17
Enjerɨho Jonɨhoai Apopaatɨ Daihɨraapɨhaati Nunjataise
Enjerɨhiya 7 kaiwɨhiya disihaiwa 7 kaiwɨhaiwa isɨwasohiyɨhiyaamɨ wo nasatɨ nɨngisɨ sandataase: “Kɨnyɨ namme. Apopaatɨ waatɨ pɨhɨtatɨ isɨhiya taahiyɨhiya kɨhiyaisatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitatɨ daayatoaatisaamaati kaatamɨ saindɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ nesɨtɨhandɨ nɨnɨ gisɨ nangisɨtaano. Kaatɨ waapɨhaatɨ taahɨwaiwa noaapwijɨpɨpɨhɨ bimisaamaato. Amɨ isɨhiya kiŋɨhiya yapɨhɨ nahataahiya kaatisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitawaayopo. Aiwɨ isɨhiya usa yapɨhɨ nahandaahiyaisangi kaatisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitawaayopo. Saiwɨ kaatisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitawaawɨ waapoho nanɨwɨ naharitaatɨwo nanɨwɨ naharisohɨpatamataiwɨ kiya naharisawaayopo,” ndataase.
Aihɨ Itɨpɨho Gaaho nisɨhetɨ waatɨ nanoaipatɨ nisaitihɨ amɨ nisɨ maarɨhomɨ ndɨha nanorɨhaatihɨ amɨ enjerɨho nɨngisɨ nanɨmaasi isɨhiya owehapɨhɨ notaise. Aihɨ nundɨ kapɨhɨ mmonata apopaatɨ waatɨ ainjɨhɨho amatenɨhoaasɨnɨ bimihɨ iwinjataayo. So ainjɨhɨhomɨhetɨ ambɨpatɨ itɨhapɨpa sisɨpɨhɨtɨwɨhaiwa gaamatɨ jɨpatɨpindataise. Aihɨ ko ainjɨhɨho mɨtɨho 7 kiyahaiwaisahore. Aihɨ amɨ komɨ mɨtɨhoaatɨhapɨ maasamaahɨpɨho mwɨtɨhɨrɨ 10 kiyahaiwa nutatɨ ahetahore. Iyataatɨ saatɨ apopaatɨ apotɨhɨrɨ nyanyipɨhɨrɨ amɨ amatenɨhɨrɨ niyotɨ nipaatahaate. Iyatɨ amɨ kaatamɨ ambɨpatetunɨ amɨ apotɨhɨretunɨ wapa yundanyɨha gorɨhandɨ amɨ yumbɨpa nawɨha otiwa kambwaatɨ gaahapa amɨ konaarapɨho nawɨho apɨpaahɨ awaisɨhotɨhapa wɨra naahɨpotɨ yundanyainahaate. Iyatɨ amɨ kaatɨ kaatamɨ ikwɨrɨ wɨraahɨ wipatɨ kaapɨho gorɨhanda kaiwɨho isɨwahaate. Iyatɨ ko gorɨ kaapopɨ kaatamɨ kɨhiyaisatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitatɨ ainjotatɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwa kaiwaiwa tisaitatɨ windataise. Amɨ kaatamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ amɨtetetɨ ambɨpatɨ wɨtɨ nehɨ sɨwipatɨ kaatametirɨhɨretapɨ namɨhanɨwɨ satɨwɨ: “Aunahɨpatɨ Awaipatɨ Baapironɨhandɨ Sandɨ usɨhiya asɨhiya daihɨraapɨhiyaamunɨ amɨ Isɨhiya Apɨpaahɨ Maipɨhaiwa Kiyohiyɨhiyaamunɨ Yapɨpatambɨhiya Apɨpaahɨ Maipɨhapa Kahatamatɨpetɨhapa Nahataapaamɨ Tanyaaha Sanaate,” tɨwɨhatɨ jɨpatɨpindahaate. Iyataatɨ saatɨ apopaatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya “nyahɨ komɨhiyaane,” tɨwɨ komɨ ambɨpatɨ pɨwɨha wɨndɨ namwoaasawɨ awusaahohiyɨhiya siyɨhiyai tiwamainjɨhaate. Kaatɨ siyahaatisɨ kiya tiwamasawɨhiyaamɨ jɨtɨpatɨ nanatɨ amɨ waapoho watɨpɨho nanɨwɨ naharisohɨhomatiyatɨ naharihɨ nɨnɨ kaati winjatɨ mmonataayo.
Aihɨ nɨnɨ kaati saindɨ iwinjataatɨ yaindɨmatɨ amɨ waatɨ gwɨnyaataayo. Siyonɨhandɨ kandɨ amɨ enjerɨho nɨngisɨ sandataase: “Kɨnyɨ napindapɨ yaimbɨmapɨ waatɨ gwɨnyaahise? Nɨnɨ gisɨ kɨmaatɨ apomaatamɨ ambɨpatamɨ tanyaahapunɨ amɨ ainjɨho kaati netɨ awɨtɨmasɨho mɨtɨho 7 kiyahoaisaho amɨ maasamaahɨpɨho 10 kiyahaiwaisahopimaawɨ kahɨtɨtaano. Ainjɨho so kɨnyɨ aimɨ iwinjahingo, ko jɨhɨ bimainjahoe. Bimainjaho ko amɨ wanɨ wometatɨ wo bɨmimise. Bɨmindataahandɨ kandɨ amɨ ko anɨmwaahɨpatɨ tapotaaha apɨpaahɨ owehatɨ etaihɨrombɨ nasaamanatɨ noainji noaipaitaise. Siyatɨ noaipasi niyonɨhɨ koaisɨ Kɨraisiho netɨ koaisɨnɨhɨ owemahonɨhɨ amɨ ko konɨhɨ apɨpaahɨ owetɨtaise. Iyonɨhɨ yapɨpataapɨhiya isɨhiya nahatiya wuwanɨhura Autaahaatɨho yapɨpatɨ yamɨhapatɨ kahapaamapɨpa kaisuraapɨ namasatɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ utɨpɨhandɨ isɨhiya asɨtimatɨtaatɨwɨhandaatɨhɨ ahɨmotisawɨhiya ko ainjɨhoai usonawaawɨ yaiwɨ aatɨwɨmaitaapo amɨ ko jɨhɨ bimainjatɨ amɨ wanɨ wometamatatɨho ko amɨ noaipataiso. Utaaho amɨtɨha gaahaisaho kɨmandapɨ koaisɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatɨtaise: Mɨtɨho 7 kiyamaiwa saiwa tipatɨ sɨhoaarɨhɨrɨ sisɨhaiwa kaiwaasɨnɨ apopaatɨ bimiwaiwe. Sisɨho tipatɨ sɨhoaarɨhɨrɨ 7 kiyamaiwa saiwa awaisawɨhiya kiŋɨhiya 7 kaiwɨhiyaapɨ namɨhanataise. 10 Siyaamɨ 5 kaiwɨhiya aimɨ noaipapɨhiyaasɨ tɨmahiyawɨ nepɨ nopɨsasɨnɨwɨ aimɨ owetopo. Aihɨ wanɨ naasohɨ kɨmo bindataise. Aihɨ amɨ wo sangɨ noaipatɨ awaisɨho kiŋɨhoemainje. Isɨ ko noaipatɨ awaisɨhoematatɨ nehɨ masɨhonjapɨ bimɨtaise. 11 O amɨ so ainjɨhɨmo jɨhura bimainjaho ko wo bɨmimindɨmandɨ sandɨ amɨ ko kiŋɨho 8 hoematatɨ noaipaitandɨhandape. Iyataahandɨ kandɨ so kiŋɨho kiŋɨhiya 7 kaiwɨhiya noaipahohiyɨhiyaamɨhore. Isɨ ko noaipatatɨ ketɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ owetɨtandɨhore.
12 Maasamaahɨpɨho 10 kiyahaiwa ainjɨhɨhomɨ mɨtɨhaiwetapɨ nutihɨ mmonɨhingɨwɨmaiwa awaisawɨhiya kiŋɨhiya 10 kaiwɨhiyaapɨ namɨhanahaiwaare. Isɨhiya kiŋɨhiya sangɨ watɨpɨhandɨ nepɨ noaipahopo. Isɨ kiya noaipapɨ watɨpɨhandɨ kɨmo ainjɨhɨmoaisawɨ maasɨ naitaapo. Watɨpɨhandɨ nepɨ ipɨhomɨ yunjɨsɨha auwaahandɨ nehɨ naasaindapɨ kiŋɨhiyaimatɨwɨ isɨhiyai iwinjaawɨ bimɨtaapo. 13 Siya kiŋɨhiya noaipawaahura maarɨho amɨ amɨtɨha nehɨ naasaindɨhɨ gwɨnyaapɨ kiyaamɨ watɨpɨhandɨ amɨ wandɨha ainjɨhɨhoai numwɨtaapo. 14 Aiwɨ amɨ kiya Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohoaisawɨ kiyaamɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ nupwɨ nesi tunnɨwɨ yahwɨndaapo. Saiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnawaawɨ Sipɨsipɨ Mwaaho Sɨpɨpɨhoho kohematatɨ kiyai tiwatɨ yahotɨ ipɨhatisataise. Amɨ ko awaisawɨhiyaamɨ Awaisɨhotatɨ amɨ kiŋɨhiyaamɨ Kiŋɨhoso. Iyatɨ isɨhiya komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ gaatatɨ namɨhainjawɨhiya komɨ pɨwɨha akɨtɨ akaaha baiwɨ japepihɨrɨwɨ isɨwatohiyɨhiyaisatɨ pwɨsɨpatɨ satɨ tunnatɨ yahwɨnatɨ awaisawɨhiyai netɨ ipɨhatitaise.
15 Aihɨ amɨ jɨhaatɨ enjerɨho nɨngi sandataase: “Waapɨhaatɨ awaiwai taahɨwaiwa noaapwinyaataatɨ apopaatɨ kɨhiyaisatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitisaamaatɨ bimihɨ kɨnyɨ iwinjahingɨtɨmandɨ waapɨhaatɨ saatɨ isɨhiya nahatiya yapɨhɨ nahandaahiya pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatohiyɨhiya amɨ ambɨpatɨ kahatamatɨpetisawɨhiyaapɨ namɨhanataise. 16 Maasamaahɨpɨho 10 kiyahaiwa mmonɨhingɨwɨmaiwaunɨ ainjɨhɨhounɨ apopaatɨ kɨhiyaisatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitisaamaatamɨ tiworisaimatɨwɨ kiya kaati mandɨtɨwiwɨ nepɨ kaati yandɨhɨ nehɨ sawahaatɨhemapɨ amɨ kaatamɨ apotɨhɨrɨ nesɨpamapɨ nepɨ somaahaatemaitaapo. Aiwɨ kaatamɨ ambɨpatɨ nepɨ kupwɨwɨmapɨ wihoaaŋɨhatɨ katɨnɨhɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaasaihɨ kaatɨnɨhɨ tɨhamaitaise. 17 Sandɨ nehɨmaahe. Autaahaatɨho saiwa saiwɨ kaiwɨse undatɨ netɨ gɨwunyaahonɨhɨ kiŋɨhiya saiwa kaitaapo. Autaahaatɨho sawaho saiwa noaipaitandɨ jɨhura katatɨ ahaihɨhaiwaaso. Isɨ kiya kiŋɨhiya maarɨho naasohɨ amɨ amɨtɨha naasaahɨ gwɨnyaapɨ naasaahɨnɨwɨ kiyaamɨ watɨpɨhandɨ kiŋɨhiyaimatɨwɨ bimɨtaatɨwɨ watɨpɨhaiwa amɨ wandɨha nehohɨwaiwa nahatewa ko ainjɨhɨhoai numwɨtaapo. Saiwa siyatɨ noaipapɨ notɨ sawahomɨ pɨwɨha katiwaiwaamɨ akɨpɨpa nahataapa noaipatɨ owetonɨhuraatɨtaise. 18 Saatɨ apomaatɨ kɨnyɨ aimɨ iwinjahingaamɨmaatɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ amɨ katamɨ kiŋɨho kiŋɨhiya nahatiya yapɨhɨ nahandaahiyai osamatɨ iwinjaatɨ bimisɨhopɨ namɨhanataise,” ndataase.