10
Enjerɨho Jonɨhoai Utɨpɨho Gwɨharaaho Numwihɨ Ko Netɨ Nanataise
Aihɨ amɨ nɨnɨ enjerɨho apɨpaahɨ watɨpɨho wo komɨ ambɨpatɨ tɨwipataahɨ netɨ napapahatɨ amɨ komɨ mɨtɨhoaatɨhɨ apahorɨhɨrɨ ahotaho yamɨhapataatɨhɨraapɨ noaatɨpatɨ napihɨ iwinjataayo. Komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ipɨhomatiyatɨ nausaatatɨ amɨ komɨ auhatɨmurɨ sisɨha tɨhwɨtɨhɨrɨ waatɨ tɨhwɨtipatamatiyatɨ tɨhwɨtisahore. So enjerɨho komɨ ikwɨraahɨ utɨpɨhandɨ wɨndɨ gwɨharaahandɨ napapotɨmanɨwɨ mmapɨhandɨ isɨwahore. Sandɨ utɨpɨ napapotɨmanɨwɨ mmapɨndɨ komɨ ikwɨraatɨhɨ aimɨ nupwiyandɨhande. Aihɨ komɨ auhɨrɨ gaatɨhɨrɨ durɨhɨrɨ sapɨpa sorɨwaraahandaatɨhɨ ahiyatɨ amɨ komɨ auhɨrɨ konaamohɨrɨ yapɨpatetɨ itɨpɨwondaise. Siyatɨ itɨpɨwatɨ bitondaatɨ ko pusiketɨho awaisɨho tɨmwipɨho raiyonɨhandɨ konyahɨtatɨ gaatipatamatiyatɨ waatɨ kaahandaase. Kandɨ siyatɨ kaahaatihɨ asoaaha 7 kiyaha asoaandaase. Saiwa asoaaha 7 kiyahaiwa asoaatatɨ gaatatɨ namɨhaasɨhɨ kaiwa pɨwɨha katisɨha netɨ nɨnɨ jɨpatɨpaitondiyonɨhɨ utaaho womɨ maahomwaaŋɨ yamɨhapataatɨhapɨ pɨwɨha gapɨpa satatɨ noaipataise. “Kɨnyɨ asoaaha 7 kiyahaiwaamɨ pɨwɨha katihɨ atingɨha nehɨ kiyatɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨhetɨ ahotane, wɨndɨ jɨpatɨmaime,” ndaase.
Aihɨ amɨ enjerɨho durɨhɨraatunɨ yapɨpatetunɨ bitosɨhɨ nɨnɨ winjahotɨho komɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨrɨ yamɨhapataatɨhematɨ naimaatɨ ikwɨsapendaise. Iyatɨ ko enjerɨho Autaahaatɨho yamɨhapatɨ kiyatɨ amɨ kataatɨhɨ nahataapa ahotimbɨpa kiyatɨ ahiyatɨ amɨ yapɨpatɨ kiyatɨ amɨ kataatɨhɨ nahataapa ahotimbɨpa kiyatɨ ahiyatɨ amɨ durɨhɨrɨ awairɨhɨrɨ sapɨpa kiyatɨ amɨ nahataapa katɨhɨ bimaatɨ ahotimbɨpa kiyatɨ ahaisɨho konɨhɨ nasisoaarɨ bimaamɨ naisɨhomɨ ambɨpataahɨ watɨpɨtatɨ kandaase. Katatɨ ko enjerɨho sandaase: “Asisɨha wɨndɨ onɨhɨ otɨhɨmetɨtaise. Autaahaatɨho wapa kaitandɨhapaapɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya komɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ kopɨ awusaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyai aimɨ kaundihɨ noaasandiwaiwa enjerɨho 7 ho komɨ kapaparɨhɨrɨ ipohonɨhura Autaahaatɨho sawaho kaiwa netɨ akɨwaiwemaitaise,” ndaase.
Aihɨ jɨhɨ utaaho womɨ maahomwaaŋɨ pɨwɨha yamɨhapataatɨhapɨ pɨwandisɨha ka jɨhaatɨ nɨngi satatɨ kandataase: “Kɨnyɨ numbwɨ enjerɨho durɨhɨraatɨhunɨ amɨ yapɨpatetunɨ bitosomɨ ikwɨraatɨhɨ utɨpɨho nupwiyaatatɨ ahotisɨho nepe,” ndataase. Aihɨ nɨnɨ nundɨ enjerɨho koai saundataato: “Kɨmandɨ utɨpɨmandɨ napapotɨmanɨnatɨ gwɨharaamandɨ nɨngisɨ naninye,” undataato. Saundonɨhɨ amɨ ko nɨngi sandataase: “Kɨnyɨ nepɨ nanɨme. Nainjamɨhɨ kinyɨ gwɨsɨhaatɨhapɨ netɨ yaasatɨ nangɨndaise. O amɨ kinyɨ maahomwaaŋapɨ ikisamaahɨ apɨpaamɨ mwaahomatiyatɨ jɨpɨhitaise,” ndataase. 10 Satatɨ kandatɨ owetihɨ sandɨ utɨpɨ gwɨharandɨ napapotɨmanɨndindɨndɨ nɨnɨ enjerɨho komɨ ikwɨraatɨhapɨ netɨ nanataayo. Nanɨhonɨhɨ nisɨ maahomwaaŋapɨ apɨpaamɨ mwaahomatiyatɨ jɨpɨnisataise. Jɨpɨnisataahandɨ kandɨ aimɨ nandɨ nanaapwɨtonɨhura mɨhatɨhɨ nisɨ gwɨsɨhaatɨhapɨ netɨ nanɨnatɨ nanɨtɨmanatɨ yaasataise. 11 Aihɨ kiya nɨngisɨ satɨwɨ kandawaatopo: “Kɨnyɨ pɨwɨha atimbɨ japɨ nepɨ ausaape wapa isɨhiya yapɨhɨ nahatewaaraahiyaisunɨ amɨ pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatohiyɨhiyaisunɨ amɨ awaisawɨhiya kiŋɨhiyaisunɨ maawɨ nusoaipaitandɨhapaapɨ kaunde,” ndawaatopo.