3
Dosa bei lepate
3:1-12
Kwali betaya, imi lene mimise! Au kotie bei imi leke imi ono kuru boka yake. Au beteke ele mere leke imi nete suike be kena Alla Iteu pakala ete tamatare Iteu pakala ete kurure ktili lesi. Batuke kuru mo, piasare ite pusuma ono dosa bokala po sire pine eni lepate eono dosa mo, hoko ile tamata misete titinai kai irekwa kena iraka ruai.
Ite bandine kai kudare. Sepo ite tolae mekute kena kudare esi biruije leke elulu iteki sukare, hoko pusue kudare esi nanakwalaije ite supu kbasaele. Eleyo mekute tone. Kai selu kapale, masike kapale elake kai sanute kerie lori lopai, po maka keri kapale ibuli kemudire leke kapale keu lulu eni sukare. Eleyo kemudire tone. Kai selu aure, masike tone po esupu kotu aiela elakaru. Pusue meru sakesa kai iteki meimaru neka, masike tone po kwakwae le yelu elakaru. Ite meimaru sakesa kai auwere neka. Mei ite nanakwalamaru, ite meimaru pine esirie pusue rebe tiare rame, kai eono iteki hidupe mei nusare pusue supu tiae. Sepo ite lepa tiae eleki tamata makete esi lenele, mere saka auwe me otoi susate titinai eti pelare ekotu tamatare.
Pusue binatana ktolonaru, manuaru, binatana rebe unesa mpe tapele kai binatana ndau meite tamata isupu onolu mau. Yele tamata isupu onolu mau peneka. Po ite meimaru, tamata sae isupu ono emau mo. Ite meimaru uono neune saka binatana ktolona rebe ite supu kbasae more pise niakwe esi sasune kena ebunu tamata.
Ite pake iteki meimaru kena isike Tuhane, iteki Amate. Po ite pakele lekwe kena tosie tamata rebe Alla itolaesi mei nusa meije, rebe esi lulu Eni kbasare, kai laleIje kai Eni sifate. 10 Ite meimaru isikeNi kai tosie tamata makete lekwe. Kwali betaya, imi ono ele mere yake. 11 Noake mimise! Kwele bolai esare esupu sirie kwele misete kai kwele nkalene mo. 12 Kwali betaya, arare esi buai saitune mo. Kai anggure lekwe esi buai ara mo. Sakesa neka, kwele bolai rebe esirie kwele nkalene esupu sirie kwele misete mo.
Maka rekwa mise titinai rebe bei Alla
3:13-18
13 Sepo tamata sae bei imi pine irekwa mise titinai, hoko suke iono yelu rebe nkenala kai kwakwaeni mo leke rekwa be irekwa mise titinai. 14 Po sepo imi lalemi tiake tamata le eni sasaisa neka kai batuke imi nete loko ruami, hoko kwakwae imi kai lemake be imi rekwa mise yake. Le mere ebroka Alla Eni nkenale. 15 Rekwa mise titinai saka mere ebei Alla mo, po ebei mei nusa meije, bei tamata eni lale neune rebe ebei ro tiare. 16 Le sepo lalemi tiake tamata le eni sasaisa neka kai batuke imi nete loko ruami, hoko namake ekeri imi kena nasuke lomai kai ono neune sasaisa neka.
17 Po sire pine eni maka rekware ebei Alla, hoko eni hidupe enkena me Alla oaI. Laleije ntoli, inasuke tamata makete mo, kai isuka ono mise suike kai lomai. Ile tamata maune kai isuka lene loko tamata. Ioki tamata makete kai isuka tapa tamata makete. Ililake tamata mo. Laleije ntoli kai iono saisare lelemake mo. 18 Tinai! Tamata rebe isuka ono mise suike kai lomaije, namake tamata bokala lekwe esi ono lului kai esi suka ono misete kai tamata makete. Saka tamata maka andinu, inkwakwa kena atnane me eni ndinure kai kena iulure esi hasila bokala.