Taitaasihopɨ Utɨpɨho
Kɨmandɨ Taitaasihopɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Taitaasiho so Porɨhomɨ pɨwɨha nunyatɨ natausaasisawɨhiyaamɨ wore. Ko amɨ Porɨhomɨ otɨpɨpatɨ kahatɨ kahatɨ kawisahore. Porɨho naasɨkura Timotehopɨ utɨpɨho jɨho jɨpatɨpaisura amɨ Taitaasihopɨmoaisangi kura jɨpatɨpiyahore. Taitaasiho Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai iwinjatɨtandɨ aimɨ nomasɨhura kɨmo utɨpɨmo Porɨho jɨpatɨpiyahore. Porɨho Timotehoai pɨwɨha kaundatɨ jɨpatɨpaisɨha amɨ ka naasɨka Taitaasihopɨsangi jɨpatɨpiyataise. Komɨ jɨpatɨpaisɨha Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai iwinjaawɨ bimohiyɨhiyaapunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiyaamɨ sisɨwɨ pɨwaatɨwɨ daiwɨ bimɨtaatɨwɨhɨretapɨ netɨ japɨhɨ gɨwunyaatɨ kaundataase.
Taitaasihopɨ Pɨwɨha Napɨmasataise
Porɨho Taitaasihoai ipɨhɨrete gaahuraare undisɨha (1:1-4)
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai iwinjaawɨ bimɨtaatɨwɨhiyai namɨhandɨhaawaahɨ kiyaamɨ daiwɨ kaiwɨ bimohɨrɨhɨretɨ biyaatɨ mmonaatɨ kainjaatɨ ipotɨ namɨhandɨhaawe undisɨha (1:5-16)
Porɨho Taitaasihoai satɨpɨ kaundɨpɨ amɨ saimbɨ katɨpunje undatɨ kaundisɨha (2:1–3:11)
Porɨho komɨ daayatɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ bimirɨhɨretapɨ pɨwɨha kaundatɨ amɨ jɨhaatɨ ipɨhɨrete gaahure undatɨ komɨ pɨwɨha kaundatɨ osasepɨhaasɨha (3:12-15)
1
Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ pɨwɨha kɨma jɨpatɨpiyataayo. Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨ amɨ nɨnɨ Jisaasihomɨ kaiwaiwaapɨ ausaatɨ pɨwɨha kaundɨtandɨhonɨnɨ Jisasɨ Kɨraisihomɨhonɨne. Ko Jisaasiho nanɨmahanatɨ ahɨnihɨhonɨne, isɨhiya Autaahaatɨho japɨhɨ numwaatɨ isɨhiya kɨmiya aimɨ nisɨhiye tatɨ namɨhanatɨ ahɨwisawɨhiya nahatiyaamɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahotɨhandɨ netɨ watɨpurɨmatɨ utaaremwaitandɨ natanoaasihɨhonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akaahaahɨhɨ kandunjato. Sa pɨwa atisawaawɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretapɨ gɨwunyaata nusesɨpatonɨhɨ kɨretɨ japepihɨrɨtaatɨwɨhaare. Nɨnɨ kiyaamɨ gɨwunyaahotɨhandɨ netɨ watɨpurɨmaitande. Amɨ Autaahaatɨhopɨ kiya gɨwunyaahotɨndamɨ tanyaaha siyate. Kiya asɨyaimatɨwɨ Autaahaatɨhoaisawɨ maasɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ Autaahaatɨho nunyonɨhɨ naitaatɨwɨ gwɨnyaapɨ maaritɨwɨ jatotɨhandɨ kiya naitaapo, tatɨ nasoaanatɨ noaipataise. Jɨhɨ aimehura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa sangɨ kiyatɨ ahiyahura asiyaanimatɨtɨhaahandɨ nanyamɨtandɨ aimɨ katatɨ ahiyahandɨtihe. Iyatɨ ko Autaahaatɨho tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ katahore. Aihɨ sandapɨ nɨnɨ kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ netɨ watɨpurɨmatɨ andɨtɨwiwataayo, kiya maaritɨwɨ watɨpɨtɨwɨ bindawa sandɨ asiyaanimatɨtɨhaahandɨ Autaahaatɨho nanyamɨtandaindɨhandapɨ jatɨtaatɨwo. Aihɨ komɨ asisɨha gwɨnyaasɨhetɨ isɨhiya usaisɨ namɨhanatɨ natausoaasataise, komɨ pɨwɨha gaaha awusaitaatɨwo. Sa pɨwa isɨhiya asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwe, tatɨ netɨ ausaimanɨnatɨ isɨhiyaisɨ nunjataise. Iyataatɨ amɨ nɨngisangisɨ pɨwɨha sɨka awusaitandɨ Autaahaatɨho nyangisɨ japɨhɨ nanyamaasɨho nanɨmahanatɨ ahɨnihɨhonɨne.
Taitaasihoŋe, kɨma pɨwɨha kɨnyapɨ nɨnɨ Porɨhonɨnɨ jɨpatɨpaindɨ nusoaasataayo. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gisɨ nɨnɨ kahɨtonɨhɨ amɨ kɨnyɨ kopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandaahɨ kɨnyɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ nisɨ maasɨhɨhoŋe. Aimbɨ amɨ gisangi isɨhiyaanɨ taahiyɨhiyaanɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨpatamataimbɨ gɨwunyaapɨhoŋe. Apɨho Autaahaatɨhounɨ nyangi japɨhɨ nanyamaasɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ kindarɨ gaahatɨ kahimɨ gɨtatamanisaihɨ kɨnyɨ napaisaatɨ baimbɨ bimɨtaapɨ nɨnɨ nunjenɨtɨ kindarapɨ gaapundataayo.
Taitaasiho Biyatɨ Mmonatɨ Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyai Iwinjatɨtaatɨwɨhiyai Namɨhandandɨhandapɨhaare
Durɨhɨrɨ netɨ otaatemasɨpatɨ yapɨpatɨ Kɨritɨhanda nɨnɨ gisɨ nangɨmasisɨ nasotɨmandɨ apaapɨmaahe. Otɨpɨpatɨ wapa sangɨ tɨtɨhemandihɨ kapa kɨnyɨ nepɨ tɨtɨhemapɨ owemaitaape. Aimbɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwinjaawɨ bimɨtaatɨwɨhiyai namɨhanɨpɨ ahɨwitaape, yapɨpatɨ Kɨritɨhandamɨ aunahɨpa nahatewaaraaho, nɨnɨ jɨhɨ aimɨ pɨwɨha kahɨtohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨpo. Isɨhiya kɨmiyahaiwa kaiwɨhiyai namɨhanɨpɨ ahɨwitaape. Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai iwinjaawɨ bimɨtaatɨwɨhiya isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ maatɨmaatɨhɨrɨ wapa kamaiwɨhiya. Amɨ kiya apopaatɨ nehɨ naasaamaatisawɨhiya. Iyataatɨ amɨ kiyaamɨ manyinya baiwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨhiya. Iyataatɨ amɨ isɨhiya kiyaapɨ saiwɨ saiwɨ maipɨhaiwa kaiwɨhiye maatɨwɨ apɨhɨmanahiya. Amɨ kiyaamɨ sanɨ sapiyaamɨ pɨwɨha baiwɨ napaitɨwɨ atɨwiwɨhiya. Saiwɨhiyaisɨ kɨnyɨ namɨhanɨpɨ nɨnaasiyai kapɨhɨ kapɨhɨ ahɨwise, Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaimatɨwɨ kiyaisɨ iwinjaawɨ bimɨtaatɨwo. Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai iwinjaawɨ bimɨtaatɨwɨhiya saiwɨhiyai ahɨwise. Sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Kɨnyɨ aimɨ mmonɨpɨ gwɨnyaapɨhoŋe. Isɨhiya noaipapɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaimatohiyɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ jaawɨ bindawa kawitaatɨwɨhiye. Isɨ kiya baiwɨ itatamanɨwɨ daiwɨ binyaihɨ isɨhiya kiyaamɨ maipɨhaiwa wɨndɨ mausopɨhiya. Aiwɨ amɨ kiya wɨretɨtɨwɨ maatɨmaatɨmiwɨhiya. Aiwɨ amɨ kiyaisɨ apowɨtandɨhandɨ ketɨ namwaipahiya. Aiwɨ amɨ kiya waapoho namaanɨwɨ namaahariwɨhiya. Aiwɨ amɨ isɨhiya usaisɨ tiwohɨpatɨ namepɨ kamaiwɨhiya. Aiwɨ amɨ kiya nawɨho taahɨho waatɨ naitaatɨwɨhandapɨ maarɨho namunyawɨhiya. Aiwɨ kiya isɨhiya kaanɨhɨ wapɨhapɨhiya napisaihɨhiyai baiwɨ pɨwaundɨwɨ numwaapɨ iwɨtatamanɨwɨhiya. Aiwɨ amɨ gaahaiwaahɨhɨ napaitɨwɨ japepihɨrɨwɨ kaitaatɨwɨ apɨpaahɨ maaritɨmapɨhiya. Aiwɨ amɨ kiya tɨtɨhɨ gaahiya ainahiyɨhiya bindawa Autaahaatɨhomɨhɨretɨ baiwɨ japepihɨrɨwɨhiya. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ ambɨpatamɨ maaritiwaiwai baiwɨ ipɨhatiwɨ jatɨwɨhiya. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasihomɨ kata kaiwaiwaapɨha nyahɨ kataunjotɨha biyatɨ anɨtisatɨ namaamatɨ isɨwataho. Ko siyatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha akaaha kataunjatɨ andɨtɨwiwɨtando. Iyataatɨ isɨhiya usa nyamɨ pɨwɨha kataunjotɨhai nemapɨ tipɨ ipɨhatiwɨ, wa katɨwunjohɨhaapɨ sa pɨwɨha akaahaamaahe nehɨhe, tatɨ kiyaisɨ netɨ nunjɨtando.
Yapɨpatɨ Kɨritɨhanda Isɨhiya Taahiyɨhiya Jaipɨpaisahiya Bindawaapo
10 Sandɨ kahɨtotɨmandɨ apaapɨmaato. Isɨhiya Judaahiya taahiyɨhiya Kɨraisihopɨ aimɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiya kiyaamɨ jɨhaiwa namaamapɨ anɨtiwɨ isɨwatawaawɨ kataunjohɨhai ipɨhatiwɨmapɨ isɨhiyaisɨ kaiwa tipɨ naupwɨ katɨwunjauhɨto. Isɨhiya siya Judaahiyaamɨ kiyohɨpatɨ kaiwɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ samɨ ambɨpatɨ namandipatɨwɨse, tɨwɨ katɨwɨhiya sapɨhɨ Kɨritɨhanda bimauhɨ kandapɨ kahɨto. 11 Isɨhiya saiwɨhiya siya maipɨhatɨ kaiwɨ isɨhiyaamɨ nawɨho nusaitaapo. Aiwɨ kiya nyahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ wiwa kamaitaahetahaiwa kaiwɨ isɨhiyai katɨwunjɨtaapo. Kiyaamɨ saiwaaraahɨ isɨhiya usaisunɨ amɨ nususasɨ nɨnaasusasisunɨ nepɨ kiyaamɨ maarɨho gwɨnyaahohɨwaiwa nepɨ nusopɨsasɨwɨhiye. Isɨ isiya siyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ owe saiwa wɨndɨ kamaiwɨse, undɨpɨ ipɨhatimbɨ kiyaamɨ maahomwaaŋɨ nɨwisapupe. 12 Jɨhura yapɨpatɨ Kɨritɨhandɨ kandaahapɨho wo amɨtɨha gaaha gwɨnyaaho satatɨ katise. “Isɨhiya Kɨritɨhandaahapɨhiya apɨpaahɨ jaipɨpaisahiye. Kiya kohasɨpɨho ainjɨhɨpɨpa nandapa pɨhɨtatɨ naninjatɨ nandapaapɨ urɨpɨpasɨhɨ pohipaiwɨ ahosopatamataiwɨhiye”, tatɨ katise. 13 Ye sa pɨwa tɨtɨhɨ akaahaare. Isɨ kɨnyɨ kiyaisɨ baimbɨ pɨwɨha watɨpɨtɨpɨ kaunde kiya kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ baiwɨ japɨhɨ tɨtɨhematɨto. 14 Aiwɨ amɨ kiya pɨwɨha kɨha kɨha jaiwɨtɨwɨha atihɨrɨ ahiyawɨ baiwɨ Judaahiyaamɨ bausandisawɨhiyaamɨ pɨwɨha atɨhomaawitaatɨwo. Aiwɨ amɨ isɨhiya sawana kiyaamɨ wɨnɨhapɨpa kahatamatɨpetahapa isɨwatawa pɨwɨha akaaha dawaatemahohɨtɨhandɨ namaitaatɨwo.
15 Utaaho Jisaasihopɨ gɨwunyaasɨho isɨhiyaamɨ pɨwɨha mambɨhaiwai nemahonɨhɨ kandapɨ Autaahaatɨho koaisɨ kɨnyɨ maipɨhandɨ kiyapaise mundɨtaise. Owe. Iyataatɨ utaaho wo Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaasɨho maipɨho komɨ kaimbɨpa nahataapa sapa Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ maipɨhaiwandaise. 16 Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ maahomwaaŋapɨ satɨwɨ katɨwɨhiye: “Nyangisɨ Autaahaatɨhopɨ gɨnyunyaatatɨ nanyesɨpatahiyaane”, tɨwɨhiyaare. Satɨwɨ katawaahandɨ kandɨ kiyaamɨ kaiwɨ japepihɨrɨwɨ bimohɨtɨhandɨ nyahɨ mmonɨhaawɨ kiya Autaahaatɨhoai ahosumwahauhɨ nyahɨ usonahaayo. Autaahaatɨho kiyaapɨ wɨndɨ apɨpaahɨ maarɨmitise, kiya pɨwɨha baiwɨ atɨhomiwɨ pɨwɨha namapɨhiyaasɨ wiwa amɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaapɨ nenoaahɨtɨwɨhiyaasɨ wɨndɨ kamaitauho.