28
Yesuse Ikwana suike bei matale
28:1-10
(Mrk. 16:1-10; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10)
Kena tamata Yahudi esi petu pleije* elia peneka kai mere miku bebeleti. Maria Makdalena kai Maria makete lekwe esi keu selu liane benai rebe esi hnouke Yesuse kenare. Kena mere isu elake eono sosoli: mere le Tuhane Eni malekate irulu bei ndete surga eleki ilololike batu elake rebe me liane benaije esi nanaije. Eleki malekate mere irue kena batu mere. Malekate mere oalaleije ekliti saka silane kai eni pakiane puti titinai. Solalua rebe esi raka liane benaije esi rilasi eti rarelesi kai klolikesi, hoko esi rekwa sasaisa moneka lupe tamata matale.
Malekate mere ibeteke loko bina meru be, “Rilami yake! Au rekwa be imi nikwa loko Yesuse rebe pakuI kena ai bataije. Iete meije moneka le Ikwana suike bei matale peneka, lulu Ibeteke. Mai imi selu otoi rebe tolaeNi kenare. Imi keu sosoli beteke ete Eni maka luluaru be, Ikwana suike bei tamata matalaru peneka. Ikeu eike lolete Galilea, leke imi seluI ete ndetere. Au beteke ete imi meije tinai.”
Hoko rilasi po lalesi ndina kuate hoko esi bala nununu bei liane benai mere sosoli leke esi beteke ete Yesuse Eni maka luluaru.
Eleki Kena luasi bala sa Yesuse IaselukeNi ete luasi kai Ibeteke be, “Hlamate kenami.” Eleki luasi tehaikeNi kai luasi kerike Eni lelale kai esi tatu lokoI. 10 Eleki Yesuse Ibeteke loko luasi be, “Rila yake! Keu kai beteke ete kwaliKusi kai betaKusi leke esi keu lolete otoi Galilea, ete ndetere esi selu Au.
Yahudiaru esi elakaru esi seli kepene ete solalua rebe esi raka liane kai onosi lemake
28:11-15
11 Kena bina meru esi leure esi me lalane tlai sa, sie ila bei solalua rebe esi raka liane benaije esi leu me kota kai esi beteke yelu rebe uono kena liane benaije ete imama elakaru. 12 Eleki imama elakaru esi lepa lupu kai Yahudiaru esi tamata elakaru eleki esi riluke kepena bokala ete solalua rebe esi rakare. 13 Kai esi beteke lokosi be, “Suke imi beteke be Yesuse Eni maka luluaru esi luake kena kpetu eleki esi ndeaeNi kena imi ntulure. 14 Kai sepo gubernure Pilatuse ilene mere hoko mula mo le namake ami umaukeni leke imi supu susate sasaisa yake.”
15 Eleki solalua rebe esi raka liane benai mere esi rana kepene mere beisi, eleki esi ono lulu saisa rebe esi betekele eteise. Hoko lepate mere tamata Yahudia bokala esi alenakele eti meije neka.
Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru
28:16-20
(Mrk. 16:14-18; Luk. 24:36-49; Yoh. 20:19-23; Ula. 1:6-8)
16 Eleki Yesuse Eni maka lulua butu esa lesini esaru esi keu lolete ulate me otoi Galilea rebe akmenare Iulakesi loko pende. 17 Kena esi selu Yesuse, esi tatu lokoI po leini esi noake be mere Yesuse tinai pibe mo. 18 Eleki Yesuse Itehaikesi kai Ibeteke be, “Au supu kbasa kena pleta ndete surgare kai mei nusa peneka. 19 Hoko imi keu loko tamata me pusue nusa, onosi hlaleke lokoKu kai luluKu. Kai imi baptiseise, imi lepae Alla Amate, Alla Eni Nanae kai Ro Misete. 20 Kai atetukesi leke esi lulu pusue rebe Au atetekelu ete imi pende. Kai imi lene: Au me kai imi eti pela.”
* 28:1 Tamata Yahudi esi petu pleije menai bei Jumate kmauine roma Sabtu kmauine.