4
Walya Abiberäja Biname
Aceji Seemo te pajecurage jiicenige, egä ceräcerägääbu padare cabu poto biname cina teeme ätrunga bine cire yaabmalecmepesi, siige gije cire labacitipesi walya seemo bine ätecijaname piiyepu niiya cable bime abiberäja ne ingwe äcwime. Apu abiberäja ne cire yaacenanepesi walya angletnejayame biname, lui cina ngene ca lica yaaglusi, egä teepi niiya mule biname gemi. Teepi biname bine cire jiibananemepesi coga rooriye awadrecame cuta cire jaawenemepesi poto deedei cibu cude me. Yepä Acejiyame te iyeta deedei cibu bine ituge wawena loolo piiyepu cibu tääpume. Mine lui cina ätrunga biname gemi piiyepu umle ituge äbita toraca mene poto cidi me, mine eso cama ärngäjame piiyepu ärwäjame, ingle iyeta, Acejiyame lui bine ituge wawenetnäja, miiji gemi. Nuuja ne gone ägyi, yepä miiji eso cama iyeta waadena. Acejiyame te lipu ituge cude cäco me wawena iyeta cibu deedei bine piiyepu mine liba eso yääcärusi, ai neeneni ingle name pi iyeta cibu deedei miiji gemi cibu me piiyepu loolo me.
Umle Mene Timoti bau me
Timoti, maane liba umleumle jaawenimute ai walya abiberäja poto cidi me ätrunga biname bine peema, piba maane Keriso Yeesu me miijirage kaakesea bägrä gäte. Maane miiji cängena abiberäjepi Keriso bau ätrunga lipu gyene piiyepu kokre joomlepi, maane lui toraca abiberäja ne ituge äcwetna, siige piba maane seemo ireclota cabu miiji naanajepi. Maane gone emä, gidä mene luma jiicemimusi, ingle Acejiyame cäco papa mene gemi. Yepä maane miiji eei mule bine waweneca, lui cina määme ätrunga ne babo jaawenusi. Biname te teeme tääpe ne liba jaapinicuge, peei lui miiji birige ai ireclota tääpume. Yepä tabe liba eei mule bine waweneca, lui cina teeme ätrunga ne babo me jaawenusi, pui lui iyeteta miiji gyene, ingle peei te ireclota yääcäruge page padare tääpume piiyepu ciige padare tääpume. Ai mene lui toraca gyene, miiji acata. 10 Mine lagletnäjinago, mage kaakesea jaawenusi, ingle mine ituge mime ngene atwanena singi bine acrana ireclota Acejiyame bau me, lui te iyeta biname bine birige äsecrera niiya cabu ca, yepä toraca eei bine lui cina ätrunga cama gemi.
11 Jejananemepi, ebiberäjemepi ai poto cidi me. 12 Nuuja te gone meebine mamye biname name pi äsädena. Pätä maane määme ireclota cabu ca eboclomtepi teepi ngena iicaname piiyepu wawename, teepi lipu owecu äbitame, ätrungame piiyepu epucäco lenajame. 13 Maane määme kaakesea cabu ngenecu ecitepi, Oogäräneji mene ecnemepi ätrunga biname bime cabu me, bäärmi mene jegednemepi, ebiberäjemepi, ngälu cane pa lädepene peeyeme. 14 Gone ai kaakesea ne yaabmalute, Aceji Seemo lui tääpume umle piiyepu kokre nääcärepi, niinäce gaabe ätrunga biname cina liba ime yaacranepesi määme papa cabu me piiyepu Acejiyame me tagepogogo mene iicana biname cina liba jiicemepesi ai poto cidi me. 15 Maane gone durau läbitute iyeta ai kaakesea wawename, yepä maane toraca ngenecu cama jewenepi, piba biname cina päpäname egä maane babo äbitenite. 16 Maane ire, egä maane cängena naanajenige piiyepu toraca mene ebiberäjenemite biname bine. Maane liba ai ne jaawenute iyeta padare cabu, maane ngälu cäco ireclota ne cire jepänepi piiyepu lui cina määme mene yäätecijemuge, teepi cuta ngälu cäco ireclota ne ire jääpänepesi.