6
Mwaaho Sipɨsipɨho Kaapɨpata Anɨtiwɨ Kaapaiwɨ Utɨpɨhoai Namasotɨhandɨ Nawaapatɨ Nesɨpataise
Mwaaho Sipɨsipɨho utɨpɨho wo anɨtiwɨ 7 kaiwɨhapɨhɨ kaapɨpata namasawɨ wɨsasawɨ ahiyawɨho netɨ isɨwatataise. Netɨ isɨwatata kaapɨpatɨ jɨhatɨ tɨwaapatɨ nesɨpataise. Nesɨpasɨhɨ wapa maurɨ maurɨ asɨtimatɨwɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ naiwaiwaamɨ wɨndɨ pɨwaatihɨ nɨnɨ atisataatɨ asoaahaamatɨtatɨ gandaase. Iyatɨ kandɨ satatɨ kandaase. “Kɨnyɨ namme,” ndaase. Aihɨ amɨ nɨnɨ japɨhɨ jata maasapɨho osihandɨ wɨndɨ kɨhoepɨhandi winjataayo. Sandɨ osindaasɨnɨ utaaho wo yasaihɨrɨ isɨwaho kandaasɨnɨ awɨtɨmatatɨ bindataise. Aihɨ ko komɨ tiworisai kohimatatɨ tiwatɨ ipɨhatitandɨ koai jɨhimatohiyɨhiya awaisawɨhiyaamɨ tingaatɨha wa nunyawɨhore. Aihɨ ko tiworɨho kohimatatɨ tiworisaisɨ tiwatɨ ipɨhatitandɨhoematatɨ notɨ tiworisai kohimatatɨ daahɨ tiwatɨ tunnatɨ yahwɨnataise.
Aihɨ amɨ Mwaaho Sipɨsipɨho kaapɨpatɨ kapɨhatɨ utɨpɨhoai anɨtiwɨ namasawɨ wɨsasopatɨ tɨwaapatɨ nesɨpataise. Aihɨ wapa kapɨhɨ asɨtimatɨwɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ naiwaiwaamɨ wɨndɨ kapɨhandɨ 2 handɨ sandaase. “Kɨnyɨ namme,” ndaase. Satihɨ maasapɨho osiho amatenɨho noaipataise. Iyataatɨ utaaho so osisoaasɨnɨ bimisoaisɨ watɨpɨhandɨ nunyawaayopo kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ asisɨha gaaha napaindɨhandɨ ahotihɨ isɨhiya windɨ tɨmunɨwɨ bimotɨha nemaitando. Nemahonɨhɨ isɨhiya dopawɨ amɨ isɨhiya usaisɨ siyɨhiyaisɨ timaitaatɨwo. Aihɨ ko satɨ otɨpitɨ kaitandɨ koaisɨ namatanaatɨ awainanaatɨ kosasaihanaatɨ nunyawaayopo.
Aihɨ Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho kaapɨpatɨ 3 hatɨ namasawɨ utɨpɨhoai wɨsasopatɨ nesɨpataise. Nesɨpasɨhɨ amɨ wapa asɨtimatatɨ nasisoaarɨ bimaamɨ naimbɨpaamɨ 3 handɨ sandaase: “Namme!” ndaase. Aihɨ amɨ nɨnɨ japɨhɨ jata maasapɨho osiho asɨhaho noaipasɨhɨ iwinjataayo. Aihɨ ko osihoaasɨnɨ awɨtɨmatatɨ bimisɨho sɨkerɨhandɨ komɨ ikwɨraahɨ isɨwahore. Aihɨ nɨnɨ wɨndɨ atisataatɨ sandɨ utaaho wo taatɨ pɨwaatihɨhandamatiyahandɨ noaipasɨhɨ atisataayo. Sandɨ utaaho womɨ pɨwɨhaamatiyatɨ noaipasɨtɨndɨ wapa maurɨmaurɨ asɨtimatatɨ nasisoaarɨ bimiwaiwaamɨ otɨhatɨhapɨ noaipataise. Sa pɨwɨha sataha noaipataise. “Kɨnyɨ numbwɨ kinyɨ otɨpɨpatɨ kaime isɨhiya nandapaapɨ nenoaahɨtɨtaatɨwo. Saisamɨhɨ asisɨha naasaapɨ nawɨho nehohɨhora pɨrawaaho onɨha maipɨhonjopɨ windisɨhoaisangi amɨ konɨho baarihandɨ onɨha maipɨhonya monyurɨ monja windisonyaisangi ko nawɨho nunyawɨ naito. Siyapaahandɨ kandɨ kɨnyɨ ipatɨ oripɨhatunɨ amɨ ipatɨ wainɨhandunɨ nepɨ namopɨsasɨme,” daase.
Aihɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho kaapɨpatɨ 4 hatɨ namasawɨ anɨtiwɨ utɨpɨho wɨsasopatɨ tɨwaapatɨ nesɨpataise. Aihɨ wapa maurɨmaurɨ asɨtimatatɨ bimaamɨ naiwaiwaamɨ 4 handɨ satatɨ kandaase: “Kɨnyɨ namme,” ndaase. Satihɨ nɨnɨ japɨhɨ jata osihandɨ wɨndɨ ikɨrotatɨ asisorɨhandɨ noaipasɨhɨ iwinjataayo. Aihɨ kandaasɨnɨ utaaho wo awɨtɨmatatɨ bindataise. Iyataatɨ utaaso osihoaasɨnɨ awɨtɨmatatɨ bimisɨhomɨ ambɨpatɨ isɨhiya napohɨtɨhandamɨhore. Aihɨ isɨhiya napohiyɨhiya nuwɨ bimohɨpatɨ aunahɨpatɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandi nɨwipinjai taatɨ nasataise. Aihɨ kurisɨ watɨpɨhandɨ nunyawaayopo kurɨ yapɨpatambɨhiyaisɨ nepɨ maurɨmauraapɨhɨmapɨ nepɨ ahoaimɨ tipɨtapaitaatɨmo. Tipɨtapaapɨ ahoaimosamɨ kaiwa wɨndɨ naasaindɨhɨ isɨhiya bimohiyɨhiyai timasaihɨ kiya napwɨtaatɨwo. Ko namatanaatɨ kosasaihanaata isɨhiya siyɨhiyai tiwɨtaatɨmo. Iyatɨ amɨ ko jarɨho aungwohandɨ nusoaasisaihɨ isɨhiya jarɨhopɨ napwɨtaatɨwo. Iyatɨ amɨ ko timbɨpa aungwohandɨ nusoaasonɨhɨ kapa notɨ isɨhiya timbɨpa nepɨ napwɨtaatɨwo. Iyatɨ amɨ ko suhɨ maasapɨho kohasɨpɨho ainjɨhɨpɨpa yapɨpatambɨhapai netɨ isɨhiyaamɨhetematɨ nusoaasonɨhɨ kapa netɨ isɨhiyai ikotɨ tiwonɨhɨ kiya isɨhiya napwɨtaatɨwo.
Aihɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho kaapɨpatɨ 5 hatɨ anɨtiwɨ namasawɨ utɨpɨho wɨsasopatɨ tɨwaapatɨ nesɨpataise. Siyatɨ nesɨpasɨhɨ isɨhiya napohiyɨhiyaamɨ maarɨho arɨtaahandamɨ yatɨhɨ otɨtɨhɨ bimauhɨ winjataayo. Siya isiya jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha anɨtiwɨ isɨwatawa pɨwɨha ka ausaapɨ isɨhiyai kaundauhɨ kandapɨ tiworisa tiwauhɨ napohiyɨhiyaamɨ maarɨhore. 10 Napohiyɨhiyaamɨ maarɨho waatɨ kaahaata satatɨ kandaase: “Nahataapaamɨ Awaisɨhoŋɨ Kiŋɨhoŋe, kɨnyɨ gaahaiwa tɨtɨhaiwaahɨhɨ napaitɨpɨ nasisoaarɨ kaimbɨhoŋe. Kɨnyɨ tɨtɨhɨ nga ainahɨhoŋɨ bimaapɨhoŋe. Kinyɨ kaingɨwaiwa apɨpaahɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaare. Nyahɨ napitiyaahaiwaara jatɨmɨ nutɨhaawe kɨnyɨ isɨhiya yapɨmbatambɨhiyai kiyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ sahɨ saiwɨ saiwɨ kaiwɨhiyaate undɨpɨ nepɨ tipɨtapaitaapɨhuraapo? Aimbɨ nyamɨ jɨtɨpatɨ nepɨ nanyuhaahotɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ kiyaisɨ numwɨtaapɨhuraapo?” tawaatopo. 11 Aihɨ kiya nɨnaasiyaisɨ apotɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ nunyawaayopo. Nunyawɨ kiyai saundawaatopo: “Sahɨ nehɨ masɨhonjɨ ikɨnɨwɨ jatɨwɨse, tiworisa isɨhiya maasɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaisunɨ amɨ samɨ naisɨhiya samataiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai tiwisaihɨ napwisaihapo amɨ sangi tisawauhɨ napohɨpatamataiwo. Isɨhiya tiwisaihɨ napwɨtaatɨwɨhiyaamɨ nambaahandɨ Autaahaatɨho aimɨ mmonatɨ netɨ gwɨnyaase. Isɨ tiworisa isiya siyaisɨ tipi owemasaihɨhura sangi tisapɨ samɨ jɨtɨpatɨ nepɨ nasuhoaahotɨhandapaahɨ Autaahaatɨho wihoaaŋɨhandɨ numwɨtaise.
12 Aihɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho kaapɨpatɨ 6 hatɨ utɨpɨhoai namasawɨ namaasahopatɨ tɨwaapatɨ nesɨpataise. Aihɨ amɨ nɨnɨ japɨhɨ jata ipɨpatɨpatɨ awaipatɨ yapɨpataapɨhɨ noaipatɨ ipɨpatɨpinjɨhɨ mmonataayo. Aihɨ amɨ ipɨho noaipatɨ apɨpaahɨ asahatɨ tutipɨhandɨ ahondaise. Aihɨ amɨ waatɨhoaisangi noaipatɨ apɨpaahɨ amatenɨtatɨ jɨtɨpɨhandɨ ahondaise. 13 Aihɨ amɨ kaumbwaatɨ autaahɨ yamɨhapataatɨhɨ ahotiwaiwa yapɨpataapɨhɨ tɨmahiyataise mbɨpa watɨpɨhapa murihoai netɨ ahoaihɨ yandɨpɨho sangɨho gwɨtɨpɨho nandɨndɨwipatamatiyato. 14 Aihɨ amɨ yamɨhapatisangi aimɨ naihɨ owendaise. Siyatɨ yutɨhɨrɨ nawopɨ ipesawɨ napapotɨmanɨwɨ ahiyohɨpatamatiyato. Aihɨ amɨ nahataapa sisɨhounɨ amɨ yapɨpatɨ masɨhonya durɨhɨrɨ otaatemasonya ahotimbɨpɨhɨ namasisɨ wapɨhɨ notaise. 15 Aihɨ yapɨpatambɨ awaisawɨhiya kiŋɨhiyaunɨ amɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nepɨ bimohiyɨhiyaunɨ amɨ amihiya pwɨsɨpɨ yaipa kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ tɨhaapundɨwɨ jɨhimatohiyɨhiyaunɨ ami ikɨpɨpa kahapaamapɨpa amɨ nawɨho asaketahiyaunɨ amɨ isɨhiya watɨpɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya nawɨho wɨndɨ namepɨ nehɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaunɨ nahatiya saiwaapɨ yanɨhɨmapɨ nuwɨ nawɨhaamɨ jomaahɨpataatɨhunɨ amɨ nawɨha sisɨhoaasɨnɨ ahetihɨhaiwaamɨhinɨ noaatawaayopo. 16 Nuwɨ noaatɨwɨ bindawa nawɨha sisɨhopɨ satɨwɨ kaahaatawaatopo. “Nawɨmaaraŋɨ sisɨmoŋɨ nipepatɨpɨ naumbwɨndɨpɨ nyangisɨ nyataatime. Awaisɨho utaaho kiŋɨhomɨ siyaahandaasɨnɨ bimisɨhomɨ ndɨha nimbɨpupo. Saisamɨhɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho komɨ awaindɨhandɨ apowindɨhandisatɨ nasatɨ nyangisɨ yaasɨhandɨ awaindɨhandɨ namaanyamɨtando. 17 Amɨ kindari isɨhiyaapɨ apowindɨhandɨ nepɨ ausaimanɨtaatɨmɨha asisɨha wanɨ aimɨ kɨma noaipataise amɨ kiya maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ maipɨhandɨ kiyai numwɨtaatɨmo. Isɨ ndɨnɨhɨ kindaramɨ watɨpɨhandɨ tipɨndamatɨ nga bimɨtaise?” tɨwɨ kaahaatawaatopo.