3
Kɨma Pɨwɨma Kɨraisihomɨhiyaanɨnɨ Gaahaiwa Andɨtitaatɨ Kiyaatɨ Bimɨtɨhaahandapɨhaare
Kɨnyɨ baimbɨ isɨhiyaisɨ gwɨnyaitaatɨwɨhaiwa jɨhaatɨ kaunde. Kaundisamɨhɨ kiya baiwɨ kiyaamɨ gamanɨhomɨ pɨwɨhaunɨ amɨ gamanɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ pɨwɨhaunɨ baiwɨ atɨwiwɨ japepihɨrɨto. Aiwɨ amɨ kiya otɨpɨpatɨ nahatewa baiwɨ kaitaatɨwɨ tɨmetɨtaatɨwo. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ baimbɨ kiyaisɨ kaunde kiya isɨhiya usaapɨ maipɨhaiwa katɨwɨ wɨndɨ itɨhɨmaatɨtaatɨwo. Aiwɨ amɨ kiya itɨhɨnnɨwɨ amɨ tɨmundaatɨwo. Kiya itɨhɨmanɨwɨ nehɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ bɨpisɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ bimɨtaatɨwo.
Nɨnɨ sandɨ katohɨtɨmandɨ, jɨhura nyangisangi biyaatɨ gwɨnyaitɨhaahandɨ owetihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nemawaahiyaane. Iyataatɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ jaiwɨnyatihɨ naharisaatɨ kɨhaiwa kɨhaiwa kiyahaayo. Kiyonɨhɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho gwɨsɨhaamɨ maaritindɨhandɨ noaipatɨ apɨpaahɨ watɨpɨndaatɨ nyamɨ maarɨho kaiwaapɨ nyandotaise. Aihɨ nyahɨ isɨhiya usaapɨ itɨhɨta mɨmaipiya usonaatɨ amɨ isɨhiya usa kahapaamapɨpaisahiyaisɨ usonɨhaawɨ kiyaapɨ aponyahiyaane. Iyaatɨ amɨ nyamɨ tiworisa nyapɨ itɨhɨtɨwɨ pohipɨnyisauhɨ amɨ nyahɨ yawanaanɨsangi naasɨkatɨ kiyaatɨ itɨhɨna pohipinaahiyaane.
Siyonɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho nyangisɨ japɨhɨ nanyamaasɨho nyangisɨ maarɨho apɨpaahɨ nanyinyatɨ nyamɨ naisohoematataise. Ko siyatɨ kaindɨhandɨ nyamɨ ndɨhetɨ auta noaipasɨtɨmandɨ kandaahɨ nyangisɨ japɨhɨ nanyamaataise. Autaahaatɨho nyangisɨ japɨhɨ nanyamaasɨtɨmandɨ, nyahɨ biyaatɨ bindɨhaawɨ gaahaiwaahɨhɨ kiyonɨhɨ nyasonatɨ gwɨnyaataatɨ kandapɨ japɨhɨ nanyamaataamaise. Owetise. Nyahɨ wiwa gaahaiwa kaitɨhaahandɨ apɨpaahɨ owetihɨhandɨ kandɨ ko nyapɨ maarɨho asɨpɨnyindɨhandaahɨ nyangisɨ japɨhɨ nanyamaataise. Autaahaatɨho nyamɨ maipɨhaiwa bausatɨ nenyamasɨhɨ nyahɨ noaipawaatɨ wanɨhiyaanɨnɨ manyinyaanimatahaayo. Aihɨ Itɨpɨho Gaaho asiyaanimatɨtɨhaahandɨ nanyinyataise. Jisasɨ Kɨraisiho nyangisɨ japɨhɨ nanyamaasɨhomɨ otɨpɨpatɨ awaindɨhandɨ kaindɨhandaahɨ Autaahaatɨho Itɨpɨho Gaahomɨ watɨpɨhandɨ waatɨ tisaahɨwatɨ nanyinyataise. Ko siyatɨ kaindɨmandɨ nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa nenyamatɨ nyangisɨ nisɨhiyaatɨ gaahiyaatɨ ainahiyɨhiyaate, nyatɨtande, Jisasɨ Kɨraisihomɨ maarɨho nyapɨ asɨpaindɨhandaaho. Iyatɨ amɨ ko nyapɨ Apɨho nanyamɨhainjɨtɨhandapɨ siya asɨyaimatɨwɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaapo, tatɨ aimɨ ko katatɨ ahɨnyihɨhiyaane. Sandɨ asiyaanimatɨtɨhaahandɨ naito taatɨ nyahɨ gwɨnyaawaatɨ jatotɨhandɨhɨ naito.
Kɨma pɨwɨma nɨnɨ aimɨ kandɨ jɨpatɨpiyohɨma tɨtɨhɨ akaahaare. Isɨ ka kiyaisɨ kɨnyɨ baimbɨ ausaapɨ kaundɨtaapɨ nɨnɨ maaritataayo. Saimbɨ kaisamɨhɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiyaamɨ gwɨsɨha maarɨho tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kahatamatɨpetahaiwa kaitaatɨwɨhandɨ notɨ kiyaamɨhetɨ watɨpɨtɨtando. Iyataatɨ saiwa gaahaiwa isɨhiyaisɨ nga biyatɨ gaawimatɨtandɨhaiwe. Iyataatɨ isɨhiyaamɨ kɨhaiwa kɨhaiwa katɨwɨ nasenɨhotɨhandunɨ, amɨ saisatoyaamɨ ambɨpatɨ ahiyawɨ pɨwaatotɨhandunɨ, amɨ itɨhapɨpaunɨ amɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpaapunɨ itɨhɨnnɨwɨ kiyohɨwaiwa saiwaisɨ kɨnyɨ namasisɨ gisɨ kaanɨhɨ yandɨhɨ bime. Iyataatɨ nyahɨ saiwaapɨ aimɨ gɨnyunyaatahiyaane. Saiwa nyahɨ gaahaiwa kaitɨhaahandapɨ netɨ gɨnyunyaatɨ nanyisɨtandɨhaiwaamaahe. Owetise.
10 Iyataatɨ utaaho wo maipɨhaiwa kɨhaiwa kiyatɨ netɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ tipɨtapaahaara kaisɨhoai baimbɨ yataira tɨtɨhepumape. O kɨnyɨ saimbɨ tɨtɨhepumasamɨhandɨ kandɨ ko wɨndɨ biyatɨ atɨhomaahisonaahɨ gaasɨ koai ahosumapɨ namɨhaapusoaase. 11 Kɨnyɨ gwɨnyaape. Isɨhiya saiwɨhiya siya daihɨra tɨtɨhɨ gaahɨra namasisɨ aimɨ maipɨhɨra nowaayopo. Iyataatɨ komɨ maipɨhandɨ kaindɨhandɨ kandɨ netɨ koaisɨ nusopɨsasataise.
Pɨwɨha Ipotɨhaare
12 Isɨ nɨnɨ Atemaasihoaisangi amɨ Titikaasihoaisangi kɨnyapɨ nandusaasisanaahɨ kɨnyɨ ketɨ kuraanɨhɨ dosisɨ nɨngisenda Nikoporisihandaahapɨ namme. Kɨnyɨ aimɨ gwɨnyaapɨhoŋe. Mbɨpa waatɨ mbwaataatɨ durɨhɨrɨ waatɨ tiwayaatɨ kiyonaahɨ Nikoporisihanda bimɨto hɨtɨtɨ kahɨtonɨho. 13 Utaaho kɨmo Romɨhiyaamɨ wɨnɨhapɨpaapɨ biyatɨ kataunjisɨho Sinaasihoaisunɨ amɨ Aporosihoaisunɨ kɨnyɨ baimbɨ daihɨra kuramɨ napɨtaatɨmɨhɨra daupwɨ natɨpusoaase. Saimbɨ kaisamɨhɨ kurɨ daihɨraapɨhapaapɨ wɨndɨ nenoaahɨmetɨtaatɨmo.
14 Nyamɨ isɨhiya Jisaasihopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiyai kaunde, isɨhiya usa kahapaamapɨpa wapa andɨtɨwihonɨhɨ bimɨtaatɨwɨhapa nausetɨtonɨhiyai numwɨtaatɨwɨhandapɨ andɨtitɨwɨ baiwɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨhandapo. O kiya saiwa wɨndɨ kamaiwɨ nehɨ bindawaawaahɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ wɨndɨ minjapepihɨrɨtaapo.
15 Isɨhiya Autaahaatɨhopɨ nisataiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kɨmbɨhɨ nɨngisawɨ maasɨ bimohiyɨhiyaunɨ amɨ nɨnunɨ gisɨ ipɨhɨrete hɨtahaato. Isɨ amɨ nyamɨ ipɨhɨrete hɨtotɨhandɨ nepapɨ sapɨhɨ nyamataiwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nyamɨ naisɨhiyaisɨ ipɨhɨrete unde.
Autaahaatɨho gaahatɨ kasisatɨ jatatamanatɨ jainjaatɨ bimone undatɨ Porɨho Taitaasihoai kaundataase.