2
Doo bae adea ma ka nao kwasi manata toi dao lae 'ua siamolu bae, suli ku ote nau dao siamolu 'ana tafa dao laa lau guu uri ngatafi lamolu lae uri faaliodila lamolu. Suli lea sa ku faaliodila kamolu, tara tii kera 'ana daka faaele nau? Tara nao naa ta wane lau lea sa nau ku faaliodila kamolu. Nia bae adea ka nao kwasi lea kau ma ku kekeda gwaku kau fuamolu uri ku 'olosia tai wane 'amolu uri 'ana si kada nau ku dao kau siamolu tara ka nao molu si faaliodila nau lau 'ana si doo nai. Kamolu naa ne toaa uri faaele laku lae. Nau ku saitomana lea nau ku ele, tara ni kamolu boroi molu ka ele lau guu. Si kada bae nau ku kekeda kau fuamolu bae, nau ku kekeda gwaku kau lao liodilae ma lao angie fuamolu. Nau ku bae 'uri nai, nao lau suli ne nau ku dooria uri molu ka liodila 'amolu sulia si doo nai. Nau ku saea lau 'aku 'uri molu ka lio saitomana na baita lana liosaua nau fuamolu.
Na manata luke lana tii waa abulo ta'aa nai
Aia, si baea sulia sa wala bae nia abulo ta'aa ma ka falea liodilae fua kolu sui gwana bae nia 'urii. Nao lau taifili nau gwana ne sa wala nai nia falea liodilae fuaku. Ni kamolu lau guu sa wala nai nia falea liodilae fuamolu, ma nia ka faaliodila kamolu ka talu nau lau. Aia ma na kwakwaea bae 'oro lamolu molu alufaafi sa wala nai nia bobola na fainia uri molu ka ilia 'ani nia. 'I tari'ina, nia diana uri molu ka oli na mai fai sa wala nai ma molu ka gwafe nia naa fasi ade lea nia ka kwaimanatai 'asia naa ma ka lukasia lau gwana manata mamana laa nia. Nia ne nau ku bae fifii kau fuamolu, molu faatainia liosaua mamane fuana. Si doo nai lau gu bae nau ku kekeda kau fuamolu uria, suli ku dooria uri ku lio saitomana lea sa kamolu molu ka ade sulia doo neki sui guu nau ku saea fuamolu. 10 Lea kamolu molu manata lukea naa sa wala nai, nau boroi tara ku manata luke nia lau guu. Nau ku manata lukea sui naa waa ne nia ilia doo ta'ae ki fuaku. Kraes nia suai ne nau ku manata luke nia sui naa uri nau ku 'adomi kamolu. 11 Nau ku dooria kwai manata luke nia 'uri nai fasi ade lea sa Saetan ka siitasa faafi kolu nunufana si doo nai. Suli kolu, kolu saitomana sui naa si doo ne sa Saetan nia dooria kai ilia 'ani kolu.
Sa Bol nia manata sala sulia toaa nia ki God 'i Koren
12 Aia, si kada nau ku dao 'i Troas uri faatalongai lana si Faarongoa Diana nia Kraes, na Aofia 'e ilia ka walude fuaku ma nau ku ilia raoa nai 'i seeri. 13 Sui boroi 'ana nau ku manata sala 'asia naa suli kamolu si kada ku suana toolakolu sa Taetas nia nao si dao. Suli nia naa ne lea doo ka faarongo nau 'ana doo ki suli kamolu. 'I seeri guu nau ku alualu 'ana toaa 'i Troas ki sui nau ku lea na 'akua uria 'i Masedonia uri dao tona lae sa Taetas.
Na raoa sa Bol
14 Aia, nau ku tangoa God suli 'i lao 'ado kwaimani laa kameli fai Kraes, God nia talai kameli meli ka lea faatai mai 'i naofana toae ki sui guu 'ana faatai lana siitasa laa nia. Ma God nia ka 'adomi kameli fai faatalongai lana si baea diana nee sulia Kraes 'ana fere ki sui guu. Ma si baea diana nai nia ka talofia fere ki mala 'ana ta doo moko diana. 15-16 Si kada kameli meli faarongo 'ana si faarongoa Diana nee sulia Kraes nia adea manata lana God ka ele tasa. Ma kameli meli ka faarongoa 'ana si faarongoa diana nee fua toae 'ana fere ki sui guu, ma nia ka mala 'ana ta doo moko diana tasa ne falea maurie fua toaa ne da manata mamana ki. Ma fua toaa ne da naofia kwakwaea nia God fuada, si Faarongoa Diana nee na rongo toi lae ta'aa suli nia mala 'ana doo moko ta'aa tasa ne saungi kera uri maee.
Aia, na suai lae bobola fainia sae nao ta wane si bobola gu fai faatalongai lana si Faarongoa Diana nee. 17 Ma ni kameli nao meli si mala 'ana toaa 'oro ne da faarongo 'ana bae lana God uri toda lana malefo. Kameli meli faatalongai lau 'ameli sulia si Faarongoa Diana nee suli God nia odu kameli uri ili lana. Kraes ne nia falea rigitaa nia fuameli uri meli ka saea doo mamane ki. Ma na doo neki sui guu meli ilia God nia saitomana gwana.
2:12 'Aks 20:1