7
Autaahaatɨho Isɨhiya 144,000 Kaiwɨhiyai Nepɨ Namopɨsasɨndaatɨwɨ Netɨ Yandɨhematɨ Namɨhanataise
Kɨmaiwa nahatewa aimɨ noaipatɨ owetihɨ nɨnɨ jata enjerɨhiya itɨpɨhiya murɨmurɨ yapɨpatamɨ otasaahaasɨnɨ maingɨrainɨ wihɨwihoaaŋɨ gotɨtɨpɨhaiwa (gotɨtɨpɨhaiwa (konaahaiwa)) 4 kiyahaiwaapɨhɨ enjerɨhiya 4 kaiwɨhiya kiyaamɨ ikwɨrɨ ikwɨsapaapanɨwɨ bitohauhɨ iwinjataayo. Kiya enjerɨhiya mbɨpa maurɨ mauri itɨpɨmindandɨ tipɨndɨwɨ nimbɨpupwɨ isɨwatawaayopo. Saiwɨ kiya mbɨpa isɨwatawaayopo mbɨpa saiwa waatɨ namaasataatɨ yapɨpatɨ durɨhɨrɨ ipati nemaamaitando. 2-3 Aihɨ amɨ nɨnɨ jata amɨ enjerɨho wo ipɨho noaipasihihoaaŋapɨ nasatɨ noaipasɨhɨ iwinjataayo. Aihɨ ko Autaahaatɨho isɨhiya siya nisɨhiye tatɨ namɨhanatɨ kiyaamɨhetɨ namasatosɨtɨtandɨhapa isɨwahore Autaahaatɨho konɨhɨ nasisoaarɨ bimaamɨ naisɨhomo. Aihɨ ko enjerɨho waatɨ kaahaata enjerɨhiya murɨ muri Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ nunyatɨ yapɨpatisunɨ durɨhɨrisunɨ nepɨ nopɨsasɨtaatɨmɨ natausaasisawɨhiyai ko saundataase: “Sahɨ ketɨ yapɨpatisunɨ durɨhɨrisunɨ ipatisunɨ nepɨ namopɨsasɨwɨse. Nyahɨ isɨhiya nyamɨ Autaahaatɨhomɨhiya komɨ otɨpɨpatɨhiyai jɨhɨ ndɨmaahomwaaŋɨ namɨhana sɨwipatɨ makɨhɨrɨ ahɨwisaatɨ owetanɨhɨ sahɨ kaiwɨ kahapaamapɨpai nepɨ nopɨsasɨtaatɨwe,” tatɨ kaahandaase. Aihɨ nɨnɨ isɨhiya siya aimɨ nisɨhiye tatɨ Autaahaatɨho namɨhainjawɨhiyaamɨ nambaahandɨ ambɨhɨtauhɨ atisataayo. Isɨhiya Isɨraherɨhiya nahatiyaamɨ otɨhatɨhapɨ 144,000 kaiwɨhiyai namɨhanawaayopo. Aihɨ isɨhiya Judaahoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Rupenɨhoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Gaatɨhoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanawaayopo. Aiwɨ amɨ Asaahoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Napɨtaarihoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Manasehoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanawaayopo. Aiwɨ amɨ Simiyonɨhoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Ripaihoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Isakaahoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanawaayopo. Aiwɨ amɨ Sipuronɨhoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Josepɨhoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanɨwɨ amɨ Benjaminɨhoetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨ 12,000 kaiwɨ namɨhanawaayopo. Isɨmiya siyai Autaahaatɨho aimɨ nisɨhiye tatɨ namɨhanataise.
Isɨhiya Taahɨtɨhandɨ Autaahaatɨhopɨ Aunɨhɨhɨrɨ Katɨwɨ Gaapundɨwɨ Koai Mepɨ Autaahepumawaayopo
Aihɨ amɨ saiwa saindɨ mmonɨtosatɨ ipotɨ japɨhɨ jata isɨhiya apɨpaahɨ taahɨtɨhandɨ ambɨpatɨ owehandɨ isɨhiya nga wɨndɨ awɨmɨtɨtaahetahandɨ ahoyanɨwɨ bitohauhɨ iwinjataayo. Siya isɨmiya kɨhapɨhɨ kɨhapɨhapɨhiyaare. Iyataatɨ siya isiya yapɨpatɨ nahatepataahapɨhiyaare. Iyataatɨ amɨ nahatiya ambɨpatɨ kahatamatɨpetisawɨhiyaamɨhiyaare. Iyatɨ amɨ pɨwɨha nahataamɨhiyaare. Kiya Awaisɨho Kiŋɨhomɨ siyaahandamɨ ndɨmaahomwaaŋunɨ amɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomɨ ndɨhetunɨ bitotawaayopo. Aiwɨ kiya nahatiya apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ niyopɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ ikwɨraahɨ totɨpatɨ isɨwɨhiyaare. 10 Saiwɨ kiya bitotawa satɨwɨ waatɨ waapɨhɨtɨwɨ katawaatopo: “Nyangisɨ japɨhɨ nanyamaitandɨhandamɨ watɨpɨhandɨ Autaahaatɨho komɨ siyaahandaasɨnɨ nasisoaarɨ bimisɨhomɨhandɨtatɨ amɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomɨhandɨtatɨ kindarɨ sawindarɨmɨhande. Kindarɨ nyangisɨ japɨhɨ nanyamaamaise,” tɨwɨ katawaatopo.
11 Aihɨ enjerɨhiya nahatiya Awaisɨho Kiŋɨhomɨ siyaahandisɨ nepɨ otaatemapɨ bitotawaayopo. Aiwɨ amɨ mɨtɨhiyaisunɨ amɨ wapa maurɨ maurɨ asɨtimatatɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ naimbɨpaisunɨ otaatemapɨ bitotawa siya kiŋɨhandaihoaŋɨ jatawa atotɨpɨwesawɨ ndɨmaahomwaaŋɨ yapɨpatetɨmapɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨ koai mepɨ autaahepumawaayopo. 12 Aiwɨ kiya kopɨ satɨwɨ gaapundawaayopo: “Akɨte! Nyahɨ nyamɨ Autaahaatɨhopɨ kiyaanɨnɨhɨ maaritɨmɨ nutɨhaawo. Iyaatɨ komɨ ambɨpatɨ awaipatapɨ ausaawa katɨtɨhaawo. Iyatɨ amɨ ko nahatewa amɨtɨha gaahaiwaisahore. Isɨ nyahɨ koaisɨ gaahoŋe undɨtɨhaawo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ koaisɨ newa mepɨ autaahemwaitɨhaawo. Iyatɨ amɨ ko nahatewa watɨpɨhaiwaisahore. Akɨte nahatewa komɨhaiwaasɨ komɨhetɨ ahetɨmɨ notaise. Akɨte,” tawaatopo.
Isɨhiya Siyaamɨ Yaawindɨhandɨ Aimɨ Owendaise
13 Aihɨ kapɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ mɨtɨhiyaimatɨwɨ bimohiyɨhiyaamɨ wo sata nɨngisɨ sandatɨ nanisenataise: “Isɨmiya kɨmiya apotɨhɨrɨ kɨhoepɨmaiwa niyopɨ bitohohiyɨmiya diyaare? Aiwɨ amɨ kiya maahapɨhapɨ napɨwɨhiyaare?” ndatɨ nɨngisɨ nanɨsenataise. 14 Nanɨsesɨhɨ amɨ nɨnɨ koai wihoaaŋɨha saundataato: “awaisɨhoŋe, kɨnyɨ kɨwahoŋɨ kiyaapɨ gwɨnyaapɨhoŋe,” undataato. Aihɨ amɨ ko nɨngisɨ sata kandataase: “Isɨmiya kɨmiyai kiyaamɨ ambɨpatɨ yaawɨhaiwa apɨpaahɨ awaiwaiwa tiworisa nunyauhɨ nepɨ bimambɨwɨhiyaare. Bimambɨwɨhiyaasɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomɨ jɨtɨpataahɨ kiyaamɨ apotɨhɨrɨ bausawɨmɨhauhɨ noaipatɨ kɨhoepɨhɨrɨndaise. 15 Aihɨ amɨ sandɨ kandapɨ kiya wanɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ bitotawa apatɨhunɨ amɨ otapɨhaatunɨ komɨ aŋɨtɨtɨhɨ koai mepɨ autaahepumawaayopo amɨ ko komɨ siyaahandaasɨnɨ bimisɨho kiyai netɨ ikwaasumanɨtando. 16 Ko siyatɨ kiyaisɨ ikwaasumanatɨ iwinjatonɨhɨ kiyaisɨ jahomumanatɨ amɨ waapohopɨ nausatɨ naahutarɨhɨrɨ awaumasatɨ amɨ kiyai ipɨho watɨpɨho wɨndɨ waatɨ tundatɨ ipɨmundɨtando. 17 Amɨ Mwaaho Sipɨsipɨ Sɨpɨpɨhoho Awaisɨhomɨ siya kiŋɨhandamɨ otɨhapɨhɨ bitosɨho kiyaisɨ komɨ sipɨsipɨhonyematɨ iwinjatatɨ amɨ kiyai asɨtimatɨtaatɨwɨhandamɨ waapoho konɨhɨ nasisoaarɨ noaamasɨhoaapɨhɨ numwaasisomataise. Iyonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho kiyaamɨ ndɨhotapɨ kwɨtipatɨ nahatepɨ nɨwindiwatɨ nɨwipiyaipaitaise.