3
Mene Ätrunga Ingle Mope Biname tääpume
Ai iicana lui toraca gyene egä, “Laati te liba singi ätrunga ingle mope biname me äbitame, tabe singi miijirage kaakesea tääpume.” Teeme cabu gone nuuja niiya ne päpäna. Tabe miiji yepä taatu coga cama biname, tabe miiji teemämu awesongära piiyepu miijirage ngene atwanena cama lenaja, tabe miiji miijirage muleyame biname, tabe miiji biname bine mogobi waweneca piiyepu tabe miiji miijirage abiberäja biname. Tabe gone bucurage sice nänäja biname piiyepu arngi biname coo trängäli cama biname, yepä tabe miiji owecu cama piiyepu poode cama. Tabe rarekaake singisingi gone. Tabe miiji teeme mete biname bine cängena ire atwi, cuta teeme bägrä bine wawena teebine ätecijame piiyepu opo gaabe me acitame. Rooriye te liba äblicäco teeme mete biname bine ire atwi, tabe piba lipulipu Acejiyame me ätrunga ingle ne ire atwi. Tabe gone kirece ätrunga biname, ingle naace popi pepu biname te liba läbituge ätrunga ingle mope biname me, tabe mope babo läbituge, siige teebine Acejiyame te jaatranuge, Satani ne lipu jitranuji, tabe liba mope babo me äbituji. Cuta tabe miiji epu lenaja, egä ätrunga cäco biname cina teebine opo gaabe me yaacitusi. Tabe liba cängena lica lenaja, piba niiya mene jiicemusi teeme poto cidi me, siige Satani me dici te joomluge.
Mene Ätrunga Ingle Ätityera Biname bime tääpume
Ätrunga ingle ätityera biname cina miiji miijirage muleyame lenaja ätrunga ingle mope biname te liiyepu. Teepi miiji toraca ngenecu cama biname. Teepi gone bucurage sice nänäja, gone rarekaake singisingi. Teepi miiji yepä taatu ngene atwana cama oomlana toraca mene ne, Acejiyame te lui ne tewabudnituji ätrunga poto cidi me. 10 Teebibine miiji niinäce apicetnära. Teepi liba äsi pui cabu ca, siige teepi piba miiji birige peei kaakesea ne wawename. 11 Teeme cogawale cina cuta miiji miijirage muleyame cängena biname, conocäco taatu iyeta mule cabu. Teepi gone iicetna mule wawena. 12 Ätrunga ingle ätityera biname cina miiji yepä taatu coga cama. Teepi miiji cängena ire atwi teeme bägrä bine piiyepu iyeta mete biname bine. 13 Lui ätityera biname cina teeme kaakesea cängena jaawenusi, biname cina teebibine opo gaabe me yaacranimusi, teepi siige piba wälu cäco birige mene iicema Yeesu Keriso ne ätrungame.
Toraca Mene Ätrunga poto cidi me
14 Cane ai mene liba yoogärenine, cäme ngene atwana singi pisi nyene määme bau me watawata otnime. 15 Yepä cäme otni liba däägudägu gyene, ai leta te piba meebine umle naawenenige egä mine Keriso me binamewale lipu lenajame. Mine ireclota Acejiyame me binamewale gemi, teeme ätrunga ingle gyene, lui te jibyetnininige piiyepu ewärimtenige toraca mene ne Acejiyame poto cidi me. 16 Mine iyeta umle gemi, lipu baborage gyene ai toraca mene Acejiyame lui ne seboclomtuji mime ätrunga poto cidi me egä,
Keriso biname me tääpe ne ecatuji,
teeme budre cabu ca arpinenta te jewabudnituji,
egä tabe Yageyame gyene.
Acejiyame me mename seemo cina teebine jepänanujisi.
Teeme poto cidi me mene jejananemujisi iyeta poto ta.
Bucurage biname cina teebine jitrungujisi
iyeta poto ta ai gawecewe cabu.
Acejiyame te teebine ecatuji cabu me.