15
Waina Uli piiyepu Teeme Ciipe
“Cane age säne toraca waina uli, piiyepu cäme Babe te calwacupi ire atwiyame gyene. Tabe cäme cabu ca yaacnapimuge iyeta ciipe bine, lui cina kuu cäco gemi. Yepä lui ciipe cina kuu cama birige, tabe cängenarage yaamacetnäjimuge, jugi bine jääglubäjemuge naace tääpume teepi cerämu kuu päpäname. Cäme mene te uja weebibine jugi cäco me ituge wawena. Inajinege cäme cabu, piba cane cuta weeme cabu pagege lenaja. Ciipe te liba lica uli mage cabu birige lenaja, tabe äblicäco kuu päpäna. Pepu gemi weene cuta äblicäco kuu päpäna, weene liba cäme cabu lica birige lenaja.
Cane waina uli gäne, weene ciipe gemi. Laati te cäme cabu yaanajuge, cane lui me cabu nanajuge, tabe bucurage kuu jääpänimuge. Cäme cäco je weene nuuja gwidape ne äblicäco wawena. Laati te cäme cabu lica yaanajuge, teebine yaajarusi uli ciipe ne liiyepu, siige maaje me läbituge. Maaje ciipe bine yaatomli-cmusi, uliobo cabu me yiisabimusi, siige teepi puma layinusi. Weene liba cäme cabu inajininuge piiyepu cäme mene te liba weeme cabu pisi nyene, piba weene jääpänimuye iyeta, weene lui tääpume cebine nätinäruye. Weene liba bucurage kuu bine jääpänimuye, peei cabu ca cäme Babe me jamyacu apaclyera te babo läbituge, siige weene lawabudnitininuye, egä weene cäme abiberäja bägrä gemi. Cäme Babe te lipu singi gyene cäme tääpume, cane cuta pipu singi gäne weeme tääpume. Weene cäme singi cabu inajipi. 10 Weene liba cäme mene bine yääcwetnimuye, cäme singi te weeme cabu yaanajuge, epu pana cane lipu cäme Babe me mene bine yääcwetnimune, siige teeme singi te cäme cabu yaanajuge.
11 Cane ai mene naace tääpume jijananinine egä cäme gege te weeme cabu lenajame, cuta weeme gege te babo äbitame. 12 Cane weebibine jijenininine, egä weene weemämu singi äbitanipeye, cane lipu weeme tääpume singi ituge. 13 Eei gyene baborage singi, biname te liba teeme ireclota ne yääyemaluge budre me teeme binamewale bime tääpume. 14 Weene liba cäme mene ibi jaawenimuye, weene cäme binamewale gemi. 15 Cane ingwe ca lica iyinininine weebibine kaakesea bägrä ca, ingle kaakesea bägrä te umle cäco teeme babo biname te ngena jewenenige. Yepä cane iyinininine cäme binamewale ca, ingle cane ituge weebibine jajanena iyeta, cane cäme Babe bau ca ngena ituge ätecijana. 16 Weene te cebine lica itu noomlepeye, yepä cane te weebibine itu joomlipene. Cane weebibine joomlipene, jijipene otnime bucurage kuu bine päpäname, pepu kuu lui cina iyeteta gemi. Piba Babe te page icäripi iyeta gwidape, weene lui tääpume yäätinäruye cäme ngii cabu. 17 Ai lui cäme singi gyene, egä weene miiji weemämu singi äbitanipeye.”
Ätrunga cäco Biname cina Jäägyemusi Yeesu me Binamewale bine
18 “Liba ätrunga cäco biname cina weebibine jimugitninusi, weene gone ngene jitrimalinuge, egä teepi cebine niinäce pepu ituge ämugetna. 19 Weene liga ai gawecewe biname cama yepä cirege, teepi piba singi cirege weeme tääpume, teepi lipu singi teeme tääpume. Yepä weene teta cama yepä lica gemi, ingle cane te ituge weebibine teeme cabu ca oomlana, peei name pi teepi weebibine jimugitninusi.
20 Weene ngene gone jitrimalinuge, cane lipu jijininine egä, ‘Kaakesea bägrä te baborage lica gyene teeme babo biname bau ca.’ Peei name pi cebine liba ituge sabe wawena, cuta weebibine piba pagege sabe wawena. Biname cina liba cäme mene ituge ätecija, teepi cuta weeme mene piba pepu pagege ätecija. 21 Yepä teepi weebibine iyeta ai pa jiwenanipesi cämiji pi, ingle teepi umle lica gemi tabe, cebine lui te nätyepuji. 22 Cane liga lica cire tädejine teebibine mene jajanename, piba teepi umle lica cirege, egä teepi niiya mule biname gemi. Yepä page teepi äblicäco iicana, egä teepi niiya mule biname lica gemi. 23 Laati te cebine nämugitnuge, tabe cuta cäme Babe ne jäämugetnuge. 24 Cane liga biname bime sobe cabu epu mule lica cire jaawenemejine, lui bine nuuja te lica ituge waweneca, teepi piba umle lica cirege, egä teepi niiya mule biname gemi. Yepä teepi ituge päpäna, cane ngena ituge wawenena, siige teepi nimugetnusi cibibine Babe cama. 25 Apu ibibi äbitenige teeme Cotre mene te egä, ‘Teepi papa taatu cewe je cebine nämugetnusi.’
26 Cane pa täätyepepene weeme bau me Aceji Seemo ne weebibine ätityeräjame piiyepu aboclomtame, ngena gyene toraca. Tabe Babe bau ca pa tädepi, siige cebine pa naitnäjepi. 27 Weene cuta pagege cebine aitneja, ingle weene cane cama ituge lenaja cäme kaakesea agedna cabu ca.”