11
Autaahaatɨho Yahurɨ Wurɨ Komɨ Pɨwɨha Kopɨ Awusaitaatɨmɨ Natausaasataise
Aihɨ nɨnɨ irɨhɨrɨ wɨrɨ kahapa wapaamɨ utaarɨtindɨhandɨ amɨ nuhɨtindɨhandɨ namɨhandaatɨwɨ naninyawɨ sandawaatopo: “Kɨnyɨ nambɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋunɨ amɨ arɨtaahandunɨ amɨ kapɨhɨ gaapundɨwɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumahohiyɨhiyai namɨhane,” ndawaatopo. Saimbɨ mɨhatɨhɨ aŋɨtɨtɨhɨ namɨhanɨpɨ awɨtapaahandɨ kandɨ ipaahaapɨ maasapɨpɨhɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋɨndi otaatemapɨ ahoyanopɨpɨhɨ wɨndɨ irɨmɨra namaamahanɨme. Namɨhaape. Amɨ sapɨhɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaametohiyɨhiyai nunyauhɨhapɨhiso. Nunyauhɨhapɨhisɨ kiya napɨwɨ waatɨho taahɨho 42 kiyahoetɨ Autaahaatɨhomɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ sandi nepɨ itɨpapɨ nopɨsasɨtaapo. Iyonɨhɨ amɨ nɨnɨ utaahurɨ wurɨ nisɨ pɨwɨha nanesihuri ka anusaitaatɨmɨ netɨ nandusaasɨto. Nandusaasatɨ nisɨ watɨpɨhandɨ kuri numwɨto nisɨ pɨwɨha nisapɨ nepɨ anusaitaatɨmo. Watɨpɨhandɨ numwisanɨhɨ kurɨ utɨ apotɨhɨrɨ maarɨho asɨpaiwɨ gwɨtaatɨwɨhɨrɨ isɨhiyai nunjɨtaatɨmɨ niyopɨ nisɨ pɨwɨha nisapɨ anusaapɨ naisaihɨ asisɨhaiwa pɨhɨtatɨ taahɨwaiwa 1,260 kiyatɨ sanawutaise. Iyataatɨ surɨ utaamurɨ saimbɨ ipatɨ oripɨhatɨmurunɨ amɨ sisɨha ramɨhandɨ kasɨnɨ ahotɨtandɨ yaŋatɨhaurɨ nimaatarɨhaurunɨ ahetiwaiwaamataimɨ Awaisɨho yapɨhɨ nahanda jatisɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ bitosurure. Iyataatɨ amɨ isɨhiya tiworisa kuri tiwɨtaatɨwaisaihaahɨ kuramɨ maahomwaaŋapɨ sisɨha noaipatɨ kiyai netɨ tɨhamaitaise. Iyatɨ amɨ usa kuri mɨmaipɨwiwɨ yaawɨhandɨ numwɨtaatɨwiyohiyɨhiyaisangi sɨrɨ kɨretɨ kiyai sisɨhaara tɨhatɨ napwɨtaatɨwe. Aimɨ amɨ kurɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kopɨ nepɨ awusaasɨwaiwa asisɨhaiwetɨ wɨndɨ wipatɨ wimaawɨtandɨ tɨwipataatɨhɨ nepɨ wipati nisapuwɨtaatɨmɨ watɨpɨhandisahure. Aimɨ amɨ kurɨ waapɨhaati nepɨ nepemaisaihɨ noaipatɨ jɨtɨpatimatɨtandɨ watɨpɨhandisahure. Aimɨ amɨ kuramɨ maaritɨmɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨmɨ wura wura wapa apɨpaahɨ maipɨhapa kahatamatɨpetahapa kaitaatɨmɨ watɨpɨhandisahure.
Kurɨ saimbɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyaapɨtɨmɨha ausaapɨ owemasaihɨhura wɨndɨ ainjɨhɨtɨhandɨ etaihɨrɨ tongɨhɨrɨ wɨndɨ nɨwipɨmetahɨrombɨ noaipasɨtɨhandɨ kuri netɨ kohematatɨ tiwatɨ ipɨhatisatɨ sururi tiwamaitaise. Iyonɨhɨ kuramɨ ambɨpatɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ nehɨ namɨhanɨwɨ sɨwipatɨ Sotomɨhande Isipɨhande tohɨpatamɨ daihɨra kuramɨ Awaisɨhoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaapɨ tiwohɨpɨpɨhɨ ahotɨtaise. Siyatɨ kuramɨ ambɨpatɨ sapɨhɨ asisɨha mairɨ maatatɨ amɨ wa wihoaaŋɨhaapɨ ahotanɨhɨ isɨhiya kahatamatɨpetatɨ kahatamatɨponjawɨhiyaamɨ isɨhiya amɨ pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatohiyɨhiya yapɨpatɨ nahatewaaraahiya winjapɨ usondaapo. Aiwɨ kiya kuramɨ ambɨpatɨ nepɨ anɨmwaahɨpatopɨ noaasɨtaatɨwɨhandapɨ poundonɨhɨ nehɨ kiyatɨ ahotɨtaise. 10 Iyonɨhɨ isɨhiya nahatiya yapɨpataapɨhɨ bimohiyɨhiya kurɨ nga aimɨ napomaiso tɨwɨ usonɨwɨ maaritɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ nandapa awaimbɨpa tɨhɨwɨ nanɨwɨ kahapaamapɨpa gaahapa kiyaamɨhiyaisawɨ wihɨwihoaaŋɨ namɨndaapo. Sandɨ kiya maaritɨwɨ kiyohɨtɨmandɨ amɨ kurɨ kiyai pɨwɨha nepɨ ausaapɨ kaundɨtaatɨmɨ poundihe amɨ kurɨ pɨwɨha ausaasura isɨhiya nahatiya yapɨpatambɨhiyai ambɨpatɨ waatɨ yaawɨhaiwa pɨwɨhaara sisɨha yaipataahamataimɨ tipɨ mupwɨ tɨpɨhapɨ kawimɨ kaundɨmbɨmɨhurɨtiho.
11 Amɨ asisɨha siyatɨ mairɨmaatihɨ wihoaaŋɨhaatihɨ aimɨ sanaihɨ Autaahaatɨho komɨ mbɨpa dɨtɨhɨrɨ kuramɨhetɨ japɨhɨ asɨtimatɨmɨ nepaitaatɨmɨhɨrɨ nusoaasihɨ notɨ kuramɨhatɨhɨ nandaataise. Aihɨ kurɨ japɨhɨ nepapɨ dopɨ tɨtɨhɨ kuramɨ auhɨrɨ itɨpapɨ bitotamaise. Aihɨ isɨhiya kurisɨ iwinjawaawɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maipaiwɨ yayawaayopo. 12 Aihɨ kurɨ atisamaamɨ utaaho wo yamɨhapataatɨhapɨ waatɨ kaahaata pɨwɨha kaundihɨ atisamaise. Ko saundataase: “Sɨhoaahɨ kɨmbɨhapɨ nasaamanɨmɨ namɨse,” undataase. Aihɨ kuramɨ tiworisa winjasauhɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ tɨwipatɨ wɨtaatɨhɨ nandaasɨhɨ katɨ kurisɨ numwaasi yamɨhapataatɨhapɨ niyataise. 13 Aihɨ sura kuraanɨhɨ ipɨpatɨpatɨ apɨpaahɨ awaipatɨ noaipataise. Aihɨ amɨ aunahɨpatɨ katamɨ tennɨhandamɨ naasaipɨhɨ netɨ nopɨsasɨnataise. Aihɨ wihoaŋɨhaiwa 9 kiyahaiwa wɨndɨ namosasɨnatɨ ahendaise. Aihɨ satɨ ipɨpatɨpita isɨhiya 7,000 kaiwɨhiyai tiwihɨ napowaayopo. Aihɨ isɨhiya asɨyɨhiya bimohiyɨhiya apɨpaahɨ aungwohandɨ yayawaayopo. Yaiwɨ Autaahaatɨho yamɨhapataatɨhapɨhomɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumawaayopo.
14 Naaŋindɨhandɨ awaindɨhandɨ kapɨhɨ 2 handɨ aimɨ noaipatɨ owendaise. Isɨ atime. Naaŋindɨhandɨ awaindɨhandɨ kapɨhandɨ 3 handɨ noaipaitandɨ aimɨ dete.
Enjerɨho 7 Ho Komɨ Kapaparɨhɨrɨ Ipotaise
15 Enjerɨho 7 ho komɨ kapaparɨhɨrɨ iposɨhɨ isɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiya waapɨhɨtɨwɨ waatɨ satɨwɨ katauhɨ nɨnɨ atisataayo. “Nyamɨ Awaisɨho amɨ utaaho komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ ahɨwisɨho Mesaiyaahounɨ kindarɨ noaipapɨ yapɨhɨ nahataahapɨ awaindindarɨ kiŋɨhindarimatamaise. Isɨ Awaisɨho kiŋɨhoematatɨ konɨhɨ apɨpaaho jinjapɨhɨ jatɨtaise,” tawaatopo. 16 Aihɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiya kapɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ kiyaamɨ kiŋɨ siyahaiwaasɨnɨ bimohiyɨhiya atotɨpɨwesawɨ kiyaamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ yapɨpatetɨmapɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaatopo. 17 Aiwɨ kiya satɨwɨ aunɨhɨtawaatopo: “Awaisɨhoŋe, kɨnyɨ nahatewa watɨpɨhaiwaisapɨhoŋe. Kɨnyɨ wanunɨ amɨ jɨhɨ aimehuraunɨ bimaamɨ nambɨhoŋe. Kɨnyɨ kinyɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhandɨ aimɨ nehise. Nepɨ kɨnyɨ aimɨ Kiŋɨhoŋɨ akɨtɨhoŋimatapaise. Aihɨ nyahɨ gisɨ gaahoŋe hɨtɨhaato. 18 Kinyapɨ wɨndɨ gɨmaahunyaapɨhiya apɨpaahɨ apousataise. Aihɨ amɨ kinyɨ aposɨtandɨhura wanɨ koaipataise. Wanɨ kɨmura napohiyɨhiya nepasi kinyɨ pɨwɨha pɨwaatɨtaatɨwɨhapɨhapɨ nutaatɨwɨhure. Kɨnyɨ wanɨ kɨmura kinyɨ otɨpɨpatɨhiya pɨropetɨhiyai kinyɨ otɨpɨpatɨ kahisotɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ gaahandɨ numwɨtaapɨhure. Aimbɨ amɨ kinyɨ otɨtɨhɨ bimohiyɨhiya nahatiyaisɨ wihoaaŋɨhandɨ numwɨtaapɨhure. Siya isiya ambɨpatɨ awaipatɨ nepɨhiyaunɨ amɨ ambɨpatɨ awaipatɨ namepɨhiyauno. Wanɨ kɨmura isɨhiya amɨ isɨhiya usaisɨ nepɨ nopɨsasɨwɨ timahohiyɨhiyai kɨnyɨ nepɨ nusopɨsasɨpɨ amɨ timaitaapɨhure,” tawaatopo.
19 Kiya mɨtɨhiya satɨwɨ katɨwɨ aimɨ owetihɨ enjerɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ yamɨhapataatɨhɨ ahetisaaŋaaŋamɨ maasomwaaŋɨ nuhauhɨ bokisihandɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisatɨ pɨwɨha wɨsasisɨha windindɨhandɨ auta kandɨ aŋɨndaatɨhɨ ahondaise. Aihɨ kɨnapɨpa waatɨ mɨhopɨ mɨhinɨ kɨnapinataise. Iyatɨ amɨ ipɨpatɨpatɨ ipɨpatɨpinataise. Iyatɨ amɨ wipatɨ ndɨhaisɨhatɨ wipɨwatɨ tɨmahiyataise.