15
Enjerɨhiya 7 Kaiwɨhiya Wapa Maipɨhaiwa 7 Kiyahaiwa Isɨwatawaayopo
Aihɨ amɨ wɨndɨ wipetahandɨ yamɨpataatɨhɨ noaipasɨhɨ jataayo. Jataatɨ nɨnɨ apɨpaahɨ waatɨ aungwohandɨ yayataayo. Nɨnɨ saindɨ jata jɨhaatɨ enjerɨhiya 7 kaiwɨhiya amɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwa 7 kaiwɨhaiwa isɨhiya yapɨpatambɨhiyai naaŋatɨ yaawɨhandɨ numwɨtaatɨwɨhaiwa isɨwasauhɨ nɨnɨ mmonataayo. Saiwa apɨpaahɨ maipiwai jɨhaatɨ wapa wɨndɨ namoaipaitandɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhandamɨ ipotɨhaiwe. Amɨ saiwaisatɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhandɨ aimɨ owendaise. Aihɨ nɨnɨ jata durɨhɨrɨ wɨrɨ garaasihomatiyahɨrɨ sisɨhaisahɨrɨ ahetihɨ jataayo. Kaihɨ sandɨ durɨndainɨ isɨhiya wɨndɨ ainjɨhɨtɨhandisunɨ kandamɨ sɨwipatisunɨ amɨ kandamɨ ambɨpatamɨ nambaahandisunɨ ahosumwapɨ pohipɨwiwɨ tipɨ ipɨhatisohiyɨhiya kɨrɨ durɨhɨrainɨ apwɨtɨhɨrɨ kwɨrenjoho Autaahaatɨho numwihɨ isɨpɨ bitotawaayopo. Aihɨ kiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho Mosesihomɨ aunɨhɨhɨrunɨ amɨ Sipɨsipɨho Mwaaho sɨpɨpɨhohomɨ aunɨhɨhɨrɨ satɨwɨ katawaatopo: “Awaisɨhoŋɨ Autaahaatɨhoŋe, kɨnyɨ nahatewa watɨpɨhaiwaisahoŋisɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa wipetahaiwa kiyapaise. Kainɨhɨ nyahɨ mmonɨhaawɨ nyamɨ maarɨho owenyendaise. Awaisɨhoŋɨ Kiŋɨhoŋɨ isɨhiya nahatiyai jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ iwinjatingɨhoŋe. Kɨnyɨ kaingɨwɨmaiwa apɨpaahɨ tɨtɨhɨ akɨtɨhaiwa kiyapaise. Awaisɨhoŋɨ kɨnyɨ naasoŋɨhɨ ainahɨhoŋɨ bindapaise. Isɨ isɨhiya nahatiya kinyapɨ yaiwɨ kɨnyɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepɨmapɨse. Isɨhiya nahatiya napɨwɨ kinyapɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundɨtaapo kɨnyɨ gaahaiwa tɨtɨhaiwa kaingɨwaiwa aimɨ auta noaipasɨhɨ mmonawaawo,” tɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ katawaatopo.
Saiwa siyatɨ noaipatɨ aimɨ owetihɨ nɨnɨ japɨhɨ jata amɨ nehɨ kandi wɨndɨ ahotihɨ iwinjataayo. Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ awaisaaŋaaŋemahohɨtɨhandɨ serɨhandɨ yamɨhapataatɨhɨ ahetisaaŋaaŋɨ sawaho bindataatɨ pɨwɨha wɨsasisɨhaapɨ akɨtɨ akaahe tɨtandɨhaaŋɨ nundihɨ mmonataayo. Aihɨ enjerɨhiya 7 kaiwɨhiya amɨ wiwa apɨpaahɨ maipɨhaiwa 7 kaiwɨhaiwa isɨhiyai netɨ nusopɨsasɨtandɨhaiwa kiya isɨpɨ Autaahaatɨhomɨ anɨtɨtɨhapɨ noaipasi nasawaayopo. Aiwɨ kiya enjerɨhiya apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ apɨpaahɨ gaahɨrɨ nausaatahɨrɨ niyopɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya yamepatɨ wɨtɨ gaahatɨ gorɨhanda kaiwɨhatɨ kiyaamɨ kɨrɨwipatotɨ utɨhɨramataiwɨ nipaatɨwɨ wisasanɨwɨhiyaare. Aihɨ wapa 4 kiyahapa asɨtimatatɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ naimbɨpaamɨ wɨndɨ wapa disihaiwa gorɨhanda kaiwɨhaiwaamɨ 7 kaiwɨhaiwa netatɨ kiya enjerɨhiya 7 kaiwɨhiyai nunyataise. Saiwa disiwaatɨhɨ Autaahaatɨho nasisoaarɨ bimaamɨ naisɨhomɨ apowindɨhandɨ tisaitatɨ ahotahaiwaare. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨtɨtɨhɨ nausainjɨtɨhandɨ yundanyɨhaamɨ sɨtɨpatɨ sisarɨhɨrunɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandunɨ katɨhɨ waatɨ tisaahɨwa ahondaise. Aihɨ isɨhiya apɨpaahɨ nga wɨndɨ katɨhɨ namɨndaitaapo. Apɨpaahɨ owetɨtaise. Kiya nehɨ jatawaayopo enjerɨhiya 7 kaiwɨhiya apɨpaahɨ maipɨhaiwaamɨ disihaiwa 7 kiyahaiwaara otɨpɨpatɨ kaiwɨ owemasaihapo.