22
Jonɨho Waapoho Asɨtimatɨtaatɨwɨhandamɨhounɨ Amɨ Ipatɨ Asɨtimatɨtaatɨwɨhatunɨ Mmonataise
Saiwa nanisatɨ owetihɨ amɨ waapoho waapɨhaatɨ waatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhaatɨ apɨpaahɨ gaahaatɨ gɨraasihomatiyatɨ saasanotahaatɨ Autaahaatɨhounɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohounɨ bindama isɨhiyai gwɨtɨho siya kiŋɨhandaasɨnapɨ iwinjatindɨtɨhɨraapɨ taatɨ noaatɨ napihɨhaati enjerɨho nanisataise. Iyataatɨ satɨ aunahɨpitamɨ daihɨra awairɨhɨraamɨ tɨtɨhɨ otɨhapɨhɨ ipatɨ wɨtɨ waapɨhaatamɨ wihɨwihɨnɨ opaininɨ ahendaise. Satɨ ipitɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhate. Satɨ ipitɨ yandɨpɨho 12 kiyahaiwaara ningohate. Satɨ ipitɨ waatɨho nahatoetɨ mwinatɨ biyatɨ yandɨpɨho ningohate. Iyataatɨ satɨ ipitamɨ yananaatɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyai tɨtɨhemaitandɨhanaate. Iyataatɨ amɨ satɨ aunahɨpitaatɨhɨ wapa Autaahaatɨho wɨndɨ maarɨmitatɨ koai poundonɨhɨ nemaitandɨhapa satɨhɨ wɨndɨ ahɨmotatɨ amɨ wɨndɨ namwaipaitaise. Nehɨ Autaahaatɨhounɨ Mwaaho Sipɨsipɨho Sɨpɨpɨhohounɨ satɨ aunahɨpitaatɨhɨ bindama isɨhiyai iwinjatɨtaise. Winjatisaihɨ amɨ kiya kindaramɨ isɨhiya kindaramɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ kindari nepɨ mepɨ autaahepumaitaapo. Kiya Autaahaatɨhoai usonɨwɨ amɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ usosaihɨ amɨ ko Autaahaatɨho komɨ ambɨpatɨ kiya nahatiyaamɨ amɨtetetɨ jɨpatɨpɨwitaise. Satɨ aunahɨpitɨ wɨndɨ asɨhatɨmetɨtaise. Iyataatɨ amɨ sisɨhaunɨ ipɨhounɨ wɨndɨ katɨhɨ namusaatɨtaise. Amɨ Autaahaatɨho sawaho sisɨha biyatɨ nausaatɨhaamatiyahosɨ komɨhetapɨ satɨ aunahɨpatisaahɨ nɨwusaatatɨ nausaatɨtaise. Siyatɨ kiyai nɨwusaatonɨhɨ kiya kiŋɨhiya awaisawɨhiyaimatɨwɨ Autaahaatɨhomɨhapa kahapaamapɨpa koaisawɨ kiyaanɨhɨ nasisoaarɨ jatɨmɨ nowaatɨtaapo.
Kɨraisiho Ketɨ Napɨtaise
Aihɨ ko enjerɨho nɨngisɨ satatɨ kandataase. “Kɨmaiwa pɨwaamaiwa tɨtɨhɨ akaaha akɨtɨ kandaatonɨhɨ kaiwaapɨ isɨhiya satɨwɨ, ‘tɨtɨhɨ akaahaasɨ akɨte,’ tɨwɨ atiwɨ nepɨ gwɨnyaitaapo. Amɨ Awaisɨho Autaahaatɨho pɨwɨha komɨ atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiya komɨ pɨwɨha awusaitaatɨwɨ kiyaamɨ maarɨhoai netɨ ahowimatɨ ndɨha nusorɨhaatɨ gɨwunyaasɨho, aimɨ komɨ itɨpɨho enjerɨhoai, wapa ketɨ kuraanɨhɨ nihɨtatɨ noaipaitandaimbɨpaapɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nehɨhiyai pɨwɨha kaundatɨ nunjɨtandɨ natausaasataise,” ndataase. Jisaasiho sandaase. “Atime! Nɨnɨ sangisaapɨhɨ ketɨ kɨmɨkura nihɨtihɨ napɨto. Pɨwɨha kɨma utɨpɨmoaatɨhɨ pɨropetɨha ahotisɨma baiwɨ atiwɨ nepɨ anɨtiwɨ isɨwasohiyɨhiya maaritɨwɨse,” tatɨ kandataase.
Nɨnɨ Jonɨhonɨnɨ kɨmaiwa katohɨwɨmaiwa noaipasɨhɨ nisɨ ndɨhaara mmonɨtɨ amɨ nisɨ atihɨra atindɨ nehohɨhonɨne. Nɨnɨ saiwa mmonɨtɨ atindɨ netaatɨ ko kɨmaiwa katohɨwɨmaiwa nanisatɨ kandisɨho enjerɨhomɨ ndɨhetɨ koai mepɨ autaahemwaitondɨ komɨ auhɨraapɨhɨ atotɨpɨwesatɨ tɨmahiyataayo. Siyonɨhɨ amɨ kohɨ nɨngisɨ sandataase: “Kɨnyɨ satɨ saimbɨ wɨndɨ kamaime. Nɨnɨ nehɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨ kinyataindɨhonɨnɨ amɨ kinyɨ naisɨhiya pɨropetɨhiyaamataindɨhonɨnɨ amɨ pɨwɨha kɨmaiwa utɨpɨmo kɨmoaatɨhɨ kɨma pɨwɨma atiwɨ nepɨ baiwɨ napaitɨwɨ japepihɨrohiyɨhiyaamataindɨhonɨne. Kɨnyɨ nehɨ Autaahaatɨhopaahɨhɨ atotɨpɨwesapɨ gaapundɨpɨ nehɨ koaisaahɨhɨ mepɨ autaahepumape,” ndataase. 10 Iyataatɨ amɨ ko sandataase: “Kɨma pɨwɨma pɨropetɨha ipotɨ noaipaitandɨhaiwaapɨ katatɨ ahotindɨmandɨ utɨpɨmandɨ anɨtimbɨ namaasapɨ kaapɨpata kaapaimbɨ ahɨmaaye kɨmaiwa noaipaitaihɨ katohɨwɨmaiwa noaipaitandɨ asisɨha aimɨ detiso. 11 Isɨhiya maipɨhaiwa kaimɨ niyohiyɨhiya gaasɨ kiyaanɨhɨ maipɨhaiwa kaimɨ nuwɨse. Amɨ isɨhiya ainjotatɨ amɨ kisotatɨ kipohaiwa kaimɨ niyohiyɨhiya amɨ gaasɨ kiya kaiwa kisotatɨ ainjotahaiwa kiyaanɨhɨ kaimɨ nuwɨse. Iyataatɨ amɨ isɨhiya tɨtɨhɨ gaahɨretɨ japepihɨrɨwɨ tɨtɨhɨ gaahaiwa kiyohiyɨhiya amɨ gaasɨ gaahaiwa kiyaanɨhɨ kaimɨ nuwɨse. Iyataatɨ amɨ isɨhiya tɨtɨhɨ gaahiya ainahiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ kiyai yandɨhɨ Autaahaatɨhomɨhapaapaahaiwɨ bimohiyɨhiya amɨ gaasɨ sɨkaiwɨ gaahiya ainahiyɨhiya komɨhapaapaahaiwɨ bimaawɨse.
12 Jisaasiho sandaase: “Atime! Nɨnɨ ketɨ kɨmɨkura napɨto. Isɨhiya dɨpɨwaatɨwɨ kiyohɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ numwɨtandɨhandɨ kɨmandɨ aimɨ isɨtɨhonɨne. Isɨtɨhonɨnisɨ isɨhiya kiyaamɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨrɨhɨretɨ jatetinjatɨ wihoaaŋɨhandɨ numwɨto. 13 Nɨnɨ jɨhimatɨtɨ bimaatɨ amɨ ipotimatɨtɨ bimohɨhonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ nahataapa namasatɨ ahiyohɨhonɨnɨndɨ amɨ nahataapa kaindɨ asɨtɨpuhohɨhonɨne. 14 Isɨhiya kiyaamɨ apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ baiwɨ bausohiyɨhiya maaritɨwɨse* ipatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhatamɨ yandɨpɨho nga nandɨwɨ nandaawo. Aiwɨ aunahɨpatamɨ matambɨpaamɨ onepatɨ maasomwaaŋɨhɨraapɨ nga nandaapɨ mɨhatɨhɨ aunahɨpatɨ awaipataatɨhɨ taunɨhandaatɨhɨ naiwɨ nandaitaawo. 15 Aunahɨpatamɨ ipaahaapɨ nehɨhaatɨ bimɨtaatɨwɨhiya suhiyaunɨ amɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwa ainjotahaiwa kiyohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya wiwaapa, onaapɨpa paasɨhɨrɨ nepatarɨhɨrɨ konosɨha amɨ gaapɨpatɨ isɨwasohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya warisa apwaatiyaametahiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmamaitohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya siyɨhiyaisɨ timahohiyɨhiyaunɨ amɨ autaahaatɨho jaiwɨtahopɨ gaapundɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨ mepɨ autaahepumahohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya jaipɨpaisɨ maarɨho mɨtaahɨ nunyawɨmapɨ jaipɨpa pɨhɨtɨwɨ katɨmɨ nowaasohiyɨhiyaunɨ siyaahɨ aunahɨpatɨ taunɨhandaatɨhɨ kiya wɨndɨ namandaapɨ nehɨhaatɨ ipaahaapɨtɨtaapo.
16 “Nɨnɨ Jisaasihonɨne. Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ nisɨ itɨpɨho enjerɨhoai nandusoaasataayo nisɨ isɨhiya nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiyaapɨ pɨwɨha kɨmaiwa sangi kasatɨtando. Nɨnɨ Daawitɨhomɨhetapɨ noaipahohiyɨhiyaamɨhetapɨ Ipɨ Isɨtɨhonɨnɨ Nematɨhonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ Daawitɨhomɨ satɨhonɨnɨ mwaahonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ kaumbwaatɨ nipaatɨhaatamataindɨ asisɨhaatɨhɨ waatɨ bosainjatɨ nausaatohɨhonɨne,” ndaase. 17 Aihɨ Itɨpɨho Gaahounɨ amɨ apopaatɨ wohoai namaatɨtandɨ tɨmetisaamaatunɨ satamaase: “Kɨnyɨ namme,” tamaase. Aisɨ amɨ sahɨ isɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ pɨwɨha kɨma pɨropetɨha atiwɨ nehohiyɨhiyaatangisangi satɨwɨ: “Kɨnyɨ namme,” tɨwɨse. Iyataatɨ amɨ sahɨ waapohopɨ nasisawɨhiyaatɨ Autaahaatɨho waapoho asɨtimatɨtaatɨwo nawɨho oweho nehɨho nasamɨtandɨ nasimendaisɨ amɨ nawɨho oweho nasamɨtaisɨ sahɨ napɨwɨ nepɨse.
Jonɨho Isɨhiyaatɨ Kɨma Pɨwɨma Pɨropetɨha Atisohiyɨhiyaatɨ Jaawo Ndaase
18 Isɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ kɨma pɨwɨha pɨropetɨha ipotɨ noaipaitandɨhapaapɨ atisohiyɨhiyaatɨ jaawɨhiyaato, wiwa pɨwɨha nehɨha bipinjawɨ kɨma pɨwɨmaisawɨ ahɨmaayawɨse amɨ Autaahaatɨho isɨhiyai maipɨhaiwa wiwa numwɨtandɨ utɨpɨmo kɨmoaatɨhapɨ katiwaiwa amɨ bihɨwainjatɨ nasamɨtaiso. 19 Iyataatɨ amɨ utaaho wo pɨwɨha pɨropetɨha ipotɨ noaipaitandɨhapaapɨ kɨmo utɨpɨmoaatɨhɨ ahotisɨha nemataataahɨ amɨ Autaahaatɨho aunahɨpatɨ wanɨhataatɨhɨ isɨhiya nandaapɨ amɨ ipatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhatɨ nandaatɨwɨhandapɨ utɨpɨho kɨmoaatɨhapɨ wihoaaŋɨhapa napɨwɨ saiwɨ naitaapo tatɨ katimbɨpaamɨ kopɨhapa nemaitaise.
20 Utaaho kɨmaiwa pɨwaamaiwa ausaatɨ katisɨho sandaase: “Akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ kɨmɨkuraanɨhɨ ketɨ napɨto,” ndaase. Akɨte! Awaisɨhoŋɨ Jisaasihoŋe, kɨnyɨ namme.
21 Awaisɨho Jisaasiho sahɨ komɨ isɨhiyaatɨ nahatiyaatangi gaahatɨ kasisatɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ netɨ napaisaatɨsamaitandɨ nɨnɨ sapɨ gaapɨsundataayo. Akɨte.
* 22:14 kɨma pɨwɨma tanyaaha satatise: Isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahauhɨ amɨ komɨ jɨtɨpata kiyaamɨ maipɨhaiwa aimɨ bausatɨ nemwasawɨhiyaapɨse.