18
Autaahaatɨho Aunahɨpatɨ Baabironɨhandi Aimɨ Netɨ Nopɨsasamataise
Saiwa siyatɨ noaipatɨ aimɨ owetihɨ nɨnɨ jata enjerɨho asoho wo wandɨhaisaho yamɨhapataatɨhapɨ noaatɨpasi napihɨhoai iwinjataayo. Iyatɨ ko watɨpɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandisaho. Aihɨ amɨ komɨ nausainjɨtɨhandaahɨ yapɨhɨ nahanda nausaatatɨ bosaasɨnataise. Aihɨ ko enjero waatɨ satatɨ kaahandaase: “Aunahɨpatɨ awaipatɨ Baabironɨhandɨ wanɨ aimɨ nosasɨnataise. Aimɨ wanɨ netɨ nosasɨnatɨ owendaise. Katɨ wanɨ noaipatɨ akwɨrɨpɨtatɨ itɨpɨho maipɨhapa nahataapa kahatamatɨpetahapa nasatɨ bimɨtandɨhatimatataise. Iyatɨ itɨpɨho maipɨhapa amɨ kohasɨpɨho maipɨho amɨ wapa koho apɨpaahɨ maipɨhapa ainjotahapa nasatɨ ahominatɨ bimɨtandɨhatimatataise. Amɨ isɨhiya nahatiya maipɨhatɨ kaiwɨ katɨ aunahɨpitisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitotɨhandape. Katɨ aunahɨmatamɨ waapoho wainɨhandɨ pɨhɨtɨwɨ nanɨwɨ naharisohɨpatamataiwo. Aihɨ amɨ kiŋɨhiya yapɨhɨ nahandaahapɨhiya katɨ aunahɨmatisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitawaayopo. Aihɨ amɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya nawɨhopɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya maipɨhaiwa wɨndɨ mamaawihɨ kaatisawɨ topɨtaata waakɨ kiyohɨrɨhɨretapɨ nawɨho aungwohaiwa newaayopo. Kaatɨ nehɨ kaatamɨ maaritirɨhɨretɨ autaahinjaatɨ maipɨhaiwa kiyahaate,” tatɨ waapɨhɨtatɨ kandaase.
Aihɨ utaaho womɨ maahomwaaŋɨ yamɨhapataatɨhapɨ satatɨ noaipasɨhɨ nɨnɨ atisataayo: “Nisɨ isɨhiyaate. Aunahɨpatɨ kɨmatɨ namasisɨ noaipasi napɨwɨse wiwa kɨmatɨ aunahɨmatɨ maipɨhaiwa kiyonɨhɨ sangimaawɨ kaitaawo. Aiwɨ amɨ kɨmatɨ aunahɨmatamɨ maipɨhaiwa kaindɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ maipɨhandɨ yaawɨhandɨ nehonɨhɨ amɨ sangimaawɨ nepɨpano. Katamɨ maipɨhaiwa tiwatɨ nyepiyatɨ kaimɨ napihɨ maipɨhaiwa ahotɨmɨ nasatɨ yamɨhapataatɨndaiso. Autaahaatɨhohɨ katamɨ maipɨhaiwa kaiwaiwaahɨ biyatɨ mmonatɨ gwɨnyaahore. Katɨ sangisɨ kasiwaiwaapɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨ amɨ tɨtɨhɨ kamwaaŋɨ katɨ kaiwɨ wihoaaŋɨhandɨ nunyawɨse. Katɨ maipɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa jinjɨhaatema kasisatɨ nasamindɨhandapɨ amɨ sahɨ wihoaaŋɨhandɨ jɨhandɨ nunyawosawɨ amɨ jɨhaatɨ wɨndɨ tiwatɨhaatɨ nunyawɨse. Waapoho wainɨhandamɨ watɨpɨhandɨ nuhaatɨ nasinyataisɨ amɨ sangisangi katɨ katamɨ kaipatɨ kaiwɨ waapoho wainɨhandɨ watɨpɨhandɨ jɨhaatɨ nunyawosawɨ amɨ wainɨhandɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandɨ nuhaapɨ kaiwɨ katɨ usaisɨ numwipatamataiwɨ nunyawɨse. Satɨ aunahɨpitɨ sawandɨpɨ naimaatatɨ maipɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa pɨhɨtatɨ kɨhiyaisatɨ kiyatɨ tɨmaamaitɨhatisɨ amɨ katamɨ kaiwaiwaapɨ namɨhanɨwɨ wihoaaŋɨhaiwa katisɨ sahɨ waatɨ tiwatɨ nyepaiwɨ yaawɨhaiwa nunyawɨse. Saisaihɨ katɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ netaatɨ katɨ pɨhɨtatɨ gwɨtando. Iyataatɨ saatɨ sawahaatapɨ satahaate: “Nɨnɨ awaisaamaanɨnɨ kwiŋɨhaanimatɨtɨ amɨ nɨnɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bindataayo. Aindɨ nɨnɨ osɨhaamaanɨnɨmaahe. Owetise. Yaasɨhaiwa wiwa nɨnɨ netaatɨ gwɨtandɨhaiwa wɨndɨ nɨngisaapɨhɨ namaanoaipaitaise. Owetɨtaise,” tatɨ katahaatiso. Kaatamɨ satatɨ amɨ kaatamɨ kaiwaiwaapɨ maipɨhaiwa yaawɨhaiwa kahatamatɨpetɨhaiwa kaatamɨhetɨ waara asisɨha naasetɨ nusoaipaitaise. Timbɨpa waatɨ pɨhɨtatɨ noaipaitaise. Iyonɨhɨ isɨhiya pɨhɨtɨwɨhiya taahiyɨhiya waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨtaapo. Iyataatɨ amɨ jarɨho aungwohandɨ noaipaitaise. Iyataatɨ katɨ aunahɨpatɨ Baabironɨhandɨ sisɨhaara tɨhatɨ katɨnɨhɨ owemaitaise. Awaisɨho Autaahaatɨho watɨpɨho watɨpɨhandɨ nahatewaisaho satɨ aunahɨpatɨ Baabironɨhandamɨ kaiwaiwa mmonatɨ nehosɨ amɨ kati aimɨ netɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ sandaase, “Baabironɨhandɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ netɨ nosasɨnatɨ owetane,” tatɨ kandaase. Awaisawɨhiya kiŋɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya maasɨ satɨ aunahɨpitisawɨ maipɨhaiwa kaiwɨ amɨ ambɨpatɨ tɨmaamaipɨ amɨ nawɨho ikɨpɨpaamɨ autaahɨ bimambɨwɨhiyɨhiyaasɨ jawa katɨ aunahɨpitɨ tɨhataatɨ sɨtɨpatɨ aungwohandɨ noaipahonɨhɨ jawaawɨ ese tɨwɨ natɨpatɨwɨ maarɨho katapɨ asɨpaiwɨ gwɨwɨ maarɨho naaŋawisatɨ yaawɨtaise. 10 Satɨ aunahɨpatɨ ambɨpatɨ awaindɨhandɨ yaawɨhandɨ nehonɨhɨ kiya usonawa apɨpaahɨ aungwohandɨ yaitaapo. Saiwɨ yaiwɨ nehɨ kaanɨhɨ bitotawa ese tɨwɨ natɨpatɨwɨ, “Ese, ese, kɨnyɨ nopɨsasɨnapaise, kɨnyɨ nopɨsasɨnapaise! Baabironɨhandaŋe kɨnyɨ aunahɨpataŋɨ awaipataŋɨ watɨpɨhataŋe kɨnyɨ maipɨhaiwa kaingɨwaiwaapɨ ipɨhomɨ sɨwipatɨ nehɨ wanɨ auwaahandɨ naasaindetɨ wihoaaŋɨhandɨ maipɨhandɨ awaindɨhandɨ gisaapɨhɨ nangoaipataise,” tɨwɨ kaanɨhapɨ nehɨ iwinjaitaapo.
11 Iyonɨhɨ amɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya nawɨho naitaatɨwɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya aunahɨpatɨ Baabironɨhandapɨ gwɨnyaawaawɨ katapɨ maarɨho asɨpaiwɨ gwɨwɨ maarɨho ambɨpatɨ naaŋawisonɨhɨ bimɨtaapo. Amɨ sandɨ kiyaamɨhapa nawɨhopɨhapa napɨwɨ newaawɨ nawɨho nunyawɨhiyaasɨ amɨ usa napɨwɨ nawɨho nunyawɨ namausaitauhe. 12 Kiyaamɨhapa kahapaamapɨpa nunyawɨ nawɨho nehohɨpɨpa gorɨhandɨ sɨriwaahandɨ amɨ nawɨha waiwaunɨ amɨ konaarapɨho gaahaiwa nawɨho autaahɨtahaiwaunɨ amɨ apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhaiwa gaahaiwaunɨ amɨ apotɨhɨrɨ waiwa watɨpɨhaiwa kunyapetahaiwaunɨ nunyawɨ nawɨho nepɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya ipatɨ taahɨpatɨ biyatɨ waamainjotɨhatunɨ amɨ maasapɨho erepandɨhandamɨ mangɨraahɨ kaiwɨhapaunɨ amɨ ipatɨ gaahatɨ nawɨho autaahɨtɨhatamɨ wapa kiyohɨpɨpaunɨ amɨ bɨraasihandamunɨ ainɨhɨramunɨ amɨ nawɨha wa nitɨhɨtindɨhaamɨ kiyohɨwaiwaunɨ nunyawɨ nawɨho aungwohaiwa nepɨhiyaare. 13 Iyataatɨ amɨ wapaisangi nunyawɨ nawɨho naitaatɨwɨhapa siyahapa ahusotahiyaare: atɨpatɨ wɨtɨ waamainjotɨhatɨ kaiwɨhatisɨ katunɨ asɨpatɨ nandaatɨwɨhatunɨ amɨ atɨpatɨ taahɨpatɨ kahatamatɨpetahaiwa biyatɨ waamainjotɨhaiwaunɨ amɨ atɨpatɨ wɨtɨ gaahatunɨ amɨ wainɨhandunɨ amɨ ipatɨ oripɨhandamɨ atɨpatunɨ amɨ waatɨpatɨ parawaaho konɨho witɨhanda kaiwɨhounɨ amɨ maasapɨho kauhounɨ sipɨsipɨhounɨ amɨ maasapɨho osihandunɨ amɨ osihandɨ kandɨ ikɨpɨpa ahaisaihɨ notaatɨ aihonɨhɨ nehainji nutandɨhaiwa kaarisihaiwaunɨ amɨ isɨhiya nawɨho namepɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhiyaunɨ amɨ nehɨ isɨhiya usaunɨ nawɨhopɨ nunyawɨ naitaatɨwɨhiya saiwaare. Saiwa nunyawɨ nawɨho aungwohandɨ nepɨhiyaasɨ amɨ saiwa usa napɨwɨ namusaitaapo. 14 Isɨhiya nawɨho naitaatɨwɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya satɨtaapo: “Nandapa kinyɨ maarɨho gɨndosɨhɨ maaritɨpɨ nehingɨpɨpa aimɨ notɨ owendaise. Apɨpaahɨ gaahapa kahapaamapɨpa nahataapa aimɨ notɨ owendaisɨ kɨnyɨ kapaisɨ wɨndɨ jɨhaatɨ mausondaise,” tɨtaapo. 15 Isɨhiya saiwa ikɨpɨpa satɨ aunahɨpiti nunyawɨ nawɨho aungwohaiwa nehohiyɨhiya katɨ aunahɨpitɨ naaŋatɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ awaindɨhandɨ apɨpaahɨ maipɨhandɨ nehonɨhɨ usondaatɨwɨ kiya waatɨ akɨtɨnɨhɨ yaitaapo. Yaiwɨ kiya aunahɨpatamɨ kaanɨhɨ bitotawa maarɨho asɨpɨwiwɨ gwɨwɨ kiyaamɨ maarɨho ambɨpatɨ naaŋawitaise. 16 Aiwɨ kiya kiyaapɨ satɨtaapo: “Ese nno! Aunahɨpataŋɨ awaipataŋe, kɨnyɨ nepɨ nopɨsasɨnapaise. Kɨnyɨ nepɨ nopɨsasɨnapaise. Jɨhura apotɨhɨrɨ apɨpaahɨ gaahapa kɨhoepɨhapa niyopɨ amɨ waiwa apotɨhɨrɨ sisɨwaahaipɨhɨrɨ amɨ amatenɨhaiwa sanahɨwetɨhapa niyopɨ nipaatɨpɨ amɨ gorɨhandunɨ nepɨ amɨ nawɨha gaaha nitɨhɨtindɨha nepɨ amɨ konaarapɨho gaaho nawɨho autaahɨtɨhapa nepɨ sawahaatamɨhetɨ yundanyainahatiso. 17 Isɨ nehɨ auwaahandɨ naasaindetɨ kahapaamapɨpa gɨmunyaatɨhapa netɨ ahoyatoaatimbɨpa nosasɨnatɨ owendaise,” tɨtaapo.
Sipɨhaiwa nahatewaamɨ kapɨtenɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya pasindiyahiyaimatɨwɨ sipɨhandotɨ nuwɨ napɨwɨyohiyɨhiya nahatiyaunɨ amɨ sipɨhaiwaamɨ otɨpɨpatɨhiya nahatiyaunɨ amɨ durɨhɨraatɨhɨ otɨpɨpatɨ nawɨhopɨhatɨ kaiwɨ nawɨho nehohiyɨhiya siya nahatiyaisangi satɨ aunahɨpatamɨhinɨ detɨ wɨndɨ namaapɨwɨ kaanɨhɨ bitoaitaapo. 18 Saiwɨ kaanɨhɨ bitotawa sisɨha satɨ aunahɨpiti tɨhisɨhaamɨ sɨtɨpatɨ jawaawɨ kiya satɨtaapo: “Aunahɨpatɨ maahɨwɨtɨ awaipatɨ ahendaise. Kɨmatɨ aunahɨpatɨ awaipɨmatamatiyato,” tɨtaapo. 19 Satɨwɨ ikwaatɨpɨho waatɨhɨrɨ nepɨ kiyaamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ ahiyanɨwɨ maarɨho asɨpaiwɨ asɨpinɨwɨ gwɨwɨ maarɨho ambɨpatɨ yaawatɨ naaŋawisonɨhɨ bimɨtaapo. Aiwɨ kiya waapɨhɨtɨwɨ satɨtaapo. “Ese nno! Aunahɨpɨ awaipataŋɨ kɨnyɨ nepɨ nopɨsasɨnapaise. Kɨnyɨ nepɨ nopɨsasɨnapaise. Sipɨhaiwa nahatewa durɨhɨraatɨhɨ daiwaiwaamɨ satoya aunahɨpɨ awaimatamɨ nawɨho numwisɨhora kiya noaipapɨ nawɨho ikɨpɨpa pɨhɨtatɨ asaketahiyaimatawaayopo. Aihɨ nyahɨ maarɨho asɨpiyahaayo ipɨho yunjɨsɨha nehɨ auwaahandɨ naasaindetɨhɨ ketɨ netɨ nopɨsasɨnataise,” tɨtaapo. 20 Aihɨ yamɨhapataatɨhapɨ pɨwɨha wa satatɨ noaipataise: “Sahɨ yamɨhapataatɨhiyaatunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatunɨ amɨ Aposerɨhiyaatunɨ amɨ Pɨropetɨhiyaatunɨ nahatiyaatɨ maaritɨwɨse aunahɨpatɨ sangisɨ kaisiwaiwa Autaahaatɨho mmonatɨ gwɨnyaahosɨ kandapɨ aimɨ netɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ tanyaaha ahotihɨ katisɨ wihoaaŋɨhandɨ naaŋatɨ yaawɨhandɨ aimɨ nunyataiso,” tatɨ kandaase.
21 Pɨwɨha siyaha noaipatɨ aimɨ owetihɨ enjerɨho wo watɨpɨho nawɨha aungwonyonjɨ winjɨ naimaatatɨ netɨ mɨhaapɨ durɨhɨraatɨhɨ tɨmataise. Tɨmataatɨ sandaase: “Aunahɨpatɨ Baabironɨhandi kɨma nawɨma nɨnɨ netɨ yotohɨtɨmandamataiwɨ waatɨ wonamaatɨhɨ topɨtaata nepɨ yotawaayopo satɨ aunahɨpiti japɨhɨ wɨndɨ mausondaatɨwo. 22 Isɨ Baabironɨhandaŋe upwatɨ gitaahandamunɨ amɨ apwɨtɨhɨramunɨ amɨ otɨpɨho kapaparɨhɨramunɨ amɨ kapa kapaamɨ gapɨpa kinyɨ matambɨpotapɨ ganatɨ wɨndɨ namwaipaitaise. Iyataatɨ amɨ isɨhiya otɨpɨpatɨ katɨ katɨ kaitaatɨwɨ sɨkurɨ kaiwɨ amɨtɨha gaaha nehohiyɨhiya kinyɨhatɨhɨ wɨndɨ bɨmimɨtaapo. Iyataatɨ nawɨha konɨho witɨhandɨ jasisɨhaamɨ gapɨpaisangi wɨndɨ japɨhɨ kinyɨhatɨhapɨ namwaipaitaise. 23 Iyataatɨ amɨ sisɨha raamɨhandɨ kinyɨhatɨhapɨ wɨndɨ namusoaatɨtaise. Iyataatɨ amɨ wanɨ namaatɨndaatɨwɨhiya usɨhiya asɨhiyaamɨ pɨwɨhaisangi kinyɨhatɨhapɨ wɨndɨ japɨhɨ namoaipaitaise. Jɨhura kinyɨ isɨhiya otɨpɨpatɨ nawɨhopɨhatɨ kiyohiyɨhiya isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ awaisawɨhiyaimatɨwɨ bindawaayopo. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ onaapɨpa paasɨhɨrɨ amɨ gaapɨpatɨ kahatamatɨpetahapa kiyapaise isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai jaipundɨtaapo,” tatɨ ko kandaase. 24 Satɨ aunahɨpatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya pɨropetɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisunɨ siyɨhiyai tiwiwaiwaapɨ pɨwɨha tanyaaha katamɨhetɨ ahotihɨ Autaahaatɨho aimɨ mmonatɨ gwɨnyaahore. Iyataatɨ amɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai tiworisa tiwotɨhandapisangi satɨ aunahɨpatɨ Baapironɨhandetɨ pɨwɨha tanyaaha ahondaise.