4
बदली री जिन्दगी
इजी री खातर जेबे मसीहे आपणे शरीरो रे ऊई की दु:ख उठाया, तो तुसे बी सेई इच्छा राखी की दुःख सईन करने खे त्यार रओ। कऊँकि जे तुसे मसीह खे दुःख सईन करने खे त्यार ओ, तो तुसे पाप करना छाडीता। ताकि आऊणे वाल़े बखतो रे आपणा बाकि शारीरिक जीवन, मांणूआ री बुरी इच्छा रे मुताबिक नि, बल्कि परमेशरो री इच्छा रे मुताबिक बिताओ। तुसे पईले ई आपणा बऊत बखत दुजिया जातिया जेड़ा बुरी इच्छा रे मुताबिक काम करने रे बर्बाद करी ता। सेयो बुरे काम ये ए लुचपणो री बुरी इच्छा, मतवाल़ापण, लीलाक्रीड़ा, शराबी और घृणित मूर्तिपूजा, सेई बऊत ऊआ। इजी री खातर सेयो हैरान ओए कि तुसे एड़े पारी लुचपणो रे तिना रा साथ नि देंदे। तेबेई एबे सेयो लोक तुसा खे बुरा-पला बोलोए। पर तिना लोका खे जिऊँदे और मरे रेया रा न्याय करने वाल़े परमेशरो खे आपणे चाल-चलणो रा लेखा देणा पड़ना। येई बजअ ए कि मरे रेया खे बी मसीह रा सुसमाचार सुणाया। ताकि शरीरो रे तो मांणूआ रे मुताबिक तिना रा न्याय ओ, पर आत्मा रे सेयो परमेशरो रे मुताबिक जिऊँदे रओ।
परमेशरो रे खरे पण्डारी
सबी गल्ला रा अंत चट ऊणे वाल़ा ए। इजी री खातर ओशा रे रओ और सब्र राखो और प्रार्थना करदे रओ। सबी ते बड़ी गल्ल तो ये ए कि एकी-दूजे ते जादा प्यार राखो, कऊँकि प्यार कई पापो खे टखी देओआ। बिना कुड़कुड़ाए एकी-दूजे री आओ-बैठ करो। 10 हर एकी खे परमेशरे ते बरदान मिली रा, से तेस बरदानो रा इस्तेमाल ओरी री मताद करने खे करो। सेयो इना बरदाना रा इस्तेमाल परमेशरो रे एक अच्छे दासो रे रूपो रे करो। 11 जे केसी खे प्रचार करने रा बरदान ए तो सेयो परमेशरो रा वचन प्रचार करो। जे केसी खे ओरी लोका री मताद करने रा बरदान ए तो सेयो तिजी खे तेसा शक्तिया साथे करो, जो परमेशर तिना खे देओआ। तेबे जो कुछ बी तुसे लोक करोगे तिजी ते यीशु मसीह रे जरिए परमेशरो खे महिमा मिली जाणी। सारी महिमा और सामर्थ जुगो-जुगो तक तेसरी ईए। आमीन्।
मसीह रे दु:खो रे शामिल ऊणा
12 ओ प्यारेओ, जो खतरनाक दु:ख तुसे सईन करने लगी रे इजी ते हैरान नि ओ कऊँकि तुसे यीशु मसीह रे ओ। पर यो गल्ला ये दखाणे खे तुसा पाँदे इजी खे ऊणे लगी रिया कि तुसे परमेशरो पाँदे विश्वास करोए कि नि। इजी खे एड़ा नि सोचो कि तुसा साथे कुछ नौखा ई ऊणे लगी रा। 13 पर जिंयाँ-जिंयाँ मसीह रे दु:खो रे शामिल ओए, खुशी मनाओ। इजी बजअ ते जेबे जेस दिने यीशु मसीह सबी लोका पाँदे आपणी महिमा प्रकट करने वापस आऊणा तो सच्चो खेई तुसे बऊत खुश और मग्न ऊई जाणे। 14 जे मसीह रे नाओं खे तुसा री निन्दा करोए, तो धन्य ए। कऊँकि महिमा रा आत्मा, जो परमेशरो रा आत्मा ए, तुसा पाँदे छांयाँ करोआ। 15 तुसा बीचा ते कोई मांणू अत्यारा, चोर, बुरा काम करने वाल़ा या ओरी रे कामो रे आथ पाणे री बजअ ते दु:ख नि पाओ। 16 पर जे मसीह ऊणे री बजअ ते दु:ख पाओ, तो शर्मिंदा नि ओ, पर इजी गल्ला खे परमेशरो री तारीफ करो। 17 कऊँकि से बखत आईगा रा कि पईले परमेशरो रे लोका रा न्याय कित्तेया जाओ और जबकि न्याय री शुरूआत आसा तेई ऊणी, तो तिना रा क्या अंत ऊणा, जो परमेशरो रे सुसमाचारो खे नि मानदे? 18 जेड़ा कि पवित्र शास्त्र बोलोआ,
“जे तर्मी मांणू ई मुश्किला ते उद्धार पाओगा,
तो बिना भग्ति वाल़े और पापिया रा क्या ठकाणा?”
19 इजी री खातर जो परमेशरो री इच्छा रे मुताबिक दु:ख उठाओए, सेयो पला करदे ऊए आपणे-आपणे प्राणो खे विश्वासो जोगे आपणे बनाणे वाल़े परमेशरो रे आथो रे सम्बाल़ी देओ।