14
Mwaaho Sipɨsipɨhomɨ Isɨhiya Aunɨhɨhɨrɨ Wanɨhɨrɨ Asɨrɨhɨrɨ Aunɨhɨtawaatopo
Aihɨ amɨ nɨnɨ japɨhɨ jata Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho Sisɨho Saiyonhoaasɨnɨ bitosɨhɨ amɨ isɨhiya 144,000 kaiwɨhiya maasɨ koaisawɨ bitohauhɨ iwinjataayo. Ko Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomɨ ambɨpatɨ amɨ komɨ Sapɨho Autaahaatɨhomɨhatunɨ kiyaamɨ amɨtetetɨ Autaahaatɨho jɨpatɨpiyatosihɨ aimɨ jɨpatɨpindahiyaare. Aihɨ nɨnɨ atisataatɨ pɨwɨha gapɨpa waapɨhaatɨ taahɨwaiwaamɨ nausɨha norɨhɨramatiyatɨ bɨtatɨ sanahɨwɨtahapa yamɨhapataatɨhapɨ gaatinjɨhɨ nɨnɨ atisataayo. Sandɨ gaatinjɨtɨmandɨ asoaaha waatɨ awaisɨha gaatipatamatiyatɨ gaatihɨ atisataayo. Sandɨ gaatinjɨtɨmandɨ isɨhiya kwɨrenjoho kiyohiyɨhiya kiyaamɨ kwɨrenjoho kiyauhɨ gaatipatamatiyatɨ gaatinjɨhɨ nɨnɨ atisataayo. Siya isiya Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ komɨ ndɨhetunɨ amɨ wapa maurɨ maurɨ asɨtimatatɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ naimbɨpaamɨ ndɨhetunɨ amɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiyaamɨ ndɨhetunɨ bitotawa aunɨhɨhɨrɨ wanɨhɨrɨ asɨrɨhɨrɨ katawaatopo. Siya isiya 144,000 kaiwɨmiya isɨhiya yapɨpataapɨhɨ bimohiyɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ Autaahaatɨho nunyatɨ numwaasawɨhiyaare. Aunɨhɨhɨrɨ asɨrɨhɨrɨ sɨrɨ kiyaisaahɨhɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatahɨre. O isɨhiya usa nehɨhiya sɨrɨ aunɨhɨhɨrɨ wɨndɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpatahɨre. Siya isiya asɨhiya usaisawɨ ambɨpatɨ wɨndɨ tɨmaamaamaitawaawɨ kipatɨ atɨha waatɨhɨrɨ wɨndɨ ahɨmotahiyaare. Kiya tɨtɨhɨ gaahiya ainahiyɨhiya usɨhiya amɨ asɨhiyaisawɨ namopɨ nehɨ weŋɨhiya waimwaaya apwainyɨhiyaamataiwɨ bimambɨwɨhiyaare. Sipɨsipɨho Mwaaho Sɨpɨpɨhoho wapɨhɨ naihɨhapɨ kiyaisangi niyohiyɨhiyaare. Siya isiya yapɨpataapɨhɨ bimohiyɨhiyaamɨhatɨhapɨ japɨhɨ numwaasawɨhiyaare. Siya isiya jɨhapɨhiyai namasatɨ komɨhiyaimatɨtaatɨwunɨ amɨ Sipɨsipɨho Mwaaho Sɨpɨpɨhohomɨhiyaimatɨtaatɨwunɨ numwaasawɨhiyaare. Siya isiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha wɨndɨ kamaatɨwɨmapɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya wapa maipɨhapaapɨ pɨwɨha owehiya ainahiyɨhiyaare.
Enjerɨhiya Murɨ Mingwaasɨ Pɨwɨha Ausaawaayopo
Aihɨ amɨ enjerɨho wo pɨrɨrutiho yamɨhapatamɨ otɨhapɨhɨ sanaihɨ nɨnɨ iwinjataayo. So enjerɨho pɨwɨha gaaha wanɨha jinjapɨhɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨhandamɨha isɨwahore isɨhiya yapɨpataapɨhɨ bimohiyɨhiyai ausaatɨ kaundɨtandɨho. Iyatɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai amɨ ambɨpatɨ kahatamatɨponjawɨhiyai amɨ pɨwɨha nɨnaasaamɨ ambɨpatɨ kahatamatɨpetisawɨhiya amɨ pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatohiyɨhiyai pɨwɨha ausaatɨ kandɨtando. Aihɨ ko waapɨhɨtatɨ sandaase: “Isɨhiya kiyohɨwaiwa Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ mmondandɨhura aimɨ koaipataise. Isɨ sahɨ kopɨ yaiwɨ komɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumapɨse. Ko yamɨhapatunɨ yapɨpatunɨ amɨ durɨhɨrɨ awairɨhɨrunɨ waapoho gwɨharaahapa mwɨtɨtutatɨ noaatɨ noaamasɨpɨpaunɨ ahaisɨhore.
Aihɨ amɨ enjerɨho wo jɨhɨ napisɨhomɨ ipotɨ nɨwipinjai nasataise. Ko enjerɨho ipotɨ napisɨho satatɨ kandaase: “Aunahɨpatɨ awaipatɨ Baabironɨhandɨ aimɨ nopɨsasɨnataise! Ye, aimɨ nopɨsasɨnataise! Satɨ aunahɨpatɨ Baabironɨhandɨ isɨhiya nahatiyai waapoho nanɨwɨ naharitaatɨwɨho wainɨhandɨ nanɨwɨ kɨho kɨhaatisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨwɨse undatɨ kiyaunjihɨ nehɨ kapa apɨpaahɨ maipɨhapaapaahɨhɨ maarɨho nusoaasamapɨ kiyawaayopo. Satɨ aunahɨpitɨ isɨhiya nahatiyai siyaunjatɨ Autaahaatɨhoai apousonɨhɨ yaawɨhandɨ wihoaaŋɨhandɨ isɨhiyai numwɨtandɨhɨretematɨ kiyataise,” ndaase. 9-10 Aihɨ amɨ enjerɨho wo jɨhɨ napisururamɨ ipotɨ nasataise. Ipotɨ nasataatɨ ko enjero waatɨ kaahaata sandaase: “Utaaho wo sandɨ ainjɨhɨtɨndapunɨ amɨ kandamɨ sɨwipatapunɨ maaritatɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtatɨ gaapundatɨ mepɨ autaahemwatɨ amɨ kandamɨ ambɨpatamɨ maakɨhɨrɨ ndɨmaahomwaaŋɨ amɨtetetisangi amɨ ikwɨretisangi nesɨho Autaahaatɨhoai apowindɨhandɨ waapoho wainɨhandamatiyatɨ wapaisatɨ tiwa nauhɨmundɨhandɨ apowindɨhandamɨ wipatɨ kapɨhopɨ nuhaunyonɨhɨ nandaise. Sandɨ wainɨndɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhande. Iyatɨ ko Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiyaamɨ ndɨhetunɨ amɨ Sipɨsipɨho Mwaaho Sɨpɨpɨhohomɨ ndɨhetunɨ komɨ ambɨpatɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ yaawɨhandɨ sisɨha durɨhɨrɨ nawɨha sarɨpaahetɨ tɨhatɨ nasasiwatɨ noaatisɨhaara tundonɨhɨ naitaise.* 11 Isɨhiyai ambɨpatɨ yaawɨhandɨ sisɨha tundisɨhaamɨ sɨtɨpatɨ katɨnɨhɨ nasisoaarɨ noaipatoaatɨtaise. Iyonɨhɨ isɨhiya apatɨhɨ otapɨhaatɨ wɨndɨ ikɨmaanɨwɨ kandɨnɨhɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ nepɨ nowaatɨtaapo. Sandɨ apaapɨmaahe, siya isɨmiya yaawɨhandɨ naitaatɨwɨmandɨ ainjɨhɨtɨhandapunɨ kandamɨ sɨwipatapunɨ atotɨpɨwesawɨ gaapundɨwɨ amɨ kandamɨ maakɨhɨrɨ nehohɨtɨhandape. 12 Saiwa siya noaipahonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya andɨtitɨwɨ bitopɨse. Siya isiya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ atiwɨ nepɨ wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ amɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ namaamapɨ koai anɨtiwɨ isɨwasohiyɨhiyaare.
13 Aihɨ amɨ yamɨhapataatɨhapɨ pɨwɨha wa siyaha noaipasɨhɨ nɨnɨ atisataayo. “Kɨnyɨ pɨwɨha satɨpɨ jɨpatɨpaime. ‘Wanunɨ amɨ ipotɨ ipotunɨ isɨhiya Awaisɨhopɨ baiwɨ gɨwunyaapɨhiya napohiyɨhiya gaasɨ kiya maaritɨwɨse,’ ” ndaase. Aihɨ amɨ Itɨpɨho Gaahoaisangi sandaase: “Kiya akɨtɨnɨhɨ apɨpaahɨ maaritɨwɨse kiyaamɨ dɨpɨwaatɨwɨ kiyohɨwaiwaisɨ ikɨndaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨ aimɨ namawaayowo. Aiwɨ amɨ kiya nehɨ wɨndɨ namaitaapo. Kiyaamɨ gaahaiwa napaitɨwɨ kiyohɨwaiwai maasɨ kiyaisatɨ notaise,” tawaatopo.
Nandapa Yapɨpataapɨhɨ Tɨmetatɨ Aimɨ Akuraihɨ Kɨpwɨtaatɨwɨhure
14 Aihɨ amɨ nɨnɨ japɨhɨ jata tɨwipatɨ wɨtɨ kɨhoepɨhati iwinjataayo. Aihɨ katɨ tɨwipataatɨhɨ utaaho wo Isɨhiyaamɨ Saaho Jɨhomatiyaho satɨ tɨwipitaatɨhɨ bimihɨ usonataayo. So utaasomɨ mɨtɨhoaatɨhɨ tingaatɨha wa gorɨhanda kaiwɨha nipaatahore. Iyatɨ ko komɨ ikwɨretɨ namatanaatɨ wanaatɨ ukɨhɨramatiyatɨ ikosindahanaatɨ apɨpaahɨ tɨpɨpa kiyahanaatɨ isɨwahore. 15 Aihɨ amɨ enjerɨho wo Autaahaatɨhomɨ aŋɨpɨpɨhapɨ noaipasi nasataise. Nasatɨ enjerɨho tɨwipataatɨhɨ bimisɨhoai waatɨ kaahaata sata kaundataase: “Kɨnyɨ namatɨmanaatɨ nepapɨ nandɨmba tisatɨpɨ kumwe nandapa yapɨpataapɨhapa aimɨ tɨhatɨ tɨmendaiso. Wanɨ kɨmura nandapa akuraihɨ kɨpwɨtaatɨwɨhuraaso,” ndaase. 16 Aihɨ ko tɨwipataatɨhɨ bimisɨho namatanaatɨ isɨwatɨ yatɨhɨ nambɨtatɨ mɨhaapɨ yapɨpataapɨhɨ nahataapɨpɨhɨ nandapa aimɨ tɨhatɨ tɨmetimbɨpa tisatatɨ kɨpotaise.
17 Aihɨ amɨ enjerɨho wo Autaahaatɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ yamɨhapataatɨhapɨ noaipasi nasataise. Iyatɨ amɨ koaisangi namatanaatɨ apɨpaahɨ tɨmwipɨhanaatɨ ukɨhɨramatiyatɨ nangisandɨhanaatɨ isɨwahore. 18 Aihɨ amɨ enjerɨho woaisangi arɨtaahandaatɨhapɨ nehɨhaatɨ noaipasi nasataise. So enjero sisɨha jatɨtandɨ watɨpɨhandisɨhore. Aihɨ ko waapɨhɨta namataanaatɨ apɨpaahɨ tɨmwipɨhanaatɨ isɨwatisɨhoai sata kaundataase: “Yapɨpataapɨhɨ nahataapɨpɨhɨ wainɨhandamɨ yandɨpɨho aimɨ tɨhatɨ mimotɨ ahondaise. Isɨ kɨnyɨ kinyɨ namatɨmanaata namandipapɨ wainɨhandamɨ yandɨpɨho nepɨ wonjaapɨhɨ ahoaimbɨ ahiye,” undataase. 19 Aihɨ ko enjerɨho mɨhaapɨ yapɨpataapɨhɨ nahataapɨpɨhɨ nambɨtatɨ komɨ namatanaatɨ tɨmwipɨhanaata yapɨpataapɨhɨ wainɨhandamɨ yandɨpɨho namandipatɨ ahoyatɨ ahiyataise. Ahiyatatɨ netɨ kandɨ wainɨhandɨ tɨmwaamwisatɨ jasatɨ namwaitandɨhandaatɨhɨ ahiyataise. Siyatɨ kaindɨmandɨ sandɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhandapɨ namɨhanahandɨ kiyataise. 20 Aihɨ kandɨ wainɨhandamɨ yandɨpɨho jasatɨ tɨmwaamwisatɨ namwaitandɨhandaahɨ aunahɨpatamɨ ipaahaapɨ nehɨhaatɨ jasatɨ namotaise. Kandaahɨ taatɨ tiwatɨ jasihɨhura jɨtɨpatɨ nehɨhaatɨ noaipatɨ nehɨhaatɨ jɨtɨpatɨ waapɨhaatamatiyatɨ 300 kiro mitaahandɨ usepupwɨ notaise. Aihɨ amɨ katɨ jɨtɨpatamɨ autaahɨ nimainji sanaindɨhandɨ maasapɨho osihandamɨ mɨtɨhaumwaaŋɨndaise.
* 14:9-10 Nawɨha sarɨpaahetɨ sisɨha tahataahura apɨpaahɨ awaindɨhandɨ noaatatɨ durɨhandɨ nimandatɨ amɨ kandamɨ andɨhɨrɨ maipiyatɨ ainjotatɨ kwɨtɨho noaipatɨ amɨ utaarɨhandɨ tɨhatoaatihɨhaapɨtopo.