Na Ruana Kekeda Laa Sa Bol Fua Konia Manata Mamana 'I Koren
Tai toaa toolangaidoo suke ki da saea sa Bol nia sukea toaa 'i Koren suli nia saea nia kai lea siada ma sui nia ka nao si dao gu siada. Nia kekeda gwana fuada ma sui ka nao si lea guu. Ma toaa toolangaidoo suke ki da saea sae nia waa si bae mamana guu. Ma ni kera daka saea sa Bol nia nao lau 'aboosol mamana sa Disas Kraes. Na toaa toolangaidoo nai ki 'i Koren kera nao lau toaa nai da safali manata mamana 'i Koren. Sa Bol nia 'aili kera 'ana, “Toaa 'i sara ki.” Si kada kolu suana safta 11:22 'ana buka nee, kolu ka saitomana ne kera na toaa Diu ki. Na toaa toolangaidoo nai da liufia lao bali fera nai sui gwana fai toolangaidoo laa nai. Ma na toae ki daka foli kera uri toolangaidoo lae ki fuada.
Na toaa toolangaidoo suke nai ki 'i Koren kera da ilia sui guu doo ki fua saketo lana rigitaa nia sa Bol 'i Koren uri toae ki daka ala faafi kera fua kwaitalai lae fua toaa 'i Koren ma daka ngali malefo 'oro 'ada uria toolangaidoo laa ne kera ilia.
Lao ruana kekeda laa nee, sa Bol nia 'olosia sukee 'oro nai ki. Ma nia ka saea doo 'oro 'asia naa sulia sa Bol, ma sulia na nonifii lae nia ki 'ana nonina, ma sulia na manata 'a'abo laa nia 'ana toaa God ki. Nia faatainia ne sa Bol nia rao noni maabe fua God 'ana mauria nia tiifau.
Na 'inifuui baea ki lao buka nee:
Rao lana sa Bol fua toaa manata mamana 'i Koren 1:1—7:16
Fale kwai'adomie fua toaa 'i Durusalem 8:1—9:15
Sa Bol na 'aboosol mamane 10:1—13:13
1
Nau sa Bol na 'aboosol nia sa Disas Kraes sulia kwaidooria nia God. Nau fai toolakolu sa Timotii miri kekeda kau fuamolu konia manata mamana ne molu nii 'ana maefera baita na 'i Koren, ma fuana lau guu toaa nia ki God 'ana bali lolofaa na 'i Gris.
Alu Maa kolu God ma na Aofia kolu sa Disas Kraes daru faatainia 'adarua ade diana laa keerua fuamolu ma daru ka falea 'adarua aroaroe fuamolu.
Sa Bol nia tangoa God
Tangoa God na Maa nia sa Disas Kraes na Aofia kolu. God na maa, nia na wane 'ana kwai'ofeia ma 'ana kwaigwafeia fua si manatae wane ki sui. Nia 'adomi kolu lao nonifiia kolu ki uri kolu ka bobola fai 'adomi lana toae ki lao nonifiia kera ki suli God nia falea kwai'adomia nia fuakolu. Suli ne nonifiia baki da dao tona Kraes kera dao tookolu lau guu, God nia kai falea lau guu kwai'adomia baita bae nia falea fua Kraes fuakolu 'i nunufana Kraes. Sui boroi 'ana kameli meli ka nonifii 'urii, nia diana gwana suli nia 'adomi kamolu uri molu ka dao toi maurie. God nia 'adomi kameli 'ana si kada meli nii lao nonifiie ki. Ma suli ne God nia 'adomi kameli, kameli meli ka 'adomi kamolu lau guu uri molu ka rakea uri susuu ta'aa lae lao tii kwai nonifiia neki lau guu meli nii laona ki. Kameli meli saitoma diana ai, si kada kamolu molu nii lao nonifii lae ki mala 'ani kameli, tara God nia kai 'adomi kamolu lau guu mala 'ana ne nia ilia fuameli.
Sa Bol nia dao toi 'afitaia baita lao bali lolofaa 'i 'Eisia
('Aks 19:23-41)
Toaafuta nau ki 'ae, kameli meli dooria uri molu ka saitoma diana 'ana 'afitaia baita 'oro baki 'e dao toomeli lao bali lolofaa 'i 'Eisia. Na 'afitaia baki da baita 'asia naa faafi kameli lelea kameli boroi meli ka kwaifii sae sa tara nao meli si mauri naa. Nia mamana 'asia naa, kameli meli kwaifii sae sa tara meli ka mae naa. Ma sui na 'afitaia nai ki daka dao tomeli 'uri nai uri ka nao meli si fiitona lau tetedea kameli tala'ameli. Kameli oli meli ka fiitona na 'ameli tetedea nia God suli ne nia waa fua tatae lana wane faasia maea. 10 God nia 'adomi kameli mai lao 'afitaia nai ki kameli meli ka tala faasia maea. Nia ne meli ka manata ngado 'ana God nia kai tafalangai kameli lau guu fasi lao 'afitaia baita ni maeli lana ki 11 'ana si kada kamolu molu 'adomi kameli 'ana foa lae. God nia kai 'adomi kameli nunufana foa laa toae ki fuameli 'ana kada 'oro ki. Ma 'i seeri toaa 'oro kera da kai tangoa God fua kwai'adomia nia fuameli.
Bol nao si too 'ana manatae wane fua talai garo lae 'ana toaa 'i Koren *
12 Kameli meli bae noniraa suli ade lameli fua toae ki sui guu ma fuamolu lau guu nia diana ma ka mamana. Kameli meli ade 'uri nai suli ne meli fiitona ade dianaa nia God, nao lau liotooa nia wane gwana. 13-14 Na doo neki meli kedaa ki kau fuamolu nee nao dasi 'afitai guu fuamolu uri saitoma lana. Ma sui 'i tari'ina nee kamolu ka nao molu si saitoma diana 'ua 'ani kameli. Nau ku dooria uri molu ka saitoma diana 'isi 'ani kameli 'i tari'ina, uri tara lea dao 'afa sato Aofia kolu sa Disas nia oli mai, kamolu molu ka bae noni sasala suli kameli, ma ni kameli meli ka bae noni sasala lau guu suli kamolu.
15 Nau ku saitoma diana ai ne kamolu molu kai ele uri sua laku lae, nia ne adea nau ku manata uri dao lae siamolu 'ana ruana lau si kada. 16 Nau ku kwanaa mai uri sae 'ana lea laa bae uri 'i Masedonia, nau tara ku tasa ladoa fasi 'aku kau uri 'i Koren siamolu sui fatai kwafi oli 'alaa mai uri Masedonia. Sui tara nau ku too 'i Masedonia sui ku oli toli lau gu kau siamolu 'i Koren uri seeri molu ka 'adomi kameli 'ana lea folo lameli naa uri bali lolofaa lobae 'i Diudia. 17 Aia, suli ne nau ku kwanaa ruana fa dao lae kau siamolu ma sui ka nao kwasi dao 'ua kau siamolu, nia gu ne kamolu molu ka manata toi sae sa nau waa fai bae laku gwana ma ka nao si mamana guu. Nau nao kwasi bae ata gwaku mala 'ana wane 'ana molaagali ne saea, “Iuka, nau kwai ilia si doo nai,” ma sui nia oli ka bae lau gwana 'urii, “Nao, tara nao kwasi ilia guu.” 18 Nau ku bae mamana mala lau guu ne God nia bae mamana. 19 Suli nau ku manata mala 'ana sa Disas Kraes na 'Alakwa nia God ne kameli sa Saelas ma sa Timotii meli faatalongainia fuamolu. Na manata lana sa Disas nia nao si tatala kwailiu gwana. Suli nia naa ne wane ne nia saea, “Iuka, nau kwai ili 'uri nai,” ma nia ka ilia naa. 20 Na alangaia nia ki God sui guu da fono 'ana Kraes, ma ni kolu, kolu ka ala na faafia 'i nunufana Kraes. Ma kolu ka tangoa God uria. 21 Ma God nia ka 'ado kameli kwaimani fai kamolu 'ana tiidooa lae fai Kraes. Nia fili kolu 22 sui guu ma ka falea Anoedoo Abu nia fuakolu talafana maetotoo nia 'ani kolu ma uri kolu ka saitoma diana ai God nia kai falea doo 'oro diana lau fuakolu ne nia alangainia.
23 Aia, God nia saitomana gwana ne nau ku bae mamana ma ka nao kwasi suke. Doo bae adea nao kwasi lea kau siamolu 'i Koren bae, nau ku manata toi fasi ade lea ku dao ma ku ngatafi kamolu faafia doo baki molu ilia ki bae. 24 Kameli boroi nao meli si dooria lau guu suumai lamolu fua faamamane lana toolangaidooa kameli. Suli kameli meli saitomana na manata mamana laa kamolu 'ana Kraes nia rafo naa. Sui boroi 'ana kameli meli dooria lau guu 'adomi lamolu lae uri molu ka ele.
* 1:11 Tai malimae nia ki sa Bol, kera da saea sa Bol nia sukea toaa 'i Koren ki maana ne nia saea nia kai lea dao siada ma sui ka nao si dao. Nia ka kekeda gwana fuada doo bobola fainia sae ka lea 'ua guu siada. Ma kera daka 'urii, “Sa Bol bae lana nao si mamana guu.” Ma kera daka saea sae nia nao lau 'aboosol mamana nia sa Disas Kraes.