21
Autaahaatɨho Yamɨhapatɨ Asɨpatɨ Amɨ Yapɨpatɨ Asɨpatɨ Kiyatɨ Ahiyataise
Saiwa siyatɨ noaipatɨ aimɨ owetihɨ nɨnɨ jata yapɨpatɨ yamɨhapatɨ jɨhaurɨ aimɨ notɨ owetihɨ amɨ yapɨpatɨ yamɨhapatɨ asɨwaurɨ ahotihɨ nɨnɨ jataayo. Aihɨ amɨ durɨhɨrisangi kɨrɨnɨhɨ notɨ owendaise. Kaihɨ nɨnɨ jata Autaahaatɨhomɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ asɨpatɨ wanɨhatɨ Jerusaremɨhandɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ taatɨ noaatɨpatɨ nasataise apopaatɨ wohoai namaatɨtandɨ tɨmanɨnatɨ utɨ apotɨhɨrɨ gaahapa yundanyaininjatɨ napipatamatiyato. Aihɨ amɨ pɨwɨha wa waapɨhɨtɨha Autaahaatɨho bimimbɨpɨhapɨ sataha noaipasɨhɨ nɨnɨ atisataayo: “Atiwɨ amɨ jasawise! Autaahaatɨhomɨ aunahɨpatɨ aŋɨpɨpɨhɨ aimɨ nasatɨ isɨhiyaamɨ otɨhapɨhɨ ahondaise amɨ Autaahaatɨho kiyaisatɨ maasɨ kiyaamɨ Autaahaatɨhoematatɨ bimɨtando. Iyonɨhɨ kiya amɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaimatisaihɨ amɨ Autaahaatɨho sawaho noaipatɨ kiyaamɨ Autaahaatɨhoematatɨ kiyaisatɨ maasɨ bimɨtando. Iyatɨ ko kiyaamɨ kwɨtipatɨ nahatiyaamɨhatɨ netɨ nɨwɨndiwatɨ nɨwisiyaipaitaise. Amɨ kiyaamɨ napwɨtaatɨwɨhandisangi apɨpaahɨ owetɨtaise. Iyatɨ amɨ maarɨho asɨpaiwɨ gwɨtaatɨwɨhandunɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ yaawɨtandɨhandunɨ kiyaamɨhetɨ wɨndɨ namausoaipaitaise. Saiwa aimɨ jɨhaiwaasɨ kaiwa aimɨ notɨ owetiso,” ndaase.
Aihɨ utaaho siyaahandaasɨnɨ bimisɨho sandaase: “Jasawise! Kɨmba kahapaamapɨpa nɨnɨ netɨ wanɨhapa asɨpɨpematɨ kaindɨ ahiyataayo,” daase. Iyatɨ amɨ kɨmɨko sandaase: “Kɨma pɨwɨma tɨtɨhɨ akɨtɨ akaahaasɨ isɨhiya kaapɨ akɨte tɨwɨ atiwɨ nepɨ gwɨnyaitaatɨwɨ jɨpatɨpaime,” daase. Iyatɨ ko nɨngi sandataase: “Nɨnɨ nahataapa kaimɨ nundɨ owemahonɨhɨ aimɨ owendaise. Nɨnɨ Nɨwahonɨnɨ Jɨhimatɨtɨ bimaatɨ amɨ Ipotimatɨtɨ bimohɨhonɨne. Nɨnɨ jɨhonimandɨ nahataapa namasatɨ ahiyohɨhonɨnɨndɨ amɨ ipotɨhonimandɨ nahataapa kaindɨ asɨtɨputɨ kaindɨ owemahohɨhonɨne. Isɨhiya waapohopɨ nawisawɨhiyai waapoho nawɨho oweho nehɨho numwɨto. So waapoho asɨtimatɨtaatɨwɨhandamɨ waapoho taatɨ napisɨhomɨ numwɨto. Utaaho kohimatatɨ maapɨ yapɨpatambɨhaiwa komɨ tiworisai tiwatɨ ipɨhatisɨho saiwa netɨ komɨhaiwatɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ nɨnɨ noaipatɨ komɨ Autaahaatɨhonɨnɨtisanɨhɨ amɨ ko noaipatɨ nisɨ maasɨhɨhoematɨtaise. Iyataatɨ isɨhiya yaiwɨ japɨhitɨwɨ kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ ausaapɨ kamaatɨwɨ amɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ namahohiyɨhiyaunɨ amɨ maipɨhaiwa kisohaiwa kaiwɨ kipatɨ ahiyanɨhohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya siyɨhiyai timahohiyɨhiyaunɨ amɨ warisai apwaatiyai namasisɨ gohɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitohiyɨhiyaunɨ amɨ onaapɨpa paasɨhɨrɨ konosɨha wiwaapa nepatarɨhɨrɨ gaapɨpatɨ nepɨ kɨpɨwɨ kaiwa kiyohiyɨhiyaunɨ amɨ autaahaatɨho jaiwɨtahopɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨ gaapundɨwɨ koai nepɨ autaahɨ mepɨ autaahepumahohiyɨhiyaunɨ amɨ pɨwɨha jaipɨpa katawaasohiyɨhiyaunɨ kiyaamɨ aunahɨpatɨ sisɨha watɨpɨha nawɨha sarɨpaaha nasasiwatɨ noaatatɨ durɨhɨramatiyatɨ nimandata kaanɨhɨ tɨhɨmɨ naisɨhaapɨhɨ nutaapo sapɨhɨ kiya ipotɨhandɨ 2 handɨ napopɨ owetɨtaatɨwo,” ndaase.
Jonɨho Aunahɨpatɨ Wanɨhatɨ Jerusaremɨhandɨ Mmonataise
Saiwa siyatɨ noaipatɨ owetihɨ itɨpɨhiya enjerɨhiya 7 kaiwɨhiya disihaiwa 7 kiyahaiwa wiwa apɨpaahɨ maipɨhaiwa naaŋɨhaiwa ahotiwaiwa ipotɨhaiwa isɨwasohiyɨhiyaamɨ wo nasatɨ nɨngi sandataase: “Kɨnyɨ namme, Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomɨ apwaataatɨ koai nuwipaitandɨ yundanyaayatɨ tɨmetisaamaati nɨnɨ netɨ nangɨsɨtaano,” ndataase. 10 Aihɨ Itɨpɨho Gaaho nisɨhetɨ waatɨ nasataatɨ nisaitihɨ nisɨ ndɨha nanorɨhaatihɨ enjerɨho itɨpɨho nɨngi nanɨmaasi sisɨho wo awaisɨho apɨpaahɨ nɨwatɨho utaarɨhoaasɨnɨ naihɨ nɨnɨ koaasɨnɨ naindɨ aunahɨpatɨ asɨpatɨ wanɨhatɨ Jerusaremɨhandɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ taatɨ noaatɨpatɨ napihɨ usonataayo. 11 Satɨ aunahɨpitetɨ Autaahaatɨhomɨ yundanyɨhaamɨ nausainjɨtɨhandɨ katetɨ ahondaatɨ waatɨ nausaatahate. Iyatɨ amɨ katɨ aunahɨpitɨ biyatɨ durɨhɨramatiyatɨ saasanotatɨ nausaatahate nawɨha wa gaaha jaasɨpaaha* biyatɨ nausaatahaasɨ kaamatiyato. 12 Iyataatɨ amɨ katamɨ matambɨpa awaimbɨpa utaarɨhapa mɨhaapɨ yapɨpatetapɨ niyatɨ autaahɨ mɨhotɨ nɨwaataatɨtahapaare. Iyataatɨ amɨ satɨ aunahɨpitamɨ matambɨpetɨ maasomɨhaiwa 12 kiyahaiwaisahate. Saiwa maasomaiwa 12 kiyahaiwaapɨhɨ amɨ enjerɨhiya 12 kaiwɨhiya bitotawaayopo. Amɨ saiwa maasomiwetɨ Isɨraherɨhiyaamɨ satoya 12 kaiwɨhiyaamɨ ambɨpatɨ nɨnaasaimwaaŋɨ jɨpatɨpindataise. 13 Satɨ aunahɨpitamɨ matambɨpaamɨ onepatɨ maasomɨhaiwa ipɨho noaipasihihoaaŋɨhaiwa maurɨ mandɨtihɨ amɨ ipɨho namaatipasihihoaaŋɨhaiwa maurɨ mandɨtihɨ amɨ wihoaaŋɨ bopitataihoaaŋɨ maurɨ mandɨtihɨ amɨ wihoaaŋɨ bopitataihoaaŋɨ maurɨ mandɨtihɨ siyahaiwa ahendaise. 14 Satɨ aunahɨpitamɨ matambɨpaamɨ mɨhaapɨ tanyaahaapɨhɨ yapɨpatetɨ nawɨha anaahɨhaamɨ awaiwaiwa matambɨpai anɨtisatɨ isɨwatɨtandɨhaiwa 12 kiyahaiwa ahiyai nuwɨhate. Iyatɨ amɨ matambɨpaamɨ ikwananaatisangi nawɨha kɨma anaahɨhaara kiyawaayopo. Aihɨ saiwa nawiwetɨ Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomɨ Aposerɨhiya 12 kaiwɨhiyaamɨ ambɨpatɨ nɨnaasetɨhɨ nɨnaasomɨhatɨ jɨpatɨpindataise.
15 Itɨpɨho enjerɨho nɨngi pɨwandisɨho irɨhɨrɨ wɨrɨ gorɨhanda kaiwɨhɨrɨ isɨwahore. Sɨrɨ irira aunahɨpatamɨ waitindɨhandɨ napitiyate tatɨ namɨhanatɨ amɨ matambɨpaamɨ maasomɨhaiwa napitiyate tatɨ namɨhanatɨ amɨ matambɨpaamɨ ikwananaatɨ napitiyate tatɨ namɨhandandɨhɨro. 16 Iyataatɨ satɨ aunahɨpitamɨ wainjɨtɨhandɨ amɨ utaarɨtindɨhandɨ nehɨ tɨtɨhɨ naasaataatɨtahande. Ko aunahɨpatɨ satɨ awaipatɨ namɨhainjɨhɨ aunahɨpatamɨ wainjɨtɨhandunɨ amɨ utaarɨtindɨhandunɨ maiwɨ naasaataatɨ 2,200 sɨkwaaya kiro mitaahande. Iyataatɨ amɨ matambɨpa yapɨpatetapɨ namasawesi autaahɨ nɨwaataatɨ niyotɨhandisangi amɨ naasɨ kamwaaŋe. 17 Iyatɨ amɨ ko ikwananaatamɨ mwipɨtindɨhandɨ namɨhainjɨhɨ 65 mita kiyate. Sɨrɨ irɨhɨrɨ enjerɨho isɨwatata namɨhainjɨrirɨ amɨ isɨhiya yapatambɨhiya isɨwatawa namɨhanohɨrɨramatiyahande. Aihɨ sɨrɨ irɨhɨrɨ kɨra enjerɨho aunahɨpatɨ awaipatɨ taunɨhandamɨ ikwananaatɨ matambɨpa namɨhanataise.
18 Ikwananaatɨ nawɨha wa gaaha anaahɨha watɨpɨhaara matambɨpa kaiwɨhape. O amɨ aunahɨpatɨhɨ nehɨ tɨtɨhɨ gorɨ taanahɨta kaiwɨ anɨmatɨwɨhatɨsɨ biyatɨ garaasihomatiyatɨ nausaatatɨ jatɨnataise. 19 Aunahɨpatamɨ matambɨpa nawɨha gaaha anaahɨha kahatamatɨpetɨha 12 kiyahaiwa ambɨpatɨ kɨhatɨ yiyandɨhɨ ambɨhonahaiwaasɨ kaiwaara mɨhaapɨ yapɨpatetapɨ namasawɨ kakaamɨ tipɨ naupwɨ notipɨ naiwɨ mɨhaatɨ nɨwaataatɨ namɨhaapɨhape. Iyatɨ nawɨha jɨha jasɨpaarɨhaare. Kaamɨ otiwa kambwaasɨtɨhandɨ karaahandɨ ikɨrotatɨ yerotatɨ, bɨraunɨtatɨ amatenɨtatɨ amɨ asisorɨtatɨ gɨrinɨhaare. Kapɨha 2 ha nawɨha sapaiyaahaare. Kaamɨ otiwa kambwaasɨtɨhandɨ karaahandɨ bɨruhandɨ asɨhatahande. Amɨ nawɨha 3 ha aketɨhaare. Aihɨ amɨ nawɨha 4 ha emerarɨhaare. Kaamɨ karaahandɨ asisorɨha gɨrinɨhaare. 20 Aihɨ amɨ nawɨha 5 ha satonikɨsɨhaare. Kaamɨ karaahandɨ amatenɨtatɨ amɨ kɨhoepɨhaare. Aihɨ amɨ kapɨhɨ nawɨha 6 ha koniriyanɨhaare. Kaamɨ karaahandɨ amatenɨhaare. Aihɨ amɨ nawɨha 7 ha kɨrisoraitɨhaare. Kaamɨ karaahandɨ ikɨrotatɨ yerohaare. Aihɨ amɨ nawɨha 8 ha berirɨhaare. Iyataatɨ kaamɨ karaahandɨ nehɨ kai wipetatɨ asisorɨtatɨ gɨrinɨhaare. Aihɨ amɨ nawɨha 9 ha topaasihaare. Kaamɨ karaahandɨ nehɨ kai wamwaaŋɨ ikɨrotatɨ yerohaare. Aihɨ amɨ nawɨha 10 ha kɨrisopɨresɨhaare. Aihɨ amɨ nawɨha 11 ha aiyasinɨhaare. Aihɨ amɨ nawɨha 12 ha ametisɨhaare. Kaamɨ karaahandɨ nehɨ kai wamwaaŋɨ amatenɨha nyanyipɨhaare. 21 Aunahɨpatɨ matambɨpaamɨ onepatɨ maasomwaaŋɨ 12 kiyahaiwa saiwa amɨ konaarapɨho anaahɨho yumbɨpa tamatɨpatɨ marɨmarɨhɨrɨ nehɨ nahatohaiwa naasɨ naasaiwa 12 kaiwɨhaiwa kaiwaara kaiwɨhaiwe. Aiwɨ amɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ satamɨ daihaiwa nehɨ gorɨ taanahɨta kaiwɨhaiwaare. Iyatɨ kaiwa daahɨmaiwa gɨraasihomatiyatɨ nausaatahaiwe.
22 Aihɨ satɨ aunahɨpɨ awaipitaatɨhɨ nɨnɨ jahonɨhɨ aŋaaŋɨ awaisaaŋaaŋɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtaatɨwɨhaaŋɨ katɨhɨ waaŋɨ ahɨmetise. Amɨ Autaahaatɨho Awaisɨho Nahatewa Watɨpɨhaiwaisahounɨ amɨ Mwaaho Sipɨsipɨhounɨ sawindarɨ aŋaaŋɨ awaisaaŋaaŋamataimɨhindarɨtiho. 23 Iyataatɨ satɨ aunahɨpɨ awaipitisɨ ipɨho waatɨho yahutaatɨ nausaatɨtandɨhandɨ owehate. Amɨ Autaahaatɨho sawahomɨ yundanyɨha nausainjɨtɨhandaahɨ satɨ aunahɨpitaatɨhɨ nausaatiho. Iyataatɨ amɨ sisɨha raamɨhandɨhɨ Mwaaho Sipɨsipɨho sisɨha raamɨhandamatiyahosɨ komɨhetapɨ sisɨha aunahɨpataatɨhɨ biyatɨ nausaatataise. 24 Iyonɨhɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiya satɨ aunahɨpitamɨ sisɨha nausaatatɨ ahotisɨhaara nɨwusaatonɨhɨ sisɨha ketɨ daitaapo. Saisaihɨ awaisawɨhiya kiŋɨhiya yapɨpatambɨhiya kiyaamɨhapa gaahapa anaahɨpɨpa isɨsi satɨ aunahɨpitaatɨhɨ nandaitaapo. 25 Satɨ aunahɨpitamɨ matambɨpaamɨ onepatɨ maasomɨhaiwa nahatewa kaiwaanɨnɨ nasisoaarɨ nundɨtaise. Satɨ aunahɨpitaatɨhɨ asɨhatindɨhandɨ wɨndɨ namwaipaitaise. 26 Isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyaamɨhapa gaahapa anaahɨpɨpa amɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ amɨ wapa isɨsi satɨ aunahɨpitaatɨhɨ nandaitaapo. 27 Iyataatɨ amɨ wapa maipɨhapaunɨ amɨ isɨhiya maipɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kiyohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya pɨwɨha jaipɨpa katohiyɨhiyaunɨ siya aunahɨpatɨ sataatɨhɨ wɨndɨ namɨndaitaapo. Apɨpaahɨ owetɨtaise. Nehɨ isɨhiya Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohomɨ utɨpɨho isɨhiya asɨtimatɨtaatɨwɨhandamɨhoaatɨhɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ ahotisawɨhiya siyaahɨhɨ satɨ aunahɨpitaatɨhɨ nandaitaapo.
* 21:11 Pɨwɨha Ingɨrisihanda jasɨparɨhaare tɨwɨ sa nawaapɨ ambɨhɨtɨwɨhaare.