20
Bwaasɨrɨhɨrɨ Kɨnaungwɨha 1,000 Kiyahaapɨ Naputataise
Saiwa siyatɨ noaipatɨ aimɨ owetihɨ nɨnɨ jata itɨpɨho enjerɨho wo komɨ ikwɨraahɨ anɨmwaahɨpatɨ etaihɨramɨ kihɨrɨ isɨwatɨ amɨ wɨrɨhɨrɨ apɨpaahɨ awairɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ senɨhandɨ isɨsiho yamɨhapataatɨhɨraapɨ noaatɨpatɨ napihɨ iwinjataayo. 2-3 Noaatɨpatɨ akwɨranɨho aimaaho aimehuraaho apɨpaahɨ awaisɨho, uta maipɨho tiworɨho Bwaasɨrɨhɨri isɨwataise. Isɨwatɨ netɨ koaisɨ kɨnaungwɨha 1,000 kiyahaapɨ anɨtisatɨ wɨsasatɨ, anɨmwaahɨpatɨ etaihɨropɨ netɨ wiwatɨ yotatɨ amɨ maahomwaaŋɨ anɨtisatɨ awɨha napuwatɨ amɨ kaapɨpatɨ tɨhatɨ anɨtisatɨ namasatɨ napuwataise. Amɨ ko akwɨranɨho isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai jɨhaatɨ wɨndɨ notɨ nasayatɨ daayatɨ jaipɨmundɨtando. Ko siyatɨ napundɨmɨ notɨ kɨnaungwɨha 1,000 kiyaha sanotɨ owetanɨhuraatɨtando. Siyonɨhɨ ipotɨhɨ nehɨ apɨpaahɨ masɨhonjapɨ koai nepɨ nupusoaasɨtaatɨwo.
Aihɨ amɨ nɨnɨ jataatɨ awaisawɨhiya kiŋɨhiyaamɨ siyaahaiwa wiwa ahotihɨ kaiwaasɨnɨ usa bimauhɨ iwinjataayo. Siya siyaahaiwaasɨnɨ bimohiyɨhiya isɨhiya kiyohɨwaiwa nepɨ tipɨtapaapɨ usondaatɨwɨ watɨpɨhandɨ kiyai nunyawaayopo. Aindɨ amɨ nɨnɨ isɨhiyai mɨtɨho nisatauhɨ napohiyɨhiyaamɨ maarɨhoai usonataayo. Siya isɨmiya jɨhɨ Jisaasiho pɨwɨha katatɨ kaiwaiwaapɨ “akaahaasɨ akɨte,” tɨwɨ katɨwɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaapɨ katauhɨ kandapɨ mɨtɨho nisatauhɨ napohiyɨhiyaamɨ maarɨhore. Aiwɨ amɨ kiya ainjɨhɨhopɨ atotɨpɨwesawɨ gaapundɨwɨ mepɨ autaahepɨmumapɨ amɨ ainjɨhɨhomɨ sɨwipatɨ maakɨhɨrɨ kiyaamɨ amɨtetetisangi ndɨmaahomwaaŋɨ amɨ kiyaamɨ ikwɨretisangi wɨndɨ ahɨmotahiyaare. Aihɨ kiya naiwɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nepɨ kɨnaungwɨha 1,000 kaiwɨhaapɨ Kɨraisihoaisawɨ maasɨ isɨhiyai amɨ kahapaamapɨpai jaawɨ bimohiyɨhiyaare. Sandɨ japɨhɨ nepaitaatɨwɨhandɨ jɨhapɨhande. O amɨ isɨhiya napohiyɨhiya nahatiyaahɨ wɨndɨ japɨhɨ namepahopo kiya daahɨ nanopotɨmɨ nuwɨ kɨnaungwɨha kɨma 1,000 kiyatɨ saniyonɨhura japɨhɨ nepaitaatɨwo. Isɨhiya Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiyai jɨhandɨ Autaahaatɨho ahowimahonɨhɨ jɨhandɨ nepahohiyɨhiya maaritɨwɨse napwɨtaatɨwɨhandɨ noaipahonɨhɨ kiya wɨndɨ japɨhɨ namaapwɨtaawo. Namaapopɨ Autaahaatɨhomunɨ amɨ Kɨraisihomunɨ pɨrisihiyaimatɨwɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ amɨ kɨnaungwɨha 1,000 kiyahaapɨ kiya awaisawɨhiya kiŋɨhiyaimatɨwɨ Kɨraisihoaisawɨ maasɨ isɨhiyaisunɨ kahapaamapɨpaisunɨ jatɨtaapo.
Bwaasɨrɨhɨrɨ Netɨ Apɨpaahɨ Nopɨsasɨnataise
Kɨnaungwɨha 1,000 kiyatɨ aimɨ sanotɨ owetanɨhɨ Bwaasɨrɨhɨri kɨramɨ naputimbɨpɨhapɨ nupusoaasisaihɨ kapɨhɨ namaitaise. Kapɨhɨ namasisɨ nehɨhaatɨ noaipatɨ notɨ isɨhiya yapɨhɨ nahanda bimohiyɨhiyai jaiwundɨtaise. Iyataatɨ siya isiya Gokɨhomɨhiyaisunɨ amɨ Makokɨhomɨhiyaisunɨ jaiwundɨtaise. Jaiwundatɨ kiyaisɨ tɨpɨpa pwɨsɨpatɨ awaipatɨ tundaatɨwo undatɨ netɨ ahoaitaise. Iyonɨhɨ kiya pwɨsɨpɨ yaipatɨ kaiwɨ tɨpɨpa kiyohiyɨhiyai ko netɨ ahoaindɨhandɨ isɨhiya waapɨhaatɨ durɨhɨramɨ nawasasaaha aripatamataiwɨhiya jaatɨwɨ ahoyandaapo. Saiwɨ ahoyanɨwesi yapɨhɨ nahanda gaamapɨ nuwɨ isɨhiya amɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Autaahaatɨho maarɨho numwisawɨhiyaisunɨ amɨ numwipatisunɨ tiwaatɨhɨrɨ ahiyawɨ nesɨwesɨpɨ bitɨwɨmaitaapo. Saisaihɨ amɨ sisɨha wa yamɨhapataatɨhɨraapɨ noaatɨpatɨ kiyaisɨnɨhɨ tɨhatɨ owemaitaise. 10 Iyonɨhɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ jaiwundatɨ daayatoaatirɨhɨri nepɨ sisɨha durɨhɨramatiyatɨ anɨmwaahɨpatopɨ nimandataatɨ nawɨha wa sarɨpaaha nasasiwatɨ noaatatɨ kaanɨhɨ tɨhatoaatisɨhaapɨhɨ yotawaayopo. Sa sisaapɨhɨ aimɨ ainjɨhɨhoaisunɨ amɨ komɨ pɨropetɨho komɨ pɨwɨha jaiwɨtɨha ausaasɨhoaisunɨ nepɨ tɨhoaahauhɨ aimɨ tɨhoaandihɨhapɨhɨ nepɨ yotawaayopo. Kapɨhɨ kingwaasɨ tɨhoaandawa apatɨhunɨ otapɨhaatunɨ kingwaasɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ kandɨnɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ newaatɨtaatɨwo.
Ipotɨhandɨ Isɨhiya Kiyohɨwaiwa Netɨ Tipɨtapaatɨ Mmonataise
11 Aihɨ nɨnɨ jata gwɨtɨho siyaahandɨ wɨndɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ kɨhoepɨhandɨ ahotihɨ jataayo. Aihɨ sandɨ siyandaasɨnɨ Autaahaatɨho bindataise. Bimihɨ amɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋapɨ yapɨpatunɨ amɨ yamɨhapatunɨ netɨ nawisatitatɨ kaurɨ kaurɨnɨhɨ yanɨhɨmapɨ apɨpaahaurɨ numwɨ owetamaise. Kauri japɨhɨ wɨndɨ mmondaapo. 12 Aihɨ sandɨ siyaahandamɨ ndɨhetɨ isɨhiya napohiyɨhiya ambɨpatisawɨhiyaunɨ amɨ nehɨhiyaunɨ bitohauhɨ iwinjataayo. Iyauhɨ amɨ utɨpɨhaiwa wiwa sapɨhɨ nupwiyaapɨ ahiyauhɨ ahotihɨ jataayo. Aihɨ amɨ utɨpɨhandɨ wɨndisangi isɨhiya asɨtimatɨwɨ nasisoaarɨ bimaamɨ nutaatɨwɨhiyaamɨ ambɨpatɨ ahotindɨhandisangi nupwiyaapɨ kapɨhɨ ahiyawaayopo. Aihɨ kiya napohiyɨhiya kiyohɨwaiwaapɨ pɨwɨha aimɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahotisɨha mmonatɨ kaiwaatɨhɨ jatata Autaahaatɨho kaiwa tipɨtapaatɨ usonataise. 13 Aihɨ isɨhiya durɨhɨraatɨhɨ napopɨ ahosohiyɨhiyaisangi nepasi Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ niyauhɨ amɨ isɨhiya napopɨ napwaatotɨhandunɨ amɨ isɨhiya napohiyɨhiya kiya nuwɨ bimohɨpatɨ aunahɨpatɨ namasi napɨtaatɨwɨ nupusoaasihɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ niyawaayopo. Naiwɨ bitohauhɨ Autaahaatɨho kiya nehɨ nɨnaasiyaahɨhɨ kiyohɨpɨpa utɨpɨhoaatɨhɨ mmonatɨ jatetinjatɨ komɨ kotɨhandaapɨhɨ kiyai tipɨpataatɨ usonataise. 14 Iyatɨ napotɨhandɨ amɨ isɨhiya napwauhɨ maarɨho notɨ bimindɨhandunɨ ko netɨ sisɨha durɨhɨramatiyatɨ nimandataatɨ noaatatɨ kaanɨhɨ nasasiwatɨ tɨhatoaatisɨhaapɨhɨ yondaise. Sa sisa durɨhɨrɨ apɨpaahɨ awaindɨndɨ sisɨha watɨpɨha noaatatɨ taatɨ tɨhindɨndɨ kapɨhandɨ 2 handɨ apɨpaahandɨ napwɨtaatɨwɨhande. 15 Iyataatɨ isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ sandɨ utɨpɨndɨ isɨhiya asɨtimatɨwɨ bimɨtaatɨwɨhiyaamɨ ambɨpatɨ ahotindɨndaatɨhɨ wɨndɨ ahɨmotisawɨhiya siya nahatiyai nepɨ sisɨha watɨpɨha durɨhɨramatiyatɨ nimandataatɨ nasisoaarɨ tɨhatoaatisɨhaapɨhɨ yotɨtaapo.