9
Enjerɨho 5 Ho Kapaparɨhɨrɨ Ipotaise
Aihɨ enjerɨho 5 ho komɨ kapaparɨhɨrɨ iposɨhɨ nɨnɨ kaumbwaatɨ jɨhɨ aimɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhapɨ yapɨpataapɨhɨ tɨmahiyatɨ ahotisaamaati iwinjataayo. Ahotihɨ kaati anɨmwaahɨpatɨ apɨpaahɨ utaarɨhatɨ tongɨhatɨ tapotaaha owehatamɨ maahomwaaŋɨ netɨ nisapuwatɨ napusɨtɨhandamɨ kihɨrɨ nunyauhɨ nɨnɨ iwinjataayo. Aihɨ kaatɨ anɨmwaahɨpatɨ tongɨhatɨ tapotaaha owehatamɨ maahomwaaŋɨ nisapuwatɨ napundindɨhandɨ nuwamasɨhɨ katamɨ maahomwaaŋapɨ sɨtɨpatɨ noaipataise sisɨha apɨpaahɨ awaisɨha watɨpɨha tɨhoaapɨ wapa ainɨhɨrɨ tɨhauhɨ sɨtɨpatɨ mwɨtɨtutatɨ noaipasɨpatamatiyato. Iyatɨ satɨ sɨtɨpitɨ ipɨhoaisunɨ amɨ yamɨhapatisunɨ netɨ namaasasɨhɨ amɨ ipɨho yamɨhapatɨ noaipatɨ asɨhatamataise. Aihɨ wapa kupwɨrɨho tapaatɨpɨhomatiyahapa katɨ sɨtɨmataatɨhapɨ noaipasi yapɨpataapɨhɨ notaise. Aihɨ kapa tapaatɨpɨhomɨ watɨpɨhandɨ akosɨho yapɨpatambɨhomɨ watɨpɨhandɨ isɨhiyai ikwihɨ yawindɨhandamatiyahandɨ koai nunyauhɨ nehore. Aihɨ kiya saiwa kupwɨrɨ tapaatɨpɨhoai sapa kɨtarɨhɨrɨ woyɨha tandɨpɨho amɨ nahatapa wapa usɨpaipatɨ asisorɨhapa amɨ ipatɨ yapɨpataapɨhɨ nawatɨ ahetimbɨpai wɨndɨ nepɨ namopɨsasɨtaatɨwɨ kaundawaatopo. Amɨ nehɨ isɨhiya kiyaamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ amɨtetetɨ Autaahaatɨhomɨ sɨwipatɨ makɨhɨrɨ namaamasandahiyaisaahɨhɨ yaawɨhandɨ numwɨtaatɨwɨ kaundawaatopo. Iyataatɨ kiya isiyai wɨndɨ siyɨhiyai tɨmapɨ nehɨ waatɨho 5 kiyahopɨ tapaatɨpɨho yaawɨhandɨ awaindɨhandɨ numwɨtaatɨwɨ kaundawaatopo. Iyataatɨ isiya siyai tapaatɨpɨho yaawɨhandɨ numwindɨhandɨ akoso isɨhiyai ikwihɨ apɨpaahɨ waatɨ yaawa nɨwɨnahandɨ ese no no tɨwɨ gwɨwɨ nehotopatamatiyahandɨ nunyataise. Iyonɨhɨ sura asisɨha saiwetɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandapɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaawaahandɨ kandɨ kiya wɨndɨ namwaapwɨtaapo. Aiwɨ kiya napwɨtaatɨwɨ gwɨnyamawaahandɨ napwɨtaatɨwɨhandɨ kiyai wɨndɨ namausoaipaitaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise. Iyataatɨ saiwa tapaatɨpiwaamɨ noaipahohɨrɨhɨretɨ osihaiwa pwɨsɨpatɨ awaindɨhandɨ wohandɨ tundaatɨwɨ nepɨ tɨmaŋɨhohɨrɨhɨretamataiwɨ noaipawaayopo. Kaiwaamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ awaisawɨhiyaamɨ tingaatɨha gorɨhanda kaiwɨhaiwaamatiyahaiwa ahetahiyaare. Aiwɨ kaiwaamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ isɨhiyaamɨ ndɨmaahomwaaŋamatetahiyaare. Aiwɨ amɨ kaiwaamɨ misisɨha asɨhiyaamɨ misisɨhaamatiyatɨ utaarɨhaare. Iyataatɨ kaiwaamɨ mangɨrɨ pusiketɨho ainjɨhɨho raiyonɨhandamatiyahɨre. Iyataatɨ kaiwa tapaatɨpɨhaiwaamɨ gwɨsɨha kɨrɨwipatamɨ yapasɨha yaipatɨ pwɨsɨpatɨ tipɨraitandɨ nimbɨmaasapɨ ainɨhɨrɨ kapaahɨrɨ nipaatohɨpatamatiyahapaisahiyaare. Iyataatɨ kapaamɨ ditatɨ gaatinjɨtɨhandɨ kaarisihaiwa osihandɨ pwɨsɨpatɨ wohandapɨ aisi ŋutihɨ naihɨ gaatinjɨtɨhandamatiyatɨ ganataase. 10 Iyataatɨ kaiwa tapaatɨpiwaamɨ nawitɨhohɨ akosɨhomɨ nawitɨho isɨhiyai muwatɨ ikwɨtandɨ apɨpaahɨ mwɨtɨhomatiyahore. Kaiwaamɨ nawitɨhoetɨ watɨpɨhandɨ sisɨhamatiyahandɨ isɨhiyai waatɨho 5 kiyahoetɨ muwatɨ ikwonɨhɨ yaawɨtandɨhandɨ ahondaise. 11 Kaiwa tapaatɨpiwa kaiwaamɨ awaisɨho mɨtɨho kiŋɨhoaisawɨhiyaare. So kiyaamɨ awaisɨho kiŋo satɨ anɨmwaahɨpatɨ utaarɨhandɨ tongɨhatɨ tapotaha owehatamɨ enjerɨhore. Pɨwɨha Ipɨruhaara so enjeromɨ ambɨpatɨ Apadonɨhore. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha Gɨrikɨhaara kopɨ katawaawɨ Aporiyonɨhore tawaatopo.*
12 Maipɨhandɨ naaŋɨhandɨ jɨhapɨhandɨ aimɨ noaipatɨ owetatɨ namɨhaataise. Aihɨ waurɨ yatɨwɨ naaŋahaurɨ maipɨhaurɨ sangɨ noaipase.
13 Aihɨ enjerɨho 6 ho komɨ kapaparɨhɨrɨ iposɨhɨ maasamahɨpo komɨhandɨ 4 kiyahaiwa arɨtaahandɨ gorɨhanda kaiwɨhandamɨ gotɨtɨpɨhaiwa (gotɨtɨpɨhaiwa (konaahaiwa)) 4 kiyahaiwaapɨhɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨmasɨpɨpɨhɨ ahotimbɨpɨhapɨ utaaho wo pɨwɨha pɨwaatihɨ nɨnɨ atisataayo. 14 Iyataatɨ pɨwa sa enjerɨho 6 hoai satatɨ kaundataase. “Kɨnyɨ enjerɨhiya 4 kaiwɨhiya waapɨhaatɨ awaisaamaatɨ Yupɨretisɨhaatetɨ nepɨ napuposohiyɨhiyaisɨ nupusoaase kiya noaipasi nuto,” undatɨ enjerɨho 6 hoai kaundataase. 15 Saundihɨ ko kingwaasɨ enjerɨhingwaasɨ 4 kaiwɨhingwaasi ipɨhomɨ ndɨha sɨwipatɨ suraapunɨ asisɨha suraapunɨ waatɨho soetapunɨ amɨ kɨnaungwɨha setapɨ nepɨ tɨmanɨwɨ napupwɨ isɨwatohingingwaasi enjerɨho nuwausoaasataise. Aihɨ kingwaasɨ nuwɨ isɨhiya nahatiyaisɨ nepɨ maurɨ mandaapɨhemapɨ ahoyohiyɨhiyaamɨ naasaindɨhɨ mandɨ ahoyanohiyɨhiya siyɨhiyaisɨ timaitaatɨwo. 16 Isɨhiya pwɨsɨpɨ yaipatɨ kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya maasapɨho osihoaasɨnɨ awɨtɨmatɨwɨ bimohiyɨhiyaamɨ nambaahandɨ 200 miriyonɨ kaiwɨhiyaare tauhɨ nɨnɨ atisataayo. 17 Aindɨ nɨnɨ osihaiwa saiwaisɨ yapepataahamataindɨ kɨmɨretɨ usonataayo: isɨhiya osihoaasɨnɨ awɨtɨmatɨwɨ bimohiyɨhiya kiyaamɨ kɨrɨwipatotɨ ainɨhɨrɨ kapaahɨrɨ sisɨhamatiyatɨ amatenɨtatɨ amɨ kwaanyapɨ sɨtɨpɨtatɨ amɨ sarɨpaahandɨ ikɨrotatɨ watɨpɨhaiwa isɨhiya tɨmwipɨhiyaamɨhapa nipaatɨwɨhiyaare. Iyataatɨ amɨ osiwaamɨ mɨtɨho pusiketɨho ainjɨhɨho raiyonɨhandamɨ mɨtɨhomatiyahaiwaare. Aihɨ kaiwaamɨ maahomwaaŋapɨ sisɨha amɨ sɨtɨpatɨ amɨ wɨndɨ nawɨha sarɨpaahandɨ ikɨrotɨhandɨ sisɨha waatɨ awaindɨhandɨ dimaatatɨ noaatatɨ tɨhatɨ tɨhwɨtitandɨhandɨ noaipataise. 18 Saiwa apɨpaahɨ maipɨmaiwaarɨ sisɨha sɨtɨpatɨ amɨ wɨndɨ nawɨha sarɨpaaha ikɨrotindɨhandɨ osihandamɨ maahomwaaŋapɨ noaipasɨwaiwaaraahɨ isɨhiya nahatiyai maurɨ mandaapɨhemapɨ tɨpɨtapaapɨhandisɨ waurɨ kiyatɨ ahotihɨ wɨndaapɨhiya natahiya kiyaisɨnɨhɨ tiwatɨ owemataise. 19 Amɨ saiwa osihaiwaamɨ watɨpɨhandɨ isɨhiyai yaawɨhandɨ numwɨtandɨhandɨ mɨtɨhoetunɨ amɨ nawitɨhoetunɨ ahondaise. Kaiwaamɨ nawitɨho akwɨranɨho taahɨhomɨ mɨtɨhomatiyahaiwa isɨhiyai yaawɨhandɨ numwɨtandɨhɨreto. Iyatɨ osimaiwaamɨ nawitɨhora isɨhiyai yaawɨhandɨ nunyataise.
20 Saiwa apɨpaahɨ maipɨmaiwa maurɨ manda isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya wɨndɨ tɨmaawisawɨhiyaahɨ amɨ kiyaamɨ ikwɨraahɨ autaahaatɨho jaipɨtahapa kaiwɨ kaiwaisɨ nepɨ mepɨ autaahemwaahohɨpɨpaatɨhapɨ wɨndɨ namepemaitɨwɨ amɨ kapai wɨndɨ ahosumwapɨ namaamahopo. Owetise. Maipɨhomɨ itɨpɨho maipɨhapaamɨ sɨwipatɨ kiyaamɨ autaahoemapɨ gorɨhandɨ siriwaahandɨ bɨronjɨhandɨ nawɨha amɨ ipatɨ ndɨha jatɨ monatɨ amɨ atihɨra wapa atɨhomisatɨ amɨ wɨndɨ dahomaayahapa kaiwɨ kapaapɨ gaapundɨwɨ mepɨ autaahemahopɨpai wɨndɨ namaamahopo. 21 Aihɨ kiya isɨhiya usaisɨ timapɨ amɨ onaapɨpa konosɨha paasɨhɨrɨ kawiwɨ amɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiya kɨhiya kɨhiyaisawɨ irɨpunɨwɨ amɨ kiyaamɨ ikopaisangi namapɨ namepemaitopo. Owetise.
* 9:11 O amɨ nyamɨ pɨwɨhaara kopɨ sataatɨ Kahapaamapɨpa Netɨ Nopɨsasɨtandɨhore taatɨ ambɨhɨtɨtɨhaawe.