19
Autaahaatɨhopɨ Yamɨhapataatɨhiya Nahatiya Maaritawaayopo
Pɨwɨha saiwa atindɨ owetihɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhyaamɨ naahutarɨhɨrɨ waapɨhɨtɨwɨhɨrɨ yamɨhapataatɨhapɨ noaipasɨhɨ nɨnɨ atisataayo. Sɨrɨ naahutarirɨ kiya satɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ katawaatopo: “Areruya! Nyahɨ nyamɨ Autaahaatɨhoai newa mepɨ autaahemwahaayo. Nyamɨ Autaahaatɨho kɨmo nehɨ naasohɨ nyangi japɨhɨ nanyamamaasɨhore. Ko ambɨpatɨ awaipatisaho apɨpaahɨ watɨpɨhore. Autaahaatɨho isɨhiya kiyohɨwaiwa netɨ pɨwɨha kotɨhandaapɨhɨ tipɨtapaatɨ mmonahore. Iyataatɨ komɨ kotɨhandɨ apɨpaahɨ akɨtɨhandɨ amɨ tɨtɨhɨ nga nehaahore. Saatɨ apopɨ awaisaamɨmaatɨ ambɨpatɨ kɨhiyaisatɨ tɨmaamaitatɨ kandapɨ ambɨpatɨ netɨ jɨhimatatɨ yapɨpatambɨ isɨhiya nahatiyai netɨ nopɨsasataise. Aihɨ amɨ kandapɨ Autaahaatɨho kaati wihoaaŋɨhandɨ maipɨhandɨ nunyataise. Iyataatɨ saatɨ apomaatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyai topɨtaata siyɨhiyai tiwamahaate. Aihɨ kandapɨ kaatamɨhetɨ pɨwɨha ahotahaate. Aihɨ amɨ kandapɨ Autaahaatɨho kaati wihoaaŋɨhandɨ aimɨ nunyataise,” tawaatopo. Saiwɨ katɨwosawɨ, amɨ jɨhaatɨ waapɨhɨtɨwɨ satawaatopo: “Areruya! Nyahɨ Autaahaatɨhopɨ maaritaatɨ koai newa mepɨ autaahemwɨhaayo. Saatɨ apomaati sisɨha tɨhisɨhaamɨ sɨtɨpatɨ katɨnɨhɨ nasisoaarɨ noaipatoaatɨtaise,” tawaatopo. Kaihɨ mɨtɨhiya 24 kaiwɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyaunɨ amɨ kapɨhɨ wapa maurɨ maurɨ asɨtimatatɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ naiwaiwaunɨ yatɨhɨ tɨmahiyawɨ Autaahaatɨho konɨhɨ bimisɨhoaapɨhɨ yatɨhɨ atotɨpɨwesapɨ satawaatopo: “Akɨte! Areruya! Akɨtɨsɨ Autaahaatɨhopɨ nyahɨ maaritaatɨ koai mepɨ autaahemwaitɨhaawo,” tawaatopo. Aihɨ Autaahaatɨho komɨ siya kiŋɨhandaasɨnɨ bindataatɨ isɨhiyai winjatimbɨpɨhapɨ pɨwɨha wa siyaha noaipasɨhɨ nɨnɨ atisataayo. “Nyahɨ nyamɨ Autaahaatɨhoai newaatɨ mepɨ autaahemwaitɨhaawo. Sahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ kopɨ yaiwɨ komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ komɨ otɨtɨhɨ bimohiyɨhiyaatunɨ amɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nepɨhiyaatunɨ amɨ ambɨpatɨ namepɨ nehɨhiyaatunɨ nyamɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahemwaitɨhaawo,” tawaatopo.
Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho Apopaati Netɨ Wɨrasɨhɨ Nandapa Aungwohandɨ Noaipataise
Kaihɨ amɨ nɨnɨ atisataatɨ isɨhiya taahiyɨhiya ahoyanɨwɨ bindawaahiya pɨwɨha pɨwaatohɨhamataindɨha atisataayo. Kiyaamɨ pɨwɨha naahutarɨhɨrɨ waapɨhaatɨ awaisaamaatamɨ nausɨhaamatiyatɨ ganataase. Iyatɨ amɨ kiyaamɨ pɨwɨha ausaaha waatɨ gaatipatamatiyaha noaipataise. Kiya waapɨhɨtɨwɨ pɨwaatɨwɨ satawaatopo: “Nyahɨ nyamɨ Autaahaatɨhopɨ maaritaatɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtaatɨ gaapundaatɨ koaisɨ newaatɨ mepɨ autaahewaumwaitɨhaawo. Areruya! Ko Awaisɨho nahatewa watɨpɨhaiwaisaho aimɨ kiŋɨhoematatɨ nahataapai osamatɨ gaamatɨ jatataiso. Isɨ wanɨ nyamɨ maarɨho biyatɨ winyaitonɨhɨ pɨhɨtaatɨ waatɨ maaritaatɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaitɨhaawo. Sipɨsipɨho Mwaaho Sɨpɨpɨhohomɨ asisɨha apopaati netɨ wɨraitandɨha aimɨ koaipataiso. Koaipasɨhɨ amɨ komɨ apopaatɨ namaatɨtandaisaamaatɨ namaatɨtandɨ aimɨ netɨ tɨmanɨnatɨ kindataiso. Aihɨ Autaahaatɨho kaati apotɨhɨrɨ wɨrɨ koepɨhɨrɨ apɨpaahɨ sanahɨwetahɨrɨ asɨrɨhɨrɨ nausaatahɨrɨ kaatɨ niyoaitandɨ nunyataiso,” tatɨ kandaase. Amɨ sɨrɨ apotɨhɨrɨ kɨhoepirɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya gaahaiwa tɨtɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ namɨhanataise.
Aihɨ amɨ nɨngi enjerɨho sata kandaase: “Kɨnyɨ pɨwɨha satɨpɨ jɨpatɨpaime, ‘Isɨmiya usaisɨ Autaahaatɨho aimɨ gaatatɨ nunjesɨhɨ atiwɨ Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhoho apopaati netɨ wɨrasɨtɨhandamɨ nandapa awaimbɨpaapɨ nasohiyɨhiya siya gaasɨ maaritɨwɨse,’ ” tɨpɨ jɨpatɨpaime ndataase. Iyatɨ amɨ ko jɨhaatɨ bapiyatɨ sandataase: “Kɨma tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaare,” ndataase. 10 Aihɨ nɨnɨ koai mepɨ autaahemwaitandɨ komɨ auhɨraapɨhɨ tɨmahiyatɨ atotɨpɨwesonɨhɨ amɨ ko nɨngi sandataase: “Kɨnyɨ sandɨ wɨndɨ kamaime. Owetane. Nɨnɨ nehɨ otɨpɨpatɨhonɨne. Nɨnɨ kinyɨ naisohonɨnɨ amɨ gisatɨ otɨpɨpatɨ nɨnawɨpɨhɨ kiyohɨhonɨne. Kaindɨ amɨ kinyɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya amɨ ko Jisaasiho pɨwɨha akɨtɨha ausaasɨha baiwɨ napaitɨwɨ isɨwasohiyɨhiyaamɨ naisohonɨnɨ amɨ sangisatɨ maasɨ otɨpɨpatɨ nɨnawɨpɨhɨ kiyohɨhonɨne. Kɨnyɨ nehɨ Autaahaatɨhoaisaahɨhɨ mepɨ autaahepumapɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtɨpɨ kopaahɨhɨ atotɨpɨwesapɨ gaapunde,” ndataase. Amɨ nyahɨ mmonahiyaane. Jisaasiho pɨwɨha ausaasɨha isɨhiyai netɨ gɨwunyaatɨ nunjihɨ kiya atiwɨ nepɨ kopɨ ausaawaayowo,” ndataase.
Utaaho Wo Maasapɨho Osiho Kɨhoepɨhoaasɨnɨ Yamwa Bindataise
11 Aihɨ yamɨhapatamɨ maasomwaaŋɨ nutihɨ jata maasapɨho osihandɨ wɨndɨ kɨhoepɨhandi iwinjataayo. Sandɨ osindaasɨnɨ awɨtɨmatatɨ bimisɨhomɨ ambɨpatɨ ko otɨpɨpatɨ kaipatɨ nga biyatɨ jatatɨ amɨ napaitatɨ kiyahore. Ko tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ isɨhiyai netɨ kotɨhandaapɨhɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ ko tɨtɨhɨ kiyatɨ tunahore tatɨ ambɨhɨnahore. 12 Komɨ ndɨha sisɨhaamɨ tɨhwɨtɨhɨramatiyahore. Iyataatɨ amɨ komɨ mɨtɨhoaatɨhɨ awaisawɨhiya kiŋɨhiyaamɨ tingaatɨhaiwa taahɨwaiwa nipaatahore. Iyataatɨ amɨ ambɨpatetɨ ambɨpatɨ wɨtɨ jɨpatɨpindahore. Satɨ ambitapɨ isɨhiya usa wɨndɨ monɨwɨ gɨmaawunyaatahatɨ nehɨ sawahohɨhɨ mmonatɨ gɨwunyaatahore. 13 Ko apotɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ niyosɨrɨhɨrɨ jɨtɨpataatɨhɨ tɨmandaapɨhɨrisɨ kɨrɨ jɨtɨpatisahɨrɨ nipaatahore. Komɨ ambɨpatɨ satɨwɨ, “Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨhaare,” tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. 14 Aihɨ amɨ yamɨhapataatɨhapɨ tiworisa pwɨsɨpɨ yaipa kiyohiyɨhiya apotɨhɨrɨ amɨnaihɨrɨ apɨpaahɨ kɨhoepɨhɨrɨ popɨtɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ niyopɨhiya maasapɨho osihaiwa kɨhoepɨhaiwaasɨnɨ awɨtɨmatɨwɨ komɨ ipotɨ koai nɨwipinjai nowaayopo. 15 Aihɨ amɨ komɨ maahomwaaŋapɨ namatanaatɨ wihɨwihoaaŋɨ tɨpɨpa kiyatɨ nahaapindɨhanaatɨ kosasaihɨrɨ nasatɨ nimetahore isɨhiya komɨ tiworisa yapɨhɨ nahandaahiyai tisatɨtando. Iyatɨ ngɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ mwɨtɨpisatɨ bitonda andɨtitatɨ watɨpɨtatɨ isɨhiyai winjatataise. Iyatɨ amɨ ko Autaahaatɨho nahatewa watɨpɨhaiwaisahomɨ apowindɨhandɨ namɨhainjɨha nawɨha awaisɨhaara wainɨhandɨ netɨ jasatɨ namoaitaise. 16 Iyatɨ komɨ apotɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ niyosɨrɨhɨretunɨ amɨ komɨ auhɨrɨ atɨhɨretunɨ ambɨpatɨ kɨmatɨ jɨpatɨpindataise: “Kɨmo kiŋɨhiya nahatiyaamɨ Kiŋɨhotatɨ amɨ awaisawɨhiya nahatiyaamɨ Awaisɨhore,” tatɨ jɨpatɨpindataise.
17 Aihɨ amɨ nɨnɨ enjerɨho woai iwinjahonɨhɨ ko ipɨhoaatɨhɨ bitondaatɨ waapɨhɨtatɨ koho nahataapa (isɨhiyaunɨ amɨ kohasɨpɨho napwihɨhapaamɨ ambɨpatɨ netɨ nanahapa) yamɨhapatamɨ otɨhamwaaŋɨ pɨrɨrutatɨ daimbɨpai saundataase: “Sahɨ napɨwɨse. Napɨwɨ Autaahaatɨho nandapa apɨpaahɨ awaimbɨpa netɨ tɨmanimbɨpaapɨ ahoyanɨwɨse. 18 Napɨwɨ ahoyanɨwɨse awaisawɨhiya kiŋɨhiyaamɨ ambɨpatɨ amɨ pwɨsɨpɨ yaipa kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ tahaapundohiyɨhiya kepɨtenɨhiyaamɨ ambɨpatɨ amɨ watɨpɨhiyaamɨ ambɨpatɨ amɨ osihaiwaamɨ ambɨpatunɨ amɨ kaiwaasɨnɨ awɨtɨmatohiyɨhiyaamɨ ambɨpatɨ, isɨhiya nahatiya nehɨ kiyaisɨtohiyɨhiyaamunɨ amɨ isɨhiya usaamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaamɨ ambɨpatɨ amɨ isɨhiya ambɨpatɨ owehiyaamunɨ amɨ isɨhiya usaamɨ ndɨhetɨ ambɨpatisahiyaamɨ ambɨpatɨ gwɨtɨtɨho nandaatɨwo,” undataase.
19 Aihɨ nɨnɨ jataatɨ ainjɨhɨhounɨ amɨ kiŋɨhiya yapɨhɨ nahataahiyaunɨ amɨ kiyaamɨ pwɨsɨpɨ yaipa kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaunɨ napɨwɨ ahoyanawaayopo. Siya ahoyanohiyɨhiya osihoaasɨnɨ awɨtɨmatatɨ napisɨhoaisawunɨ komɨ pwɨsɨpɨ yaipa kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaisawunɨ tunnɨwɨ yahwɨndaatɨwɨ ahoyanawaayopo. 20 Aihɨ ko ainjɨhɨhoai napuwɨtaatɨwɨ isɨwawaayopo. Aiwɨ amɨ ainjɨhɨhomɨ pɨropetɨho pɨwɨha jaiwɨtɨha awusaatɨ kaundatɨ amɨ sɨwipatɨ watɨpɨhaiwa kiyatɨ kaiwaaraahɨ isɨhiyai jaipundihɨ ainjɨhɨhomɨ maakɨhɨrɨ nehohiyɨhiyaisunɨ amɨ ko ainjɨhɨhopunɨ amɨ komɨ sɨwipatapɨ atotɨpɨwesawɨ gaapundɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨ koai nepɨ autaahɨwipɨ mepɨ autaahepumaitaatɨwɨ jaipundatɨ kaundisɨhoai maawɨ isɨwawaayopo. Isɨpɨ kurɨ maisahurɨ asururi anɨmwaahɨpatɨ durɨhɨrɨ tongɨhɨropɨ nawɨha sarɨpaaha taahɨha kaanɨhɨ noaatatɨ nasasiwatɨ tɨhatɨ ahotimbɨpɨhɨ nepɨ yotawaayopo. 21 O amɨ isɨhiya kanaahiya nahatiyaahɨ utaaho osihoaasɨnɨ bimisɨhomɨ maahomwaaŋapɨ namatanaatɨ kosasaihɨrɨ bainatɨhɨrɨ nimetinanaata tiwatɨ kiyaisɨnɨhɨ owemataise. Aihɨ koho taahɨho nasatɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ netɨ nga mwɨsasatɨ nanatɨ gwɨsɨmotaise.