨ konyahɨtɨwɨ waatɨ katawaatopo.)
13 Aihɨ amɨ nɨnɨ kahapaamapɨpa nahataapa gɨmunyainjɨpɨpa Autaahaatɨho ahaimbɨpaamɨ pɨwaahaiwa atisataayo. Saiwa pɨwaiwa kahapaamapɨpa yamɨhapataatɨhunɨ amɨ yapɨpataapɨhunɨ amɨ yapɨpatamɨ nyepepunɨ amɨ durɨhɨraatɨhunɨ ahotiwaiwaamɨ pɨwaahaiwaapɨto. Kahapaamapɨpa gɨmunyainjɨpɨpa nahataapa nahataapɨpɨhɨ ahotiwaiwa waapɨhɨtɨwɨ satawaatopo, “Kɨmo Utaamo komɨ gwɨtɨho siyahandaasɨnɨ bindata isɨhiyai iwinjatisɨmoaisunɨ amɨ Mwaaho Sipɨsipɨhoaisunɨ nyahɨ kindarisɨ gaahindaahisɨ gaare undohɨwaiwaunɨ amɨ kindarisɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nunyohɨwaiwaunɨ amɨ kindarapɨ maaritohɨwaiwaunɨ amɨ kindarapɨ andɨtitohɨwaiwaunɨ kindarɨ nga jinjapɨhɨ nasisoaarɨ nepɨse,” tawaatopo.
14 Aihɨ amɨ wapa maurɨ maurɨ asɨtimatɨwɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ niyohɨwaiwa satawaatopo. “Ye akɨtɨsɨ tɨtɨhe,” tawaatopo. Aihɨ amɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiya kapɨhɨ bimohiyɨhiya kindarapɨ atotɨpɨwesawɨ gaapundawaatopo.