2
Gwɨnyaahiya Aunɨhiyaapɨhaare
Isɨ kɨnyɨ koŋɨnɨhɨ namaamɨhaapɨ pɨwɨha akaaha isɨhiyai katɨpunjingɨrɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨpɨ katɨpunje. Kiya gwɨnyaahiya aunɨhiya usɨhiyai satɨpɨ kaunde. Sahɨ isɨhiyai usonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandapɨ samɨ amɨtɨha biyatɨ nasesɨpatane. Isɨhiya kɨmo nyamɨ awaisɨhoe tɨwɨ kinyɨ pɨwɨha atɨhitaatɨwe. Iyataatɨ amɨ samɨ ambɨpatamɨ maaritindɨhandɨ baiwɨ ipɨhatiwɨ jatɨtaatɨwe. Aiwɨ amɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akaaha sahɨ baiwɨ atiwɨ nepɨ gwɨnyaitaatɨwe. Aiwɨ amɨ isɨhiyai maarɨho nunyawɨ gaahatɨ kawitaatɨwe. Aiwɨ amɨ samɨhetɨ naaŋɨhaiwa nasoaipahonɨhɨ kaiwai ipɨhatiwɨmapɨ andɨtitɨwɨ bitoaitaatɨwe unde.
Aimbɨ amɨ asɨhiya aunɨhiyaisangi naasɨka satɨpɨ kaunde. Sahɨ asɨhiyaatɨ aunɨhiyaatɨ itatamanɨnɨwɨ aŋɨnɨ ainahiyɨhiyaatɨ bimaawɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ wo waatamɨ wapa kiyonɨhapaapɨ siya siyopo tɨwɨ isɨhiyai katɨwunjawɨ dahomaiwɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ waapoho naharitaatɨwɨho nandaatɨwɨhandapɨ maarɨho namunyawɨse. Saiwa kamaiwɨ tɨtɨhɨ gaahaiwa katɨwunjɨtaatɨwe undɨtaape. Kaundisamɨhɨ amɨ kiya asɨhiya aunɨhiya kinyɨ katɨpunjingɨha nepawɨ asɨhiya gwɨnyaahiya apwainyɨhiyai katɨwunjisaihɨ amɨ kiya atiwɨ nepɨ baiwɨ warisaisunɨ amɨ kiyaamɨ manyinyaisunɨ maarɨho nunyawɨ gaahatɨ kawito. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ ambɨpatamɨ maaritiwaiwa baiwɨ ipɨhatiwɨ jatɨtaatɨwo. Aiwɨ amɨ kiya kɨhiyaisawɨ dahomaiwɨ aŋɨnɨ ainahiyɨhiyaatɨtaatɨwo. Aiwɨ kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ napaitariwɨ otɨpɨpatɨ baiwɨ kaitaatɨwo. Aiwɨ amɨ warisaamɨ pɨwɨha kaundotɨha napaitɨwɨ atɨwiwɨ kaundohɨpɨpa kaitaatɨwo. Saiwɨ kiya kaisaihɨ isɨhiya usa kiyaamɨ gaahatɨ wanɨhatɨ mmonawa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahe tɨwɨ gwɨnyaawaawɨ kiya wɨndɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ sisɨpɨhɨmaatɨto.
Pɨwɨha Gwɨnyaahiya Wainyɨhiyaapɨhaare
Amɨ usɨhiya gwɨnyaahiya wainyɨhiyaisangi pɨwɨha kɨma naasɨka kaunde. Kaundisamɨhɨ kiya kiyaamɨ ambɨpatamɨ maaritiwaiwa baiwɨ ipɨhatiwɨmapɨ jatɨtaatɨwo. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ kɨwahongisangi nasisoaarɨ gaahaiwaahɨhɨ kaimɨ numwe. Saisamɨhɨ isɨhiya kɨnyɨ gaahaiwa nahatewa kaingɨwaiwa baiwɨ gisopɨ nepɨ kaiwa kaito. Aimbɨ kɨnyɨ pɨwɨha katɨpunjapaahura pɨwɨha baimbɨ akaahaahɨ katɨpunjapaapɨ pɨwɨha akaaha nahata ausaapɨ kaunde. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ pɨwɨha nehɨ tɨtɨhɨ akaahaahɨhɨ katɨpunje. Saimbɨ kɨnyɨ gaahatɨ kaisamɨhɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi isɨhiya nyapatitotɨwiyawa, kiya gaahatɨ kiyauhɨ nyahɨ maipɨhatɨ kawisono, tɨwɨ mausonɨhɨ nyapɨ pɨwɨha maipɨha wɨndɨ kamaanyatɨtaatɨwo.
Otɨpɨpatɨhiyaapɨ Pɨwɨhaare
Aimbɨ amɨ otɨpɨpatɨhiya nawɨho namepɨ nehɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyai watɨpɨtɨpɨ kaunde, kiya kiyaamɨ awaisawɨhiyaamɨ pɨwɨha nahatewa kaundohɨwaiwa baiwɨ atɨwiwɨ japepihɨrɨto. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ awaisawɨhiya otɨpɨpatɨ sapa kanyito tɨwɨ maaritɨwɨ gwɨnyaahohɨpɨpa baiwɨ kawito. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ awaisawɨhiya pɨwɨha kaundisaihɨhaapɨ wihoaaŋɨ nepɨ yahwɨwɨ wɨretɨmundɨtaatɨwo. 10 Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ awaisawɨhiyaamɨ wapa otɨhatɨhapɨ nɨnaasonyaahɨ ikonɨwɨ namausaito. Saiwɨ ikopa kamaiwɨ tɨtɨhɨ ainahiyɨhiya itatamanɨwɨ kahapaamapɨpa iwinjatisaihɨ kiyaamɨ awaisawɨhiya, nyamɨ otɨpɨpatɨhiya gaahiye tɨwɨ maaritɨtaatɨwo. Kiya saiwɨ gaahatɨ kaisaihɨ isɨhiya usa mmonawaawɨ wipaiwɨ wanɨhɨretɨ kaisaihɨ Autaahaatɨho nyangi japɨhɨ nanyamaasɨhomɨ pɨwɨha katawaunjohɨhaapɨ mmonawa tɨtɨhɨ akaahe tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo.
Nyahɨ Ainahiyɨhiyaanɨnɨ Bindahaawɨ Kɨraisiho Japɨhɨ Napɨtaisɨ Jatɨtɨhaawo
11 Gɨwunyaahohiyɨhiyai kɨnyɨ watɨpɨtɨpɨ pɨwɨha akaaha katɨpunjehɨtotɨmandɨ apaapɨmaahe, Autaahaatɨho isɨhiya nahatiya yapɨpatambɨhiyai gaahatɨ kawɨsatɨ Jisaasihoai natausaasihɨ kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ nasataise, isɨhiyai japɨhɨ maipɨhandaatɨhapɨ numwaitando. 12 Autaahaatɨhomɨ gaahatɨ kanyipatɨ nanyisataise saitɨhaawo. Autaahaatɨho wɨndɨ maarɨmitiwaiwa kamaaya namaitɨhaawe. Iyataatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatamɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨra kiyohɨpatamatiyaatɨ wɨndɨ kamaitɨhaawo. Iyaatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatamɨ maaritiwaiwa daahɨ ipɨhatisaatɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨ nahatewetɨ kiyaatɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanimataatɨ wanɨ kɨmura yapɨmbataapɨhɨ bimɨtɨhaawo. 13 Nyahɨ siyaatɨ kiya awaindɨhandɨ maaritɨtɨhaahandɨ nanyoaipaitandɨhandapɨ jatɨtɨhaawo. Sandɨ nyamɨ Awaisɨho Autaahaatɨho watɨpɨho japɨhɨ nanyamaasɨho Jisaasiho komɨ yundanyaahaisatɨ japɨhɨ napɨtandɨhandapɨ jatɨtɨhaahandapɨto. 14 Jisaasiho so nyahɨ nahatiyaanapɨ nyangi nyatatamanatɨ nanyamaitandɨ komɨ ambɨpatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nunyanataise. Nunyainjɨtɨhandaahɨ netɨ gaahiyaanenyamataise. Nyahɨ noaipawaatɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaanimataatɨ gaahaiwaahɨhɨ kaitɨhaahandapɨ apɨpaahɨ maaritaamaitɨhaawo.
15 Saiwa aimɨ kahɨtohɨwiwa namaamɨhaapɨ koŋɨnɨhɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai nasisoaarɨ katɨpunje. Pɨwɨha akaaha katahunjotɨha baiwɨ atiwɨ nepɨ japepihɨrɨta watɨpɨtɨpɨ kaunde. Aimbɨ amɨ isɨhiya pɨwɨha akaaha ka atiwɨ gwɨnyaawaahandɨ kandɨ pɨwɨha akaaha kai ahosumwahohiyɨhiyai amɨ kɨnyɨ tɨtɨhepumapɨ kaunde. Saiwa kɨnyɨ andɨtitɨpɨ watɨpɨhoŋɨ awaisɨhoŋimatɨpɨ watɨpɨhandisapɨ kaisamɨhɨ isɨhiya gi gisonawaawɨ, utaaho watɨpɨhandisa kiyataisɨ komɨ pɨwɨha akaaha kandaase, tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo.