13
Ainjɨhɨwaurɨ Pusihomatiyahaurɨ Yatɨmwɨ Noaipamaise
Aihɨ nɨnɨ ainjɨhɨtɨhandɨ wɨndɨ durɨhɨrɨ sapɨpa sorɨwaraahandaatɨhapɨ noaipasɨhɨ iwinjataayo. Iyatɨ amɨ kandɨ mɨtɨhaiwa taahɨwaiwa 7 kiyahaiwaisahande. Iyatɨ. amɨ kandɨ maasamaahɨpo 10 kiyahaiwa nutahande. Iyataatɨ amɨ kandamɨ maasamaahɨpɨhaiwetɨ tingaatɨha kiŋɨhiya nipaatotɨha 10 kiyahaiwa nipandataise. Iyataatɨ amɨ kandamɨ mɨtɨhaiwetɨ ambɨhaiwa wiwa sisɨpɨhɨtatɨ mandɨtɨpɨtahaiwa jɨpatɨpindahande. Saiwa ambiwa Autaahaatɨhopɨ mandɨtɨpaiwɨ sisɨpɨhɨtɨwɨhaiwa maipɨhaiwa jɨpatɨpindataise. Iyataatɨ sandɨ ainjɨhɨtɨndɨ nɨnɨ usonɨhotɨmandɨ pusiho wo awaisɨho ainjɨhɨhomatiyahande. So pusiketɨho ainjɨhɨho lepatɨho tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨhoe. Iyataatɨ amɨ kandamɨ auhɨrɨ ainjɨhɨtɨhandɨ awaindɨhandɨ beyaahandamɨ auhɨramatiyahɨre. Iyatɨ amɨ kandamɨ maahomwaaŋɨ raiyonɨhandamɨ maahomwaaŋamatiyahamwaaŋe. Aihɨ akwɨranɨho awaisɨho komɨ watɨpɨhandɨ ainjɨhɨtɨhandi amɨ ko sawahomatiyatɨ awaisɨhoematatɨ isɨhiyai iwinjatɨtandɨ aunahɨpatɨ siya kiŋɨhandɨ nunyatɨ amɨ otɨpɨpatɨ kandaahɨ kiyatɨ isɨhiyai iwinjatɨtandɨhandɨ watɨpɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nunyataise. Sandɨ ainjɨhɨtɨndamɨ mɨtɨhaiwaamɨ mɨtɨho woai yahauhɨ maanɨhɨ napotɨ asaatahande. Siyatɨ kandi sawimatihɨhandɨ kandɨ wɨndɨ namwaapwihɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya yaiwɨmapɨ ese tɨwɨ baiwɨ usonɨwɨ amɨ kandi nahatiya nɨwipinjawaayopo. Aihɨ isɨhiya akwɨranɨho awaisɨhoai mepɨ autaahepumapɨ kopɨ gaapundawaatopo. Amɨ ko komɨ watɨpɨhandɨ ainjɨhɨtɨhandi numwihɨ isɨhiya kandɨ ainjɨhɨtɨhandapɨ maaritɨwɨ kandi mepɨ autaahepumapɨ kandapɨ gaapundɨwɨ amɨ kiya satawaatopo: “Dɨndɨnɨhɨ kɨmandɨ ainjɨhɨtɨmandamatiyahande. Kandisatɨ ndɨnɨhɨ nga tunatɨ yahwɨndaise?” tɨwɨ kandamɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumawaayopo.
Aihɨ sandɨ ainjɨhɨtɨndi Autaahaatɨho nehɨ iwinjasɨhɨ kandɨ ainjɨhɨtɨndɨ waatɨ kaahaatatɨ Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨndaase. Kandɨ satatɨ katatɨ sisɨpɨhɨtɨmɨ nutandɨ kandi waatɨho 42 kiyahopɨ Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ numwihɨ ahotahande. Kandɨ ainjɨhɨtɨndɨ kandamɨ maahomwaaŋɨ nausaatɨ Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨndaase. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatapɨ sisɨpɨhɨndaase. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhapunɨ amɨ usa yamɨhapataatɨhɨ ko bimimbɨpɨhɨ koaisawɨ maasɨ bimohiyɨhiyaapunɨ sisɨpɨhɨndaase. Ainjɨhɨtɨhandɨ kiyatɨ kandi kaito tatɨ Autaahaatɨho nehɨ winjasɨhɨ kandɨ ainjɨhɨtɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai kandɨhimatatɨ tiwatɨ ipatisatɨ amɨ kandɨ watɨpɨhandɨ netaise isɨhiya nahatiya kahatamatɨponjawɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatɨwɨ amɨ ambɨpatɨ kahatamatɨpetahiyai awaindɨhandimatatɨ iwinjaatɨ bimɨtando. Isɨhiya nahatiya yapɨpatambɨhiya Autaahaatɨho yapɨpatɨ sangɨ kiyatɨ ahaihɨ sangɨ noaipasura kiyaamɨ ambɨpatɨ wɨtɨ utɨpɨho asɨtimatɨtaatɨwɨhandaatɨhɨ ahɨmotisawɨhiya siya nahatiya sandɨ ainjɨhɨtɨndapɨ maaritɨwɨ kandi nepɨ mepɨ autaahepumaitaapo. So utɨpo asɨtimatɨtaatɨwɨhandamo Mwaaho Sipɨsipɨhomɨhore jɨhura tiwauhɨ napwisɨho.
Amɨ utaaho atihɨrisahosɨ pɨwɨma kɨma biyatɨ atisatɨ nene. 10 Utaaho wopɨ Autaahaatɨho so napwɨtɨtaise tatɨ namɨhanonaahɨ amɨ ko napwɨtɨtaise. Iyatɨ utaaho wopɨ soai namatanaata tisatɨtaapo tatɨ namɨhanonaahɨ amɨ koaisɨ kana namatanaata tisatɨtaapo. Saiwa siyatɨ noaipahonɨhɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ wɨndɨ namaamapɨ anɨtiwɨ isɨwatɨtaatɨwe.
11 Aihɨ amɨ ainjɨhɨtɨhandɨ wɨndɨ yapɨpataatɨhapɨ noaipasɨhɨ nɨnɨ iwinjataayo kandamɨ mɨtɨhoaatɨhapɨ maasamaahɨpɨho sipɨsipɨhomɨ maasamaapɨhomatiyahaurɨ nutatotaho. Iyataatɨ amɨ kandamɨ pɨwɨha gapɨpa akwɨranɨho awaisɨho gaatimumwaaŋɨ noaipataise. 12 Sandɨ ainjɨhɨtɨndɨ kapɨhɨ noaipasɨho ainjɨhɨtɨhandɨ jɨhɨ noaipasɨtɨhandisatɨ maasɨ bindataahura jɨhomɨ watɨpɨhandɨ nahandɨ ipotɨho netaise. Netɨ bindata ainjɨhɨtɨhandɨ jɨhandapɨ gaapundɨwɨ kandamɨ ambɨpatɨ nuwimaapɨse undihɨ isɨhiya yapɨpataambɨhiyaunɨ amɨ yapɨpatunɨ kopɨ maaritɨwɨ kandi nepɨ mepɨ autaahepumawaayopo. Iyatɨ kandɨ ainjɨhɨtɨhandɨ jɨhandɨ asaaha apɨpaahɨ aungwohandɨ maipɨhandɨ aimɨ netɨ nga napwɨtaahetahandɨndaahandɨ kandɨ asaaha ka aimɨ awasatɨ yambwimanahore. 13 Kandɨ ainjɨhɨtɨhandɨ ipotɨ noaipasɨtɨhandɨ watɨpɨhaiwa wiwa kahatamatɨpetɨhaiwa awaiwaiwa kiyataise. Kandamɨ watɨpɨhaiwa kaiwaiwaamɨ wɨndɨ kaindɨhandɨ siyahande: Isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ sisɨhaaraŋɨ yamɨhapataatɨhapɨ tɨmahiye tihɨ amɨ ka sisɨha yamɨhapataatɨhɨraapɨ yapɨpataapɨhɨ tɨmahiyataise. 14 Ainjɨhɨtɨhandɨ jɨhɨ noaipasɨtɨhandamɨ watɨpɨhandaahɨ watɨpɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kiyataise amɨ kandi kiyatɨ kaito tatɨ Autaahaatɨho nehɨ iwinjasɨhɨ watɨpɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kiyataise. Kandamɨ siyatɨ kaindɨmandaahɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyai jaipundataase. Iyatɨ amɨ kandɨ isɨhiyai sata kaundataase. “Sahɨ kɨmandɨ ainjɨhɨtɨmandɨ jɨhɨmandamɨ sɨwipatɨ wɨtɨ kaiwɨse. Kaiwosawɨ kandapɨ maaritɨwɨ kandi nepɨ mepɨ autaahepumwaitaatɨwo. Sandɨ ainjɨhɨtɨmandɨ jɨhura namatanaatɨ kosasaihɨrɨ wihɨwihoaaŋapɨ otitahanaata kandɨ napwɨtando tɨwɨ tisatauhɨhandisɨ kandɨ wɨndɨ namwaapwise, asɨtɨhandɨ kɨmandɨ bindataise,” undataase. 15 Aihɨ sandɨ ainjɨhɨtɨhandɨ sɨwipatɨ isɨhiya kiyohɨpati ainjɨhɨtɨhandɨ kapɨhandɨ 2 handɨ mbɨpa dɨtɨhɨrɨ kandɨ asɨtimatatɨ maarisatɨ pɨwaatɨtandɨhɨrɨ nunyataise. Numwihɨ katɨ sɨwipatɨ maarisatɨ pɨwandaase. Aihɨ amɨ nahatiya sandɨ ainjɨhɨtɨhandɨ jɨhandamɨ sɨwipatapɨ wɨndɨ atotɨpɨwesawɨ gaapɨmundɨwɨ mepɨ autaahepumaamahohiyɨhiya siyɨhiyai tiwauhɨ kiya napowaayopo.
16 Aihɨ amɨ ainjɨhɨtɨhandɨ kapɨhɨ 2-handɨ noaipasɨtɨhandɨ katihɨ isɨhiya nahatiyaamɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨreto amɨ amɨteteto maakɨhɨrɨ sɨwipatɨ wɨtɨ ahiyawaayopo. Isɨhiya ambɨpatɨ autaahɨ ahotahiyaamɨhetunɨ amɨ isɨhiya nehɨhatɨma ambɨpatɨ owehiyaamɨhetunɨ amɨ nawɨho kahapaamapɨpa asaketahiyaamɨhetunɨ amɨ isɨhiya nawɨho wɨndɨ namepɨhatɨ otɨpɨpatɨ isɨhiya usaamɨhatɨ kawisohiyɨhiyaamɨhetunɨ amɨ nawɨho namepɨhatɨ otɨpɨpatɨ isɨhiya usaamɨhatɨ kamawiwɨ nehɨhiyaamɨhetunɨ maakɨhɨrɨ sɨwipatɨ ahɨwisawaayopo. 17 Isɨ amɨ utaaho womɨhetɨ ainjɨhɨtɨhandamɨ maakɨhɨrɨ sɨwipatɨ ahɨmotatɨ owetaho amɨ komɨ ambɨpatamɨ nambaahandɨ ahɨmotatɨ oweho isɨhiya usaamɨhapa notɨ nawɨho nunyatɨ wɨndɨ namaitaise. Iyataatɨ amɨ komɨhapaisangi nawɨho nunyawɨ usa namaitaapo. 18 Utaaho wo amɨtɨha gaahaisaho sandapɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatɨtaise. Iyataatɨ utaaho wo biyatɨ gwɨnyaaho ainjɨhɨtɨhandamɨ nambaahandɨ biyatɨ awɨtatɨ mmondaise. Sandɨ nambaahandɨ utaaho womɨhande. Utaaho somɨ nambaahandɨ 666 hande.