PAULO ME NEENENI MANU LETA TIMOTI BAU ME
1
Paulo Jewablenige Timoti ne
Cane, Paulo, Keriso Yeesu me ätyepäneji biname gäne Acejiyame me singi miji pi. Cane ätyepäneji gäne ireclota poto cidi me mene jajanename, lui ireclota Acejiyame te ituge jaji ceerame piiyepu lui ireclota mime yene, mine liba Keriso Yeesu cama yepä gemi. Timoti, ätrunga cabu ca lui cäme miijirage bägrä gäte, cane määme bau me yoogärenine. Acejiyame mime Babe piiyepu Keriso Yeesu mime Yageyame, teeme miiji te määme cabu lenajame, teepi owecu äbitame määme tääpume piiyepu poode ceerame meebine.
Paulo me Eso Mene piiyepu Kokre Ceera Mene
Cane Acejiyame ne eso yääcärune, cane lui tääpume kaakesea jewenenine toraca ngenecu piiyepu miijirage asicnenta cama epu pana cäme saarewale cina liiyepu. Cane teebine eso yääcärune iyeta padare, ciiye bimu, cäme irecu ätumuta ngalebora liba meebine ngii naajananune. Cane ngene jotwine määme ele mäcu poto cidi me, siige cane baborage singi gäne meebinerage päpäname, piba cane baborage gege lenajame. Cane cuta ngene jotwine määme toraca ätrunga poto cidi me, epu ätrunga määme daade Loisi me piiyepu määme mage Yuunis me ätrunga liiyepu. Cane umle gäne, egä määme cuta pepu ätrunga pisi nyene. Peei name pi cane naajenine, maane gone yaabmalute pui kaakesea ne, Acejiyame lui nääcärepi meebine, cane liba ime laacitepene määme papa cabu me. Ingle Acejiyame te lui Seemo itu nicärininuji mibibine, lica niwenininuge wälu me, pätä kokre nicärininuge, niwenininuge singi äbitename poto biname bime tääpume piiyepu cängena lenajame.
Peei name pi wälu ajiri gone läbitumi mime Yageyame ne aitnejame, cuta cäme tääpume ajiri gone, lui te krokeciiye mete cabu nanajinige ingle teeme kaakesea name pi. Eewe, pätä maane cane cama mäpu cabu näämyemutepi Miiji Mene name pi. Acejiyame te kokre nääcärenige maane peei ne wawename. Tabe niiya cabu ca nisecrärinuji mibibine, siige nisoglicninuji teeme binamewale tääpume, lica mime kaakesea name pi yepä teeme singi piiyepu owecu name pi. Agedna me niinäce gaabe me tabe uja ngene jotwananuji mibibine owecu wawename Yeesu Keriso me cabu ca. 10 Siige page ai padare cabu mine teeme pui owecu ne ituge päpäna, Keriso Yeesu mime ireclota ceera biname te lipu täduji. Miiji Mene cabu ca mine umle gemi, egä Keriso ituge budre me kokre ne agli piiyepu ngälu cäco ireclota ne aboclomta mime tääpume.
11 Acejiyame te cebine itu najuji Keriso me ätyepäneji biname me lenajame cuta Miiji Mene ne acenename cuta piiyepu abiberäjame, 12 peei name pi cane cewe oocaninine ai mäpu cabu. Yepä cane ajiri wälu lica gäne, ingle cane umle gäne, cane laati cabu me ätrunga ne ituge acita; siige cane umle gäne, egä tabe lui Miiji Mene näcäruji, teeme kokre pisi nyene pui mene ne ire atwime ngälu ngälugaabe me. 13 Cane lipu naabiberäjepene maane bäärmi agedname piiyepu biname bine abiberäjame, maane pepu jewenepi. Kokre joomlepi ätrunga piiyepu singi bine, lui mimi negi, mine liba Keriso Yeesu cama yepä gemi. 14 Aceji Seemo lui te mime cabu enajenige, maane teeme kokre ca Miiji Mene ne joomlepi, meebine lui mene ituge ceera jajanename.
15 Maane umle gäte, egä iyeta ätrunga biname cina Asiya probins ngalebora cebine ituge abmala, cuta Pugelus Hermogenes. 16 Yageyame te Onesiporus ne teeme ingle cama owecu jaawenepi, ingle tabe cebine bucurage gääbu ngenecu miiji me itu naawenanepi. Ngänu gyene, cane krokeciiye mete cabu nanajenige, tabe ajiri lica ge, 17 yepä tabe liba tatyaramtepi Rooma babo cewe me, tabe närngepi, ngälu näpänepi. 18 Yageyame te teebine owecu jaawenepi atrana bimu cabu! Maane iyeta umle gäte, tabe Epeso babo cewe je cebine lipu bucurage mule ca nätityärepi.