8
Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho Kaapɨpatɨ 7 Hatɨ Namasawɨ Anɨtiwɨ Wɨsasopatɨ Tɨwaapatɨ Nesɨpataise
Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho kaapɨpatɨ 7 hatɨ utɨpɨhoai anɨtiwɨ namaasapɨ wɨsasawɨ ahiyotɨho tɨwaapatɨ nesɨpasɨhɨ 30 minitɨhandapɨ yamɨhapataatɨhɨ wapa kɨrɨrupa namwaipatɨ apɨpaahɨ watɨminamataise. Aihɨ nɨnɨ jata enjerɨhiya itɨpɨhiya 7 kaiwɨhiya Autaahaatɨho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨmasɨpɨpɨhɨ bitohauhɨ amɨ kiyai usa kapaparɨhɨrɨ 7 kaiwɨhɨrɨ nunyauhɨ nehauhɨ iwinjataayo.
Aihɨ amɨ enjerɨho wo nasatɨ arɨtaahandaasɨnɨ bitondaise. Ko nyaihandɨ pɨretɨho wo gorɨhanda kaiwɨho koaatɨhɨ pautaahandɨ waamainjotahandɨ tɨhisaihɨ waamaindɨhɨrɨ noaipaitandɨhandɨ ahiyatɨ isɨwahore. Aihɨ koai pautaahandɨ pɨhɨtɨwɨ waatɨ nunyawaayopo amɨ ko Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ gaapɨpatisatɨ netɨ tɨmaamahɨwatɨ arɨtaahandɨ gorɨhanda kaiwɨhandaasɨnɨ Awaisɨho siyaahandaasɨnɨ bindataatɨ mandosihihoaaŋɨ tɨhatɨ koai waamaindumwatɨ dɨpumanatɨ numwɨtando. Aihɨ kandɨ pautaahandamɨ biyatɨ waimainjotindɨhandamɨ sitɨpatunɨ amɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya gaapɨpatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundohɨpatunɨ enjerɨhomɨ ikwɨraatɨhapɨ dosisɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ komɨ ndɨmaahometetɨ niyataise. Aihɨ ko enjerɨho nyaihandɨ pɨretɨho pautaahandɨ koaatɨhɨ tɨhotɨho netɨ arɨtaahandaasɨnapɨ sisɨha notɨ ko pɨretɨhopɨ wiwatosatɨ amɨ mɨhaapɨ yapɨpataapɨhɨ tɨmataise. Tɨmasɨhɨ asoaaha waatɨ aungwohandɨ nawatepwɨnatɨ ganandɨ kɨnapɨpa kɨnapaahoena nausaatatɨ amɨ ipɨpatɨpatɨ wɨtɨ ipɨpatɨpinataise.
Enserɨhiya Jɨhiya 4 Kaiwɨhiya Kapaparɨhɨrɨ Ipowaayopo
Aihɨ amɨ enjerɨhiya 7 kaiwɨhiya kapaparɨhɨrɨ 7 kaiwɨhɨrisahiyaasɨ kɨrɨ ipoaitaatɨwɨ nepɨ tɨmetawaayopo.
Enjerɨho jɨho kapaparɨhɨrɨ komɨhɨrɨ iposɨhɨ wipatɨ ndɨhaisahatunɨ amɨ sisɨhaunɨ jɨtɨpatisatɨ ahoyatɨ tiwanauhɨwa noaipasɨhɨ kaiwai yapɨpataapɨhɨ nepɨ nepihowaayopo. Iyauhɨ amɨ yapɨpatɨ maurɨmandemapɨ amɨ ipatɨ maurɨmandemapɨ tipatapaapɨ ahiyawɨhandisɨ yapɨpatamɨ wɨndɨ naasaindɨhunɨ amɨ ipatamɨ wɨndɨ naasaindɨhɨ sisɨhaara tahamataise. Aihɨ amɨ woyɨha kɨtarɨhɨrɨ asisorɨhapaisangi sisɨhaara tɨhamataise.
Aihɨ amɨ enjerɨho kapɨhɨ 2 ho kapaparɨhɨrɨ komɨhɨrɨ iposɨhɨ amɨ wapa sisɨho aungwohinjamatiyaho sisɨhaara taatɨ tɨhihɨhoai kaisawɨ nepɨ durɨhɨrɨ sorɨwaraahandaatɨhɨ yotawaayopo. Aihɨ durɨhɨrɨ sorɨwaraahandɨ maurɨmandemapɨ awɨtɨwɨhɨrisɨ maurɨ ahotihɨ mɨrɨ naasairɨhɨ noaipatɨ jɨtɨpatimatataise. Aihɨ amɨ durɨhɨraatɨhɨ kahatamatɨpetimbɨpa maarisatɨ ahoyatɨ notɨ nasayataimbɨpa maurɨmandemapɨ tipɨtapaapɨhapaasɨ mauraapɨhapa kiyatɨ bimihɨ wɨndɨ naasaindaapɨhapa napotɨ owendaise. Aihɨ amɨ kopuho awaiwaiwaisangi maurɨmandaapɨhɨ tipɨtapaapɨhapaasɨ waurɨ kiyatɨ ahotihɨ wɨndɨ naasaindaapɨhaiwa netɨ nosasɨnatɨ owendaise.
10 Aihɨ enjerɨho kapɨho 3 ho komɨ kapaparɨhɨrɨ iposɨhɨ kaumbwaatɨ waatɨ apɨpaahɨ awaisaamaatɨ sisɨha tosihandamatiyatɨ tɨhwɨtɨhɨrisatɨ tɨhwɨtimɨ yamɨhapataatɨhapɨ yapɨpataapɨhɨ tɨmahiyataise. Iyatɨ waapɨhaatunɨ amɨ waapoho yapɨpataatɨhapɨ mwɨtɨtutatɨ noaasɨhounɨ maurɨmandemapɨ tipɨtapaapɨhaiwaasɨ waurɨ kiyatɨ ahotihɨ wɨndɨ naasaindaapɨhaiwaatɨhɨ gaamatɨ kaumbwaatɨ tɨmahiyataise. 11 Saatɨ kaumbwaatamɨ ambɨpatɨ Marasinɨho Ikonahoe tɨwɨhaate. Aihɨ waapɨhaatɨ awaiwai amɨ waapoho mwɨtɨtutatɨ noaamasɨho 3 haiwetɨ kaumbwaatɨ saatɨ tɨmahiyatɨ kaiwai netɨ marasinɨho ikonahoemataise. Aihɨ isɨhiya waapoho saiwa nanɨwɨmapɨ taahiyɨhiya napowaayopo amɨ waapɨho ikosɨho onaapɨpaamataiwɨ nanɨwɨmapo.
12 Aihɨ enjerɨho 4 ho komɨ kapaparɨhɨrɨ iposɨhɨ ipɨhomunɨ waatɨhomunɨ amɨ kaumbwaatamunɨ wihoaaŋɨhapa maurɨ mandaapɨhɨ tipɨtapaahohɨpɨpaamɨ wapa wihoaaŋɨhapa naasaindaapɨhapa tɨwaapatataise. Tɨwaapatatɨ netɨ nopɨsasinjɨhɨ amɨ ipɨhomunɨ waatɨhomunɨ kaumbwaatamunɨ nausainjɨtɨhandɨ maurɨ mandemapɨ tipɨtapaahohɨtɨhandɨ ipɨhomunɨ amɨ waatɨhomunɨ amɨ kambwaatamunɨ nausaatindɨhandɨ wɨndɨ naasaindɨhɨ namusaatatɨ niyotatɨ asɨhatataise. Aihɨ otapɨhaatapɨ wɨndɨ naasaindunɨ amɨ apatɨhapɨ wɨndɨ naasaindunɨ wɨndɨ namusainje. Asɨhatataise. Aihɨ yatɨwaapɨhandɨ nga ahondaise.
13 Aihɨ nɨnɨ jata boho wo awaisɨho yamɨhapatamɨ otɨhapɨhɨ otɨpwɨrɨpwɨrimɨ taatɨ naihɨ iwinjataayo. Iyatɨ ko taatɨ pɨrɨruti notaaho waapɨhɨtatɨ satihɨ atisataayo: “Ese nno! Isɨhiya Yapɨpataapɨhɨ bimohiyɨhiya nahatiya maipɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ naitaapo. Maipɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nepɨ nopɨsasɨndaapo. Amɨ jɨhaatɨ enjerɨhiya wingwaasɨ murɨmo kingwaasamɨ kapaparɨhɨrɨ ipoaitaatɨwiyowo. Iposaihɨ naaŋatɨ yaawɨhaiwa apɨpaahɨ awaiwaiwa yapɨpataapɨhɨ isɨhiyaamɨhetɨ noaipaitaiso,” ndaase.