5
Timoti Lipu Lenajame Ätrunga Biname cama
Moda ne gone drämä cama ablawa, yepä cängenarage eblawepi, epu määme babe ne lipu yaablawute. Mamye rooriye bine epu jewenemepi määme naane igane bine liiyepu, molyege bine määme mage ne liiyepu, mamye magebi bine määme ngulewale bine liiyepu, epucäco.
Maane itityäremepi cuublacubla bine, lui bime binamewale lica gemi. Yepä liba cuubla me bägräwale coo daadewale piti nemi, teepi miiji abiberäja teeme inglewale bine ire atwime, Acejiyame te lipu ituge jaji. Mage babe cina lipu bägrä bine ire jaatwemusi, teepi cuta miiji peei ne daremu wawena teebibine ire atwime, ingle ai lui Acejiyame me singi gyene. Lui cuubla me binamewale lica gemi teebine ire atwime, tabe teeme ngene atwanena Acejiyame bau me yaacituge, siige iyeta padare, ciiye bimu, irecu lätumutanuge Acejiyame bau me ätityera ne päpäname. Yepä lui cuubla teeme singisingi tääpume waanajuge, tabe puu ireclota onajenige, yepä seemo ireclota ngalebora tabe budre gwene. Maane ai mene jejananemepi teebibine, piba nuuja te äblicäco niiya mene iicana teeme poto cidi me. Laati te liba lica ire atwema teeme inglewale bine, toraca eei bine teeme mete cabu lui cina icrajenige, tabe teeme ätrunga ne jäägyuge, siige teeme mule niiyarage gyene ätrunga cäco biname bime mule cabu ca.
Maane epu cuubla bine ngii acranecame ätityera päpäname, lui cina siksti kämäge cama piiyepu yepä taatu rooriye cama ituge. 10 Teepi miiji epu magebi, lui bime poto cidi me jiicusi, egä teepi miijirage mule bine ituge waweneca, teeme bägrä bine cängena ituge waadena, cuta miijirage mogobiyame, gloose cäco owecu mule ituge waweneca poto ätrunga biname bime tääpume, cuta ituge ätityera lui cina mäpu cabu yaacrajuge. Teepi siige epu cuubla gemi, lui cina teeme ireclota yaacranepesi iyeta miijimiji mule bine wawenecame.
11 Yepä gone mamye cuubla bine ngii yaacranimute ätrunga ingle cabu ca ätityera ne päpäname, ingle singisingi ngene atwa-nena te liba joomlemuge, teepi Keriso ne kaake ca yääcelyärusi, siige latejecläjininusi. 12 Teepi apu kaake me jaawenusi teeme niinäce mene Keriso me kaakesea wawenecame piiyepu rooriye cäco lenajame, siige teebibine cirege ablaweja. 13 Teepi cuta mete bine yaacnemusi, papa lenaja ca padare ne yaapirusi. Cuta peei taatu lica, teepi iicetna mule yaacnusi, poto biname bime mule cabu labrabicinininusi. Piiyepu teepi mene jiicemusi, lui bine teepi lica cirege iicema. 14 Peei name pi cane singi gäne mamye cuubla cina cääri rooriye awadrecame, bägrä ärngecame piiyepu mete gwidape bine ire atwime, piba mime äciseräjayame biname cina äblicäco mibibine aitneja. 15 Cane ai naace name pi bii jiicine, ingle poto cuubla cina uja ituge teeme ätrunga bine abmaläcema, siige Satani ne icwetnenisi. 16 Liba ätrunga magebi yepä me coo ätrunga rooriye yepä me cuublacubla piti nemi teeme ingle cabu, teepi miiji teebibine ire atwema. Ai mäpu gone ätrunga ingle biname bine ceera, piba teepi kälyä gemi ire atwemame lui cuublacubla taatu gemi.
17 Niinäce gaabe ätrunga biname lui cina miijirage mope biname me yaacrajuge, teepi ibibi gemi neeneni gääbu daremu acata, toracarage eei biname lui cina bäärmi jaagednanemusi piiyepu yaabiberäjimusi. 18 Oogäräneji mene te nata jiicenige egä, “Lui kau te wiiti kuu bine jäämungäjemuge, gone tage jäätäyuye tabe loolo cäco kaakesea wawename,” piiyepu cuta jiicenige egä, “Kaakesea biname te miiji ge teeme daremu ne päpäna.”
19 Lui biname te ätrunga ingle babo biname ne jaaitnäjuge, gone teebine ätecija, liba neeneni coo nesae biname lica gemi aitnejame, egä toraca gyene. 20 Lui biname cina niiya mule jaawenimusi, biname bime sobe cabu yaablawimute, piba poto cina wälu läbitininusi.
21 Acejiyame piiyepu Keriso Yeesu piiyepu äjäcräneji mename seemo, teeme opo gaabe cane naajenine maane cäme mene ibi wawename. Gone nuuja ne owelale jaawenute, yepä maane miiji iyeta ätrunga biname bine yepä ibi yaablawäjemute. 22 Gone naalocnicuge ime acitame biname cabu me teebine babo biname me wawename. Gone lalenglecäjute nuuja biname bime niiya mule cama, yepä maane epucäco naanajepi.
23 Niiye taatu gone yäänäjimute, waina niiye cuta mati yaanute määme came niiya name pi piiyepu pitapita name pi.
24 Bucurage biname cina pajecurage niiya mule yaacnemusi, siige teeme niiya mule bine niinäce gaabe me jaatranimusi. Lui cina niiya mule ogä yaacnemusi, ingwe ca pajecu me läbitininusi atrana tääpume. 25 Cuta pepu gyene, poto biname bime miiji mule bine pajecurage jääpänimusi, cuta lui cina päpäna cäco gemi page, teepi äblicäco ämlitäneji lenaja.