2
Áídá’ nihíí, dawahá da’aṉiigo iłch’ígót’aahíí bikísk’eh iłch’ígon’áah: Nṉee bádaayáńhíí gádaabiłnṉii, Nohwiini’ daagolį́į́ le’, daanohwich’idnłsį le’, ídaa daagonohdząą le’, nohwi’odlą’, ła’íí nohwił’ijóóníí, ła’íí nohwíni’ k’eh ádaanołsiníí bee nłdzilgo nasozįį le’. Isdzáné bádaayáńhíí gádaabiłnṉii, Nohwíí ałdó’ nt’é ánádaał’įįłíí bee Bik’ehgo’ihi’ṉań daadinołsį le’, doo ch’iṉii daaṉiihíí daanohłįį da le’, idląąhíí doo bik’e isnáh daanohłįį da le’, nzhooníí zhą́ bee iłch’ídaagonoh’aah le’; Isdzáné áníi nakaiyehíí biini’ daagolį́į́go biką’ ła’íí bichągháshé bił daanzhǫǫgo yił ch’ídaagonoh’aah le’, Daagoyą́ą́go, biini’ ła’íí ánádaat’įįłíí daanzhǫǫgo, gową zhą́ yaa daabiini’go, biką’íí daidits’ago, Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ doo nchǫ’go baa yati’ da doleełhíí bighą, áí dawa yił ch’ídaagonoh’aah, daabiłnṉii. Nṉee áníi nakaiyehíí ałdó’, Nohwiini’ daagolį́į́ le’, daabiłnṉii. Dawahá bee nłt’éégo ánách’ot’įįłíí bikísk’eh ch’ogaałíí bee ch’í’ṉah ádinlzį le’: da’áígee iłch’ígon’áah, gonyą́ą́go ła’íí da’aṉii ánṉiigo, Yati’ dábik’ehíí doo bee naa dahgosit’aa dahíí bee yáńłti’; hadíń yits’ą́’zhį’ at’ééhíí yik’e ídaayándzį doo, doo hagot’éégo nchǫ’íí yee naa yałti’ dahíí bighą. Na’iziidíí daanohłíni, nohwinant’a’ daadohts’ag le’, ła’íí dawahá ádaahłe’gee nohwinant’a’ bił dábik’ehyú ánádaaht’įįł le’, daabiłnṉii; doo nohwinant’a’ t’ąązhį’ bich’į’ yánádaałti’go da; 10 Doo da’noh’įįh da, dawahá bee nohwaa daach’ołííhíí ch’í’ṉah ádaanołsį; dawahá bee Bik’ehgo’ihi’ṉań Hasdánohwiṉiiłíí baa iłch’ígót’aahíí nzhǫǫgo nohwik’izhį’ hit’įį doleełhíí bighą, daabiłnṉii. 11 Bik’ehgo’ihi’ṉań biłgoch’oba’íí bee nṉee dawa hasdákáh doleełgo bich’į’ ch’í’ṉah alzaa. 12 Áí Bik’ehgo’ihi’ṉań doo bikísk’eh ihi’ṉaa dahíí ła’íí ni’gosdzáń biká’ dawahá nchǫ’íí hádaahiit’iiníí yó’odaant’aahgo bee nohwił ch’ígót’aah, ła’íí díí ni’gosdzáń biká’gee daagondząągo, dábik’ehyú ádaant’eego, ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań bikísk’eh daahii’ṉaa doleełgo nohwił ch’ígót’aah; 13 Bik’ehgo’ihi’ṉań ízisgo at’éhi ła’íí Jesus Christ Hasdánohwiṉiiłíí bits’ą́’idindláádgo ch’í’ṉah hileehíí bikádaadéet’įį, áí ndaahóndliigo nohwiyaa gozhǫ́ǫ́; 14 Áń bidiłíí bee nanánohwesṉiigo nchǫ’íí dawa bits’ą́’dí’ hanánohwihes’ṉilhíí bighą Jesus nohwá n’ádeltįį, ła’íí bíyéé daahiidleehgo nasdziid nłt’ééhíí bich’į’ dahdaanldǫh doleełgo nohwinchǫ’íí da’ádįhgo ádaanohwiléhíí bighą ałdó’ nohwá n’ádeltįį. 15 Díí bee bił nadaagolṉí’, bidag yáńłti’, dawahá bee nik’ehgo bił daadntéh. Nṉee doo ła’ hayaa ánóle’ hela’.