14
Hadíń bi’odlą’ doo nłdzil dahíí bich’į’ daanohshǫǫ le’, doo bił ładaadoht’áhgo da. Nṉee ła’ bi’odlą’ golííníí hidáń da’adzaahíí yiyąą, áídá’ ła’ bi’odlą’ doo nłdzil dahíí hidáń hadaajeehíí zhą́ yiyąą. Nṉee hidáń dawa yiyąąhíí ła’ nṉee doo dawa yiyąą dahíí doo da’ílínégo yaa natsekees da le’; ła’íí nṉee doo dawa yiyąą dahíí ła’ nṉee dawa yiyąąhíí ałdó’ doo da’ílínégo yaa natsekees da le’: bíí ałdó’ Bik’ehgo’ihi’ṉań nábinłtíni at’éé. Nihíí hant’é ńlį́į́go ła’i yána’iziidíí baa yáńłti’go? Binant’a’íí nłt’éégo yána’iziidyúgo dá na’iziid doleeł, doo nłt’éégo yána’iziidíí ch’ínált’e’. Binawod bá ágolzį doo, Bik’ehgo’ihi’ṉań zhą́ binawod golį́į́go sizįįgo ábile’. Nṉee ła’ ła’jįį ła’ihíí yitisgo yidnłsį: ła’íí dawa dałełt’eego yidnłsį. Nṉee dała’á daantį́į́gee doo bił nagokigo yaa natsekees da le’. Hadíń ła’jįį yidnłsįhíí nohweBik’ehń yidnłsįgo at’į́į́; hadíń ła’jįį doo yidnłsį dahíí bíí ałdó’ nohweBik’ehń yidnłsįgo at’į́į́. Hadíń hidáń dawa yiyąąhíí nohweBik’ehń yidnłsįgo iyąą, Bik’ehgo’ihi’ṉań ya’ihénzįgo; nṉee doo dawa yiyąą dahíí ałdó’ nohweBik’ehń yidnłsįgo at’į́į́, bíí dó’ Bik’ehgo’ihi’ṉań ya’ihénzįgo iyąą. Nṉee hiṉaayúgo doo dabíí ídebik’ehgo hiṉaa da, datsaahyúgo doo dabíí bik’ehgo datsaah da. Daahin’ṉaayúgo nohweBik’ehń daanohwineł’į́į́go daahin’ṉaa; daahiitsaahyúgo nohweBik’ehń daanohwineł’į́į́go daahiitsaah: áík’ehgo daahin’ṉaa ndi dagohíí daahiitsaah ndi nohweBik’ehń bíyéé daandlįį. Díí bighą Christ daztsąą, áídí’ naadiidzaago naahi’ṉa’, nanezna’íí hik’e daahiṉaahíí biłgo yeBik’eh doleełgo. 10 Nt’é bighą nohwik’isyú baa yádaałti’? Nt’é bighą nohwik’isyú da’ílínégo baa natsídaahkees? Néé Christ ndaago’a’go dahsdaagee daanohwigha bich’į’ daahiidzįįh doleeł. 11 Bek’e’eshchiiníí gáṉíígo, NohweBik’ehń gáṉíí, Da’aṉii hinshṉaago da’aṉii gádishṉii, dakowa kogod bee shich’į’ daach’ilzhíísh, dakowa kozé’ bee Bik’ehgo’ihi’ṉań ba’ihédaach’inzį doleeł, ṉii. 12 Áík’ehgo daanohwigha dała’á daantį́į́gee Bik’ehgo’ihi’ṉań bich’į’ ídaa nadaagohiilṉi’ doleeł. 13 Áí bighą kodí’ godezt’i’go doo łaa yádaahiilti’ da le’: díí k’ehgo nko nohwiini’ łaadaahiidle’, doo nohwik’ííyú yighą nadokałíí bádįhyú begoz’ąągo ádaahiidle’ da, dagohíí dant’éhéta yeni’iłsiihíí doo bádįhyú begoz’ąągo ádaahiidle’ da. 14 Díí bígonsį, Jesus nohweBik’ehń shił ígózįgo áshíłsį, hidánhíí doo nchǫ’ da; áídá’ hadíń hidáń nchǫ’ nzįhíí bíí bich’į’ nchǫ’. 15 Nt’é nnaahíí bighą nik’isn biṉi’ńṉihyúgo doo kołijóóníí be’áńt’éé da. Nt’é nnaahíí nṉee ła’ bee bił ch’ígonoghéeh hela’, áń Christ bá daztsáni at’éé. 16 Nt’éhéta nłt’éé ńńzį ndi, dénchǫ’égo baa yá’iti’yúgo, doo be’ánádaaht’įįł da le’: 17 Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee itah ch’ilįįyúgo, doo nt’éhéta ch’iyąąhíí ła’íí ch’idląąhíí zhą́ bighą da; áídá’ Holy Spirit binkááyú dábik’ehyú ách’ít’ééhíí, ła’íí kił nkegohen’ą́ą́híí, ła’íí kił gozhǫ́ǫ́híí bighą itah ch’ilįįhi at’éé. 18 Hadíń díí ye’at’éégo Christ yána’iziidíí, Bik’ehgo’ihi’ṉań bił dábik’eh, nṉee ałdó’ bił dádaabik’eh. 19 Áík’ehgo haląą nt’éhéta nkegohen’ą́ą́go áyíłsiníí biká hádaahiit’įį le’, ła’íí nt’éhéta daanldzilgo be’ádaałiidle’íí biká hádaahiit’įį le’. 20 Doo nt’éhéta daahsąąhíí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań binasdziidíí daałchǫǫh da. Hidáń dawa nłt’éé; ndi hadíń nt’éhéta yiyąąhíí bighą ła’ nanakaadyúgo, áí yee ni’iłsiih. 21 Itsį’ nnaahíí dagohíí wine ndląąhíí dagohíí dahago ánánt’įįłhíí bighą nik’isn nanakaadyúgo, dagohíí nt’éhéta nchǫ’go ánát’įįłgo ábile’yúgo, dagohíí nt’éhéta bighą bi’odlą’ doo nłdzil dago ábile’yúgo doo be’ánánt’įįł dago nzhǫǫ. 22 Ni’odlą’ nłdzil née? Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee nłt’éégo áńt’ééhíí bígonłsį́ le’. Hadíń áík’ehgo ánát’įįłíí doo ídángot’aa dago biyaa gozhǫ́ǫ́ doleeł. 23 Hadíń biini’ nakigo da’adzaahíí yiyąąhíí, áí bighą ídángot’áni at’éé, doo bi’odlą’ ye’at’į́į́ dahíí bighą: doo ki’odlą’ be’ánách’ot’įįł dahíí nchǫ’go ánách’ot’įįłi at’éé.