12
Jonɨho Apopaatisunɨ Akwɨranɨho Awaisɨhoaisunɨ Usonataise
Aihɨ sɨwipatɨ wɨtɨ kati wipetahatɨ yamɨhapataatɨhɨ noaipataise. Satɨ sɨwipatɨ siyahatapɨto. Apopaatɨ waatɨ bindataise. Saatɨ itapaatɨ ipɨhoaisɨ netɨ apotɨhɨramatiyatɨ niyotɨ nipaatataise. Aihɨ amɨ waatɨho kaatamɨ auhɨraapɨhɨ yatɨhɨ itɨpasaataatɨ ahotihɨ amɨ kaatamɨ mɨtɨhaatɨhɨ kaumbwaatɨ 12 kiyahaatɨ tingaatɨhaamatiyatɨ kaatamɨhasɨnɨ ahondaise. Saatɨ apopaatɨ gwɨsɨhaate. Aihɨ kaatamɨ maaha namwɨtandɨ yaawɨtandɨhandɨ aimɨ kusaipataise. Kaatɨ siyatɨ maaha namwɨtandiyataatɨ yaawindɨhandɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ waatɨ nusoaipatɨ yaawataise. Aihɨ kaatɨ waatɨ nehotatatɨ ngotɨ kaahandaase. Aihɨ amɨ wɨtɨ sɨwipatɨ kati wipetɨhatɨ yamɨhapataatɨhɨ noaipataise. Satɨ sɨwipitɨ siyate: Akwɨranɨho apɨpaahɨ aungwoyonjɨ amatenɨhinjɨ ahondaise. Aihɨ so akwɨranomɨ mɨtɨhaiwa 7 kiyahaiwaare. Aihɨ amɨ komɨ mɨtɨhoaatɨhɨ maasamaahɨpɨho 10 kiyahaiwa nutatɨ ahetahore. Aihɨ komɨ mɨtɨhaiwetɨ tingaatɨha kiŋɨhiyaamɨ nipaatohɨhaamɨ 7 kiyahaiwa nipaatahore. Aihɨ akwɨranɨho awaisomɨ nawitɨhora kaumbwaatɨ taahɨwaiwai tiwawotɨ nemasɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ namasisɨ kaatapɨ maapɨ yapɨpataapɨhɨ tɨmahiyataise. Sandɨ kaumbwaatɨ nepɨ tipɨtapaapɨ mairɨmandaapɨhɨ ahiyawɨhandisɨ wɨndɨ naasaindaapɨhaatɨ nahataamɨ tɨmahiyataise.
Aihɨ ko awkɨranɨho apopaatɨ maaha namwɨtandaisaamaatamɨ detɨ bindataatɨ maaha aimɨ namonɨha ka netɨ nandandɨ jatataise. Aihɨ kaatɨ maaha woho namotaise. Sonjɨ metonjɨ Autaahaatɨho aimɨ namɨhanahonje. Ko irɨhɨrɨ ainɨhɨrɨ isɨwatɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai iwinjatɨtando. Konjɨ metonji kaatɨ namotaataahɨ ketɨ kuraanɨhɨ konjɨ metonji nepɨ isɨsi metaahɨ yamɨhapataatɨhɨ niyawaayopo. Numwaasi naiwɨ Autaahaatɨhoaapɨhɨ komɨ bimimbɨpɨhɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimɨtandɨ ahɨwisawaayopo. Aihɨ amɨ kaatɨ apopaatɨ yanɨhɨmatɨ isɨhiya owehapɨhɨ notaise. Sapɨhɨ kaatɨ naimbɨpɨhɨ amɨ kaatɨ kapɨhɨ bimɨtandɨhapɨhɨ Autaahaatɨho aimɨ netɨ turɨmasɨpɨpɨhe. Isɨ kapɨhɨ isɨhiya kaati iwinjaawɨ bindawaawɨ nandapa nunyawɨ bimisaihɨ asisɨhaiwa 1,260 kiyatɨ sanawutaise. Aihɨ amɨ yamɨhapataatɨhɨ pwɨsɨpatɨ aungwohandɨ noaipataise. Satɨ pwɨsɨpitɨ Maikorɨhounɨ komɨ enjerɨhiyaunɨ so akwɨranɨho awaisoai tiwawaayopo. Aihɨ amɨ so akwɨranɨho awaisomɨ enjerɨhiya amɨ wihoaaŋɨ tiwawaayopo. Wihoaaŋɨ tiwawaahandɨ kandɨ kiyaahimatɨwɨ tipɨ ipɨhatitaatɨwɨ watɨpɨhandɨ owehiyaare. Isɨ kiya akwɨranɨhomɨ enjerɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bɨmimɨtaatɨwɨhapɨ owetise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya so akwɨranɨhoai nepɨ yapɨpataapɨhɨ yotawaayopo. So akwɨrano aimaaho aimehuraapɨhopɨto. Kopɨ satɨwɨ Maipɨho amɨ Bwaasɨrɨhɨro tohɨhopɨto. So Maipo isɨhiya nahatiyai jaipundoaatoaatisɨhore. Aihɨ koaisɨ yapɨpataapɨhɨ nepɨ yotawaayopo. Aiwɨ amɨ komɨ enjerɨhiyaisangi ahoyawɨ maasɨ yapɨpataapɨhɨ nepɨ yotawaayopo.
10 Aihɨ yamɨhapataatɨhapɨ utaaho wo waapɨhɨta satatɨ katihɨ nɨnɨ atisataayo: “Wanɨ Autaahaatɨho nyangi aimɨ japɨhɨ nanyamaataise. Iyatɨ amɨ komɨ watɨpɨhandɨ aimɨ auta noaipataise. Iyatɨ amɨ ko Awaisɨho Kiŋɨhoematatɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bindataise. Iyataatɨ amɨ komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ namɨhainjɨho Mesaiyaaho wandɨha watɨpɨhandɨ aimɨ netaise. Sandɨ apaapɨmaato, utaaho nyamɨ naisɨhiyaisɨ kiya kiyohɨwaiwaapɨ ‘sahɨ saiwɨhiyaate saiwɨhiyaate,’ undatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ ikwɨwɨsatoaatisɨhoai enjerɨhiya nepɨ mɨhaapɨ yapɨpataapɨhemawaayopo. 11 Nyamɨ naisɨhiya nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Jisaasiho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomatiyahomɨ jɨtɨpataahɨ Bwaasɨrɨhɨrisɨ tipɨ ipɨhatisawaayopo. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahauhɨ isɨhiya pɨwɨha kaapundɨwɨ tiwauhɨhandɨ kandɨ kiya naaŋɨhandɨ namepɨ nga baiwɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ waatɨ gɨmunyaapɨ yamaiwɨ pɨwɨha ausaawaayopo. 12 Isɨ kɨnyɨ yamɨhapataŋunɨ amɨ isɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyaate maaritɨwɨ tɨhaapaiwɨse. Iyataatɨ amɨ yapɨpataŋunɨ durɨhɨraŋunɨ jaapo naaŋɨhandɨ awaindɨhandɨ kɨnyɨ naitaino. Sandɨ apaapɨmaato amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ aimɨ yapɨpataapɨhɨ napihɨto. Bwaasɨrɨhɨrɨ aimɨ napwɨtandɨ apɨpaahɨ masɨhonjɨ ahotihɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ kɨrisɨ apousataise,” ndaase
13 So akwɨranoai aimɨ nepɨ mɨhaapɨ yapɨpataapɨhɨ yotauhɨ mmonataatɨ apopaatɨ maaha woho jɨhɨ namwisaamaati wɨratataise. 14 Wɨratihɨ kaatɨ apopaati boho awaisɨhomɨ ditatɨ yatɨmwɨ nunyawaayopo amɨ kaatɨ ditatɨ kataahɨ autaahɨ pɨrɨruti kaatamɨ aunahɨpa Autaahaatɨho netɨ turɨmasɨpatɨ isɨhiya owehapɨhapɨ nutando. Notɨ akwɨranɨho sopɨ kaanɨhɨ nawɨsatɨ bimɨtando. Notɨ sapɨhɨ bimonɨhɨ kiya iwinjaawɨ bindawa nandapa nunyamɨ naisaihɨ kɨnaungwɨha mairɨmaatanɨhɨ amɨ wihoaaŋɨha sanawutando. 15 Akwɨranɨho itapaatɨ saatapɨ apowihɨ waapɨhaatɨ waatɨ usepuwatɨ kaati netɨ itaatisatɨ tiwatɨ nosasɨto tatɨ akwɨranɨho waapɨhaatɨ aungwohandɨ komɨ maahomwaaŋapɨ daahɨwausoaasihɨ kaatamɨ ipotɨ usepupwɨ wɨrainji notaise. 16 Siyatɨ akwɨranɨho waapɨhaatɨ daahɨwausoaasihɨ naihɨhandɨ kandɨ yapɨpatɨ kaati netɨ iwɨtatamanɨtandɨ nasɨpatatɨ nutatɨ maahomwaaŋamatiyatɨ aatihɨ waapɨhaatɨ akwɨranɨho nusoaasisaamaatɨ nahataamɨ kopɨ notɨ nandaataise. 17 Aihɨ ko akwɨranɨhoai apɨpaahɨ apousamasɨhɨ kaatɨ apopaatapɨ amɨ kaatamɨ mwaaya usai netɨ tiwɨtandɨ gwɨnyaataise. Iyatɨ kiyaisatɨ tundandɨ notaise. Kaatamɨ mwaaya siya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ atiwɨ nepɨ japepihɨrohiyɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya Jisaasihomɨ pɨwɨha ausaapɨ kaundɨwɨ koai nɨwipinjohiyɨhiyaare. 18 Aihɨ ko akwɨranɨho aunahɨpatɨ netɨ durɨhɨrɨ sapɨpa sorɨwaraahandamɨ mangɨrainɨ aripataatɨhɨ bitondaise.