16
Disihaiwa 7 Kiyahaiwa Autaahaatɨhomɨ Apowindɨhandɨ Ahotiwaiwa Nepuhowaayopo
Aihɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨtɨtɨhapɨ utaaho womɨ gapɨpa noaipasɨhɨ nɨnɨ atisataayo. Sapa gapɨpa enjerɨhiya 7 kaiwɨhiyai waapɨhɨtatɨ sata kaundataase: “Sahɨ saiwa disimaiwa Autaahaatɨhomɨ apowindɨhandɨ ahotiwɨmaiwa nepɨ mɨhaapɨ yapɨpataapɨhɨ nepuhɨwɨse,” undatɨ kaundataase. Kaihɨ enjerɨho jɨho komɨ disihandɨ netɨ mɨhaapɨ yapɨpatetɨ nepuhotaise. Nepuhihɨ asaaha kahatamatɨpetahaiwa apɨpaahɨ maipɨhaiwa watɨpɨhaiwa aungwohaiwa isɨhiya ainjɨhɨtɨhandamɨ maakɨhɨrɨ nepɨ ahetatɨ amɨ kandamɨ sɨwipatapɨ maaritɨwɨ katɨ sɨwipatisɨ mepɨ autaahepumapɨ gaapundohiyɨhiyaamɨ ambɨpatetɨ noaipataise. Kaihɨ amɨ enjerɨho kapɨho komɨ disihandɨ netɨ durɨhɨraatɨhɨ nepuhotaise. Nepuhihɨ durɨhɨrɨ noaipatɨ isɨhiya napohiyɨhiyaamɨ jɨtɨpatamatetahandɨ nimaanataise. Kaihɨ kahapaamapɨpa katɨhɨ asɨpɨpa bimimbɨpa kapaanɨhɨ napotaise. Kaihɨ kapɨhɨ enjerɨho 3 ho komɨ disihandɨ netɨ waapɨhaatɨ awaiwaiwetunɨ amɨ waapoho gwɨharaahoetunɨ nepuhotaise. Nepuhihɨ waapoho nahataapa noaipatɨ jɨtɨpɨndaise. Kaihɨ enjerɨho waapoho waapɨhaatɨ jatisɨho satatɨ katihɨ nɨnɨ atisataayo. “Autaahaatɨhoŋe, kɨnyɨ jɨhɨ apɨpaahɨ aimehura bimingɨhoŋɨ koŋɨnɨhɨ amɨ wanɨsangi koŋɨnɨhɨ bindapaise. Kɨnyɨ Autaahaatɨhoŋɨ ainahɨhoŋɨ gaahoŋe. Kɨnyɨ isɨhiyai amɨ wapai tipɨtapaapɨ mmonɨhingɨtɨhandɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ tɨtɨhaiwa kiyapaise. Isɨmiya siya kinyɨ otɨpɨpatɨhiya pɨwɨha angusaahohiyɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya kinyɨhiya kinyapɨ gɨhunyaahohiyɨhiyaisunɨ siyɨhiyai tiwauhɨ napwauhɨ kiyaamɨ jɨtɨpatɨ nepɨ nuhoaahohiyɨhiyaare. Aihɨ amɨ wanɨ kɨnyɨ kiyai kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ tɨtɨhɨ jɨtɨpatɨ aimɨ kiya nandaatɨwɨ nunyapaise. Amɨ sandɨhɨ tɨtɨhɨ kaimbɨ isɨhiya maipɨhiyai kiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨpɨ nunyapaise,” tatɨ katihɨ nɨnɨ atisataayo. Aihɨ amɨ nɨnɨ arɨtaahandaapɨhapɨ utaaho womɨ maahomwaaŋɨ pɨwɨha atisataayo. Iyataatɨ sa pɨwa sataha atisataayo: “Awaisɨhoŋe. Kɨnyɨ Autaahaatɨhoŋɨ nahatewa watɨpɨhaiwaisapɨhoŋe. Kɨnyɨ isɨhiyaisɨ tipɨtapaapɨ usonɨpɨ saiwɨ saiwɨhiyaate undingɨpɨpa tɨtɨhɨ akɨtɨhaiwa kiyapaise,” ndaase.
Aihɨ amɨ enjerɨho 4 ho komɨ disihandɨ ipɨhoaasɨnɨ nepuhotaise. Aihɨ Autaahaatɨho ipɨhoai netɨ waatɨ dimaasɨhɨ ko waatɨ aungwohandɨ watɨpɨho ipɨndaatɨ isɨhiyai netɨ waatɨ kora tɨhataise. Ipɨho siyatɨ namatɨtatɨ waatɨ mɨtaahɨ ipɨndaatɨ isɨhiyai netɨ tɨperipatɨ kora tɨhataise. Saihɨhandɨ kiya isiya Autaahaatɨho saiwa apɨpaahɨ maipɨmaiwa jatataatɨ amɨ netɨ nusoaasɨtandɨ watɨpɨhandɨ nahandɨ komɨhetɨ ahotisɨhomɨ ambɨpatapɨ maipɨha katɨwɨ nepɨ nopɨsasɨwɨ katapɨ sisɨpɨhɨtawaatopo. Aiwɨ kiya wɨndɨ sandapɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ namepemaitɨwɨ amɨ Autaahaatɨhoai nepɨ nɨwimaapɨ amɨ ambɨpatɨ awaipatɨ wɨndɨ namunyopo. Owetise.
10 Kaihɨ enjerɨho 5 ho komɨ disihandɨ utaaho ainjɨhɨho awaisɨhoematatɨ bindataatɨ isɨhiyai iwinjatimbɨpɨhɨ komɨ siya kiŋɨhandaapɨhɨ nepuhotaise. Aihɨ ko ainjɨhɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimimbɨpɨhɨ nahataapɨpɨhɨ asɨhatamataise. Aihɨ isɨhiyai ambɨpatɨ apɨpaahɨ maipiyatɨ yaawihɨ nahɨriwɨ kiyaamɨ omasɨha ikwɨnɨwɨ nanɨwɨ tipɨpapɨ nehotawaayopo. 11 Sawimainjɨhandɨ kandɨ kiya kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaatɨhapɨ wɨndɨ namepemaitɨwɨ amɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ yaawatɨ asaahaiwa nɨwinjɨtɨhandapɨ yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨhopɨ maipɨha katɨwɨ sisɨpɨhɨtawaatopo.
12 Aihɨ enjerɨho kapɨho 6 ho komɨ disiho apɨpaahɨ maipɨhaiwaisaho waapɨhaatɨ awaisaamaatɨ Yupɨretisɨhaatetɨ nepuhihɨ kaatɨ napatatɨ apɨpaahɨ awasataise. Kiŋɨhiya awaisawɨhiya ipɨho noaipasihihoaaŋapɨhiya kaatɨ waapɨhaatɨ nahaitɨtaatɨwɨ daihɨra nutatɨ japwaatatɨ tɨmetɨtandɨ sandɨ noaipataise. 13 Kaihɨ amɨ nɨnɨ jata itɨpɨho maipɨhapa yapwɨtɨhɨramatiyahapa 3 kiyahapa noaipasɨhɨ iwinjataayo. Iyatɨ sapa itɨpɨho maipɨhapaamɨ wo akwɨranɨho apɨpaahɨ awaisɨhomɨ maahomwaaŋapɨ noaipatɨ amɨ wo uta ainjɨhɨhomɨ maahomwaaŋapɨ noaipatɨ amɨ wo utaaho pɨwɨha jaiwɨtɨha ausaasɨho pɨropetɨhomɨ maahomwaaŋapɨ noaipasɨhɨ nɨnɨ iwinjataayo. 14 Amɨ sapa itɨpɨmo Bwaasɨrɨhɨramɨ itɨpɨho apɨpaahɨ maipɨhapa gonipatɨ watɨpɨhaiwa kaitaatɨwɨ watɨpɨhandisahapaare. Kapa yapɨpataapɨhɨ kiŋɨhiyenda notaise. Notɨ kiŋɨhiya nahatiyai netɨ ahoyatɨ amɨ Awaisɨho Autaahaatɨho nahatewa watɨpɨhaiwaisahomɨ asisɨha awaisɨhetɨ ko sawahoaisawɨ tundaatɨwɨ numwaasi nasataise. Kiŋɨhiya nahatiyaisɨ kiyaamɨ pwɨsɨpɨ yaipa kiyohiyɨhiyaisawɨ nepɨ ahoaiwɨ numwaasi napisaihɨ amɨ pwɨsɨpatɨ awaipatɨ noaipahonɨhɨ awaisɨhoaisawɨ tunnɨwɨ yahwɨndaatɨwo.
15 “Atiwɨse! Ikohiya ikondaatɨwɨ akiyaahɨ nasopatamataindɨ nɨnɨ napɨto. Utaaho wo wɨndɨ nanɨhiyatɨ namototatɨ komɨ utɨ apotɨhɨrɨ niyotɨ nipandanɨhɨ tɨmetatɨ amɨ ko wɨndɨ somaahometanɨhɨ isɨhiya winjasaihɨ wɨndɨ mamaawɨtandɨ jatisɨho gaasɨ maaritane amɨ koai wɨndɨ mamaawɨtaiso.”
16 Aihɨ itɨpɨho maipɨhapa kiŋɨhiya nahataapɨpɨhiya nahatiyai netɨ numwaasi nasatɨ wapɨhɨ Pɨwɨha Ipɨruhaara Arɨmaaketonɨhande tɨwɨ ambɨhɨtohɨpɨpɨhɨ ahoyataise.
17 Aihɨ enjerɨho 7 ho komɨ disihandɨ tɨwipatamɨ otɨhamwaaŋɨ nepuhihɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandaatɨhapɨ amɨ ko bimisɨho siya kiŋɨhandɨ gwɨtɨhoaasɨnɨhapɨ pɨwɨha wa waapɨhɨta satatɨ kandaase: “Nɨnɨ nahataapa kaimɨ napɨtɨ wanɨ kapaanɨhɨ aimɨ owendaise,” tatɨ kandaase. 18 Aihɨ kɨnapɨpa nahataapɨpɨhɨ kɨnapinataise. Amɨ yamɨhapataatɨhapɨ kɨrɨhɨrupa awaindɨhandɨ ganatɨ nawatepwɨnataise. Aihɨ amɨ asoaaha aungwohaiwa waatɨ gandaase. Iyatɨ amɨ ipɨpatɨpatɨ aungwohandɨ ipɨpatɨpinataise. Satɨ ipɨpatɨpitɨ apɨpaahɨ awaipate. Ipɨpatɨpatɨ siyahatɨ jɨhura isɨhiya bimaamɨ nasohura wɨndɨ namwaipase. Owetise. Nehɨ wanɨ kɨmatɨ apɨpaahɨ awaipatɨ noaipataise. 19 Kaihɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Baabironɨhandɨ maurɨ mandɨ nasɨpatataise. Aihɨ amɨ satɨ ipɨpatɨpitaahɨ isɨhiya nahatiyaamɨ amɨ yapɨpatɨ nahatewaamɨ aunahɨpɨhaiwa awaiwaiwaisangi tɨmahiyatɨ netɨ kaiwaanɨhɨ nosasɨnataise. Aihɨ amɨ Autaahaatɨho aunahɨpatɨ awaipatɨ Baabironɨhandapɨ gwɨnyaataatɨ koai apowindɨhandamɨ wainɨhandɨ amɨ komɨ mandɨha netɨ nɨwinaamanatɨ sisɨha nusaatisɨho kaapɨho netɨ nipinjatɨ wɨwiwatɨ nandandɨ numwihɨ nanataise. 20 Kaihɨ yapɨhonya durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahotisonyonya nahatonya ipɨpatɨpata netɨ durɨhɨrɨ namaasasɨhɨ owendaise. Aihɨ amɨ sisɨhaiwaisangi wiwa motɨnatɨ kaiwaanɨhɨ owetamataise. 21 Kaihɨ wipatɨ ndɨha yamɨhapataatɨhapɨ waatɨ aungwohaiwa tɨmahiyataise. Wipatɨ ndɨha yamɨhapataatɨhapɨ tɨmɨhaiwaiwa nɨnaasaindamɨ naaŋindɨhandɨ 45 kiro kiyate. Saiwa ndɨha yamɨhapataatɨhapɨ isɨhiyaamɨhetɨ tɨmahiyataatɨ isɨhiyai netɨ waatɨ nusosasataise. Aihɨ isɨhiya satɨwɨ, “Autaahaatɨho ndɨha apɨpaahɨ watɨpɨhaiwa maipɨhaiwa napaapɨ netɨ nyamɨhetɨ tɨmase?” tɨwɨ Autaahaatɨhopɨ itɨhɨtɨwɨ pɨwɨha maipɨha kopɨ katawaatopo.